Pełna lista obserwacji drużyny

Hubert Herbut : Hubert Herbut


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 4680269 2020.08.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4680270 2020.08.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4680271 2020.08.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4680268 2020.08.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4676838 2020.08.06 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4676839 2020.08.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4676840 2020.08.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 4676841 2020.08.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 4673767 2020.08.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4673768 2020.08.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4672784 2020.08.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4672785 2020.08.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4672786 2020.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4672787 2020.08.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4669381 2020.08.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4669380 2020.08.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4665842 2020.08.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4665843 2020.08.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4665837 2020.07.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4665838 2020.07.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4665839 2020.07.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4665840 2020.07.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4665841 2020.07.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4665832 2020.07.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4665833 2020.07.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4665834 2020.07.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4665835 2020.07.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4665836 2020.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4657538 2020.07.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4657539 2020.07.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4657540 2020.07.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4657541 2020.07.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4657542 2020.07.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4657543 2020.07.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4657544 2020.07.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4658506 2020.07.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4658507 2020.07.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4658515 2020.07.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4658516 2020.07.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4658517 2020.07.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 4658518 2020.07.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4658519 2020.07.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4658520 2020.07.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4658521 2020.07.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4658523 2020.07.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4658524 2020.07.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4658527 2020.07.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4658528 2020.07.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4658529 2020.07.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4658531 2020.07.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4658532 2020.07.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4658533 2020.07.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4656584 2020.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4656585 2020.07.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4656586 2020.07.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4656587 2020.07.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4656638 2020.07.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 4654176 2020.07.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 4654177 2020.07.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4654178 2020.07.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4654179 2020.07.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4654180 2020.07.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4654181 2020.07.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4654182 2020.07.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4654220 2020.07.27 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4654824 2020.07.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4654845 2020.07.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4651353 2020.07.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4654183 2020.07.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4654184 2020.07.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 4654185 2020.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4654186 2020.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4654187 2020.07.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4654225 2020.07.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4650470 2020.07.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4650471 2020.07.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4650474 2020.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4650477 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4650478 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4650494 2020.07.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 4650499 2020.07.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4650500 2020.07.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4650510 2020.07.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4650511 2020.07.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4650514 2020.07.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4650524 2020.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4650525 2020.07.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4650515 2020.07.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4650516 2020.07.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4650517 2020.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4650518 2020.07.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4650519 2020.07.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4650522 2020.07.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4650523 2020.07.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4644041 2020.07.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4644072 2020.07.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4644073 2020.07.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4644074 2020.07.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4644075 2020.07.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4644076 2020.07.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4639130 2020.07.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4639131 2020.07.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4639134 2020.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4639146 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 4639149 2020.07.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4639150 2020.07.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4639151 2020.07.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 4639153 2020.07.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4639154 2020.07.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4639164 2020.07.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4639155 2020.07.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4639156 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4639158 2020.07.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4639159 2020.07.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4639161 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4639162 2020.07.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4639163 2020.07.19 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4639166 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4631196 2020.07.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4631197 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4631198 2020.07.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4631199 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4631200 2020.07.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4631201 2020.07.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4631205 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4632182 2020.07.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4632183 2020.07.18 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4632184 2020.07.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4632185 2020.07.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4632188 2020.07.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4628946 2020.07.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 4628947 2020.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4628948 2020.07.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 4628968 2020.07.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4629060 2020.07.17 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4629809 2020.07.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4629810 2020.07.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 4627155 2020.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4627156 2020.07.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4627158 2020.07.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4627159 2020.07.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4627160 2020.07.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 4627161 2020.07.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4627162 2020.07.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4627163 2020.07.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4627164 2020.07.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4627165 2020.07.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4627167 2020.07.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4627168 2020.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4627169 2020.07.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4627779 2020.07.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4627831 2020.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4624610 2020.07.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4624611 2020.07.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4624612 2020.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4624679 2020.07.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4624680 2020.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4624761 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4624801 2020.07.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4624802 2020.07.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4625181 2020.07.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4625182 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4625184 2020.07.15 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4625185 2020.07.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4625196 2020.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4625197 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4627819 2020.07.15 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4627827 2020.07.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4627828 2020.07.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 4627829 2020.07.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4627830 2020.07.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4622726 2020.07.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4622728 2020.07.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4622731 2020.07.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4622733 2020.07.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4622982 2020.07.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4622983 2020.07.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4622984 2020.07.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4615431 2020.07.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4615432 2020.07.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4616812 2020.07.12 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4612992 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4612993 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4612994 2020.07.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4612995 2020.07.