Pełna lista obserwacji drużyny

Usługi transportowe Rycyk : Roman Kempa


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4941284 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4941285 2020.11.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4941288 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4941289 2020.11.22 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4941290 2020.11.22 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 63 4941301 2020.11.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 34 4941306 2020.11.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 4941310 2020.11.21 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 300 4933047 2020.11.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 4928251 2020.11.17 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 500 4928415 2020.11.17 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 4923904 2020.11.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 4923906 2020.11.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 4923908 2020.11.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 4923909 2020.11.15 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 800 4923922 2020.11.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 385 4923927 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4923928 2020.11.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4923930 2020.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4923931 2020.11.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4911377 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4911378 2020.11.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4911901 2020.11.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 4911902 2020.11.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4911903 2020.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4911904 2020.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 100 4911905 2020.11.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 4911908 2020.11.11 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4911917 2020.11.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4911920 2020.11.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 4911925 2020.11.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4911931 2020.11.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4911932 2020.11.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4911993 2020.11.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4911994 2020.11.11 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 4912119 2020.11.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4912120 2020.11.11 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4899036 2020.11.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4899037 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4899038 2020.11.07 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 23 4899039 2020.11.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 4899040 2020.11.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4899041 2020.11.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4899042 2020.11.07 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4899142 2020.11.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4899143 2020.11.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4899144 2020.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4899145 2020.11.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4899146 2020.11.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4899150 2020.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 4899763 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4901055 2020.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4901056 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4901059 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4901061 2020.11.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4901062 2020.11.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4901063 2020.11.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 4890747 2020.11.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4888887 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4888888 2020.11.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4888889 2020.11.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 4888890 2020.11.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 4888891 2020.11.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 4888892 2020.11.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4888893 2020.11.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4888894 2020.11.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4888895 2020.11.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4888896 2020.11.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4888903 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4888904 2020.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 18 4888905 2020.11.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 700 4888906 2020.11.01 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 380 4888907 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4888908 2020.11.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4889790 2020.11.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 290 4871939 2020.10.25 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 210 4871940 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4871942 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4871943 2020.10.25 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4871944 2020.10.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 8 4871946 2020.10.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4871947 2020.10.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4873125 2020.10.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4873144 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4873145 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4873146 2020.10.25 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4873172 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4873173 2020.10.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4873174 2020.10.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4869199 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4869227 2020.10.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4869228 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4869229 2020.10.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 62 4869230 2020.10.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4869231 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4869232 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 600 4864843 2020.10.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 4864844 2020.10.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 4864845 2020.10.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 45 4864846 2020.10.22 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 52 4863004 2020.10.21 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 3 4855794 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4855795 2020.10.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4855797 2020.10.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 4855799 2020.10.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 4855800 2020.10.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4855810 2020.10.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4855811 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 4855812 2020.10.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 4855813 2020.10.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4855814 2020.10.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4855815 2020.10.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 4855816 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4855817 2020.10.18 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4855818 2020.10.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 4855820 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4855821 2020.10.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4855822 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 4855823 2020.10.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4855824 2020.10.18 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 27 4839806 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4839808 2020.10.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4839809 2020.10.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 4839810 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4839814 2020.10.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 31 4839818 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4839819 2020.10.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4839820 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4839821 2020.10.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4839822 2020.10.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 4839823 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4839824 2020.10.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 4839826 2020.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4839828 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4839829 2020.10.11 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 4839830 2020.10.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4839831 2020.10.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4839832 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 290 4839834 2020.10.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 800 4839835 2020.10.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 4839840 2020.10.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 4839843 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 4839849 2020.10.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4839851 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4839852 2020.10.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4839853 2020.10.11 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4839858 2020.10.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 4839861 2020.10.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 10 4839863 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4839865 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4834267 2020.10.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4834268 2020.10.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4834269 2020.10.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 25 4834270 2020.10.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4834271 2020.10.10 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4819954 2020.10.04 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4819955 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4819956 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4819957 2020.10.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4819958 2020.10.