Pełna lista obserwacji drużyny

Henryk Piernikarczyk : Henryk Piernikarczyk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4675493 2020.08.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4675495 2020.08.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4675497 2020.08.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4675501 2020.08.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 4675505 2020.08.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4675507 2020.08.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 9 4671573 2020.08.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4671574 2020.08.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 180 4667727 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 4662372 2020.07.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4667708 2020.07.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4667713 2020.07.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4667721 2020.07.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4667722 2020.07.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4667725 2020.07.31 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4660752 2020.07.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 4660748 2020.07.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 4651791 2020.07.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4651633 2020.07.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4651634 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 95 4619278 2020.07.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4619407 2020.07.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4612659 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 110 4607080 2020.07.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 4607112 2020.07.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 4599704 2020.07.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 4599698 2020.07.05 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4599697 2020.07.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4599659 2020.07.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4599660 2020.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4599661 2020.07.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4599662 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4599663 2020.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4599664 2020.07.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4599665 2020.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4599666 2020.07.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4599667 2020.07.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4599668 2020.07.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4599669 2020.07.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 4588318 2020.07.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4583156 2020.06.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4583200 2020.06.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4583206 2020.06.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 26 4583088 2020.06.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 4583094 2020.06.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4583104 2020.06.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4583106 2020.06.29 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4583108 2020.06.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4583110 2020.06.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4583112 2020.06.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4583113 2020.06.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4583114 2020.06.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4583116 2020.06.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4583117 2020.06.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4583118 2020.06.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4583119 2020.06.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4583120 2020.06.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4583121 2020.06.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4583122 2020.06.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4583144 2020.06.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4570598 2020.06.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4570599 2020.06.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4570600 2020.06.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4570601 2020.06.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4569899 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4569921 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4569941 2020.06.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4563656 2020.06.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4563657 2020.06.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 8 4563659 2020.06.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4563660 2020.06.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4563661 2020.06.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4563993 2020.06.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 4559543 2020.06.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4559544 2020.06.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4559553 2020.06.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4559554 2020.06.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 4561798 2020.06.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4561799 2020.06.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4561801 2020.06.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4552655 2020.06.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4552660 2020.06.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4552661 2020.06.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4552662 2020.06.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 23 4547316 2020.06.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4547317 2020.06.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4547318 2020.06.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4547319 2020.06.18 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4547320 2020.06.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 4547321 2020.06.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4547322 2020.06.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4547323 2020.06.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4544397 2020.06.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4541351 2020.06.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4541352 2020.06.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4541353 2020.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4541354 2020.06.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4541355 2020.06.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4541356 2020.06.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4541357 2020.06.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4541358 2020.06.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4541359 2020.06.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4541360 2020.06.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4541361 2020.06.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4541362 2020.06.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4541363 2020.06.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4541370 2020.06.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 23 4537067 2020.06.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4537068 2020.06.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4537070 2020.06.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4537071 2020.06.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4537072 2020.06.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4537073 2020.06.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4537074 2020.06.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 80 4537120 2020.06.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4533338 2020.06.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4533339 2020.06.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4533340 2020.06.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4533341 2020.06.14 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4533342 2020.06.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4533343 2020.06.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4533344 2020.06.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4533345 2020.06.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4533260 2020.06.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4533261 2020.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4533292 2020.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 4533309 2020.06.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4533310 2020.06.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4533311 2020.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4533312 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4533315 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4533316 2020.06.13 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 32 4503746 2020.06.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 4496950 2020.06.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 63 4496963 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 65 4496971 2020.06.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4496977 2020.06.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4496979 2020.06.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 90 4496986 2020.06.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4496990 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4496992 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4496993 2020.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4496994 2020.06.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4496995 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4496996 2020.06.06 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4496997 2020.06.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4496998 2020.06.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4497004 2020.06.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4496937 2020.06.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4496938 2020.06.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4496939 2020.06.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4496940 2020.06.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4482946 2020.06.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4482952 2020.06.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4482953 2020.06.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4482954 2020.06.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4482956 2020.06.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 110 4474699 2020.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4482816 2020.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4482817 2020.06.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4482818 2020.06.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4482819 2020.06.