Pełna lista obserwacji drużyny

Anna Włoddrczak-Komosińska : Anna Włodarczak-Komosińska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4665953 2020.08.02 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 5 4662743 2020.07.31 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 4662381 2020.07.31 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 28 4662380 2020.07.31 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4662379 2020.07.31 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 12 4662378 2020.07.31 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4662377 2020.07.31 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4662376 2020.07.31 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 12 4661842 2020.07.31 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 4661841 2020.07.31 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 8 4661840 2020.07.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 60 4659955 2020.07.30 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 38 4659953 2020.07.30 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 4659954 2020.07.30 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 4658503 2020.07.29 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4658388 2020.07.29 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4658363 2020.07.29 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4658362 2020.07.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4653031 2020.07.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 102 4653030 2020.07.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4649070 2020.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4649068 2020.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 52 4649067 2020.07.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 22 4649069 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4649066 2020.07.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 4649065 2020.07.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 45 4649064 2020.07.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4649063 2020.07.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4649062 2020.07.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4649061 2020.07.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 400 4649054 2020.07.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4649053 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 940 4649055 2020.07.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4649059 2020.07.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4649056 2020.07.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4649058 2020.07.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 16 4649060 2020.07.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4649057 2020.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4649051 2020.07.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 4649052 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 80 4649050 2020.07.25 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4649048 2020.07.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 160 4649049 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 4649047 2020.07.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4649045 2020.07.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 73 4649046 2020.07.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4645582 2020.07.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4645585 2020.07.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4645584 2020.07.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4645581 2020.07.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 4645586 2020.07.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 4645580 2020.07.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4645578 2020.07.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4645583 2020.07.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4645579 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4645577 2020.07.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 4645575 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4645576 2020.07.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4645574 2020.07.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 4645573 2020.07.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4645572 2020.07.23 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 4644387 2020.07.23 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4644386 2020.07.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4643667 2020.07.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4632065 2020.07.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4632062 2020.07.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4632066 2020.07.18 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4632061 2020.07.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4632064 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 4632063 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4632058 2020.07.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4632060 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 45 4632059 2020.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4632054 2020.07.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4632055 2020.07.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4632056 2020.07.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4632057 2020.07.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4632053 2020.07.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 4632050 2020.07.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4632049 2020.07.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 90 4632052 2020.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4632048 2020.07.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4632047 2020.07.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 320 4632051 2020.07.18 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4632046 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4632045 2020.07.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 4632043 2020.07.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4632042 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4632044 2020.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4632039 2020.07.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 350 4632040 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 4632041 2020.07.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 4632038 2020.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4632037 2020.07.18 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4619857 2020.07.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4619855 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4617790 2020.07.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4617789 2020.07.12 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4617787 2020.07.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4617788 2020.07.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4617786 2020.07.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4617785 2020.07.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4617784 2020.07.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 4617782 2020.07.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4617783 2020.07.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4617781 2020.07.12 mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 4612972 2020.07.11 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4612748 2020.07.11 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4612747 2020.07.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 4612746 2020.07.11 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 15 4612749 2020.07.11 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4612742 2020.07.11 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 4612745 2020.07.11 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4612743 2020.07.11 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 4612744 2020.07.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4608474 2020.07.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4607758 2020.07.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4603809 2020.07.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 35 4603808 2020.07.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4603805 2020.07.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4603803 2020.07.07 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4603802 2020.07.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 4603801 2020.07.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 4584014 2020.06.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4584013 2020.06.30 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 8 4584012 2020.06.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4584011 2020.06.30 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4584010 2020.06.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4584009 2020.06.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4579522 2020.06.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4579523 2020.06.28 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4579521 2020.06.28 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4579519 2020.06.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4570459 2020.06.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4570460 2020.06.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4567925 2020.06.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4567924 2020.06.25 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4567921 2020.06.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4567923 2020.06.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4567922 2020.06.24 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4558910 2020.06.21 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4558909 2020.06.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4535965 2020.06.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4535964 2020.06.15 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4535966 2020.06.15 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4535963 2020.06.15 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4535962 2020.06.15 mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 4535961 2020.06.15 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 4 4535958 2020.06.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4535960 2020.06.15 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4535957 2020.06.15 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 4535955 2020.06.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 60 4535956 2020.06.14 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4526619 2020.06.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4524431 2020.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4524027 2020.06.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4524026 2020.06.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4524024 2020.06.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4524025 2020.06.13 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4524023 2020.06.13 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4523812 2020.06.