Pełna lista obserwacji drużyny

Anna Włoddrczak-Komosińska : Anna Włodarczak-Komosińska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 4949008 2020.11.26 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 4946319 2020.11.25 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4946320 2020.11.25 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 4939485 2020.11.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4936947 2020.11.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 80 4936946 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 450 4936945 2020.11.21 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 138 4936944 2020.11.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4936943 2020.11.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 37 4936942 2020.11.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4936941 2020.11.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4936940 2020.11.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4936939 2020.11.21 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4936938 2020.11.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 85 4936937 2020.11.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 32 4936936 2020.11.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4934572 2020.11.21 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 56 4934571 2020.11.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4934569 2020.11.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4934570 2020.11.15 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 3 4934568 2020.11.15 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 4934565 2020.11.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 600 4934567 2020.11.15 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 4934562 2020.11.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1800 4934563 2020.11.15 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4934566 2020.11.15 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4934561 2020.11.15 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 4934564 2020.11.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 4934559 2020.11.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4934560 2020.11.15 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 4934558 2020.11.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4934556 2020.11.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 4934557 2020.11.15 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 34 4934555 2020.11.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4934554 2020.11.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4934553 2020.11.15 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4934552 2020.11.15 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4921074 2020.11.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4916722 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4916719 2020.11.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 18 4916720 2020.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 4916721 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4916718 2020.11.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4916717 2020.11.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4916716 2020.11.11 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 12 4909235 2020.11.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4908852 2020.11.10 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 4908851 2020.11.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4905829 2020.11.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4905831 2020.11.08 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 4905830 2020.11.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 4905828 2020.11.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 65 4905827 2020.11.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 4905826 2020.11.08 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4905823 2020.11.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 4905824 2020.11.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4905825 2020.11.08 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4905822 2020.11.08 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 4905821 2020.11.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 68 4900947 2020.11.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 4900945 2020.11.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4900946 2020.11.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4900944 2020.11.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 4900943 2020.11.07 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 32 4900942 2020.11.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4900941 2020.11.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4900940 2020.11.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4900939 2020.11.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4900938 2020.11.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 18 4900937 2020.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2200 4900936 2020.11.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 120 4900934 2020.11.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 280 4900933 2020.11.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 4900932 2020.11.07 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 35 4900930 2020.11.07 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 4900931 2020.11.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4900928 2020.11.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 4900929 2020.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 82 4900935 2020.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 350 4900926 2020.11.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4900927 2020.11.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4900925 2020.11.07 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4900924 2020.11.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4900923 2020.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4897585 2020.11.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 44 4897589 2020.11.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 18 4897590 2020.11.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4897587 2020.11.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 52 4897584 2020.11.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 73 4897588 2020.11.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 141 4897583 2020.11.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4897582 2020.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 4897581 2020.11.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4897586 2020.11.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4897579 2020.11.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 4897578 2020.11.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 4897580 2020.11.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 57 4897577 2020.11.06 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 4894227 2020.11.04 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 12 4894226 2020.11.04 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4894136 2020.11.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4894138 2020.11.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4894137 2020.11.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4894133 2020.11.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4894134 2020.11.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4894135 2020.11.03 mapa
rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 4894132 2020.11.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4894131 2020.11.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 190 4888551 2020.11.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4886391 2020.11.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 4886392 2020.11.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4886390 2020.10.31 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 23 4883892 2020.10.31 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 25 4883891 2020.10.31 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4883887 2020.10.31 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4883890 2020.10.31 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4883889 2020.10.31 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4883888 2020.10.31 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4883886 2020.10.31 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 6 4883885 2020.10.31 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 250 4883884 2020.10.31 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 4 4883883 2020.10.31 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4883881 2020.10.31 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4883880 2020.10.31 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 4883882 2020.10.31 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 4880782 2020.10.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 450 4880781 2020.10.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 260 4880779 2020.10.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 40 4880778 2020.10.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 40 4880780 2020.10.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 60 4880777 2020.10.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 4880776 2020.10.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 24 4880775 2020.10.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 4880774 2020.10.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 4880772 2020.10.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4880771 2020.10.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 32 4880773 2020.10.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 700 4880770 2020.10.29 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 4878628 2020.10.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4878540 2020.10.28 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4878367 2020.10.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 6 4876666 2020.10.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4874115 2020.10.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4874117 2020.10.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4874116 2020.10.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 22 4874113 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 4874114 2020.10.25 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4874112 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4874118 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 52 4874111 2020.10.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4874109 2020.10.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 220 4874110 2020.10.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4874108 2020.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4868645 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 4868644 2020.10.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4868643 2020.10.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 4868642 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4868641 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4868640 2020.10.