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4613007 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4613012 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4613013 2020.07.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4613014 2020.07.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4608703 2020.07.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4608704 2020.07.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4608706 2020.07.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4608707 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4608708 2020.07.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4608709 2020.07.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4608710 2020.07.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4608711 2020.07.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4612989 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4612990 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4612991 2020.07.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4603939 2020.07.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4603940 2020.07.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4603941 2020.07.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4603942 2020.07.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4603957 2020.07.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4603958 2020.07.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4604966 2020.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4604967 2020.07.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4605009 2020.07.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4605026 2020.07.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4605278 2020.07.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4605279 2020.07.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4605281 2020.07.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4603918 2020.07.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4603919 2020.07.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4603920 2020.07.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4603921 2020.07.07 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4603922 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4603923 2020.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4603926 2020.07.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4603927 2020.07.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4603928 2020.07.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4603929 2020.07.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4603930 2020.07.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4603932 2020.07.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4603933 2020.07.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4603934 2020.07.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4603935 2020.07.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4603936 2020.07.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4603937 2020.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4603938 2020.07.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4603956 2020.07.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4599136 2020.07.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4599137 2020.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4599139 2020.07.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4599140 2020.07.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4599141 2020.07.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4603913 2020.07.06 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4603914 2020.07.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 25 4603915 2020.07.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4603916 2020.07.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4603917 2020.07.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4603931 2020.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4595728 2020.07.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4595729 2020.07.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4595730 2020.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4599132 2020.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4599133 2020.07.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4599134 2020.07.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4599135 2020.07.05 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4599138 2020.07.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4592478 2020.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4592479 2020.07.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4592480 2020.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4592481 2020.07.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4592482 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4592483 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4592485 2020.07.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4592487 2020.07.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4592488 2020.07.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4592489 2020.07.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4592490 2020.07.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4592491 2020.07.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4592492 2020.07.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4592493 2020.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4592494 2020.07.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4592495 2020.07.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4589967 2020.07.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4589968 2020.07.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4589969 2020.07.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4589970 2020.07.03 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4589971 2020.07.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4589972 2020.07.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4589973 2020.07.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4589974 2020.07.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4589975 2020.07.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4589978 2020.07.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4589979 2020.07.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 4589980 2020.07.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4589981 2020.07.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4589997 2020.07.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4589998 2020.07.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4589999 2020.07.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4587728 2020.07.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4587729 2020.07.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4587737 2020.07.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4587738 2020.07.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4587739 2020.07.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4587741 2020.07.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4587742 2020.07.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4587743 2020.07.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4587744 2020.07.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4587745 2020.07.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4587746 2020.07.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4587747 2020.07.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4587748 2020.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4587749 2020.07.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4587881 2020.07.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4587882 2020.07.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4587885 2020.07.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4587886 2020.07.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4587887 2020.07.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 4587888 2020.07.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4587889 2020.07.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4587891 2020.07.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4587892 2020.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4587893 2020.07.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4587895 2020.07.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4587896 2020.07.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4587898 2020.07.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4587899 2020.07.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4587900 2020.07.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4587901 2020.07.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4587902 2020.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4587903 2020.07.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4587905 2020.07.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4587906 2020.07.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4587907 2020.07.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4587908 2020.07.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4587909 2020.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4587910 2020.07.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4589129 2020.07.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4589130 2020.07.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4586406 2020.07.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4586407 2020.07.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4586408 2020.07.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4586409 2020.07.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4586410 2020.07.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4587731 2020.07.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4587732 2020.07.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4587733 2020.07.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4587734 2020.07.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4587735 2020.07.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4587736 2020.07.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4582679 2020.06.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4582680 2020.06.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4582681 2020.06.30 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4585074 2020.06.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4585075 2020.06.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4585076 2020.06.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4585077 2020.06.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 4585078 2020.06.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4585079 2020.06.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4585080 2020.06.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4579963 2020.06.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4579964 2020.06.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4579965 2020.06.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4579966 2020.06.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4579967 2020.06.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 4579968 2020.06.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 25 4579969 2020.06.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4579978 2020.06.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4579979 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4579980 2020.06.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4579981 2020.06.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4579982 2020.06.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4579983 2020.06.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4580016 2020.06.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4580017 2020.06.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4580018 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4580019 2020.06.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4580020 2020.06.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4580021 2020.06.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4580022 2020.06.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4580023 2020.06.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4580025 2020.06.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4580027 2020.06.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4580032 2020.06.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4580033 2020.06.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4580034 2020.06.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4580035 2020.06.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4580036 2020.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4580037 2020.06.