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4523811 2020.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4523810 2020.06.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4523808 2020.06.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4523807 2020.06.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4523809 2020.06.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4523806 2020.06.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4521905 2020.06.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4515022 2020.06.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4515020 2020.06.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4515021 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 22 4515017 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4515019 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4515018 2020.06.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4514149 2020.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4514148 2020.06.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4514147 2020.06.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4514145 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4514146 2020.06.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4514144 2020.06.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4513071 2020.06.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 4513070 2020.06.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4513069 2020.06.11 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4507634 2020.06.09 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4494544 2020.06.07 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4494543 2020.06.07 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4494545 2020.06.07 mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 4494542 2020.06.07 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4494541 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4494540 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4494539 2020.06.06 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4490849 2020.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4490848 2020.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4490847 2020.06.06 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4490846 2020.06.06 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4490845 2020.06.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4490844 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4490843 2020.06.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4490842 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4490841 2020.06.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4490840 2020.06.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 4490839 2020.06.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 19 4490838 2020.06.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4490837 2020.06.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4490836 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 4490833 2020.06.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4490834 2020.06.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4490832 2020.06.06 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4490835 2020.06.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 4490830 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 33 4490831 2020.06.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4485263 2020.06.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4485258 2020.06.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4485262 2020.06.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4485257 2020.06.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4485264 2020.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4485261 2020.06.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4485260 2020.06.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4485259 2020.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4485255 2020.06.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4485256 2020.06.05 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4485254 2020.06.05 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4485253 2020.06.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4485252 2020.06.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4485251 2020.06.05 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 5 4481324 2020.06.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4473019 2020.06.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4473020 2020.06.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4473017 2020.06.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4473015 2020.06.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4473018 2020.06.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4473014 2020.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4473012 2020.06.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4473013 2020.06.01 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4473016 2020.06.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4473010 2020.06.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4473009 2020.06.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4473008 2020.06.01 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4465046 2020.05.31 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4464588 2020.05.31 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4464587 2020.05.31 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4464294 2020.05.31 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4464295 2020.05.31 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 70 4464296 2020.05.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4464293 2020.05.31 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4463478 2020.05.31 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4463424 2020.05.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4458010 2020.05.30 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4458009 2020.05.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4457559 2020.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4457558 2020.05.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4457556 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 4457555 2020.05.30 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4457557 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4457470 2020.05.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4455054 2020.05.29 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4451300 2020.05.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4451298 2020.05.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4451297 2020.05.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 38 4451295 2020.05.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4451294 2020.05.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4451293 2020.05.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4451292 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4442874 2020.05.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4442875 2020.05.26 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4442871 2020.05.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 4442872 2020.05.26 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4442873 2020.05.26 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4442870 2020.05.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4442869 2020.05.26 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4442868 2020.05.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4441923 2020.05.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4441924 2020.05.26 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4436422 2020.05.25 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4436421 2020.05.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4436420 2020.05.25 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4436418 2020.05.24 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 8 4436419 2020.05.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4430356 2020.05.24 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4430354 2020.05.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4430355 2020.05.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4430357 2020.05.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4430353 2020.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4430352 2020.05.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4430350 2020.05.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4430351 2020.05.24 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4425187 2020.05.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 45 4425186 2020.05.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4425185 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4424597 2020.05.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4424594 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4424595 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4424596 2020.05.23 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4424593 2020.05.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4416976 2020.05.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4416975 2020.05.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4416974 2020.05.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4416973 2020.05.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4416972 2020.05.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4416971 2020.05.21 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4416970 2020.05.21 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4416969 2020.05.21 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4416968 2020.05.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4412880 2020.05.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4412878 2020.05.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4412877 2020.05.21 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4412876 2020.05.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4412879 2020.05.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4412875 2020.05.20 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4412874 2020.05.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4403815 2020.05.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4400472 2020.05.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4400473 2020.05.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4400471 2020.05.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4400469 2020.05.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4400470 2020.05.18 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4397852 2020.05.18 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4397685 2020.05.18 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4397289 2020.05.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4397290 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4396567 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 180 4396583 2020.05.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4396584 2020.05.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4396582 2020.05.17 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 4396581 2020.05.