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4482820 2020.06.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4482821 2020.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4482822 2020.06.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4482823 2020.06.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4482824 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4482825 2020.06.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4482827 2020.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 4482836 2020.06.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4482838 2020.06.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 4482842 2020.06.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4482843 2020.06.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4482847 2020.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4482848 2020.06.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4482853 2020.06.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4482932 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4482934 2020.06.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4482935 2020.06.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4482936 2020.06.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4482937 2020.06.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4482938 2020.06.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4482939 2020.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4482942 2020.06.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4482943 2020.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4482944 2020.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 45 4466849 2020.05.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 9 4460196 2020.05.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 19 4460197 2020.05.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4460198 2020.05.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4460199 2020.05.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4460200 2020.05.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4460201 2020.05.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4460202 2020.05.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 4460203 2020.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 4460205 2020.05.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4460206 2020.05.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4460208 2020.05.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4460210 2020.05.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4460212 2020.05.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4460216 2020.05.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4460218 2020.05.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4460254 2020.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4460256 2020.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4460258 2020.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4460259 2020.05.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4460260 2020.05.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4446707 2020.05.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4446708 2020.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4446709 2020.05.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4446710 2020.05.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4446711 2020.05.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4446712 2020.05.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4446713 2020.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4446714 2020.05.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4446773 2020.05.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4446774 2020.05.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4446775 2020.05.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4446789 2020.05.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4446790 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4446801 2020.05.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4446802 2020.05.27 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 4446840 2020.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4446842 2020.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4446843 2020.05.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 4450811 2020.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4450812 2020.05.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4450813 2020.05.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4450814 2020.05.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4450815 2020.05.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4450818 2020.05.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4446674 2020.05.26 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4446675 2020.05.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 26 4446676 2020.05.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4446677 2020.05.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4446678 2020.05.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4446679 2020.05.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4446680 2020.05.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4446681 2020.05.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4438333 2020.05.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4438334 2020.05.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4438335 2020.05.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4438303 2020.05.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4438301 2020.05.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4438286 2020.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4438287 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4438288 2020.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4438289 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4438290 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4438291 2020.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4438292 2020.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4438293 2020.05.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4422846 2020.05.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4422867 2020.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4422868 2020.05.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4422869 2020.05.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4422870 2020.05.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4422871 2020.05.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4422872 2020.05.22 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4422873 2020.05.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4422874 2020.05.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4422875 2020.05.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4422876 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4422877 2020.05.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4422885 2020.05.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4422886 2020.05.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4422887 2020.05.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4422888 2020.05.21 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4422889 2020.05.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4422890 2020.05.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4422891 2020.05.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4422892 2020.05.21 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4422893 2020.05.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4422894 2020.05.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4422895 2020.05.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4422896 2020.05.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4422898 2020.05.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4422900 2020.05.21 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4422901 2020.05.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4422845 2020.05.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4410381 2020.05.19 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4410382 2020.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4410383 2020.05.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4410384 2020.05.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4410385 2020.05.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4410396 2020.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4410397 2020.05.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 4410398 2020.05.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4410399 2020.05.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4410400 2020.05.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4410401 2020.05.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4410402 2020.05.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4410403 2020.05.19 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4410410 2020.05.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4410420 2020.05.19 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4399923 2020.05.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4391583 2020.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4391598 2020.05.17 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4391601 2020.05.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4391607 2020.05.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 4391643 2020.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4399927 2020.05.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4399932 2020.05.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4399968 2020.05.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4388461 2020.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4388462 2020.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4388463 2020.05.16 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4388464 2020.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4388467 2020.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4388476 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4388491 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4388495 2020.05.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4388594 2020.05.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4388595 2020.05.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4388596 2020.05.16 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4388597 2020.05.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4388598 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4388599 2020.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4388600 2020.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4388601 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4388602 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4388376 2020.05.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 4388377 2020.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 54 4388378 2020.05.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4388379 2020.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4388380 2020.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4388381 2020.05.