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4819959 2020.10.04 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4819960 2020.10.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 50 4819961 2020.10.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 4819962 2020.10.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 15 4819963 2020.10.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 23 4819964 2020.10.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4819966 2020.10.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 4819971 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4815394 2020.10.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4815396 2020.10.03 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4815400 2020.10.03 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4815403 2020.10.03 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4815418 2020.10.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 4815425 2020.10.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4815431 2020.10.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4815432 2020.10.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4815433 2020.10.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4802014 2020.09.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4802024 2020.09.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 4802025 2020.09.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4802026 2020.09.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 100 4802029 2020.09.27 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4802039 2020.09.27 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4794815 2020.09.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 4794816 2020.09.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4794817 2020.09.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4794818 2020.09.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4794819 2020.09.23 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4791021 2020.09.22 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 28 4791022 2020.09.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 4791023 2020.09.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 4791117 2020.09.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4791119 2020.09.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4791152 2020.09.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4791169 2020.09.22 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4786541 2020.09.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4786542 2020.09.20 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4786547 2020.09.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 15 4786550 2020.09.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4786551 2020.09.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 40 4786552 2020.09.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 4786553 2020.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4786554 2020.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 4786555 2020.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4786556 2020.09.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4786557 2020.09.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4786558 2020.09.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 4786581 2020.09.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4786582 2020.09.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4786583 2020.09.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4786585 2020.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4786587 2020.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4786588 2020.09.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4786589 2020.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4781190 2020.09.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4781191 2020.09.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4782832 2020.09.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4782833 2020.09.19 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4782834 2020.09.19 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 17 4782835 2020.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4782888 2020.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 4782889 2020.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4782902 2020.09.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4782903 2020.09.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 250 4782905 2020.09.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4778555 2020.09.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4779535 2020.09.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4779536 2020.09.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4779538 2020.09.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4779540 2020.09.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4779542 2020.09.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4772655 2020.09.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4772656 2020.09.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4772657 2020.09.15 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4772658 2020.09.14 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 3 4768051 2020.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4768052 2020.09.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4768053 2020.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4768054 2020.09.13 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 37 4771230 2020.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4771231 2020.09.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4764153 2020.09.12 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4764154 2020.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4764155 2020.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4764156 2020.09.12 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4764157 2020.09.12 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4766496 2020.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4766497 2020.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4766500 2020.09.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4766501 2020.09.12 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4766502 2020.09.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 4766503 2020.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4766517 2020.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4766518 2020.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4766519 2020.09.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4766520 2020.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4766521 2020.09.12 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4766523 2020.09.12 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4766524 2020.09.12 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4766525 2020.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4766526 2020.09.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4766529 2020.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4766530 2020.09.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4766531 2020.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4766532 2020.09.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 4766533 2020.09.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4766534 2020.09.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 4766535 2020.09.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 4766536 2020.09.12 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4766537 2020.09.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4766538 2020.09.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4766539 2020.09.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 4766540 2020.09.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4766541 2020.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4766542 2020.09.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4766543 2020.09.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4752420 2020.09.06 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4752421 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 4752426 2020.09.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4752427 2020.09.06 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 12 4752428 2020.09.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 100 4752402 2020.09.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4752403 2020.09.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 4752404 2020.09.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4752405 2020.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 4752406 2020.09.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 4752409 2020.09.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4752410 2020.09.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4752414 2020.09.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4752416 2020.09.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 4742765 2020.09.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 4742766 2020.09.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 7 4742767 2020.09.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4742768 2020.09.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 7 4742769 2020.09.02 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 12 4742770 2020.09.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4742771 2020.09.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4742772 2020.09.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4742773 2020.09.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4742774 2020.09.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4742775 2020.09.02 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4734236 2020.08.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 4734238 2020.08.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 40 4734239 2020.08.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4734240 2020.08.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4734241 2020.08.24 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4734242 2020.08.24 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 8 4716946 2020.08.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 4716947 2020.08.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 4716956 2020.08.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4716957 2020.08.23 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4716958 2020.08.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4716959 2020.08.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4716960 2020.08.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4716961 2020.08.23 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4716963 2020.08.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4716964 2020.08.23 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 8 4716917 2020.08.22 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4716918 2020.08.