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 61 4868639 2020.10.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4868637 2020.10.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1000 4868636 2020.10.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4868635 2020.10.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4868634 2020.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 4868633 2020.10.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 240 4868632 2020.10.24 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 4868631 2020.10.24 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 4868630 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4868628 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 28 4868629 2020.10.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 80 4868627 2020.10.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 22 4868626 2020.10.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 26 4868625 2020.10.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 31 4868624 2020.10.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 4868623 2020.10.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 4868622 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4868621 2020.10.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 20 4868620 2020.10.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4868618 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 140 4868616 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 843 4868614 2020.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4868612 2020.10.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4868610 2020.10.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 44 4868609 2020.10.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4855561 2020.10.18 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4855562 2020.10.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4855560 2020.10.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4855558 2020.10.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 350 4855559 2020.10.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 110 4855557 2020.10.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4855555 2020.10.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4855553 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 4855551 2020.10.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4855554 2020.10.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4855556 2020.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4855552 2020.10.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4855550 2020.10.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 94 4855549 2020.10.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 4851617 2020.10.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4851619 2020.10.17 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 40 4851618 2020.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4851616 2020.10.17 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4851615 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla 1 4851612 2020.10.17 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 4851611 2020.10.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4851613 2020.10.17 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 4851614 2020.10.17 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2000 4851610 2020.10.17 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4851609 2020.10.17 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4851608 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii 1 4851606 2020.10.17 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 35 4851605 2020.10.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 160 4851607 2020.10.17 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4852647 2020.10.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 420 4841091 2020.10.11 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4841090 2020.10.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 12 4841089 2020.10.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 21 4841088 2020.10.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 12 4841087 2020.10.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 56 4841086 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 351 4841085 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4841084 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 56 4841083 2020.10.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 4841082 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4841081 2020.10.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 80 4841080 2020.10.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 68 4841078 2020.10.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 4841079 2020.10.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 4841074 2020.10.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 120 4841075 2020.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 800 4841077 2020.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4841076 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 75 4841073 2020.10.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4841072 2020.10.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 4841071 2020.10.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 280 4841069 2020.10.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4841070 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4841092 2020.10.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4841068 2020.10.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4841067 2020.10.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 110 4841066 2020.10.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4841065 2020.10.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4841063 2020.10.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4841064 2020.10.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 110 4835979 2020.10.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 800 4835981 2020.10.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12 4835980 2020.10.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 4835978 2020.10.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 550 4835977 2020.10.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 4835976 2020.10.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4835974 2020.10.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4835975 2020.10.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 220 4835973 2020.10.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4835972 2020.10.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 4835971 2020.10.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4835970 2020.10.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4835969 2020.10.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4835968 2020.10.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 42 4835967 2020.10.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6 4835966 2020.10.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 110 4835965 2020.10.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 65 4835964 2020.10.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4835960 2020.10.10 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 9 4835962 2020.10.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 48 4835959 2020.10.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4835958 2020.10.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 160 4835957 2020.10.10 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4835963 2020.10.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 4835961 2020.10.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 120 4835956 2020.10.10 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4835955 2020.10.10 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4835954 2020.10.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4835952 2020.10.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4835953 2020.10.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1800 4835950 2020.10.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 66 4835951 2020.10.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 4835949 2020.10.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4835946 2020.10.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1800 4835947 2020.10.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4835944 2020.10.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4835945 2020.10.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4835942 2020.10.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 800 4835943 2020.10.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4835940 2020.10.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4835939 2020.10.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 54 4835948 2020.10.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 4835938 2020.10.10 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4835936 2020.10.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 4835941 2020.10.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4835937 2020.10.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 54 4832854 2020.10.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 4832856 2020.10.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4832855 2020.10.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4832853 2020.10.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 4832851 2020.10.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 4832852 2020.10.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 18 4832847 2020.10.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 22 4832848 2020.10.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 120 4832850 2020.10.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 160 4832849 2020.10.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4820659 2020.10.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 4814526 2020.10.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4814525 2020.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4805656 2020.09.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 4805655 2020.09.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 82 4805652 2020.09.29 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 65 4805654 2020.09.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 4805653 2020.09.29 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 12 4805649 2020.09.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1200 4805651 2020.09.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 65 4805650 2020.09.29 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4805648 2020.09.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4800618 2020.09.27 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4800617 2020.09.27 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4800616 2020.09.27 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 4799571 2020.09.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4799570 2020.09.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4799569 2020.09.26 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4799568 2020.09.26 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4799567 2020.09.