Pełna lista obserwacji drużyny

Hubert Herbut : Hubert Herbut


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 4945771 2020.11.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4945787 2020.11.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4945788 2020.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4945789 2020.11.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4945793 2020.11.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4945794 2020.11.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4946332 2020.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4946334 2020.11.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4946335 2020.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4946337 2020.11.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4947239 2020.11.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 20 4943552 2020.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4943553 2020.11.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4943554 2020.11.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4943555 2020.11.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4943556 2020.11.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4943557 2020.11.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4943572 2020.11.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4943573 2020.11.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4943574 2020.11.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4943599 2020.11.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4943754 2020.11.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4943755 2020.11.24 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4941921 2020.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4941922 2020.11.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4941924 2020.11.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4941925 2020.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4941926 2020.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4941930 2020.11.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4941931 2020.11.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4941932 2020.11.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4941933 2020.11.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4942507 2020.11.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4942508 2020.11.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4938472 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4938473 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4938474 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 4938475 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4938476 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4934543 2020.11.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 4927134 2020.11.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 4927135 2020.11.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4927136 2020.11.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 30 4921482 2020.11.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4921483 2020.11.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4921484 2020.11.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4921485 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4921486 2020.11.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4921487 2020.11.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4927137 2020.11.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 4909963 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4909978 2020.11.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4912877 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4908245 2020.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4908247 2020.11.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 4908248 2020.11.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4908249 2020.11.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4908251 2020.11.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4908252 2020.11.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4908254 2020.11.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4908255 2020.11.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4908257 2020.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4906140 2020.11.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4906141 2020.11.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4906142 2020.11.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4906143 2020.11.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4906192 2020.11.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4904511 2020.11.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4904512 2020.11.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4904515 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4904517 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4904533 2020.11.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4901482 2020.11.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4897179 2020.11.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4897180 2020.11.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4897181 2020.11.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4897182 2020.11.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 4897243 2020.11.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4897351 2020.11.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4897183 2020.11.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 15 4894684 2020.11.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4894686 2020.11.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4882706 2020.10.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4882707 2020.10.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4881513 2020.10.30 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4881514 2020.10.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 4881515 2020.10.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 4881516 2020.10.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 4881517 2020.10.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4881655 2020.10.30 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4879196 2020.10.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4879197 2020.10.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4879198 2020.10.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4879199 2020.10.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4879352 2020.10.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4879353 2020.10.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4879355 2020.10.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4879356 2020.10.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4879357 2020.10.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4879358 2020.10.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4877008 2020.10.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4877009 2020.10.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 4877010 2020.10.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4877011 2020.10.27 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4877012 2020.10.27 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4879195 2020.10.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4876113 2020.10.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4876114 2020.10.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4876115 2020.10.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4876116 2020.10.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4876117 2020.10.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4876118 2020.10.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4876119 2020.10.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4872605 2020.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4872616 2020.10.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4872618 2020.10.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4872629 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4872630 2020.10.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4867519 2020.10.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4867520 2020.10.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4867521 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4867522 2020.10.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4867523 2020.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4867524 2020.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4865313 2020.10.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4865314 2020.10.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4865315 2020.10.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4865316 2020.10.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4865317 2020.10.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 4865620 2020.10.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4865621 2020.10.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4865622 2020.10.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4865623 2020.10.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4865624 2020.10.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4866355 2020.10.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4865310 2020.10.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4865311 2020.10.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4865312 2020.10.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4861621 2020.10.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4861622 2020.10.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4861704 2020.10.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4861892 2020.10.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4861893 2020.10.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4859461 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4859462 2020.10.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4859463 2020.10.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4859464 2020.10.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4859465 2020.10.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4856852 2020.10.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4857829 2020.10.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4857830 2020.10.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4857832 2020.10.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4857833 2020.10.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4857834 2020.10.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4852650 2020.10.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4852651 2020.10.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4853050 2020.10.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4853051 2020.10.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4853052 2020.10.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4857831 2020.10.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4852643 2020.10.