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4396580 2020.05.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4396579 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4396577 2020.05.17 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4396573 2020.05.17 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4396574 2020.05.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4396572 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4396576 2020.05.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4396575 2020.05.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4396571 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 28 4396569 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 170 4396570 2020.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4382063 2020.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4382064 2020.05.16 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4372664 2020.05.14 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 10 4372663 2020.05.14 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4372662 2020.05.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4371721 2020.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4371720 2020.05.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4371630 2020.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4371631 2020.05.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4371632 2020.05.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4371633 2020.05.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4371629 2020.05.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 8 4369159 2020.05.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4367463 2020.05.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4363620 2020.05.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4363619 2020.05.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4363621 2020.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4363618 2020.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4363617 2020.05.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4360326 2020.05.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4360328 2020.05.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4360327 2020.05.11 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4360325 2020.05.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4356718 2020.05.11 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4354801 2020.05.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 4354799 2020.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4354800 2020.05.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4352749 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4352750 2020.05.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4352748 2020.05.10 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 4340147 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4339265 2020.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4339264 2020.05.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4339263 2020.05.09 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4339262 2020.05.09 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4338815 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4338814 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4335737 2020.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4333035 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4333034 2020.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 4333033 2020.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4333032 2020.05.08 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 4333031 2020.05.08 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4323798 2020.05.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4322563 2020.05.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4322562 2020.05.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 4322556 2020.05.06 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4322550 2020.05.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4322554 2020.05.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4322555 2020.05.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 4322546 2020.05.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4322543 2020.05.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4322548 2020.05.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 70 4322552 2020.05.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4322539 2020.05.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4322537 2020.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 4322536 2020.05.06 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4322534 2020.05.06 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 8 4322535 2020.05.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4321163 2020.05.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4312335 2020.05.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4312337 2020.05.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4312334 2020.05.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 4312336 2020.05.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4312333 2020.05.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4312332 2020.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4312331 2020.05.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4311601 2020.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4311600 2020.05.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4311599 2020.05.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4311597 2020.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4311596 2020.05.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 124 4311598 2020.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4311595 2020.05.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4311593 2020.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 4311594 2020.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4311592 2020.05.04 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4311590 2020.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4311591 2020.05.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4311589 2020.05.04 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4311588 2020.05.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4311587 2020.05.03 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4307852 2020.05.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 4307851 2020.05.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4307849 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4307850 2020.05.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4307848 2020.05.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4307847 2020.05.03 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4306191 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4305937 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 18 4305935 2020.05.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4305936 2020.05.03 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4305934 2020.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4305932 2020.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4305933 2020.05.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4305931 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4305930 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4301435 2020.05.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4301434 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4300606 2020.05.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4300605 2020.05.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4300279 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4300278 2020.05.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4300277 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4297886 2020.05.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4297885 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4297884 2020.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 21 4297883 2020.05.02 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4297882 2020.05.02 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4297211 2020.05.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4297210 2020.05.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4290320 2020.05.02 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4284582 2020.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 4284587 2020.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4284585 2020.05.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4284586 2020.05.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 4284580 2020.05.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 4284581 2020.05.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12 4284583 2020.05.01 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 4284584 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 4284578 2020.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 4284579 2020.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4284577 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 6 4284575 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4284576 2020.05.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4284574 2020.05.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4281547 2020.05.01 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4280995 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4280433 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4279624 2020.04.30 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4279623 2020.04.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4279622 2020.04.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4279621 2020.04.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4279620 2020.04.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4279617 2020.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4279616 2020.04.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4279615 2020.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4273107 2020.04.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4273106 2020.04.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4270548 2020.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 4270549 2020.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4270547 2020.04.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4270545 2020.04.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4270546 2020.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4270544 2020.04.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4270542 2020.04.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4270543 2020.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4270540 2020.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4270541 2020.04.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4270538 2020.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4270539 2020.04.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4256732 2020.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4256731 2020.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4256730 2020.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4256729 2020.04.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4256728 2020.04.