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 4388382 2020.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4388383 2020.05.15 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4425373 2020.05.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4375471 2020.05.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4375472 2020.05.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4368276 2020.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4368279 2020.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4368260 2020.05.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4368261 2020.05.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4368262 2020.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4368263 2020.05.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4368264 2020.05.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4368265 2020.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4368266 2020.05.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4368267 2020.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4349094 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4349095 2020.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4349096 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4349097 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4349098 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4349099 2020.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4349100 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4349101 2020.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4349102 2020.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4349103 2020.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4349104 2020.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4349123 2020.05.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4349124 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4349125 2020.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4349126 2020.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4349127 2020.05.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4349128 2020.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4349129 2020.05.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4349130 2020.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4349131 2020.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4349132 2020.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4355758 2020.05.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4355759 2020.05.10 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4355760 2020.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4355761 2020.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4355762 2020.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4355763 2020.05.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4355764 2020.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4355765 2020.05.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4355766 2020.05.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 4355767 2020.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4355768 2020.05.10 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4355769 2020.05.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4355770 2020.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4340098 2020.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4340099 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4340100 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4340101 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4340102 2020.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4340103 2020.05.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4340104 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4340105 2020.05.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4340106 2020.05.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4340107 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4333164 2020.05.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4333165 2020.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4333166 2020.05.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4333167 2020.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 56 4333142 2020.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4333143 2020.05.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4333144 2020.05.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4333145 2020.05.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 4333146 2020.05.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4333147 2020.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4333148 2020.05.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4333149 2020.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4333150 2020.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4333151 2020.05.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4333152 2020.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4333153 2020.05.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4333154 2020.05.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4333155 2020.05.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4333156 2020.05.07 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4333157 2020.05.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4333135 2020.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4333136 2020.05.06 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4333137 2020.05.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4333138 2020.05.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4308497 2020.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4308564 2020.05.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4308565 2020.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4308566 2020.05.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4308567 2020.05.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4308568 2020.05.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4308569 2020.05.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4308570 2020.05.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4308571 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4308572 2020.05.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 25 4308573 2020.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4308574 2020.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4295544 2020.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4295546 2020.05.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4295547 2020.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4295548 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4289261 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4289262 2020.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4289263 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4289264 2020.05.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4289265 2020.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4289266 2020.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4289267 2020.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4289268 2020.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4289269 2020.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4289270 2020.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4289271 2020.05.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4289304 2020.05.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4289305 2020.05.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4289306 2020.05.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4289307 2020.05.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4289308 2020.05.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4289309 2020.05.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4289120 2020.04.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4289121 2020.04.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4289122 2020.04.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4289123 2020.04.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4289124 2020.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4289125 2020.04.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4289126 2020.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4289127 2020.04.30 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4275643 2020.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4275644 2020.04.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4275645 2020.04.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4270479 2020.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 34 4270515 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 4270550 2020.04.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4270551 2020.04.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4270559 2020.04.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4270577 2020.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4270578 2020.04.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 90 4270579 2020.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4270580 2020.04.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4270581 2020.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4270588 2020.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4270589 2020.04.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4270590 2020.04.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4270591 2020.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4270592 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4257735 2020.04.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4243878 2020.04.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4243589 2020.04.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 4243610 2020.04.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 4 4243615 2020.04.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4243651 2020.04.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4243652 2020.04.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4243653 2020.04.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4243881 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4243363 2020.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 36 4243380 2020.04.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4243394 2020.04.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4243395 2020.04.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4243398 2020.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4243399 2020.04.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 4243406 2020.04.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4243407 2020.04.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4243408 2020.04.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4243409 2020.04.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4243410 2020.04.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 4243411 2020.04.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4243412 2020.04.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4243413 2020.04.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4243415 2020.04.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4243426 2020.