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4796044 2020.09.24 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 4 4796042 2020.09.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 12 4796046 2020.09.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4796045 2020.09.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 17 4796043 2020.09.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4781648 2020.09.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 4781646 2020.09.19 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4781645 2020.09.19 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4781647 2020.09.19 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 15 4781644 2020.09.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 18 4781247 2020.09.19 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4781248 2020.09.19 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4781246 2020.09.19 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 7 4781245 2020.09.19 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 22 4781244 2020.09.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4768319 2020.09.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 4768318 2020.09.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4768321 2020.09.13 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 8 4768317 2020.09.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4768320 2020.09.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4768314 2020.09.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 56 4768316 2020.09.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4768315 2020.09.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 32 4768311 2020.09.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4768312 2020.09.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4768313 2020.09.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 4768310 2020.09.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 4768309 2020.09.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 4768308 2020.09.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4765744 2020.09.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4765743 2020.09.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4765742 2020.09.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4765741 2020.09.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 4765740 2020.09.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3000 4765739 2020.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4765736 2020.09.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4765738 2020.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4765737 2020.09.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4765735 2020.09.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4765733 2020.09.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 4765734 2020.09.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 4765731 2020.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4765732 2020.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4765730 2020.09.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4765728 2020.09.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4765729 2020.09.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4762697 2020.09.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4762696 2020.09.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 60 4762695 2020.09.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 28 4762692 2020.09.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 160 4762694 2020.09.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 155 4762693 2020.09.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4762340 2020.09.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4762339 2020.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4762341 2020.09.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 4762338 2020.09.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4762337 2020.09.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4762336 2020.09.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 4762334 2020.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4762333 2020.09.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4762335 2020.09.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4762332 2020.09.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 4762331 2020.09.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4760149 2020.09.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4748042 2020.09.05 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4748041 2020.09.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4748040 2020.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4747634 2020.09.05 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4747635 2020.09.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4747633 2020.09.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4747651 2020.09.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4747650 2020.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4747649 2020.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 7 4747648 2020.09.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4747647 2020.09.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 4747646 2020.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 400 4747645 2020.09.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4747644 2020.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 130 4747643 2020.09.05 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 4747642 2020.09.05 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4747641 2020.09.05 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4747640 2020.09.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4747639 2020.09.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4747638 2020.09.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4747637 2020.09.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4747636 2020.09.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4737818 2020.08.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 4737821 2020.08.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 4737819 2020.08.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4737820 2020.08.31 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4737817 2020.08.31 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4735489 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4735490 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4735491 2020.08.30 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4735486 2020.08.30 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4735488 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4735487 2020.08.30 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 3 4735483 2020.08.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 750 4735485 2020.08.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4735484 2020.08.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4735482 2020.08.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4735479 2020.08.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4735480 2020.08.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4735481 2020.08.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4735478 2020.08.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4735477 2020.08.30 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4735476 2020.08.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4735474 2020.08.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4735473 2020.08.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4735472 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4735475 2020.08.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 14 4735470 2020.08.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4735471 2020.08.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4732624 2020.08.29 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4730037 2020.08.29 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4728185 2020.08.28 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4727982 2020.08.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 4727983 2020.08.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4727981 2020.08.28 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 2 4727980 2020.08.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 4727912 2020.08.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4727910 2020.08.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4727911 2020.08.28 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 4727507 2020.08.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4727508 2020.08.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4720284 2020.08.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4720283 2020.08.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4720282 2020.08.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4716290 2020.08.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4716292 2020.08.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4716291 2020.08.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4715735 2020.08.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4715733 2020.08.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4715734 2020.08.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4715732 2020.08.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 4715731 2020.08.23 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 12 4715730 2020.08.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 4715729 2020.08.23 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 3 4715728 2020.08.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 22 4715726 2020.08.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4715727 2020.08.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4715725 2020.08.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 170 4715724 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4713599 2020.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4713600 2020.08.22 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 4713598 2020.08.22 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4713597 2020.08.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4713596 2020.08.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4713594 2020.08.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 4713595 2020.08.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4713593 2020.08.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4713592 2020.08.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4712982 2020.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4712983 2020.08.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4712981 2020.08.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4712980 2020.08.21 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4712979 2020.08.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4712978 2020.08.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4707393 2020.08.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 107 4707394 2020.08.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4707392 2020.08.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4702099 2020.08.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4702028 2020.08.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4702029 2020.08.