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 15 4716920 2020.08.22 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 4716921 2020.08.22 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 15 4716922 2020.08.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4716923 2020.08.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4716924 2020.08.22 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 4712862 2020.08.21 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4700506 2020.08.16 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4700509 2020.08.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 23 4700513 2020.08.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 5 4700515 2020.08.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 8 4700517 2020.08.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 10 4700520 2020.08.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4698141 2020.08.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 7 4698142 2020.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 27 4698143 2020.08.15 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4698144 2020.08.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4698145 2020.08.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4698147 2020.08.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4698148 2020.08.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4698149 2020.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 4698150 2020.08.15 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4698151 2020.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4698155 2020.08.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4698186 2020.08.15 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4698206 2020.08.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 4698241 2020.08.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 27 4698270 2020.08.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 40 4693145 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 16 4693146 2020.08.13 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 4693149 2020.08.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4684377 2020.08.09 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4684378 2020.08.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4684379 2020.08.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4684381 2020.08.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4684382 2020.08.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4684384 2020.08.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4684385 2020.08.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4684386 2020.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4684388 2020.08.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 12 4684389 2020.08.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 4684391 2020.08.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4684393 2020.08.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4684395 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4684396 2020.08.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4684397 2020.08.09 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4684399 2020.08.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 4684401 2020.08.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4684402 2020.08.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4684403 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4684404 2020.08.09 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4679694 2020.08.07 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 16 4679695 2020.08.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4679696 2020.08.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 21 4679697 2020.08.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4679698 2020.08.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4679699 2020.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4679700 2020.08.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4679702 2020.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 4679703 2020.08.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4679704 2020.08.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 40 4679711 2020.08.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4679719 2020.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4679727 2020.08.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4679730 2020.08.07 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 4679731 2020.08.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4679732 2020.08.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4679749 2020.08.07 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4677328 2020.08.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 4677329 2020.08.06 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4677330 2020.08.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4677331 2020.08.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4677332 2020.08.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 4677333 2020.08.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 4677334 2020.08.06 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4677335 2020.08.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4677336 2020.08.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4677337 2020.08.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4677338 2020.08.06 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4677339 2020.08.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 6 4677340 2020.08.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4677341 2020.08.06 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4671648 2020.08.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4665337 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4665393 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4665392 2020.08.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4665395 2020.08.01 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4665394 2020.08.01 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4665390 2020.08.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4665329 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4665331 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4665332 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4665333 2020.08.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4665334 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4665335 2020.08.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4665399 2020.08.01 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 2 4665949 2020.08.01 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4670887 2020.08.01 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4663447 2020.07.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4663448 2020.07.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4663449 2020.07.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 4663450 2020.07.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4643524 2020.07.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4643525 2020.07.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4643526 2020.07.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 45 4643527 2020.07.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4643528 2020.07.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4643529 2020.07.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4643531 2020.07.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4643532 2020.07.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 15 4643533 2020.07.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 21 4643534 2020.07.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4643535 2020.07.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 4643536 2020.07.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4643537 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 4643538 2020.07.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 4643539 2020.07.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4637700 2020.07.19 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 4637701 2020.07.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 4637702 2020.07.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4637703 2020.07.19 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4637704 2020.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4637705 2020.07.19 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 4637706 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4637707 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4637709 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4637710 2020.07.19 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4637711 2020.07.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4637712 2020.07.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4637713 2020.07.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4637714 2020.07.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4637715 2020.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4637716 2020.07.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 6 4637717 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4637718 2020.07.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4637719 2020.07.19 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4637720 2020.07.19 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4605584 2020.07.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4605586 2020.07.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 16 4605587 2020.07.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4605588 2020.07.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4605589 2020.07.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4605590 2020.07.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4605591 2020.07.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4605592 2020.07.08 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4605594 2020.07.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4605595 2020.07.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4569172 2020.06.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4569197 2020.06.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4569198 2020.06.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4569199 2020.06.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4569200 2020.06.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4569201 2020.06.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 27 4569202 2020.06.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4569203 2020.06.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4569204 2020.06.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4569205 2020.06.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4569206 2020.06.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4569207 2020.06.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4569208 2020.06.