Pełna lista obserwacji drużyny

Grupa dubelta : Maciej Aleksandrowicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4925217 2020.11.15 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 40 4913129 2020.11.11 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4913127 2020.11.11 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 10 4913122 2020.11.11 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 4913110 2020.11.11 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4913108 2020.11.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4907465 2020.11.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4832333 2020.10.09 mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 2 4820817 2020.10.04 mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 4827940 2020.10.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 4816351 2020.10.03 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 6 4816304 2020.10.03 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 3 4815940 2020.10.03 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4806432 2020.09.30 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4806433 2020.09.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 112 4806434 2020.09.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 4806435 2020.09.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4806436 2020.09.30 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus 1 4752622 2020.09.06 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4752621 2020.09.06 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 4 4736239 2020.08.30 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4736243 2020.08.30 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 4730658 2020.08.29 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4729418 2020.08.28 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4722494 2020.08.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 74 4722492 2020.08.24 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 4690625 2020.08.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4690641 2020.08.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 40 4685617 2020.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4685618 2020.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 27 4685619 2020.08.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4685620 2020.08.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 100 4685621 2020.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4685622 2020.08.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4685623 2020.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4685624 2020.08.08 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 4685649 2020.08.08 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4685616 2020.08.06 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4662506 2020.07.30 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4606764 2020.07.09 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 4606765 2020.07.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4606767 2020.07.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4606775 2020.07.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4606776 2020.07.09 mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 4606780 2020.07.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 4606784 2020.07.09 mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 4604630 2020.07.08 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 8 4604632 2020.07.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4605651 2020.07.08 mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 4603510 2020.07.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 50 4603516 2020.07.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 120 4603517 2020.07.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4603518 2020.07.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 4603519 2020.07.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 10 4603520 2020.07.07 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 4603522 2020.07.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4603523 2020.07.07 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4603524 2020.07.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4603525 2020.07.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4603553 2020.07.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4603556 2020.07.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4603554 2020.07.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4603528 2020.07.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4603527 2020.07.07 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4599886 2020.07.06 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4597502 2020.07.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4597513 2020.07.05 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4597492 2020.07.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4597514 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4597515 2020.07.05 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4598284 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4597501 2020.07.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4597499 2020.07.05 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4597498 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4597497 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4597496 2020.07.05 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4597493 2020.07.05 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4597494 2020.07.05 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4597495 2020.07.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4598285 2020.07.05 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4598286 2020.07.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4598291 2020.07.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4598295 2020.07.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4608940 2020.07.05 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4609705 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4598310 2020.07.05 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4598305 2020.07.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4598300 2020.07.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4598299 2020.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4598298 2020.07.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 10 4598297 2020.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4598296 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4598294 2020.07.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4598293 2020.07.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4598292 2020.07.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4595404 2020.07.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4595403 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4595402 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4595401 2020.07.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4595400 2020.07.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4595399 2020.07.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4595398 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4595405 2020.07.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4595406 2020.07.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4595407 2020.07.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4595413 2020.07.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4595412 2020.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4595411 2020.07.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4595410 2020.07.04 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4595409 2020.07.04 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4595408 2020.07.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4587664 2020.07.01 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4585042 2020.06.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4535613 2020.06.14 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4535616 2020.06.14 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4535621 2020.06.14 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4535626 2020.06.14 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4515570 2020.06.08 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4515569 2020.06.08 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4515568 2020.06.08 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4608941 2020.06.05 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 4475843 2020.06.02 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 4464899 2020.05.31 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 4464897 2020.05.31 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 4455854 2020.05.28 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4416753 2020.05.21 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4416755 2020.05.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4416757 2020.05.21 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4391510 2020.05.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4391518 2020.05.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4391512 2020.05.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4391513 2020.05.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4391514 2020.05.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4391515 2020.05.17 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4391516 2020.05.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4391517 2020.05.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4391509 2020.05.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4391508 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4391507 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4391498 2020.05.17 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4391499 2020.05.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4391500 2020.05.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4391501 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4391502 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4391503 2020.05.17 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4391504 2020.05.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4391505 2020.05.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4391506 2020.05.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4391519 2020.05.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4391520 2020.05.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4391521 2020.05.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4391534 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4391535 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4391536 2020.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4391537 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4391538 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4391539 2020.05.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4391540 2020.05.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4397888 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4391511 2020.05.