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 42 4702027 2020.08.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 22 4702045 2020.08.17 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4702043 2020.08.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4702040 2020.08.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 4702039 2020.08.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4702044 2020.08.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 4702037 2020.08.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 180 4702038 2020.08.17 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4702042 2020.08.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4702041 2020.08.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 4702036 2020.08.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 25 4702035 2020.08.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4702034 2020.08.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4702033 2020.08.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4702032 2020.08.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4702031 2020.08.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4702030 2020.08.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4701664 2020.08.17 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4701663 2020.08.17 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4701662 2020.08.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4701660 2020.08.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 4701659 2020.08.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4701658 2020.08.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4701655 2020.08.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4701657 2020.08.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4701654 2020.08.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 4701653 2020.08.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4701652 2020.08.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4701650 2020.08.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 4701661 2020.08.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 4701649 2020.08.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 90 4701656 2020.08.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 120 4701651 2020.08.17 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4701648 2020.08.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4692696 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4692694 2020.08.13 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 4 4692693 2020.08.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4692152 2020.08.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4692109 2020.08.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4692056 2020.08.13 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4689157 2020.08.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 4689158 2020.08.11 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4689155 2020.08.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4689156 2020.08.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 16 4689154 2020.08.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4689153 2020.08.11 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 15 4689152 2020.08.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 4689151 2020.08.11 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4689149 2020.08.11 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 4693509 2020.08.11 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4685956 2020.08.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4685955 2020.08.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4685954 2020.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4685953 2020.08.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4685952 2020.08.10 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4685951 2020.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4685950 2020.08.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4670573 2020.08.02 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4665953 2020.08.02 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 5 4662743 2020.07.31 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 4662381 2020.07.31 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 28 4662380 2020.07.31 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4662379 2020.07.31 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 12 4662378 2020.07.31 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4662377 2020.07.31 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4662376 2020.07.31 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 12 4661842 2020.07.31 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 4661841 2020.07.31 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 8 4661840 2020.07.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 60 4659955 2020.07.30 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 38 4659953 2020.07.30 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 3 4659954 2020.07.30 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 4658503 2020.07.29 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4658388 2020.07.29 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4658363 2020.07.29 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4658362 2020.07.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4653031 2020.07.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 102 4653030 2020.07.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4649070 2020.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4649068 2020.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 52 4649067 2020.07.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 22 4649069 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4649066 2020.07.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 4649065 2020.07.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 45 4649064 2020.07.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4649063 2020.07.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4649062 2020.07.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4649061 2020.07.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 400 4649054 2020.07.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4649053 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 940 4649055 2020.07.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4649059 2020.07.25 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4649056 2020.07.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4649058 2020.07.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 16 4649060 2020.07.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4649057 2020.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4649051 2020.07.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 4649052 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 80 4649050 2020.07.25 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4649048 2020.07.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 160 4649049 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 4649047 2020.07.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4649045 2020.07.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 73 4649046 2020.07.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4645582 2020.07.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4645585 2020.07.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4645584 2020.07.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4645581 2020.07.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 4645586 2020.07.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 4645580 2020.07.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4645578 2020.07.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4645583 2020.07.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4645579 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4645577 2020.07.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 4645575 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4645576 2020.07.23 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4645574 2020.07.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 5 4645573 2020.07.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4645572 2020.07.23 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 4644387 2020.07.23 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4644386 2020.07.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4643667 2020.07.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4632065 2020.07.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4632062 2020.07.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4632066 2020.07.18 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4632061 2020.07.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4632064 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 4632063 2020.07.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4632058 2020.07.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4632060 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 45 4632059 2020.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4632054 2020.07.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4632055 2020.07.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4632056 2020.07.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4632057 2020.07.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4632053 2020.07.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 30 4632050 2020.07.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4632049 2020.07.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 90 4632052 2020.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4632048 2020.07.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4632047 2020.07.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 320 4632051 2020.07.18 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4632046 2020.07.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4632045 2020.07.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 4632043 2020.07.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4632042 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4632044 2020.07.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4632039 2020.07.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 350 4632040 2020.07.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 4632041 2020.07.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 4632038 2020.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4632037 2020.07.18 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4619857 2020.07.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4619855 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4617790 2020.07.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4617789 2020.07.12 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4617787 2020.07.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4617788 2020.07.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4617786 2020.07.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4617785 2020.07.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4617784 2020.07.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 4617782 2020.07.12 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4617783 2020.07.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4617781 2020.07.12 mapa