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4569209 2020.06.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4569210 2020.06.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4569211 2020.06.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4569212 2020.06.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4569213 2020.06.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4569214 2020.06.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4569215 2020.06.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4569216 2020.06.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4569217 2020.06.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4569218 2020.06.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4569219 2020.06.25 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4563630 2020.06.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4563634 2020.06.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4563637 2020.06.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4563638 2020.06.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4563639 2020.06.23 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 12 4563640 2020.06.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4553098 2020.06.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4553099 2020.06.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4553101 2020.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 4553102 2020.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4553103 2020.06.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4553104 2020.06.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4553105 2020.06.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4553106 2020.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4553108 2020.06.20 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4554427 2020.06.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4554431 2020.06.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4554433 2020.06.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 4554438 2020.06.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4554441 2020.06.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4554442 2020.06.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4554444 2020.06.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4554448 2020.06.20 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4554455 2020.06.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4554458 2020.06.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4554460 2020.06.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4554466 2020.06.20 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4542365 2020.06.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4542366 2020.06.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4542367 2020.06.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4542376 2020.06.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4542378 2020.06.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4542379 2020.06.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 4542380 2020.06.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4542382 2020.06.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4542385 2020.06.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4542386 2020.06.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4542387 2020.06.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4542388 2020.06.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4542389 2020.06.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4542391 2020.06.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4542402 2020.06.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4538492 2020.06.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 12 4538493 2020.06.15 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4538494 2020.06.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4538495 2020.06.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4538502 2020.06.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4538503 2020.06.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4538504 2020.06.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 4538505 2020.06.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4538506 2020.06.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4538507 2020.06.15 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4532063 2020.06.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 4526108 2020.06.12 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4526111 2020.06.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4526117 2020.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4526118 2020.06.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4526121 2020.06.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4526123 2020.06.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4526127 2020.06.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4526130 2020.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4526133 2020.06.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4526135 2020.06.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4526139 2020.06.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4526141 2020.06.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 4526144 2020.06.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4526146 2020.06.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4526149 2020.06.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 4526154 2020.06.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4526159 2020.06.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4526162 2020.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4517836 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 4517837 2020.06.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4517838 2020.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4517847 2020.06.11 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4517848 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4517849 2020.06.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 8 4517851 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4517852 2020.06.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4517853 2020.06.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4517854 2020.06.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 4517855 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4517903 2020.06.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4517904 2020.06.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4517922 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4517923 2020.06.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4517924 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4517925 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 4517926 2020.06.11 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4517929 2020.06.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4517931 2020.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4517941 2020.06.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4517944 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4517947 2020.06.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4517951 2020.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4517954 2020.06.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4517959 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4517962 2020.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 9 4517986 2020.06.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4517994 2020.06.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4518008 2020.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4518014 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4518017 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4508769 2020.06.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4508771 2020.06.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4508773 2020.06.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4508774 2020.06.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4508775 2020.06.09 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4496609 2020.06.07 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4496624 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4499889 2020.06.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4499890 2020.06.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4499891 2020.06.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4499892 2020.06.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4499894 2020.06.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4499895 2020.06.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4499896 2020.06.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4499897 2020.06.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4499898 2020.06.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4499899 2020.06.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4499900 2020.06.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4499901 2020.06.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4499902 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4499903 2020.06.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4499905 2020.06.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4499906 2020.06.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4499907 2020.06.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4499908 2020.06.07 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4499909 2020.06.07 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4499910 2020.06.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 19 4499911 2020.06.07 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4499912 2020.06.07 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4499913 2020.06.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4499914 2020.06.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4499915 2020.06.07 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4484150 2020.06.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 4484152 2020.06.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4484154 2020.06.04 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4475893 2020.06.02 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 4475904 2020.06.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 4475945 2020.06.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 100 4475947 2020.06.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4475949 2020.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4475952 2020.06.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4475955 2020.06.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 4475958 2020.06.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4475961 2020.06.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4475966 2020.06.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4475968 2020.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4475971 2020.06.