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4391533 2020.05.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4391532 2020.05.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4391531 2020.05.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4391522 2020.05.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4391523 2020.05.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4391524 2020.05.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4391525 2020.05.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4391526 2020.05.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4391527 2020.05.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4391528 2020.05.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4391529 2020.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4391530 2020.05.17 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4384588 2020.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 4384606 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 4384777 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4369789 2020.05.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4354367 2020.05.10 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4354366 2020.05.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4354365 2020.05.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4339079 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4332752 2020.05.07 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4332746 2020.05.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4310598 2020.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4310597 2020.05.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4310596 2020.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4310595 2020.05.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4310594 2020.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4310593 2020.05.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4310592 2020.05.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 4310591 2020.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4310590 2020.05.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4310589 2020.05.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4310588 2020.05.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4310599 2020.05.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4310600 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4310601 2020.05.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4310615 2020.05.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4310611 2020.05.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4310610 2020.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4310609 2020.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4310608 2020.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4310607 2020.05.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4310606 2020.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4310605 2020.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4310604 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4310603 2020.05.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4310602 2020.05.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4295747 2020.05.02 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4288024 2020.05.01 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4288026 2020.05.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4288027 2020.05.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4288028 2020.05.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4288031 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4288061 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4288141 2020.05.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4273998 2020.04.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4274091 2020.04.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4274093 2020.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4274095 2020.04.29 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4267401 2020.04.28 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4267400 2020.04.28 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4243434 2020.04.26 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 4238949 2020.04.25 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4238950 2020.04.25 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4238951 2020.04.24 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4222555 2020.04.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4210729 2020.04.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4210728 2020.04.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4210727 2020.04.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4210726 2020.04.21 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4210725 2020.04.21 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4210724 2020.04.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4210723 2020.04.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4210722 2020.04.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4210730 2020.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4210731 2020.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4210739 2020.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4210738 2020.04.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4210737 2020.04.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 78 4210736 2020.04.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4210735 2020.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4210734 2020.04.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4210733 2020.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4210732 2020.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4203422 2020.04.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4203421 2020.04.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4203420 2020.04.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4203419 2020.04.20 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4203418 2020.04.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4203417 2020.04.20 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4203416 2020.04.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4203423 2020.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4203424 2020.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4203425 2020.04.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4203432 2020.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4203431 2020.04.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4203430 2020.04.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4203429 2020.04.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4203428 2020.04.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4203427 2020.04.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4203426 2020.04.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4184152 2020.04.18 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4184151 2020.04.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4184150 2020.04.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4184149 2020.04.18 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4184148 2020.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4184147 2020.04.18 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4184146 2020.04.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4184145 2020.04.18 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 4 4184144 2020.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 4184153 2020.04.18 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4184154 2020.04.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4184155 2020.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4184164 2020.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4184163 2020.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4184162 2020.04.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4184161 2020.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4184160 2020.04.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4184159 2020.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4184158 2020.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4184157 2020.04.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4184156 2020.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4175736 2020.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4175737 2020.04.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4175738 2020.04.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4175739 2020.04.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4175740 2020.04.16 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4175758 2020.04.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4175759 2020.04.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4175735 2020.04.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4175734 2020.04.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4175733 2020.04.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4175732 2020.04.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4175731 2020.04.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4175730 2020.04.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4175729 2020.04.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4175728 2020.04.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4175727 2020.04.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4175726 2020.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4175760 2020.04.16 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4175761 2020.04.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4175778 2020.04.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4175777 2020.04.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4175776 2020.04.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4175775 2020.04.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4175774 2020.04.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4175773 2020.04.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4175772 2020.04.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4175771 2020.04.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4175770 2020.04.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4175769 2020.04.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4175762 2020.04.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4175763 2020.04.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4175764 2020.04.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4175765 2020.04.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4175766 2020.04.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4175767 2020.04.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4175768 2020.04.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4170095 2020.04.14 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4170094 2020.04.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4157606 2020.04.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4157605 2020.04.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4157538 2020.04.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4157591 2020.04.