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4256727 2020.04.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4256726 2020.04.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4245715 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4245714 2020.04.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4245713 2020.04.26 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4245272 2020.04.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4245271 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4245270 2020.04.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4245269 2020.04.26 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4245268 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4245267 2020.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4245264 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4245266 2020.04.26 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4245265 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4245262 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4245263 2020.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4245261 2020.04.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4245260 2020.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4245259 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4243904 2020.04.26 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4243894 2020.04.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 32 4243895 2020.04.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 4243893 2020.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4243892 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4243712 2020.04.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4243711 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 4243710 2020.04.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 32 4243709 2020.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 38 4243708 2020.04.26 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 6 4243707 2020.04.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4243706 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4243705 2020.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4243703 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 780 4243704 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 120 4243702 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 4243701 2020.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4242961 2020.04.26 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4241667 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4241666 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4241664 2020.04.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4241665 2020.04.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4241663 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4241662 2020.04.26 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4241494 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4241493 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4241492 2020.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4241491 2020.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4241490 2020.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 4237637 2020.04.25 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 4237635 2020.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4237636 2020.04.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4237634 2020.04.25 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4237633 2020.04.25 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4237632 2020.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 4235980 2020.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4235996 2020.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 4235992 2020.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4235995 2020.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4235994 2020.04.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4235993 2020.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4235991 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4235990 2020.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4235989 2020.04.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4235987 2020.04.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4235988 2020.04.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4235986 2020.04.25 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 4235985 2020.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4235983 2020.04.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4235982 2020.04.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4235984 2020.04.25 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 4235981 2020.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4220850 2020.04.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4220849 2020.04.23 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4220848 2020.04.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4220847 2020.04.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4220845 2020.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4220846 2020.04.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4220844 2020.04.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4220843 2020.04.23 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4220842 2020.04.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4220841 2020.04.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4220840 2020.04.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4220839 2020.04.23 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4220836 2020.04.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4220838 2020.04.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4220837 2020.04.23 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 4220835 2020.04.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4220834 2020.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4220833 2020.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4220832 2020.04.23 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4220831 2020.04.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4220829 2020.04.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4220830 2020.04.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4223356 2020.04.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4218396 2020.04.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 4218395 2020.04.23 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 140 4218394 2020.04.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4218393 2020.04.23 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4218392 2020.04.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 4218390 2020.04.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4218391 2020.04.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4207072 2020.04.21 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4207071 2020.04.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4207070 2020.04.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4207066 2020.04.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4207068 2020.04.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4207065 2020.04.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 19 4207069 2020.04.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 45 4207067 2020.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4207064 2020.04.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 31 4207063 2020.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4206346 2020.04.21 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4206344 2020.04.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4206345 2020.04.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4206343 2020.04.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4206245 2020.04.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4206244 2020.04.21 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4206246 2020.04.21 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4206243 2020.04.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4205936 2020.04.21 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4205934 2020.04.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4205935 2020.04.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4205578 2020.04.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4205577 2020.04.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4205576 2020.04.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4205579 2020.04.21 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4205575 2020.04.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4205171 2020.04.21 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4205172 2020.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 4204956 2020.04.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4204955 2020.04.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4204954 2020.04.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4200165 2020.04.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4200164 2020.04.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4200166 2020.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4200167 2020.04.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4200162 2020.04.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4200160 2020.04.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4200168 2020.04.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 18 4200161 2020.04.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4200163 2020.04.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4200158 2020.04.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4200159 2020.04.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 145 4200157 2020.04.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4192574 2020.04.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4192393 2020.04.19 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4192392 2020.04.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4192391 2020.04.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 4192390 2020.04.19 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 12 4191654 2020.04.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 61 4191634 2020.04.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 18 4191633 2020.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 220 4191635 2020.04.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 41 4191632 2020.04.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 160 4191630 2020.04.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 300 4191629 2020.04.19 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4190648 2020.04.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4190649 2020.04.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 4190646 2020.04.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 4190645 2020.04.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 18 4190647 2020.04.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 80 4190644 2020.04.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 60 4190643 2020.04.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4190642 2020.04.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4190641 2020.04.