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4475973 2020.06.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4475977 2020.06.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4475981 2020.06.02 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 25 4475984 2020.06.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4475986 2020.06.02 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4475988 2020.06.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4475990 2020.06.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4475991 2020.06.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4475993 2020.06.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4476017 2020.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4476018 2020.06.02 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4476020 2020.06.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4471132 2020.06.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4471133 2020.06.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4473253 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4475844 2020.06.01 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4475799 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4475800 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4475801 2020.05.31 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 4475802 2020.05.31 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4475803 2020.05.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4475804 2020.05.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4475805 2020.05.31 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4475806 2020.05.31 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4475807 2020.05.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4475808 2020.05.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4475809 2020.05.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4475810 2020.05.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4475811 2020.05.31 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4475812 2020.05.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4475813 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4475814 2020.05.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4475816 2020.05.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4475817 2020.05.31 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4475818 2020.05.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4475819 2020.05.31 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4475820 2020.05.31 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4475821 2020.05.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4475822 2020.05.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4475823 2020.05.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4475824 2020.05.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4457662 2020.05.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4457665 2020.05.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 4457676 2020.05.30 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4460409 2020.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4462742 2020.05.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 4462743 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 4462744 2020.05.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4462745 2020.05.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4462746 2020.05.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4462747 2020.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4462748 2020.05.30 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4462749 2020.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 4462750 2020.05.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4462751 2020.05.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 9 4462754 2020.05.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4462756 2020.05.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 12 4462787 2020.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4462788 2020.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4462812 2020.05.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4462814 2020.05.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4462845 2020.05.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4462847 2020.05.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4462850 2020.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4462853 2020.05.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4462854 2020.05.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4462855 2020.05.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 4462856 2020.05.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4462857 2020.05.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 12 4462858 2020.05.30 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4462859 2020.05.30 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4462860 2020.05.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 4462861 2020.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 18 4462862 2020.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4462863 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4462864 2020.05.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4462865 2020.05.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4462866 2020.05.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4462867 2020.05.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4462869 2020.05.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4462875 2020.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4462876 2020.05.30 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 4483350 2020.05.30 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 3 4456894 2020.05.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 10 4456897 2020.05.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 10 4456901 2020.05.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 4456907 2020.05.29 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4456914 2020.05.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4456920 2020.05.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4456922 2020.05.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4456926 2020.05.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4456929 2020.05.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4456930 2020.05.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 29 4456931 2020.05.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4457054 2020.05.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4457061 2020.05.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4457062 2020.05.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4457063 2020.05.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4457064 2020.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 4457065 2020.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4457066 2020.05.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4457067 2020.05.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4457068 2020.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4457069 2020.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4457070 2020.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4457071 2020.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 4457072 2020.05.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4457073 2020.05.29 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4457074 2020.05.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 4457075 2020.05.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4457076 2020.05.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4452211 2020.05.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4452213 2020.05.27 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4452214 2020.05.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4452215 2020.05.27 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4452216 2020.05.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4452217 2020.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4452218 2020.05.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4452219 2020.05.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4452220 2020.05.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4452221 2020.05.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4452222 2020.05.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4452223 2020.05.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4452224 2020.05.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4452225 2020.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4452226 2020.05.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4452227 2020.05.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4452228 2020.05.27 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4452229 2020.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4452230 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4452231 2020.05.27 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4452232 2020.05.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4452233 2020.05.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4452234 2020.05.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4452235 2020.05.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 4452236 2020.05.27 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4452237 2020.05.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4452238 2020.05.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4452239 2020.05.27 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4452254 2020.05.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 4444148 2020.05.26 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4444149 2020.05.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4444152 2020.05.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4444155 2020.05.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4444162 2020.05.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4444165 2020.05.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 19 4444169 2020.05.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4444172 2020.05.26 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 3 4439353 2020.05.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 4439356 2020.05.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4439357 2020.05.25 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4439362 2020.05.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4439363 2020.05.25 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4439364 2020.05.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 28 4439368 2020.05.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4439370 2020.05.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 4439372 2020.05.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4439373 2020.05.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4439374 2020.05.