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4157592 2020.04.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4157593 2020.04.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4157594 2020.04.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4157595 2020.04.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4157596 2020.04.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4157597 2020.04.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4157598 2020.04.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4157604 2020.04.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4157603 2020.04.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4157602 2020.04.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4157601 2020.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4157600 2020.04.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4157599 2020.04.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 7 4148649 2020.04.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4148650 2020.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4148651 2020.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4148652 2020.04.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4148653 2020.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4148654 2020.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4148655 2020.04.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4148754 2020.04.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4148755 2020.04.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 4148756 2020.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4148757 2020.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4148758 2020.04.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4148759 2020.04.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4148648 2020.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4148638 2020.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4148626 2020.04.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4148627 2020.04.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 4148628 2020.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4148629 2020.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4148630 2020.04.10 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4148631 2020.04.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4148632 2020.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4148633 2020.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4148634 2020.04.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 4148635 2020.04.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4148636 2020.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4148637 2020.04.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4148609 2020.04.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4148927 2020.04.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4148854 2020.04.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4148855 2020.04.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4148856 2020.04.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4148857 2020.04.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4148858 2020.04.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4148859 2020.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4148860 2020.04.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4148861 2020.04.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4148862 2020.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4148863 2020.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4148864 2020.04.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4148897 2020.04.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4148853 2020.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4148852 2020.04.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4148760 2020.04.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4148761 2020.04.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4148762 2020.04.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4148763 2020.04.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4148764 2020.04.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4148765 2020.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4148766 2020.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4148767 2020.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4148768 2020.04.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4148769 2020.04.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4148849 2020.04.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4148850 2020.04.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 4148851 2020.04.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4133929 2020.04.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4133930 2020.04.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4133931 2020.04.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4133933 2020.04.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 4133934 2020.04.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4127692 2020.04.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4127693 2020.04.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4127694 2020.04.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4127695 2020.04.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4127696 2020.04.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4127697 2020.04.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4127698 2020.04.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4127699 2020.04.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4127700 2020.04.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4127701 2020.04.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4127702 2020.04.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4126580 2020.04.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 4126581 2020.04.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4126582 2020.04.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4126583 2020.04.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4126579 2020.04.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4126578 2020.04.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4126577 2020.04.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 8 4126576 2020.04.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4126575 2020.04.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4126574 2020.04.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4126584 2020.04.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4126585 2020.04.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4126586 2020.04.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4126596 2020.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4126595 2020.04.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4126594 2020.04.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4126593 2020.04.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 15 4126592 2020.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4126591 2020.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4126590 2020.04.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4126589 2020.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4126588 2020.04.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 82 4126587 2020.04.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4103365 2020.03.30 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4103364 2020.03.30 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4069156 2020.03.23 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4069142 2020.03.23 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 100 4059970 2020.03.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4059967 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4057848 2020.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4057847 2020.03.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4057846 2020.03.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 23 4057845 2020.03.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 16 4057844 2020.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4057843 2020.03.21 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4057842 2020.03.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4057841 2020.03.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 4057849 2020.03.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 25 4057850 2020.03.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4057858 2020.03.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4057857 2020.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 48 4057856 2020.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4057855 2020.03.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4057854 2020.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4057853 2020.03.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4057852 2020.03.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4057851 2020.03.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4048585 2020.03.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4048586 2020.03.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4051826 2020.03.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4051827 2020.03.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 4051828 2020.03.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4051829 2020.03.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4051842 2020.03.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4051843 2020.03.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4037273 2020.03.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4042226 2020.03.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4042227 2020.03.18 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 4042228 2020.03.18 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4042229 2020.03.18 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4042230 2020.03.18 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4025304 2020.03.15 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4025302 2020.03.15 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 4025298 2020.03.15 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4016263 2020.03.14 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4016268 2020.03.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4016275 2020.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4016278 2020.03.14 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4016287 2020.03.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 3993556 2020.03.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3969702 2020.03.01 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3969703 2020.03.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3969704 2020.03.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 3971954 2020.03.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 3961143 2020.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 3961142 2020.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 3961141 2020.02.