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 4580046 2020.06.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4580087 2020.06.29 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4580088 2020.06.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4580089 2020.06.29 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4580090 2020.06.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4580317 2020.06.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4580624 2020.06.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4580625 2020.06.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4580626 2020.06.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4580629 2020.06.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4576293 2020.06.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4576294 2020.06.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4576295 2020.06.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4576296 2020.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4576297 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4576298 2020.06.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4576299 2020.06.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4576300 2020.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4576301 2020.06.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4580041 2020.06.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4580043 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4580044 2020.06.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4580045 2020.06.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4576152 2020.06.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4576153 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4576164 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4576165 2020.06.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4576166 2020.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4576171 2020.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4576172 2020.06.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4576173 2020.06.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4576189 2020.06.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4576190 2020.06.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4576191 2020.06.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4576194 2020.06.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4576118 2020.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4576119 2020.06.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4576120 2020.06.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4576121 2020.06.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4576122 2020.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4576123 2020.06.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4576124 2020.06.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4576125 2020.06.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4576126 2020.06.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4576127 2020.06.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4576128 2020.06.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4576129 2020.06.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4576130 2020.06.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4576131 2020.06.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4576169 2020.06.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4576170 2020.06.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 4560521 2020.06.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4560522 2020.06.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4560523 2020.06.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4560524 2020.06.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4560525 2020.06.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4560526 2020.06.22 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4560529 2020.06.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4560532 2020.06.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4560533 2020.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4560658 2020.06.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4546157 2020.06.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4546160 2020.06.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4546161 2020.06.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4546166 2020.06.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4546167 2020.06.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4546181 2020.06.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4546182 2020.06.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4546184 2020.06.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4546156 2020.06.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4546158 2020.06.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4546159 2020.06.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4546162 2020.06.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4546163 2020.06.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4546164 2020.06.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4546165 2020.06.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4546168 2020.06.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4546169 2020.06.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4546170 2020.06.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4546171 2020.06.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4540948 2020.06.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4540940 2020.06.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4540942 2020.06.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4540943 2020.06.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4540946 2020.06.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4534666 2020.06.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4534668 2020.06.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4534669 2020.06.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4534670 2020.06.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4534677 2020.06.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4534678 2020.06.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4534663 2020.06.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4534664 2020.06.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4534665 2020.06.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4534671 2020.06.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4534672 2020.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4534673 2020.06.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4534674 2020.06.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4534675 2020.06.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4534676 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4519330 2020.06.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4519331 2020.06.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4520893 2020.06.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4520913 2020.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4520930 2020.06.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4520931 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4520932 2020.06.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4520933 2020.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4520934 2020.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4520935 2020.06.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4523335 2020.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4523336 2020.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4523337 2020.06.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4523338 2020.06.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4523339 2020.06.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4523340 2020.06.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4523341 2020.06.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4523343 2020.06.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4523346 2020.06.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4514300 2020.06.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4514301 2020.06.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4514302 2020.06.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4514303 2020.06.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4514304 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4514305 2020.06.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4514306 2020.06.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4514307 2020.06.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4514310 2020.06.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4514311 2020.06.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4514442 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4514279 2020.06.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4514280 2020.06.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4514281 2020.06.10 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4514282 2020.06.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4514283 2020.06.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4514284 2020.06.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4514286 2020.06.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4514288 2020.06.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4514290 2020.06.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4514291 2020.06.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4514293 2020.06.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4514294 2020.06.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4514295 2020.06.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4514296 2020.06.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4514297 2020.06.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4514298 2020.06.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4497027 2020.06.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4497028 2020.06.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4497029 2020.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4497030 2020.06.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4497031 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4497033 2020.06.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4497034 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4497035 2020.06.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4497036 2020.06.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4497037 2020.06.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4497039 2020.06.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4497040 2020.06.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4497041 2020.06.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4497043 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4497044 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4497045 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4497053 2020.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4497065 2020.06.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4497066 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4497067 2020.06.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4497069 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4497054 2020.06.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4497055 2020.06.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4497057 2020.06.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4497058 2020.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4497059 2020.06.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4497060 2020.06.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4497061 2020.06.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4497062 2020.06.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4497063 2020.06.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4477497 2020.06.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4477498 2020.06.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4477499 2020.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4477500 2020.06.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4477501 2020.06.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4473461 2020.06.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4473462 2020.06.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4473463 2020.06.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4473464 2020.06.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4473465 2020.06.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4473466 2020.06.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4473467 2020.