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4439375 2020.05.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4439376 2020.05.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4439377 2020.05.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4439378 2020.05.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4439379 2020.05.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4439380 2020.05.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4439381 2020.05.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4439382 2020.05.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4439383 2020.05.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4439424 2020.05.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4434344 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4434346 2020.05.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4434355 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4434381 2020.05.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4434383 2020.05.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4434404 2020.05.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4434422 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4434424 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4434425 2020.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4434427 2020.05.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4434448 2020.05.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4434449 2020.05.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4434489 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4434496 2020.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4434497 2020.05.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4434498 2020.05.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4434500 2020.05.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4434502 2020.05.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4434503 2020.05.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4434504 2020.05.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4434521 2020.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4434523 2020.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4434525 2020.05.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 4434527 2020.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4434529 2020.05.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4434530 2020.05.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4434532 2020.05.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4434561 2020.05.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4434562 2020.05.24 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4434564 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4434565 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4434566 2020.05.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4434567 2020.05.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4434568 2020.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4434569 2020.05.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4434570 2020.05.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4434571 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4434572 2020.05.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4434574 2020.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4434575 2020.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4434577 2020.05.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4434579 2020.05.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 6 4434580 2020.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4434581 2020.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4434582 2020.05.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4434609 2020.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4434621 2020.05.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4434622 2020.05.24 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4434623 2020.05.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4434624 2020.05.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4434625 2020.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4434658 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4425949 2020.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 4425950 2020.05.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4425951 2020.05.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4425952 2020.05.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4425953 2020.05.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4425954 2020.05.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4425969 2020.05.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4425971 2020.05.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 8 4425975 2020.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 4425986 2020.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4425987 2020.05.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4426002 2020.05.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4426003 2020.05.23 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4426004 2020.05.23 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4443846 2020.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4443854 2020.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4443855 2020.05.23 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4418350 2020.05.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 14 4418353 2020.05.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4418354 2020.05.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4418355 2020.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4418357 2020.05.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4418358 2020.05.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4418359 2020.05.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4418360 2020.05.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4418361 2020.05.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4418362 2020.05.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4418363 2020.05.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4418364 2020.05.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4418365 2020.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4418367 2020.05.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 4418368 2020.05.22 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4418404 2020.05.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4418450 2020.05.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4422057 2020.05.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4422058 2020.05.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4422061 2020.05.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4422064 2020.05.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4422067 2020.05.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4422070 2020.05.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4414574 2020.05.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 5 4414576 2020.05.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4414577 2020.05.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4414612 2020.05.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4414614 2020.05.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4414617 2020.05.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4416424 2020.05.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4416425 2020.05.21 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4416426 2020.05.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4416428 2020.05.21 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4416429 2020.05.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4416451 2020.05.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4416452 2020.05.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4416453 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4416455 2020.05.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4416457 2020.05.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4416458 2020.05.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4416459 2020.05.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4416460 2020.05.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4416461 2020.05.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4416462 2020.05.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4416463 2020.05.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4416464 2020.05.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4416465 2020.05.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 4416478 2020.05.21 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4406387 2020.05.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4406391 2020.05.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4406393 2020.05.19 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4406396 2020.05.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4406398 2020.05.19 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4406400 2020.05.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4406402 2020.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4406404 2020.05.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4406406 2020.05.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4406408 2020.05.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4406410 2020.05.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4406413 2020.05.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4406416 2020.05.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4406417 2020.05.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4406418 2020.05.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4406419 2020.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4406420 2020.05.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4406423 2020.05.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4406425 2020.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4406430 2020.05.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4406460 2020.05.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4406461 2020.05.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4406462 2020.05.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4406463 2020.05.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4406464 2020.05.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4406465 2020.05.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4406467 2020.05.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4406470 2020.05.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4406471 2020.05.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4406472 2020.05.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4406474 2020.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4406475 2020.05.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4406476 2020.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4406477 2020.05.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4406478 2020.05.