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus 1 4612972 2020.07.11 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4612748 2020.07.11 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4612747 2020.07.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 4612746 2020.07.11 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 15 4612749 2020.07.11 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4612742 2020.07.11 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 4 4612745 2020.07.11 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4612743 2020.07.11 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 4612744 2020.07.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4608474 2020.07.10 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4607758 2020.07.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4603809 2020.07.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 35 4603808 2020.07.07 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4603805 2020.07.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4603803 2020.07.07 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4603802 2020.07.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 4603801 2020.07.04 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 3 4584014 2020.06.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4584013 2020.06.30 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 8 4584012 2020.06.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4584011 2020.06.30 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4584010 2020.06.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4584009 2020.06.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4579522 2020.06.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4579523 2020.06.28 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4579521 2020.06.28 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4579519 2020.06.28 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4570459 2020.06.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4570460 2020.06.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4567925 2020.06.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4567924 2020.06.25 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4567921 2020.06.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4567923 2020.06.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4567922 2020.06.24 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4558910 2020.06.21 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4558909 2020.06.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4535965 2020.06.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4535964 2020.06.15 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4535966 2020.06.15 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4535963 2020.06.15 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4535962 2020.06.15 mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 4535961 2020.06.15 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 4 4535958 2020.06.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4535960 2020.06.15 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4535957 2020.06.15 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 4535955 2020.06.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 60 4535956 2020.06.14 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4526619 2020.06.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4524431 2020.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4524027 2020.06.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4524026 2020.06.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4524024 2020.06.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4524025 2020.06.13 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4524023 2020.06.13 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4523812 2020.06.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4523811 2020.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4523810 2020.06.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4523808 2020.06.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4523807 2020.06.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4523809 2020.06.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4523806 2020.06.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4521905 2020.06.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4515022 2020.06.11 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4515020 2020.06.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4515021 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 22 4515017 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4515019 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4515018 2020.06.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4514149 2020.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4514148 2020.06.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4514147 2020.06.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4514145 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4514146 2020.06.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4514144 2020.06.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4513071 2020.06.11 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 4513070 2020.06.11 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4513069 2020.06.11 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4507634 2020.06.09 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4494544 2020.06.07 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4494543 2020.06.07 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4494545 2020.06.07 mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 4494542 2020.06.07 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4494541 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4494540 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4494539 2020.06.06 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4490849 2020.06.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4490848 2020.06.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4490847 2020.06.06 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4490846 2020.06.06 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4490845 2020.06.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4490844 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4490843 2020.06.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4490842 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4490841 2020.06.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4490840 2020.06.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 4490839 2020.06.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 19 4490838 2020.06.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4490837 2020.06.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4490836 2020.06.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 4490833 2020.06.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4490834 2020.06.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4490832 2020.06.06 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 3 4490835 2020.06.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 4490830 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 33 4490831 2020.06.06 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4485263 2020.06.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4485258 2020.06.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4485262 2020.06.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4485257 2020.06.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4485264 2020.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4485261 2020.06.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4485260 2020.06.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4485259 2020.06.05 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4485255 2020.06.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4485256 2020.06.05 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4485254 2020.06.05 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4485253 2020.06.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4485252 2020.06.05 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4485251 2020.06.05 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 5 4481324 2020.06.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4473019 2020.06.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4473020 2020.06.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4473017 2020.06.01 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4473015 2020.06.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4473018 2020.06.01 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4473014 2020.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4473012 2020.06.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4473013 2020.06.01 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4473016 2020.06.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4473010 2020.06.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4473009 2020.06.01 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4473008 2020.06.01 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4465046 2020.05.31 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4464588 2020.05.31 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4464587 2020.05.31 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4464294 2020.05.31 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4464295 2020.05.31 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 70 4464296 2020.05.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4464293 2020.05.31 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4463478 2020.05.31 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4463424 2020.05.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4458010 2020.05.30 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4458009 2020.05.30 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4457559 2020.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4457558 2020.05.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4457556 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 4457555 2020.05.30 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4457557 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4457470 2020.05.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4455054 2020.05.29 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4451300 2020.05.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4451298 2020.05.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4451297 2020.05.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 38 4451295 2020.05.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4451294 2020.05.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4451293 2020.05.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4451292 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4442874 2020.05.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4442875 2020.05.26 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4442871 2020.05.