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 3961140 2020.02.27 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 3947722 2020.02.22 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 3948379 2020.02.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 3939531 2020.02.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 3939529 2020.02.19 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 3939528 2020.02.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3936013 2020.02.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 72 3936014 2020.02.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 342 3936015 2020.02.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 3936016 2020.02.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 3936017 2020.02.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3936018 2020.02.18 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 3933570 2020.02.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 3933577 2020.02.17 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 3933591 2020.02.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 3933595 2020.02.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3933602 2020.02.17 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 3929154 2020.02.16 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 3929159 2020.02.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 3929165 2020.02.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3929169 2020.02.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3929176 2020.02.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3929308 2020.02.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 3929342 2020.02.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 13 3925215 2020.02.15 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 3925216 2020.02.15 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 3925230 2020.02.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3925231 2020.02.15 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 3948380 2020.02.15 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 31 3920186 2020.02.14 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 3906803 2020.02.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 3906804 2020.02.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 15 3906805 2020.02.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 3906806 2020.02.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 300 3906807 2020.02.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1000 3906808 2020.02.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3906809 2020.02.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3905046 2020.02.09 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 3903080 2020.02.08 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 3903081 2020.02.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 3903086 2020.02.08 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 6 3903089 2020.02.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3906822 2020.02.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3888302 2020.02.02 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 3888304 2020.02.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2000 3888308 2020.02.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 250 3888310 2020.02.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 3888321 2020.02.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 23 3888324 2020.02.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 3884361 2020.02.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 3884360 2020.02.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 3884359 2020.02.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3869690 2020.01.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 14 3869692 2020.01.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 3869695 2020.01.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 400 3869782 2020.01.26 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 5 3864167 2020.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 28 3864166 2020.01.25 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 3864164 2020.01.25 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 3864159 2020.01.25 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 3853513 2020.01.19 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 3853514 2020.01.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 3799144 2020.01.06 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 3799143 2020.01.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 150 3799142 2020.01.06 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 8 3799067 2020.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3799076 2020.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3799075 2020.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3799074 2020.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3799073 2020.01.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3799072 2020.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3799071 2020.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3799070 2020.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3799069 2020.01.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 3799068 2020.01.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 3799145 2020.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3799146 2020.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3799077 2020.01.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 3799295 2020.01.06 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3799282 2020.01.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 3799165 2020.01.06 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3799164 2020.01.06 mapa
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri 3 3799159 2020.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3799153 2020.01.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 150 3799147 2020.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3799148 2020.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3799149 2020.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3799150 2020.01.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3799151 2020.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3799152 2020.01.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 6 3794265 2020.01.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3794264 2020.01.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3794263 2020.01.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 36 3794262 2020.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3794261 2020.01.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3794260 2020.01.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 3794259 2020.01.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 214 3794258 2020.01.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3794266 2020.01.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3794267 2020.01.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3794268 2020.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3794442 2020.01.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 3794350 2020.01.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3794349 2020.01.05 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 3794272 2020.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3794271 2020.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3794270 2020.01.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3794269 2020.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 3788800 2020.01.04 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 3788790 2020.01.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 3788789 2020.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3788787 2020.01.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3788786 2020.01.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3788785 2020.01.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3788784 2020.01.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3788783 2020.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3788782 2020.01.04 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 3788781 2020.01.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 3788780 2020.01.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 3788802 2020.01.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3788801 2020.01.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3789989 2020.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 3788803 2020.01.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3788804 2020.01.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3788810 2020.01.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 3788811 2020.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3788812 2020.01.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 3788813 2020.01.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3789991 2020.01.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 3796373 2020.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3789906 2020.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3789904 2020.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3789642 2020.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 3776039 2020.01.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3776038 2020.01.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3776037 2020.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3776036 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3776035 2020.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 3776032 2020.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 3776031 2020.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3776029 2020.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 3776028 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3773048 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3773046 2020.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3773044 2020.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3776043 2020.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3776040 2020.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3776041 2020.01.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3776042 2020.01.01 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 3778228 2020.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3777773 2020.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3776097 2020.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3776095 2020.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3776086 2020.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 3776084 2020.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3776083 2020.01.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 3776082 2020.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3776081 2020.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3776049 2020.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3776045 2020.01.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 3776044 2020.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 3773043 2020.01.01 mapa