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4406479 2020.05.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4406480 2020.05.19 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4406481 2020.05.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4406482 2020.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4406483 2020.05.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4406485 2020.05.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4406486 2020.05.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4406488 2020.05.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4400403 2020.05.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4400404 2020.05.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4400405 2020.05.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4400406 2020.05.18 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 13 4394948 2020.05.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 4395047 2020.05.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4395048 2020.05.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4395049 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4395050 2020.05.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4395051 2020.05.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4395052 2020.05.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4395053 2020.05.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4395055 2020.05.17 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4395056 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4395057 2020.05.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4395058 2020.05.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4395059 2020.05.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4395060 2020.05.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 60 4395065 2020.05.17 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4395069 2020.05.17 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4395070 2020.05.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4395071 2020.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4395072 2020.05.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4395073 2020.05.17 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4395100 2020.05.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4395102 2020.05.17 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 5 4395103 2020.05.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4395104 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4395107 2020.05.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4395108 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4395109 2020.05.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4395111 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4395112 2020.05.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4395113 2020.05.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4395114 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4395115 2020.05.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4395118 2020.05.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4395119 2020.05.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4395122 2020.05.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4395123 2020.05.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4395125 2020.05.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4395126 2020.05.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 3 4395127 2020.05.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4395128 2020.05.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4395129 2020.05.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4395138 2020.05.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4395139 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4395172 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4395221 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4395222 2020.05.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4395223 2020.05.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4395224 2020.05.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4395225 2020.05.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4395226 2020.05.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4395227 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4395228 2020.05.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4395229 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4395230 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4395231 2020.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4395232 2020.05.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4395233 2020.05.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4395234 2020.05.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4395238 2020.05.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4395239 2020.05.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4395240 2020.05.17 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4395241 2020.05.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4395242 2020.05.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4395281 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4382739 2020.05.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4382741 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4382742 2020.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4382743 2020.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4382744 2020.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4382745 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4382746 2020.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4382747 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4382748 2020.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4382762 2020.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4382763 2020.05.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4382764 2020.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4383078 2020.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4385903 2020.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4385904 2020.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 4385908 2020.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4385915 2020.05.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4385916 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4385918 2020.05.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4385920 2020.05.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4385933 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 4385934 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4387047 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4387048 2020.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4387049 2020.05.16 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4387050 2020.05.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4387051 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4387078 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4387079 2020.05.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4387080 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4387081 2020.05.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4387082 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4387084 2020.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4387090 2020.05.16 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4387910 2020.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4387911 2020.05.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4387912 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4387948 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4387950 2020.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4387951 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4387953 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4387954 2020.05.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 4387956 2020.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4387957 2020.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4387958 2020.05.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4387959 2020.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4387960 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4387961 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4387962 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4387963 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4387965 2020.05.16 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4387966 2020.05.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4387975 2020.05.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4387976 2020.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4387977 2020.05.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4387978 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4387979 2020.05.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4387981 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4387982 2020.05.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4387990 2020.05.16 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4387991 2020.05.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4387993 2020.05.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4387994 2020.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4387995 2020.05.16 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4387996 2020.05.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4387998 2020.05.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4387999 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4388000 2020.05.16 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4388001 2020.05.16 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4388002 2020.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4388003 2020.05.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4388004 2020.05.16 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4388005 2020.05.16 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4388006 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4388007 2020.05.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4388012 2020.05.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 4388013 2020.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4388014 2020.05.16 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4388015 2020.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4388016 2020.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4388017 2020.05.16 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4388018 2020.05.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4388019 2020.05.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4388020 2020.05.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4388021 2020.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4388022 2020.05.16 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4388023 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4388024 2020.05.16 mapa