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 4442872 2020.05.26 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4442873 2020.05.26 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4442870 2020.05.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4442869 2020.05.26 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4442868 2020.05.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4441923 2020.05.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4441924 2020.05.26 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4436422 2020.05.25 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4436421 2020.05.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4436420 2020.05.25 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4436418 2020.05.24 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 8 4436419 2020.05.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4430356 2020.05.24 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4430354 2020.05.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4430355 2020.05.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4430357 2020.05.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4430353 2020.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4430352 2020.05.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4430350 2020.05.24 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4430351 2020.05.24 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4425187 2020.05.23 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 45 4425186 2020.05.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4425185 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4424597 2020.05.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4424594 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4424595 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4424596 2020.05.23 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4424593 2020.05.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4416976 2020.05.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4416975 2020.05.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4416974 2020.05.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4416973 2020.05.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4416972 2020.05.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4416971 2020.05.21 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4416970 2020.05.21 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4416969 2020.05.21 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4416968 2020.05.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4412880 2020.05.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4412878 2020.05.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4412877 2020.05.21 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4412876 2020.05.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4412879 2020.05.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4412875 2020.05.20 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4412874 2020.05.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4403815 2020.05.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4400472 2020.05.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4400473 2020.05.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4400471 2020.05.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4400469 2020.05.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4400470 2020.05.18 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4397852 2020.05.18 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4397685 2020.05.18 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4397289 2020.05.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4397290 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4396567 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 180 4396583 2020.05.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4396584 2020.05.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4396582 2020.05.17 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 4396581 2020.05.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4396580 2020.05.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4396579 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4396577 2020.05.17 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4396573 2020.05.17 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4396574 2020.05.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4396572 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4396576 2020.05.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4396575 2020.05.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4396571 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 28 4396569 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 170 4396570 2020.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4382063 2020.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4382064 2020.05.16 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4372664 2020.05.14 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 10 4372663 2020.05.14 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4372662 2020.05.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4371721 2020.05.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4371720 2020.05.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4371630 2020.05.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4371631 2020.05.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4371632 2020.05.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4371633 2020.05.14 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4371629 2020.05.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 8 4369159 2020.05.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4367463 2020.05.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4363620 2020.05.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4363619 2020.05.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4363621 2020.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4363618 2020.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4363617 2020.05.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4360326 2020.05.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4360328 2020.05.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4360327 2020.05.11 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4360325 2020.05.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4356718 2020.05.11 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4354801 2020.05.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 4354799 2020.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4354800 2020.05.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4352749 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4352750 2020.05.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4352748 2020.05.10 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 4340147 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4339265 2020.05.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4339264 2020.05.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4339263 2020.05.09 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4339262 2020.05.09 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4338815 2020.05.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4338814 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4335737 2020.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4333035 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4333034 2020.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 4333033 2020.05.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4333032 2020.05.08 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 4333031 2020.05.08 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4323798 2020.05.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4322563 2020.05.06 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4322562 2020.05.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 3 4322556 2020.05.06 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4322550 2020.05.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4322554 2020.05.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4322555 2020.05.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 4322546 2020.05.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4322543 2020.05.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4322548 2020.05.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 70 4322552 2020.05.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4322539 2020.05.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4322537 2020.05.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 4322536 2020.05.06 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 4322534 2020.05.06 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 8 4322535 2020.05.06 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4321163 2020.05.05 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4312335 2020.05.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4312337 2020.05.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4312334 2020.05.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 4312336 2020.05.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4312333 2020.05.04 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4312332 2020.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4312331 2020.05.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4311601 2020.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4311600 2020.05.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4311599 2020.05.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4311597 2020.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4311596 2020.05.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 124 4311598 2020.05.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4311595 2020.05.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4311593 2020.05.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 4311594 2020.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4311592 2020.05.04 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4311590 2020.05.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4311591 2020.05.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4311589 2020.05.04 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4311588 2020.05.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4311587 2020.05.03 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4307852 2020.05.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 4307851 2020.05.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4307849 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4307850 2020.05.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4307848 2020.05.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4307847 2020.05.03 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4306191 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4305937 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 18 4305935 2020.05.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4305936 2020.05.03 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4305934 2020.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4305932 2020.05.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4305933 2020.05.