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4473468 2020.06.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4473469 2020.06.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4473471 2020.06.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4475781 2020.06.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4475782 2020.06.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4475783 2020.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4475784 2020.06.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4475785 2020.06.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4475786 2020.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4475787 2020.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4475788 2020.06.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4475789 2020.06.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4475792 2020.06.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4475793 2020.06.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4475794 2020.06.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4475796 2020.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4475797 2020.06.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 4475798 2020.06.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4475825 2020.06.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4475826 2020.06.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4475827 2020.06.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4472915 2020.06.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4472916 2020.06.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4472917 2020.06.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4472918 2020.06.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 4472963 2020.06.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4472964 2020.06.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4472965 2020.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4472966 2020.06.01 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4472967 2020.06.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4472968 2020.06.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4472969 2020.06.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4472970 2020.06.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4472972 2020.06.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4472973 2020.06.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4473470 2020.06.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4473484 2020.06.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4456294 2020.05.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4456295 2020.05.29 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4456302 2020.05.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4456325 2020.05.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4456327 2020.05.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4456328 2020.05.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4456330 2020.05.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4456331 2020.05.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4456332 2020.05.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4456334 2020.05.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4456335 2020.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4456336 2020.05.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4456337 2020.05.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4456361 2020.05.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4456394 2020.05.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4456395 2020.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4456399 2020.05.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4456400 2020.05.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4456474 2020.05.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4456476 2020.05.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4456362 2020.05.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4456364 2020.05.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4456366 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4456367 2020.05.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4456369 2020.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4456370 2020.05.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4456371 2020.05.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4456392 2020.05.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4456397 2020.05.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4456398 2020.05.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4456473 2020.05.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4456475 2020.05.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4446642 2020.05.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4446684 2020.05.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4446685 2020.05.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4446686 2020.05.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4446687 2020.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4446688 2020.05.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4446690 2020.05.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4446691 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4446692 2020.05.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4446699 2020.05.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4446700 2020.05.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4446701 2020.05.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4446702 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4446704 2020.05.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4446706 2020.05.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4446715 2020.05.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4446848 2020.05.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4446863 2020.05.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4446864 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4446866 2020.05.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4446867 2020.05.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4446868 2020.05.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4446869 2020.05.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4446870 2020.05.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4446871 2020.05.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4426025 2020.05.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4426026 2020.05.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4426027 2020.05.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4426033 2020.05.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4426035 2020.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4417101 2020.05.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4417102 2020.05.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4417103 2020.05.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4417104 2020.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4417105 2020.05.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4417106 2020.05.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4417107 2020.05.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4417108 2020.05.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4417109 2020.05.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4417110 2020.05.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4417111 2020.05.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4417112 2020.05.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4417113 2020.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4417114 2020.05.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4417115 2020.05.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4417116 2020.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4417117 2020.05.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4412641 2020.05.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4412642 2020.05.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4412643 2020.05.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4412644 2020.05.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4412645 2020.05.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4417121 2020.05.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4403730 2020.05.19 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4403731 2020.05.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4404859 2020.05.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4404861 2020.05.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4404862 2020.05.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4404864 2020.05.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4404866 2020.05.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4404867 2020.05.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4404868 2020.05.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4402626 2020.05.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4402627 2020.05.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4402628 2020.05.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4392959 2020.05.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4392960 2020.05.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4393053 2020.05.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4393060 2020.05.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4393066 2020.05.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4393067 2020.05.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4393069 2020.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4393072 2020.05.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4393085 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4393087 2020.05.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4393111 2020.05.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4393133 2020.05.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4393137 2020.05.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4393138 2020.05.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4393139 2020.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4395008 2020.05.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4395010 2020.05.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4395044 2020.05.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4397840 2020.05.17 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4397989 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4393116 2020.05.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4393117 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4393119 2020.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4393120 2020.05.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4393121 2020.05.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4393124 2020.05.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4393126 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4393127 2020.05.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4393134 2020.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4397990 2020.05.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4371717 2020.05.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4371718 2020.05.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4371719 2020.05.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4371878 2020.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4371880 2020.05.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4372233 2020.05.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4368714 2020.05.13 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4371685 2020.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4371686 2020.05.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4371699 2020.05.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4371700 2020.05.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4363317 2020.05.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4363318 2020.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4363319 2020.05.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4363320 2020.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4363321 2020.05.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4363322 2020.05.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4363323 2020.05.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4363324 2020.05.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4363325 2020.05.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4363326 2020.05.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4371684 2020.05.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4357652 2020.05.