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4852644 2020.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4852645 2020.10.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4852648 2020.10.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4852649 2020.10.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 4847722 2020.10.16 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4847827 2020.10.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4847828 2020.10.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 4845377 2020.10.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4845378 2020.10.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4845379 2020.10.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4847415 2020.10.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4847416 2020.10.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4847417 2020.10.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4847418 2020.10.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4844853 2020.10.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4844854 2020.10.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4844855 2020.10.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4844856 2020.10.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4844857 2020.10.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4844858 2020.10.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4842779 2020.10.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4842780 2020.10.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4844859 2020.10.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4841900 2020.10.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4841901 2020.10.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4841902 2020.10.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4841903 2020.10.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4841904 2020.10.12 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4841905 2020.10.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4841906 2020.10.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4841907 2020.10.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4841908 2020.10.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4841909 2020.10.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4841910 2020.10.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4836483 2020.10.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4836484 2020.10.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4836485 2020.10.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4836486 2020.10.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4836487 2020.10.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4836488 2020.10.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4837179 2020.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4837180 2020.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4832834 2020.10.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4832835 2020.10.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4832836 2020.10.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4832844 2020.10.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 4832845 2020.10.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4832846 2020.10.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4831645 2020.10.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4831657 2020.10.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4831658 2020.10.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4831659 2020.10.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4831660 2020.10.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 4829535 2020.10.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4829536 2020.10.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4829537 2020.10.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4827416 2020.10.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4827417 2020.10.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4827418 2020.10.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4827419 2020.10.07 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4823636 2020.10.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4823637 2020.10.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4823638 2020.10.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4823639 2020.10.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4823641 2020.10.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4823642 2020.10.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4823643 2020.10.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4823644 2020.10.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4823645 2020.10.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4823647 2020.10.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4823648 2020.10.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4823649 2020.10.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4823650 2020.10.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4823651 2020.10.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4823652 2020.10.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4823653 2020.10.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4823654 2020.10.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4824726 2020.10.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4824727 2020.10.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4821158 2020.10.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4821874 2020.10.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4821875 2020.10.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4821876 2020.10.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4821155 2020.10.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4821156 2020.10.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4812191 2020.10.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4812192 2020.10.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4812193 2020.10.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4812194 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4812195 2020.10.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4812196 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4812197 2020.10.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 4812198 2020.10.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4812199 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4812200 2020.10.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4812201 2020.10.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4812210 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4812219 2020.10.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4810374 2020.10.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4810375 2020.10.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4812190 2020.10.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4808011 2020.10.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4808012 2020.10.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4808013 2020.10.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4808014 2020.10.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 4808015 2020.10.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4808016 2020.10.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4808017 2020.10.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 4808018 2020.10.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4808019 2020.10.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4808020 2020.10.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4808021 2020.10.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4808036 2020.10.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 4806631 2020.09.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4806633 2020.09.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4805362 2020.09.29 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4805363 2020.09.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4805364 2020.09.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4805365 2020.09.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4805366 2020.09.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4805367 2020.09.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4805368 2020.09.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4805398 2020.09.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4805399 2020.09.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4805400 2020.09.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4805401 2020.09.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4805402 2020.09.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4805421 2020.09.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4805425 2020.09.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4805555 2020.09.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4803642 2020.09.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4803643 2020.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4803644 2020.09.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4803645 2020.09.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4803646 2020.09.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4799323 2020.09.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 80 4799327 2020.09.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4799343 2020.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4799350 2020.09.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4799362 2020.09.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4796906 2020.09.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4796907 2020.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4796908 2020.09.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 4796909 2020.09.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4797515 2020.09.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4797516 2020.09.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4797517 2020.09.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4797518 2020.09.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4797519 2020.09.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 4794505 2020.09.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4794506 2020.09.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4794507 2020.09.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4794508 2020.09.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4794521 2020.09.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4794525 2020.09.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4792803 2020.09.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4792804 2020.09.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4792805 2020.09.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4792988 2020.09.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4792989 2020.09.