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4305931 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4305930 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4301435 2020.05.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4301434 2020.05.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4300606 2020.05.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4300605 2020.05.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4300279 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4300278 2020.05.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4300277 2020.05.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4297886 2020.05.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4297885 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4297884 2020.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 21 4297883 2020.05.02 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4297882 2020.05.02 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4297211 2020.05.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4297210 2020.05.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4290320 2020.05.02 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4284582 2020.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 4284587 2020.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4284585 2020.05.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4284586 2020.05.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 4284580 2020.05.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 4284581 2020.05.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12 4284583 2020.05.01 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 4284584 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 4284578 2020.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 4284579 2020.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4284577 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 6 4284575 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4284576 2020.05.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4284574 2020.05.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4281547 2020.05.01 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4280995 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4280433 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4279624 2020.04.30 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4279623 2020.04.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4279622 2020.04.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4279621 2020.04.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4279620 2020.04.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4279617 2020.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4279616 2020.04.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4279615 2020.04.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4273107 2020.04.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4273106 2020.04.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4270548 2020.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 4270549 2020.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4270547 2020.04.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4270545 2020.04.29 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4270546 2020.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4270544 2020.04.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4270542 2020.04.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4270543 2020.04.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4270540 2020.04.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4270541 2020.04.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4270538 2020.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4270539 2020.04.29 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4256732 2020.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4256731 2020.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4256730 2020.04.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4256729 2020.04.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4256728 2020.04.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4256727 2020.04.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4256726 2020.04.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4245715 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4245714 2020.04.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4245713 2020.04.26 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4245272 2020.04.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4245271 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4245270 2020.04.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4245269 2020.04.26 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4245268 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4245267 2020.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4245264 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4245266 2020.04.26 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4245265 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4245262 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4245263 2020.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4245261 2020.04.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4245260 2020.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4245259 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4243904 2020.04.26 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4243894 2020.04.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 32 4243895 2020.04.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 4243893 2020.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4243892 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4243712 2020.04.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4243711 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 4243710 2020.04.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 32 4243709 2020.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 38 4243708 2020.04.26 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 6 4243707 2020.04.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4243706 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4243705 2020.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4243703 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 780 4243704 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 120 4243702 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 4243701 2020.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4242961 2020.04.26 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4241667 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4241666 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4241664 2020.04.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4241665 2020.04.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4241663 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4241662 2020.04.26 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4241494 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4241493 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4241492 2020.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4241491 2020.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4241490 2020.04.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 16 4237637 2020.04.25 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 4237635 2020.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4237636 2020.04.25 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4237634 2020.04.25 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4237633 2020.04.25 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4237632 2020.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 4235980 2020.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4235996 2020.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 4235992 2020.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4235995 2020.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4235994 2020.04.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4235993 2020.04.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4235991 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4235990 2020.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4235989 2020.04.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4235987 2020.04.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4235988 2020.04.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4235986 2020.04.25 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 4235985 2020.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4235983 2020.04.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4235982 2020.04.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4235984 2020.04.25 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 4235981 2020.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4220850 2020.04.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4220849 2020.04.23 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4220848 2020.04.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4220847 2020.04.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4220845 2020.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4220846 2020.04.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4220844 2020.04.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4220843 2020.04.23 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4220842 2020.04.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4220841 2020.04.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4220840 2020.04.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4220839 2020.04.23 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4220836 2020.04.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4220838 2020.04.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4220837 2020.04.23 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 4220835 2020.04.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4220834 2020.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4220833 2020.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4220832 2020.04.23 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4220831 2020.04.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4220829 2020.04.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4220830 2020.04.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4223356 2020.04.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4218396 2020.04.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 4218395 2020.04.23 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 140 4218394 2020.04.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4218393 2020.04.23 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4218392 2020.04.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 4218390 2020.04.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4218391 2020.04.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4207072 2020.04.21 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4207071 2020.04.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4207070 2020.04.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4207066 2020.04.21 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4207068 2020.04.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1