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 160 4190639 2020.04.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4190638 2020.04.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 22 4190640 2020.04.19 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4190101 2020.04.19 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4190100 2020.04.19 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4190099 2020.04.19 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4190054 2020.04.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 4190055 2020.04.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 4186475 2020.04.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4186474 2020.04.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 120 4185765 2020.04.18 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4185764 2020.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 4185763 2020.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4185762 2020.04.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4185761 2020.04.18 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4185420 2020.04.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4185419 2020.04.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4185418 2020.04.18 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 4185417 2020.04.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4185097 2020.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4185096 2020.04.18 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4185094 2020.04.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4185006 2020.04.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4185005 2020.04.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 4185004 2020.04.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4185001 2020.04.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4185003 2020.04.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4185002 2020.04.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4181584 2020.04.18 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4176210 2020.04.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4176211 2020.04.16 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4176209 2020.04.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 250 4176208 2020.04.16 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4176212 2020.04.16 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4176207 2020.04.16 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4174450 2020.04.16 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4174021 2020.04.16 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4172630 2020.04.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4161206 2020.04.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4161205 2020.04.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 54 4161204 2020.04.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4160906 2020.04.13 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 4160904 2020.04.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4160902 2020.04.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4160907 2020.04.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4160908 2020.04.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4160900 2020.04.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4160905 2020.04.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4160899 2020.04.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4160895 2020.04.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4160896 2020.04.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4160901 2020.04.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4160903 2020.04.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4160894 2020.04.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4160897 2020.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4160898 2020.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 4160893 2020.04.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4160101 2020.04.13 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4160106 2020.04.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4160105 2020.04.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4160102 2020.04.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4160107 2020.04.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4160104 2020.04.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4160100 2020.04.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4160098 2020.04.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4160099 2020.04.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4160103 2020.04.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4160123 2020.04.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4160120 2020.04.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4160124 2020.04.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4160119 2020.04.13 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4160116 2020.04.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4160122 2020.04.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4160117 2020.04.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4160121 2020.04.13 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4160118 2020.04.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 6 4160113 2020.04.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4160114 2020.04.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 4160111 2020.04.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4160108 2020.04.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4160112 2020.04.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4160115 2020.04.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4160110 2020.04.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4156693 2020.04.12 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4156692 2020.04.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4154589 2020.04.12 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4154588 2020.04.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 4141549 2020.04.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 4141548 2020.04.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4141397 2020.04.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 4141398 2020.04.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 4141395 2020.04.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 35 4141396 2020.04.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 4141394 2020.04.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 4141393 2020.04.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 32 4141392 2020.04.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4141391 2020.04.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4141390 2020.04.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4141389 2020.04.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4141388 2020.04.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4141387 2020.04.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4141385 2020.04.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4141386 2020.04.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4141384 2020.04.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4141383 2020.04.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4141380 2020.04.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4141382 2020.04.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 4141381 2020.04.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 4141378 2020.04.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4141379 2020.04.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4141377 2020.04.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 45 4141376 2020.04.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 4141375 2020.04.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 385 4141374 2020.04.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4140185 2020.04.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4137559 2020.04.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4131338 2020.04.07 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4131339 2020.04.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4120405 2020.04.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4115524 2020.04.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4115509 2020.04.04 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4101430 2020.03.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4095543 2020.03.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4095542 2020.03.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4095541 2020.03.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4095539 2020.03.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 4095538 2020.03.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4095540 2020.03.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 55 4095537 2020.03.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4095536 2020.03.29 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4095535 2020.03.29 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 8 4095534 2020.03.29 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 168 4095533 2020.03.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4092089 2020.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4092090 2020.03.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4089366 2020.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4089365 2020.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4089364 2020.03.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 4089363 2020.03.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4089362 2020.03.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 75 4089361 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 240 4089359 2020.03.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4089360 2020.03.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4089358 2020.03.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 25 4089357 2020.03.28 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4089356 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4089355 2020.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 95 4089353 2020.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 83 4089352 2020.03.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 4089350 2020.03.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 48 4089351 2020.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 360 4089354 2020.03.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4092094 2020.03.28 mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 4084856 2020.03.27 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4065194 2020.03.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 45 4062131 2020.03.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 120 4062129 2020.03.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4062130 2020.03.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4062128 2020.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4062127 2020.03.22 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4061366 2020.03.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4061367 2020.03.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 72 4060946 2020.03.