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4792990 2020.09.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4792991 2020.09.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4793005 2020.09.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4793006 2020.09.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4793007 2020.09.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4793008 2020.09.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 4794518 2020.09.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4790607 2020.09.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4790608 2020.09.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4790609 2020.09.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4790612 2020.09.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4790613 2020.09.22 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4790663 2020.09.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4791379 2020.09.22 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4788034 2020.09.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 4788603 2020.09.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4788604 2020.09.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4788605 2020.09.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4788606 2020.09.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4788607 2020.09.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4788608 2020.09.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4788609 2020.09.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4788610 2020.09.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4791377 2020.09.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4784775 2020.09.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4784776 2020.09.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4784778 2020.09.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4784779 2020.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 45 4784780 2020.09.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4785008 2020.09.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4785009 2020.09.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4785010 2020.09.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4785011 2020.09.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4785012 2020.09.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4785013 2020.09.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4785052 2020.09.20 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 4780654 2020.09.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4780655 2020.09.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4778726 2020.09.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4778727 2020.09.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 4778728 2020.09.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 4778731 2020.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4778732 2020.09.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4778734 2020.09.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4774357 2020.09.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4774358 2020.09.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4774562 2020.09.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4774563 2020.09.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4774564 2020.09.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4774565 2020.09.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4774566 2020.09.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4774602 2020.09.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4774603 2020.09.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4774604 2020.09.16 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4775192 2020.09.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4775193 2020.09.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4775283 2020.09.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4775284 2020.09.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4775285 2020.09.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4775286 2020.09.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4775288 2020.09.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4775292 2020.09.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4776216 2020.09.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4776217 2020.09.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4772892 2020.09.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4772893 2020.09.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4772894 2020.09.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4772895 2020.09.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4772902 2020.09.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4773071 2020.09.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4773072 2020.09.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4774355 2020.09.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4774356 2020.09.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4772896 2020.09.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4772897 2020.09.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4772898 2020.09.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4772899 2020.09.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4772900 2020.09.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4772901 2020.09.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4772903 2020.09.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4772933 2020.09.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4767083 2020.09.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4767084 2020.09.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4767962 2020.09.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4767963 2020.09.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4767966 2020.09.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4767967 2020.09.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4767968 2020.09.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4767969 2020.09.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4767970 2020.09.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 4767971 2020.09.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4767972 2020.09.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4767973 2020.09.13 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4767974 2020.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4768050 2020.09.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4769047 2020.09.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4769048 2020.09.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 4769049 2020.09.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4769056 2020.09.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4763463 2020.09.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4763464 2020.09.12 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4764008 2020.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4764009 2020.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4764010 2020.09.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4764011 2020.09.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4767975 2020.09.12 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4761519 2020.09.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4761520 2020.09.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4760916 2020.09.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4760917 2020.09.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4760918 2020.09.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4760919 2020.09.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4760923 2020.09.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4760924 2020.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4760925 2020.09.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4760926 2020.09.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4760928 2020.09.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4760920 2020.09.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4760921 2020.09.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4760922 2020.09.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4760927 2020.09.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4744736 2020.09.03 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4744738 2020.09.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4744735 2020.09.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 4738438 2020.08.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4738439 2020.08.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4721301 2020.08.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4721300 2020.08.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4715252 2020.08.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4715253 2020.08.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4715254 2020.08.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4713730 2020.08.22 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4713731 2020.08.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4713732 2020.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4713734 2020.08.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 4713735 2020.08.22 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4711480 2020.08.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4711483 2020.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 4711484 2020.08.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 4711485 2020.08.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4711512 2020.08.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4711516 2020.08.21 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 4 4711517 2020.08.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4711518 2020.08.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4711520 2020.08.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4711524 2020.08.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4711526 2020.08.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4711528 2020.08.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4711529 2020.08.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4713733 2020.08.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4700962 2020.08.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4700963 2020.08.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4700964 2020.08.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4700424 2020.08.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4700426 2020.08.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4700428 2020.08.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4700429 2020.08.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4700430 2020.08.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4700431 2020.08.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4697021 2020.08.