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4243427 2020.04.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4243428 2020.04.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4243429 2020.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4243432 2020.04.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4243433 2020.04.25 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4243466 2020.04.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4243467 2020.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4243548 2020.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4243553 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4243575 2020.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4243576 2020.04.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4243577 2020.04.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4243578 2020.04.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4243579 2020.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4243580 2020.04.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4243156 2020.04.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4243157 2020.04.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4243158 2020.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4219909 2020.04.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4219920 2020.04.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4219921 2020.04.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4228938 2020.04.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4228944 2020.04.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4228947 2020.04.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4228950 2020.04.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4207225 2020.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4207236 2020.04.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4207238 2020.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4207419 2020.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4207420 2020.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4207421 2020.04.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4207422 2020.04.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4207423 2020.04.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4207425 2020.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4207464 2020.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4207465 2020.04.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4207466 2020.04.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4207467 2020.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4207468 2020.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4207469 2020.04.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4207483 2020.04.21 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4199796 2020.04.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4207323 2020.04.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4207324 2020.04.20 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4207325 2020.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4207326 2020.04.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4207327 2020.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4207328 2020.04.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4207329 2020.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4183929 2020.04.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4183934 2020.04.18 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4183955 2020.04.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4181633 2020.04.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4181634 2020.04.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4181638 2020.04.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4166226 2020.04.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4166227 2020.04.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4170048 2020.04.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4170049 2020.04.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4170050 2020.04.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4170051 2020.04.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4170052 2020.04.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4161169 2020.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4161170 2020.04.13 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4161171 2020.04.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4161172 2020.04.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4161173 2020.04.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4161174 2020.04.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4161175 2020.04.13 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 4156433 2020.04.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4156434 2020.04.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4146893 2020.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4146894 2020.04.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4146895 2020.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4146896 2020.04.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4146897 2020.04.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4146898 2020.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 35 4133125 2020.04.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4133127 2020.04.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4133128 2020.04.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4128426 2020.04.06 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4128427 2020.04.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4121992 2020.04.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4121993 2020.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4121994 2020.04.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4121995 2020.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4121996 2020.04.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4121997 2020.04.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4121998 2020.04.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4121999 2020.04.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4115149 2020.04.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4115150 2020.04.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4115151 2020.04.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 4111038 2020.04.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4111040 2020.04.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4111041 2020.04.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4110961 2020.04.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4110962 2020.04.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4110963 2020.04.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4110964 2020.04.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4110965 2020.04.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4110966 2020.04.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4110967 2020.04.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4110968 2020.04.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4110969 2020.04.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4110970 2020.04.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 4108386 2020.03.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4108387 2020.03.31 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4108388 2020.03.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4102714 2020.03.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4102716 2020.03.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4102718 2020.03.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4102721 2020.03.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4102723 2020.03.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4102726 2020.03.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4102731 2020.03.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4095617 2020.03.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4095619 2020.03.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4095623 2020.03.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 4095626 2020.03.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4095649 2020.03.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 180 4095650 2020.03.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 4095651 2020.03.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4095652 2020.03.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4095653 2020.03.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4095654 2020.03.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4095841 2020.03.29 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4092430 2020.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4092431 2020.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4092432 2020.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4092433 2020.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4092434 2020.03.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4092435 2020.03.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4092436 2020.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4092521 2020.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4092569 2020.03.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4092570 2020.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4092571 2020.03.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4092572 2020.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4092573 2020.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4092574 2020.03.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4092575 2020.03.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4082903 2020.03.27 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4082909 2020.03.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4082911 2020.03.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4082923 2020.03.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4082924 2020.03.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4082933 2020.03.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4082934 2020.03.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4078388 2020.03.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 4078389 2020.03.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4078390 2020.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4074824 2020.03.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4074828 2020.03.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4074981 2020.03.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4050831 2020.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4051046 2020.03.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4051049 2020.03.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4051052 2020.03.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4051055 2020.03.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4051057 2020.03.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4051070 2020.03.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4051073 2020.03.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4051079 2020.03.