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4060944 2020.03.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4060945 2020.03.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1400 4060942 2020.03.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 250 4060941 2020.03.22 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 12 4060940 2020.03.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 12 4060939 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 55 4060943 2020.03.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4060961 2020.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 95 4060962 2020.03.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 12 4060960 2020.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 42 4060959 2020.03.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4060958 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4060956 2020.03.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4060957 2020.03.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4060954 2020.03.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4060955 2020.03.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 78 4060948 2020.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 45 4060950 2020.03.22 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 23 4060953 2020.03.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 4060952 2020.03.22 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4060949 2020.03.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 200 4060947 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4060951 2020.03.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 58 4060936 2020.03.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 95 4060935 2020.03.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4060937 2020.03.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4060938 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4060933 2020.03.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4060930 2020.03.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4060928 2020.03.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4060932 2020.03.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 240 4060931 2020.03.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 4060927 2020.03.22 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 4060926 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 48 4060934 2020.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4060925 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4060929 2020.03.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 23 4060924 2020.03.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 4060923 2020.03.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4058688 2020.03.22 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 60 4058687 2020.03.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4058689 2020.03.21 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4054206 2020.03.21 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4054205 2020.03.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4053163 2020.03.21 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4053162 2020.03.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4049233 2020.03.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4049232 2020.03.20 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4048822 2020.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4048602 2020.03.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4048603 2020.03.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4048601 2020.03.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4048600 2020.03.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4048599 2020.03.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 36 4048598 2020.03.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4048597 2020.03.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 42 4048596 2020.03.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 48 4048595 2020.03.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 320 4048594 2020.03.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4048593 2020.03.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4048592 2020.03.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4048591 2020.03.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 32 4048590 2020.03.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4048589 2020.03.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 4048588 2020.03.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4042954 2020.03.19 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4042953 2020.03.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4042621 2020.03.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4040674 2020.03.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4040675 2020.03.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4040671 2020.03.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 56 4040672 2020.03.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4040673 2020.03.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 86 4040669 2020.03.18 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4040670 2020.03.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4040667 2020.03.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4040666 2020.03.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 4040668 2020.03.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 21 4040664 2020.03.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4040665 2020.03.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4040661 2020.03.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1500 4040660 2020.03.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 120 4040663 2020.03.18 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 22 4040658 2020.03.18 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 6 4040657 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 4040662 2020.03.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4040659 2020.03.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4040656 2020.03.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4040655 2020.03.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4023457 2020.03.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 4023456 2020.03.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4023455 2020.03.15 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4023454 2020.03.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4017359 2020.03.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4017357 2020.03.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4017358 2020.03.14 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 4017356 2020.03.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2000 4017355 2020.03.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12000 4017354 2020.03.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4017353 2020.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 650 4017364 2020.03.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 4017352 2020.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 41 4017351 2020.03.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 450 4017360 2020.03.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 140 4017350 2020.03.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4015519 2020.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4015518 2020.03.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 4015516 2020.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 4015517 2020.03.14 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 400 4015515 2020.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 4015514 2020.03.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 320 4015513 2020.03.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 42 4015512 2020.03.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 350 4015511 2020.03.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 4015510 2020.03.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4015509 2020.03.14 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4015508 2020.03.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4015507 2020.03.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4015506 2020.03.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 4015505 2020.03.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 152 4015504 2020.03.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4009583 2020.03.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4007671 2020.03.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4003664 2020.03.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4003663 2020.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 3995723 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 3995724 2020.03.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3995722 2020.03.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 49 3995721 2020.03.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 3995673 2020.03.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 160 3995672 2020.03.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 56 3995559 2020.03.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 3995558 2020.03.08 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 250 3995557 2020.03.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1200 3995555 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 3995556 2020.03.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 3995554 2020.03.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 3995553 2020.03.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 3995549 2020.03.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 3995548 2020.03.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 3995547 2020.03.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 3995551 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 3995552 2020.03.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6500 3995550 2020.03.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4000 3995546 2020.03.08 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 6 3995545 2020.03.08 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 30 3995544 2020.03.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3995543 2020.03.08 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 3995542 2020.03.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 900 3995539 2020.03.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12 3995541 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 3995540 2020.03.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3995538 2020.03.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 3993426 2020.03.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 3993425 2020.03.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 3993423 2020.03.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 45 3993424 2020.03.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 11 3993421 2020.03.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 32 3993422 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 170 3993420 2020.03.