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4697022 2020.08.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4697023 2020.08.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4697024 2020.08.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 4697035 2020.08.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4697036 2020.08.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4697040 2020.08.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4697041 2020.08.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4691555 2020.08.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4691556 2020.08.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4691557 2020.08.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4691558 2020.08.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4691742 2020.08.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4692043 2020.08.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4692044 2020.08.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4692045 2020.08.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 4692047 2020.08.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4692118 2020.08.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4691559 2020.08.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4691754 2020.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 16 4683759 2020.08.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4683760 2020.08.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 4680269 2020.08.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4680270 2020.08.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4680271 2020.08.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4680268 2020.08.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4676838 2020.08.06 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4676839 2020.08.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4676840 2020.08.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 4676841 2020.08.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 4673767 2020.08.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4673768 2020.08.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4672784 2020.08.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4672785 2020.08.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4672786 2020.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4672787 2020.08.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4669380 2020.08.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4665842 2020.08.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4665843 2020.08.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4665837 2020.07.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4665838 2020.07.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4665839 2020.07.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4665840 2020.07.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4665841 2020.07.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4665832 2020.07.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4665833 2020.07.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4665834 2020.07.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4665835 2020.07.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4665836 2020.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4657538 2020.07.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4657539 2020.07.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4657540 2020.07.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4657541 2020.07.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4657542 2020.07.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4657543 2020.07.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4657544 2020.07.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4658506 2020.07.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4658507 2020.07.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4658515 2020.07.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4658516 2020.07.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4658517 2020.07.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 4658518 2020.07.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4658519 2020.07.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4658520 2020.07.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4658521 2020.07.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4658523 2020.07.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4658524 2020.07.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4658527 2020.07.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4658528 2020.07.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4658529 2020.07.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4658531 2020.07.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4658532 2020.07.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4658533 2020.07.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4656584 2020.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4656585 2020.07.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4656586 2020.07.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4656587 2020.07.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4656638 2020.07.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 4654176 2020.07.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 4654177 2020.07.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4654178 2020.07.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4654179 2020.07.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4654180 2020.07.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4654181 2020.07.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4654182 2020.07.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4654220 2020.07.27 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4654824 2020.07.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4654845 2020.07.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4651353 2020.07.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4654183 2020.07.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4654184 2020.07.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 4654185 2020.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4654186 2020.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4654187 2020.07.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4654225 2020.07.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4650470 2020.07.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4650471 2020.07.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4650474 2020.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4650477 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4650478 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4650494 2020.07.25 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 4650499 2020.07.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4650500 2020.07.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4650510 2020.07.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4650511 2020.07.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4650514 2020.07.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4650524 2020.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4650525 2020.07.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4650515 2020.07.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4650516 2020.07.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4650517 2020.07.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4650518 2020.07.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4650519 2020.07.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4650522 2020.07.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4650523 2020.07.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4644041 2020.07.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4644072 2020.07.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4644073 2020.07.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4644074 2020.07.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4644075 2020.07.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4644076 2020.07.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4639130 2020.07.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4639131 2020.07.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4639134 2020.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4639146 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 8 4639149 2020.07.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4639150 2020.07.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4639151 2020.07.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 4639153 2020.07.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4639154 2020.07.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4639164 2020.07.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4639155 2020.07.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4639156 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4639158 2020.07.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4639159 2020.07.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4639161 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4639162 2020.07.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4639163 2020.07.19 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4639166 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4631196 2020.07.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4631197 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4631198 2020.07.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4631199 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4631200 2020.07.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4631201 2020.07.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4631205 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4632182 2020.07.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4632183 2020.07.18 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4632184 2020.07.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4632185 2020.07.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4632188 2020.07.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4628946 2020.07.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 4628947 2020.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4628948 2020.07.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 4628968 2020.07.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4629060 2020.07.17 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4629809 2020.07.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4629810 2020.07.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 4627155 2020.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4627156 2020.07.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4627158 2020.07.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4627159 2020.07.