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4357653 2020.05.11 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4357654 2020.05.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4357656 2020.05.11 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4353942 2020.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4353943 2020.05.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4353944 2020.05.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4353945 2020.05.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4353946 2020.05.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4353947 2020.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4353948 2020.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4353949 2020.05.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4353951 2020.05.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4353953 2020.05.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4353955 2020.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4353956 2020.05.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4353959 2020.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4353989 2020.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4353991 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4353992 2020.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4353997 2020.05.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4353998 2020.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4354000 2020.05.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4357648 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4357651 2020.05.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4338668 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4338670 2020.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4338672 2020.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4338673 2020.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4338679 2020.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4338681 2020.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4338714 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4338928 2020.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4338929 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4338930 2020.05.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4338931 2020.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4338932 2020.05.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4338934 2020.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4338935 2020.05.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4338937 2020.05.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4339135 2020.05.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4339136 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4339137 2020.05.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4339139 2020.05.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4339146 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4342918 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4342919 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4342945 2020.05.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4343894 2020.05.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4343895 2020.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4330804 2020.05.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4330806 2020.05.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4330808 2020.05.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4330809 2020.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4330810 2020.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4330811 2020.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4330858 2020.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4330859 2020.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4330860 2020.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4338666 2020.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4338940 2020.05.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4325113 2020.05.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4325114 2020.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4325115 2020.05.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4325116 2020.05.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4325117 2020.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4325118 2020.05.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4325122 2020.05.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4325123 2020.05.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4325125 2020.05.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4325126 2020.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4325128 2020.05.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4325130 2020.05.07 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4325132 2020.05.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4325134 2020.05.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4325135 2020.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4325137 2020.05.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4325648 2020.05.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4330801 2020.05.07 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4330802 2020.05.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4330803 2020.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4330805 2020.05.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4316080 2020.05.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4316081 2020.05.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4316082 2020.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4316083 2020.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4316084 2020.05.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4316085 2020.05.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4316086 2020.05.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4316087 2020.05.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4316088 2020.05.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4316089 2020.05.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4316090 2020.05.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4316091 2020.05.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4316092 2020.05.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4316093 2020.05.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4316096 2020.05.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4316137 2020.05.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4300839 2020.05.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4300840 2020.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4300841 2020.05.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4300842 2020.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4300843 2020.05.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4300844 2020.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4300845 2020.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4300866 2020.05.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4300867 2020.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4300868 2020.05.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4300898 2020.05.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4300899 2020.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4300903 2020.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4300912 2020.05.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4300913 2020.05.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4300915 2020.05.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4300916 2020.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4301293 2020.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4301296 2020.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4300846 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4300847 2020.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4300848 2020.05.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 4300849 2020.05.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4300850 2020.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4300851 2020.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4300852 2020.05.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4300853 2020.05.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4300854 2020.05.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4300855 2020.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4300856 2020.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4300857 2020.05.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4300858 2020.05.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4300859 2020.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4300860 2020.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4300861 2020.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4300862 2020.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4300864 2020.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4280195 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4280196 2020.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4271353 2020.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4271356 2020.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4271358 2020.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4271359 2020.04.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4271360 2020.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4271364 2020.04.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4271365 2020.04.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4271366 2020.04.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4257907 2020.04.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4257908 2020.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4257912 2020.04.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4257921 2020.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4257922 2020.04.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4257927 2020.04.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4257928 2020.04.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4257942 2020.04.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4257944 2020.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4257945 2020.04.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4257947 2020.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4258018 2020.04.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4245274 2020.04.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4217769 2020.04.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4217770 2020.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4217771 2020.04.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4217772 2020.04.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4217773 2020.04.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4217774 2020.04.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4217775 2020.04.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4217776 2020.04.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4217777 2020.04.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4217851 2020.04.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4217856 2020.04.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4211223 2020.04.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4211224 2020.04.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4211225 2020.04.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4215785 2020.04.22 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4215787 2020.04.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4215790 2020.04.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4215791 2020.04.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4215810 2020.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4215812 2020.04.22 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4211221 2020.04.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4211222 2020.04.21 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4211219 2020.04.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4211220 2020.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4192787 2020.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4192790 2020.04.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4192791 2020.04.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4192792 2020.04.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4192818 2020.04.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4192819 2020.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4192820 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4193449 2020.04.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4193450 2020.04.