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 3993185 2020.03.08 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 32 3990171 2020.03.07 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 3990172 2020.03.07 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 3990170 2020.03.07 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 3990169 2020.03.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 24 3990168 2020.03.07 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 40 3990167 2020.03.07 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 800 3990166 2020.03.07 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 3990165 2020.03.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 550 3988843 2020.03.07 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 350 3988842 2020.03.07 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 11 3988840 2020.03.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 3988841 2020.03.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3988839 2020.03.07 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 3988838 2020.03.07 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1000 3988836 2020.03.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3988837 2020.03.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3988834 2020.03.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 800 3988835 2020.03.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 3987457 2020.03.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 3987458 2020.03.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 18 3987456 2020.03.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 120 3987454 2020.03.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 3987455 2020.03.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3985126 2020.03.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3983769 2020.03.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 3983770 2020.03.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 3983768 2020.03.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3983767 2020.03.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 3983766 2020.03.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 3983765 2020.03.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3983764 2020.03.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 3983564 2020.03.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 3983563 2020.03.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3983562 2020.03.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 3983561 2020.03.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 32 3983560 2020.03.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 3983403 2020.03.05 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3983402 2020.03.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3983401 2020.03.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3983400 2020.03.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 3983399 2020.03.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3983397 2020.03.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 3983398 2020.03.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 3983395 2020.03.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 3983396 2020.03.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 3983394 2020.03.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 35 3983393 2020.03.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 83 3983391 2020.03.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3983392 2020.03.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 3983390 2020.03.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3983216 2020.03.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 3983215 2020.03.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 3983214 2020.03.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3983213 2020.03.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3983212 2020.03.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 3983211 2020.03.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 26 3983210 2020.03.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 3983209 2020.03.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 3983208 2020.03.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 3983207 2020.03.05 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1600 3983206 2020.03.05 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 380 3983204 2020.03.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 3983205 2020.03.05 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 2 3983203 2020.03.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 3970544 2020.03.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3970542 2020.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3970543 2020.03.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3970545 2020.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3970541 2020.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3970540 2020.03.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3969263 2020.03.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 3969262 2020.03.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3969259 2020.03.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 3969260 2020.03.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 3969261 2020.03.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3969258 2020.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3969257 2020.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3969256 2020.03.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 42 3969255 2020.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 3967133 2020.02.29 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3000 3967132 2020.02.29 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3500 3967131 2020.02.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 22 3967130 2020.02.29 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3967129 2020.02.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 3967128 2020.02.29 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 3967126 2020.02.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 3967125 2020.02.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 3967124 2020.02.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2000 3967123 2020.02.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 45 3967122 2020.02.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 41 3967121 2020.02.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 240 3967120 2020.02.29 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 450 3967119 2020.02.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 3967118 2020.02.29 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 160 3967115 2020.02.29 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 3967114 2020.02.29 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 58 3967113 2020.02.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 3967112 2020.02.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 3967111 2020.02.29 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 500 3967110 2020.02.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 3967109 2020.02.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 3967108 2020.02.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 3967106 2020.02.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 3967107 2020.02.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 28 3967105 2020.02.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 22 3967104 2020.02.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 3967103 2020.02.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 3967102 2020.02.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3967101 2020.02.29 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 45 3967100 2020.02.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3964843 2020.02.29 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3964842 2020.02.29 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 3964844 2020.02.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 58 3964841 2020.02.29 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 8 3964840 2020.02.29 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 3964839 2020.02.29 mapa
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 3963428 2020.02.28 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 3963427 2020.02.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3956575 2020.02.26 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 3954245 2020.02.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 3953628 2020.02.24 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 12 3953627 2020.02.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 36 3953625 2020.02.24 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3953624 2020.02.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 400 3953626 2020.02.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1500 3953623 2020.02.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 80 3953622 2020.02.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 3953621 2020.02.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1800 3953620 2020.02.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 150 3953619 2020.02.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3953618 2020.02.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 3953617 2020.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 3953616 2020.02.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 220 3953615 2020.02.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 225 3953614 2020.02.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3953613 2020.02.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 3953612 2020.02.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 3953611 2020.02.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 3953610 2020.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 220 3953609 2020.02.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 3953608 2020.02.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 3953607 2020.02.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 55 3953606 2020.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 3953605 2020.02.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 3953604 2020.02.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 3953603 2020.02.24 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 3953602 2020.02.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 3951313 2020.02.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 125 3951312 2020.02.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 3951314 2020.02.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 49 3951311 2020.02.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 3950830 2020.02.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 3950829 2020.02.23 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 680 3950827 2020.02.23 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 3950828 2020.02.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3950826 2020.02.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3950831 2020.02.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 90 3950825 2020.02.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 3950824 2020.02.23 mapa