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4627160 2020.07.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 4627161 2020.07.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4627162 2020.07.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4627163 2020.07.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4627164 2020.07.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4627165 2020.07.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4627167 2020.07.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4627168 2020.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4627169 2020.07.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4627779 2020.07.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4627831 2020.07.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4624610 2020.07.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4624611 2020.07.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4624612 2020.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4624679 2020.07.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4624680 2020.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4624761 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4624801 2020.07.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4624802 2020.07.15 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4625181 2020.07.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4625182 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4625184 2020.07.15 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4625185 2020.07.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4625196 2020.07.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4625197 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4627819 2020.07.15 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4627827 2020.07.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4627828 2020.07.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 4627829 2020.07.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4627830 2020.07.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4622726 2020.07.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4622728 2020.07.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4622731 2020.07.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4622733 2020.07.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4622982 2020.07.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4622983 2020.07.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4622984 2020.07.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4615431 2020.07.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4615432 2020.07.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4616812 2020.07.12 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4612992 2020.07.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4612993 2020.07.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4612994 2020.07.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4612995 2020.07.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4613007 2020.07.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4613012 2020.07.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4613013 2020.07.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4613014 2020.07.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4608703 2020.07.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4608704 2020.07.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4608706 2020.07.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4608707 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4608708 2020.07.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4608709 2020.07.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4608710 2020.07.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4608711 2020.07.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4612989 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4612990 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4612991 2020.07.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4603939 2020.07.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4603940 2020.07.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4603941 2020.07.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4603942 2020.07.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4603957 2020.07.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4603958 2020.07.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4604966 2020.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4604967 2020.07.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4605009 2020.07.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4605026 2020.07.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4605278 2020.07.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4605279 2020.07.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4605281 2020.07.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4603918 2020.07.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4603919 2020.07.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4603920 2020.07.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4603921 2020.07.07 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4603922 2020.07.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4603923 2020.07.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4603926 2020.07.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4603927 2020.07.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4603928 2020.07.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4603929 2020.07.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4603930 2020.07.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4603932 2020.07.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4603933 2020.07.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4603934 2020.07.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4603935 2020.07.07 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4603936 2020.07.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4603937 2020.07.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4603938 2020.07.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4603956 2020.07.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4599136 2020.07.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4599137 2020.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4599139 2020.07.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4599140 2020.07.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4599141 2020.07.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4603913 2020.07.06 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4603914 2020.07.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 25 4603915 2020.07.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4603916 2020.07.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4603917 2020.07.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4603931 2020.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4595728 2020.07.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4595729 2020.07.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4595730 2020.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4599132 2020.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4599133 2020.07.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4599134 2020.07.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4599135 2020.07.05 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4599138 2020.07.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4592478 2020.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4592479 2020.07.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4592480 2020.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4592481 2020.07.04 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4592482 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4592483 2020.07.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4592485 2020.07.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4592487 2020.07.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4592488 2020.07.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4592489 2020.07.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4592490 2020.07.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4592491 2020.07.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4592492 2020.07.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4592493 2020.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4592494 2020.07.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4592495 2020.07.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4589967 2020.07.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4589968 2020.07.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4589969 2020.07.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4589970 2020.07.03 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4589971 2020.07.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4589972 2020.07.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4589973 2020.07.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4589974 2020.07.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4589975 2020.07.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4589978 2020.07.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4589979 2020.07.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 4589980 2020.07.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4589981 2020.07.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4589997 2020.07.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4589998 2020.07.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4589999 2020.07.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4587728 2020.07.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4587729 2020.07.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4587737 2020.07.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4587738 2020.07.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4587739 2020.07.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4587741 2020.07.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4587742 2020.07.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4587743 2020.07.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4587744 2020.07.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4587745 2020.07.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4587746 2020.07.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4587747 2020.07.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4587748 2020.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4587749 2020.07.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4587881 2020.07.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4587882 2020.07.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4587885 2020.07.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4587886 2020.07.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4587887 2020.07.