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4193451 2020.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4193452 2020.04.19 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4193455 2020.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4193458 2020.04.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4193461 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4193462 2020.04.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4193464 2020.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4193467 2020.04.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4193471 2020.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4193583 2020.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4193584 2020.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4184438 2020.04.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4184439 2020.04.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4184440 2020.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4184441 2020.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4184442 2020.04.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4184787 2020.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4184788 2020.04.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4184789 2020.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4184790 2020.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4184791 2020.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4184792 2020.04.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4184799 2020.04.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4184800 2020.04.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4184801 2020.04.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4184802 2020.04.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4185378 2020.04.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4185380 2020.04.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4185385 2020.04.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4185395 2020.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4185483 2020.04.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4186376 2020.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4186433 2020.04.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4186485 2020.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4186489 2020.04.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4186492 2020.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4186665 2020.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4186668 2020.04.18 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4188424 2020.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4178153 2020.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4178154 2020.04.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4178156 2020.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4178158 2020.04.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4178160 2020.04.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4178162 2020.04.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4178164 2020.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4178169 2020.04.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4178173 2020.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4178987 2020.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4178988 2020.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4178989 2020.04.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4179011 2020.04.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4179012 2020.04.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 4179162 2020.04.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4179163 2020.04.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4179271 2020.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4180400 2020.04.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4180401 2020.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4180403 2020.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4172566 2020.04.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4172567 2020.04.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4172568 2020.04.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4172569 2020.04.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4172570 2020.04.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4172641 2020.04.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4172642 2020.04.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4172643 2020.04.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4172644 2020.04.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4173171 2020.04.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4173172 2020.04.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4173173 2020.04.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4173174 2020.04.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4173175 2020.04.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4173176 2020.04.16 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4173195 2020.04.16 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4178152 2020.04.16 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4168589 2020.04.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4168590 2020.04.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4168591 2020.04.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4168592 2020.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4168593 2020.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4168717 2020.04.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4168719 2020.04.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4168720 2020.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4168721 2020.04.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4168722 2020.04.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4168723 2020.04.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4168727 2020.04.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4168728 2020.04.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4168729 2020.04.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4168730 2020.04.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 4168733 2020.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4168738 2020.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4168740 2020.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4168742 2020.04.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4168745 2020.04.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4168749 2020.04.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4168750 2020.04.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4168751 2020.04.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4168752 2020.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4168754 2020.04.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4168756 2020.04.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4168757 2020.04.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4168758 2020.04.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4168761 2020.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4168767 2020.04.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4168775 2020.04.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4168776 2020.04.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4168777 2020.04.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4168778 2020.04.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4168779 2020.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4168809 2020.04.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4168812 2020.04.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4168943 2020.04.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4168947 2020.04.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4168949 2020.04.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4169022 2020.04.15 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4169398 2020.04.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4172565 2020.04.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4166609 2020.04.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4166610 2020.04.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4166611 2020.04.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4166632 2020.04.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4166633 2020.04.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4166634 2020.04.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4166636 2020.04.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4166637 2020.04.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4166638 2020.04.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4166641 2020.04.14 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4166660 2020.04.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4167246 2020.04.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4167247 2020.04.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4167248 2020.04.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35 4167249 2020.04.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4167250 2020.04.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4161439 2020.04.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4161447 2020.04.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4161448 2020.04.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4161690 2020.04.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4162085 2020.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4162086 2020.04.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4162087 2020.04.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4162088 2020.04.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4162089 2020.04.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4162090 2020.04.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4162091 2020.04.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4162092 2020.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4162104 2020.04.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4162105 2020.04.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4162321 2020.04.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4162322 2020.04.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4162323 2020.04.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4162678 2020.04.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4154435 2020.04.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4154436 2020.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4154437 2020.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4154441 2020.04.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4154442 2020.04.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4154443 2020.04.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4154444 2020.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4154445 2020.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4154446 2020.04.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4154447 2020.04.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4154448 2020.04.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4154449 2020.04.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4154450 2020.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4154451 2020.04.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4154452 2020.04.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4154453 2020.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4154454 2020.04.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4154455 2020.04.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4156860 2020.04.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4156861 2020.04.12 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4156862 2020.04.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4156863 2020.04.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4157687 2020.04.12 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4157727 2020.04.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4158360 2020.04.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4158750 2020.04.12 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4149503 2020.04.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4149504 2020.04.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4149505 2020.04.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4149506 2020.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4149514 2020.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4149515 2020.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4149516 2020.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4149517