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4051080 2020.03.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4045820 2020.03.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4045759 2020.03.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4045782 2020.03.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4045783 2020.03.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4045784 2020.03.19 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4045785 2020.03.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4045790 2020.03.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4045791 2020.03.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4045793 2020.03.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4045799 2020.03.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4045800 2020.03.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4045802 2020.03.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4045803 2020.03.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4045821 2020.03.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 4045822 2020.03.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4045837 2020.03.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 34 4045838 2020.03.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4045839 2020.03.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4045840 2020.03.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4045845 2020.03.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4045847 2020.03.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 16 4045856 2020.03.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 4045888 2020.03.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4045890 2020.03.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 4046043 2020.03.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4046073 2020.03.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4046079 2020.03.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 4046083 2020.03.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4046088 2020.03.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4046102 2020.03.19 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4037058 2020.03.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4037021 2020.03.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4036941 2020.03.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4036926 2020.03.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4036927 2020.03.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4036928 2020.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4036932 2020.03.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4036933 2020.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4036934 2020.03.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4036935 2020.03.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4036937 2020.03.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4036938 2020.03.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4036939 2020.03.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4036942 2020.03.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4036943 2020.03.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4036944 2020.03.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4036945 2020.03.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4036947 2020.03.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4036950 2020.03.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4036982 2020.03.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4036985 2020.03.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 4036990 2020.03.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4037019 2020.03.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4029872 2020.03.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4029874 2020.03.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4029875 2020.03.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4029876 2020.03.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4029877 2020.03.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4022107 2020.03.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 40 4022108 2020.03.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4016367 2020.03.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4016459 2020.03.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4016464 2020.03.14 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4016466 2020.03.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 4016470 2020.03.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4016472 2020.03.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4016476 2020.03.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4016478 2020.03.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4016480 2020.03.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4016481 2020.03.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4016488 2020.03.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4016489 2020.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 4016496 2020.03.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 4016529 2020.03.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4016542 2020.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4016285 2020.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 4016322 2020.03.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4016331 2020.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4011059 2020.03.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4011061 2020.03.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4011062 2020.03.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4008423 2020.03.10 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4008424 2020.03.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4008425 2020.03.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 135 4008426 2020.03.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 14 4008427 2020.03.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4008428 2020.03.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4008429 2020.03.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4008430 2020.03.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4008431 2020.03.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4008432 2020.03.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4008433 2020.03.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 7 3984191 2020.03.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3984194 2020.03.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 3984195 2020.03.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3984196 2020.03.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 3984058 2020.03.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 57 3984094 2020.03.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3984097 2020.03.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 3984100 2020.03.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 3984107 2020.03.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 3984108 2020.03.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 3984110 2020.03.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 3984111 2020.03.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 3984112 2020.03.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3984113 2020.03.04 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 140 3984140 2020.03.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 3984143 2020.03.04 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 3984144 2020.03.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 3984161 2020.03.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 3984162 2020.03.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 3984163 2020.03.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 3975719 2020.03.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 3975679 2020.03.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 3975680 2020.03.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 3975681 2020.03.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 3975682 2020.03.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3975697 2020.03.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 3975699 2020.03.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3975700 2020.03.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3975718 2020.03.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 3975720 2020.03.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 3975721 2020.03.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 3975725 2020.03.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 35 3975726 2020.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3975734 2020.03.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3975739 2020.03.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 3975743 2020.03.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 3975764 2020.03.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 3975672 2020.02.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 3975673 2020.02.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 3962668 2020.02.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 3962645 2020.02.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 18 3962660 2020.02.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 3953344 2020.02.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 3953345 2020.02.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 3953346 2020.02.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 3951592 2020.02.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3951593 2020.02.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3951594 2020.02.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 3951595 2020.02.23 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3951596 2020.02.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3951597 2020.02.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 3951598 2020.02.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 3951601 2020.02.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 3951602 2020.02.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 3951668 2020.02.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3951670 2020.02.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3951683 2020.02.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 3951685 2020.02.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 3951689 2020.02.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 3951589 2020.02.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3951604 2020.02.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 3951606 2020.02.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3951608 2020.02.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 3951609 2020.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3951611 2020.02.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 3951615 2020.02.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 3951618 2020.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 3951619 2020.02.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 3951621 2020.02.