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 4587888 2020.07.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4587889 2020.07.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4587891 2020.07.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4587892 2020.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4587893 2020.07.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4587895 2020.07.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4587896 2020.07.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4587898 2020.07.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4587899 2020.07.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4587900 2020.07.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4587901 2020.07.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4587902 2020.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4587903 2020.07.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4587905 2020.07.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4587906 2020.07.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4587907 2020.07.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4587908 2020.07.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4587909 2020.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4587910 2020.07.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4589129 2020.07.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4589130 2020.07.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4586406 2020.07.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4586407 2020.07.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4586408 2020.07.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4586409 2020.07.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4586410 2020.07.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4587731 2020.07.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4587732 2020.07.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4587733 2020.07.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4587734 2020.07.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4587735 2020.07.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4587736 2020.07.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4582679 2020.06.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4582680 2020.06.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4582681 2020.06.30 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4585074 2020.06.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4585075 2020.06.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4585076 2020.06.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4585077 2020.06.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 4585078 2020.06.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4585079 2020.06.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4585080 2020.06.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4579963 2020.06.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4579964 2020.06.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4579965 2020.06.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4579966 2020.06.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4579967 2020.06.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 4579968 2020.06.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 25 4579969 2020.06.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4579978 2020.06.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4579979 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4579980 2020.06.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4579981 2020.06.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4579982 2020.06.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4579983 2020.06.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4580016 2020.06.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4580017 2020.06.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4580018 2020.06.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4580019 2020.06.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4580020 2020.06.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4580021 2020.06.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4580022 2020.06.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4580023 2020.06.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4580025 2020.06.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4580027 2020.06.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4580032 2020.06.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4580033 2020.06.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4580034 2020.06.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4580035 2020.06.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4580036 2020.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4580037 2020.06.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 4580046 2020.06.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4580087 2020.06.29 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4580088 2020.06.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4580089 2020.06.29 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4580090 2020.06.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4580317 2020.06.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4580624 2020.06.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4580625 2020.06.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4580626 2020.06.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4580629 2020.06.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4576293 2020.06.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4576294 2020.06.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4576295 2020.06.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4576296 2020.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4576297 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4576298 2020.06.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4576299 2020.06.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4576300 2020.06.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4576301 2020.06.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4580041 2020.06.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4580043 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4580044 2020.06.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4580045 2020.06.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4576152 2020.06.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4576153 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4576164 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4576165 2020.06.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4576166 2020.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4576171 2020.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4576172 2020.06.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4576173 2020.06.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4576189 2020.06.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4576190 2020.06.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4576191 2020.06.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4576194 2020.06.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4576118 2020.06.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4576119 2020.06.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4576120 2020.06.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4576121 2020.06.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4576122 2020.06.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4576123 2020.06.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4576124 2020.06.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4576125 2020.06.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4576126 2020.06.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4576127 2020.06.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4576128 2020.06.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4576129 2020.06.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4576130 2020.06.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4576131 2020.06.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4576169 2020.06.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4576170 2020.06.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 4560521 2020.06.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4560522 2020.06.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4560523 2020.06.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4560524 2020.06.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4560525 2020.06.22 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4560526 2020.06.22 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4560529 2020.06.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4560532 2020.06.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4560533 2020.06.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4560658 2020.06.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4546157 2020.06.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4546160 2020.06.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4546161 2020.06.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4546166 2020.06.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4546167 2020.06.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4546181 2020.06.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4546182 2020.06.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4546184 2020.06.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4546156 2020.06.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4546158 2020.06.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4546159 2020.06.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4546162 2020.06.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4546163 2020.06.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4546164 2020.06.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4546165 2020.06.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4546168 2020.06.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4546169 2020.06.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4546170 2020.06.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4546171 2020.06.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4540948 2020.06.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4540940 2020.06.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4540942 2020.06.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4540943 2020.06.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4540946 2020.06.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4534666 2020.06.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4534668 2020.06.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4534669 2020.06.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4534670 2020.06.