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 3951622 2020.02.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 120 3951629 2020.02.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3951646 2020.02.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 3940383 2020.02.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3932474 2020.02.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 3932476 2020.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 250 3932485 2020.02.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 36 3932490 2020.02.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 3932495 2020.02.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 24 3932499 2020.02.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 3932505 2020.02.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 3932521 2020.02.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3932522 2020.02.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 3932523 2020.02.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 3932538 2020.02.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 3932551 2020.02.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 66 3932552 2020.02.16 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 3932554 2020.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1500 3932555 2020.02.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 3932556 2020.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3932557 2020.02.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 3932636 2020.02.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3932650 2020.02.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3932653 2020.02.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3932654 2020.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3918761 2020.02.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 3918850 2020.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 3918853 2020.02.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 3918854 2020.02.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 3918855 2020.02.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 21 3918880 2020.02.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 65 3918881 2020.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3918883 2020.02.13 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3918884 2020.02.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3911604 2020.02.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 3911608 2020.02.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 3911609 2020.02.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 89 3911610 2020.02.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 3911634 2020.02.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 3911635 2020.02.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 3911636 2020.02.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 80 3911659 2020.02.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 26 3911661 2020.02.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 3911662 2020.02.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3911664 2020.02.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 3911665 2020.02.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3911666 2020.02.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 3911667 2020.02.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3911603 2020.02.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3911596 2020.02.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3911597 2020.02.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3911598 2020.02.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3911600 2020.02.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3911601 2020.02.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 10 3911602 2020.02.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 3891670 2020.02.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27 3891672 2020.02.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3882127 2020.01.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 3882131 2020.01.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 3880200 2020.01.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3874766 2020.01.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 3874691 2020.01.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 3874694 2020.01.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3874698 2020.01.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3874706 2020.01.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3874714 2020.01.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 3874718 2020.01.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3874719 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3874720 2020.01.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3874721 2020.01.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3874722 2020.01.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 3874741 2020.01.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 3874742 2020.01.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3874744 2020.01.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 3874747 2020.01.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 3874750 2020.01.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3874751 2020.01.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 3874450 2020.01.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3874455 2020.01.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 3874581 2020.01.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 3874588 2020.01.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 3874610 2020.01.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3874617 2020.01.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3874621 2020.01.25 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3874658 2020.01.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3874659 2020.01.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 3874660 2020.01.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 3874661 2020.01.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 3874675 2020.01.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3874676 2020.01.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 3874678 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 220 3857231 2020.01.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 3857248 2020.01.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 3857250 2020.01.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 3857324 2020.01.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 3857325 2020.01.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 250 3857326 2020.01.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 23 3857345 2020.01.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 3857346 2020.01.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 3857347 2020.01.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 70 3857357 2020.01.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3852826 2020.01.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 3852827 2020.01.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3852828 2020.01.20 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 3839517 2020.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3839518 2020.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3839519 2020.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 3839499 2020.01.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3839503 2020.01.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 3839505 2020.01.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 3839512 2020.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 3839513 2020.01.16 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3839480 2020.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 3839484 2020.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 3829187 2020.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3839479 2020.01.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3825752 2020.01.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 3825750 2020.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2000 3825757 2020.01.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 3825758 2020.01.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3825759 2020.01.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 3825787 2020.01.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 3825788 2020.01.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3825790 2020.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3825791 2020.01.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3825794 2020.01.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3805660 2020.01.07 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 3805661 2020.01.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 3805665 2020.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 140 3805666 2020.01.07 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 3805667 2020.01.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3805668 2020.01.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3805669 2020.01.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 72 3805670 2020.01.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 30 3805671 2020.01.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 3805672 2020.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 32 3805673 2020.01.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 72 3805674 2020.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 13 3805675 2020.01.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 21 3805656 2020.01.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3805658 2020.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3792410 2020.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3792411 2020.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 3789141 2020.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 3785355 2020.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 3785358 2020.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 3785361 2020.01.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 3785233 2020.01.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 3785235 2020.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 3784916 2020.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 3784922 2020.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 3784934 2020.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3784984 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 3785048 2020.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 3785055 2020.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3785071 2020.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3785077 2020.01.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 3785082 2020.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 3785164 2020.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 3785198 2020.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3785216 2020.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3785526 2020.01.01 mapa