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4534677 2020.06.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4534678 2020.06.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4534663 2020.06.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4534664 2020.06.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4534665 2020.06.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4534671 2020.06.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4534672 2020.06.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4534673 2020.06.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4534674 2020.06.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4534675 2020.06.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4534676 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4519330 2020.06.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4519331 2020.06.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4520893 2020.06.12 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4520913 2020.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4520930 2020.06.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4520931 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4520932 2020.06.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4520933 2020.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4520934 2020.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4520935 2020.06.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4523335 2020.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4523336 2020.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4523337 2020.06.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4523338 2020.06.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4523339 2020.06.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4523340 2020.06.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4523341 2020.06.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4523343 2020.06.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4523346 2020.06.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4514300 2020.06.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4514301 2020.06.11 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4514302 2020.06.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4514303 2020.06.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4514304 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4514305 2020.06.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4514306 2020.06.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4514307 2020.06.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4514310 2020.06.11 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4514311 2020.06.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4514442 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4514279 2020.06.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4514280 2020.06.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4514281 2020.06.10 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4514282 2020.06.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4514283 2020.06.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4514284 2020.06.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4514286 2020.06.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4514288 2020.06.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4514290 2020.06.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4514291 2020.06.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4514293 2020.06.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4514294 2020.06.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4514295 2020.06.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4514296 2020.06.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4514297 2020.06.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4514298 2020.06.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4497027 2020.06.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4497028 2020.06.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4497029 2020.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4497030 2020.06.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4497031 2020.06.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4497033 2020.06.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4497034 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4497035 2020.06.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4497036 2020.06.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4497037 2020.06.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4497039 2020.06.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4497040 2020.06.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4497041 2020.06.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4497043 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4497044 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4497045 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4497053 2020.06.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4497065 2020.06.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4497066 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4497067 2020.06.06 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4497069 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4497054 2020.06.05 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4497055 2020.06.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4497057 2020.06.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4497058 2020.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4497059 2020.06.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4497060 2020.06.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4497061 2020.06.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4497062 2020.06.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4497063 2020.06.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4477497 2020.06.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4477498 2020.06.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4477499 2020.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4477500 2020.06.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4477501 2020.06.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4473461 2020.06.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4473462 2020.06.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4473463 2020.06.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4473464 2020.06.02 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4473465 2020.06.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4473466 2020.06.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4473467 2020.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4473468 2020.06.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4473469 2020.06.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4473471 2020.06.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4475781 2020.06.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4475782 2020.06.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4475783 2020.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4475784 2020.06.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4475785 2020.06.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4475786 2020.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4475787 2020.06.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4475788 2020.06.02 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4475789 2020.06.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4475792 2020.06.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4475793 2020.06.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4475794 2020.06.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4475796 2020.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4475797 2020.06.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 4475798 2020.06.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4475825 2020.06.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4475826 2020.06.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4475827 2020.06.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4472915 2020.06.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4472916 2020.06.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4472917 2020.06.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4472918 2020.06.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 4472963 2020.06.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4472964 2020.06.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4472965 2020.06.01 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4472966 2020.06.01 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4472967 2020.06.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4472968 2020.06.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4472969 2020.06.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4472970 2020.06.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4472972 2020.06.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4472973 2020.06.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4473470 2020.06.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4473484 2020.06.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4456294 2020.05.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4456295 2020.05.29 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4456302 2020.05.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4456325 2020.05.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4456327 2020.05.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4456328 2020.05.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4456330 2020.05.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4456331 2020.05.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4456332 2020.05.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4456334 2020.05.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4456335 2020.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4456336 2020.05.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4456337 2020.05.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4456361 2020.05.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4456394 2020.05.29 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4456395 2020.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4456399 2020.05.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4456400 2020.05.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4456474 2020.05.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4456476 2020.05.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4456362 2020.05.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4456364 2020.05.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4456366 2020.05.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4456367 2020.05.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4456369 2020.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris