Pełna lista obserwacji drużyny

KRISS : Krystian Jainta


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1000 4949166 2020.11.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 500 4949168 2020.11.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 500 4949169 2020.11.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4949170 2020.11.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4949171 2020.11.25 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 4949180 2020.11.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 4949181 2020.11.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 4949182 2020.11.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4949183 2020.11.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2000 4949184 2020.11.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 400 4949185 2020.11.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 350 4949186 2020.11.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 4949187 2020.11.25 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4949188 2020.11.25 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4949189 2020.11.25 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4949190 2020.11.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4949208 2020.11.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4949209 2020.11.25 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4925824 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 4925825 2020.11.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 4925826 2020.11.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4925827 2020.11.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4925828 2020.11.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4925829 2020.11.15 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4925830 2020.11.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4925831 2020.11.15 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4925833 2020.11.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4925834 2020.11.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 4925835 2020.11.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1000 4925836 2020.11.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 300 4925837 2020.11.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 300 4925838 2020.11.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4925839 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4916172 2020.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4916174 2020.11.13 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4916190 2020.11.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 4916197 2020.11.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4916198 2020.11.13 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4916199 2020.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4916200 2020.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4916201 2020.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4916206 2020.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4916208 2020.11.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 37 4916209 2020.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4916210 2020.11.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4916211 2020.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4916212 2020.11.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 29 4916236 2020.11.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4916239 2020.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4916241 2020.11.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4916242 2020.11.13 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4916243 2020.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4916258 2020.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4913755 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4913756 2020.11.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4913757 2020.11.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 4913758 2020.11.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 312 4913759 2020.11.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 4913760 2020.11.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4913761 2020.11.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4913762 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4913763 2020.11.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4913764 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 20 4913765 2020.11.11 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4913766 2020.11.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4913767 2020.11.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4913768 2020.11.11 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4902662 2020.11.08 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4891734 2020.11.02 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4889111 2020.11.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4889112 2020.11.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4889113 2020.11.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4889114 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4889115 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4889116 2020.11.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4889117 2020.11.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 15 4877967 2020.10.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4874755 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 4874749 2020.10.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 4874760 2020.10.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 9 4874751 2020.10.25 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4874752 2020.10.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4874753 2020.10.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 70 4874756 2020.10.25 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4874758 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4874750 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4874761 2020.10.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 8 4874759 2020.10.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 4874762 2020.10.25 mapa
bardzo rzadki świstunka złotawa, Phylloscopus proregulus 1 4864903 2020.10.22 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4864905 2020.10.22 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 5 4864906 2020.10.22 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4864907 2020.10.22 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4862688 2020.10.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 4862689 2020.10.21 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 9 4862690 2020.10.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 4862691 2020.10.21 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4862692 2020.10.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4862693 2020.10.21 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 70 4862752 2020.10.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 70 4862753 2020.10.21 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 10 4862754 2020.10.21 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4862755 2020.10.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4861199 2020.10.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4861200 2020.10.20 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4861201 2020.10.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4861204 2020.10.20 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4861205 2020.10.20 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4861206 2020.10.20 mapa
rzadki alka, Alca torda 3 4861207 2020.10.20 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 6 4861209 2020.10.20 mapa
rzadki alka, Alca torda 10 4861214 2020.10.20 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 2 4861217 2020.10.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4861223 2020.10.20 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 4861225 2020.10.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 4861226 2020.10.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4861229 2020.10.20 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 14 4861230 2020.10.20 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 4862890 2020.10.20 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4858267 2020.10.19 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 4858272 2020.10.19 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4858273 2020.10.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4858274 2020.10.19 mapa
rzadki alka, Alca torda 6 4858275 2020.10.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4858276 2020.10.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 4858277 2020.10.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 4858278 2020.10.19 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 10 4858279 2020.10.19 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4858280 2020.10.19 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4858281 2020.10.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 4858283 2020.10.19 mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus 1 4858297 2020.10.19 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4858299 2020.10.19 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 4858304 2020.10.19 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4858305 2020.10.19 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4858306 2020.10.19 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4858308 2020.10.19 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4862763 2020.10.19 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 12 4856277 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki krzyżodziób sosnowy, Loxia pytyopsittacus 1 4856295 2020.10.18 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4862762 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 4 4856263 2020.10.16 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 4856267 2020.10.16 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4856211 2020.10.15 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 4856212 2020.10.15 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 3 4856213 2020.10.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 48 4856214 2020.10.15 mapa
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla 5 4856217 2020.10.15 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 4856218 2020.10.15 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 15 4856221 2020.10.15 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4856223 2020.10.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4856225 2020.10.15 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4856227 2020.10.15 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 4856202 2020.10.12 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 3 4856203 2020.10.12 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 25 4856205 2020.10.12 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4856206 2020.10.12 mapa
bardzo rzadki modraczek, Tarsiger cyanurus 1 4856207 2020.10.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4856208 2020.10.12 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4856209 2020.10.12 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 4856210 2020.10.12 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4856195 2020.10.11 mapa
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 4831569 2020.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 414 4832263 2020.10.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4832264 2020.10.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4832265 2020.10.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 4832266 2020.10.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4832267 2020.10.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 4832268 2020.10.09 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4832269 2020.10.09 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4832270 2020.10.09 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4832271 2020.10.09 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4832272 2020.10.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4822686 2020.10.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4822687 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4822691 2020.10.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 150 4822692 2020.10.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 4822699 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4822702 2020.10.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4822704 2020.10.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4822705 2020.10.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4822706 2020.10.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 4822707 2020.10.04 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 4822708 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4822709 2020.10.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4822713 2020.10.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 4822714 2020.10.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4822715 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4822716 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4822717 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4822718 2020.10.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4822719 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4822720 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4822721 2020.10.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4822722 2020.10.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4822723 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4822724 2020.10.04 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 4811079 2020.10.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 21 4811083 2020.10.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4811086 2020.10.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1500 4811088 2020.10.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4811092 2020.10.02 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 4805905 2020.09.29 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4804577 2020.09.28 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 3 4802291 2020.09.27 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 3 4802292 2020.09.27 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 50 4797951 2020.09.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4797952 2020.09.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 4797953 2020.09.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4797954 2020.09.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 4797955 2020.09.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 51 4795901 2020.09.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4795904 2020.09.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4795907 2020.09.24 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 4795908 2020.09.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4795913 2020.09.24 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 4795915 2020.09.24 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 4795917 2020.09.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4795919 2020.09.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4795922 2020.09.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 6 4795926 2020.09.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4795929 2020.09.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 100 4795931 2020.09.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 10 4795933 2020.09.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4795935 2020.09.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 50 4795937 2020.09.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 4795938 2020.09.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 15 4795940 2020.09.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 4795941 2020.09.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 20 4795943 2020.09.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4795944 2020.09.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4795946 2020.09.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4795948 2020.09.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4795950 2020.09.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4795952 2020.09.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 4795954 2020.09.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4795956 2020.09.24 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4795957 2020.09.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4795958 2020.09.24 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4795959 2020.09.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 23 4795960 2020.09.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4795961 2020.09.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 4795962 2020.09.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4795963 2020.09.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4795964 2020.09.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4795965 2020.09.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4795966 2020.09.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 90 4795967 2020.09.24 mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 4792806 2020.09.23 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4792807 2020.09.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 37 4792808 2020.09.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 4792809 2020.09.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4792810 2020.09.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 4792811 2020.09.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4792812 2020.09.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4792813 2020.09.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4792814 2020.09.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 96 4792815 2020.09.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 203 4792816 2020.09.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 4792817 2020.09.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4792819 2020.09.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4792821 2020.09.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4792822 2020.09.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 21 4792823 2020.09.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 4792824 2020.09.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 272 4792825 2020.09.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4792826 2020.09.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 82 4777017 2020.09.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4777018 2020.09.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4777019 2020.09.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4777020 2020.09.17 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4777021 2020.09.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 120 4777023 2020.09.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4777024 2020.09.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 4777025 2020.09.17 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4777026 2020.09.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4777027 2020.09.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4777028 2020.09.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4777029 2020.09.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4777030 2020.09.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4777031 2020.09.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4777032 2020.09.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4777033 2020.09.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4777034 2020.09.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4777035 2020.09.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4777036 2020.09.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4777037 2020.09.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4777038 2020.09.17 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4777039 2020.09.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 4777040 2020.09.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4777042 2020.09.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4777043 2020.09.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4777044 2020.09.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 8 4777045 2020.09.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4777073 2020.09.17 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4777190 2020.09.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4777194 2020.09.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 60 4777196 2020.09.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4777198 2020.09.17 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 4777200 2020.09.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4777218 2020.09.17 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4777219 2020.09.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4777220 2020.09.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4777221 2020.09.17 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4777222 2020.09.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4777223 2020.09.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 4777274 2020.09.17 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4777275 2020.09.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4777276 2020.09.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 4777277 2020.09.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4777279 2020.09.17 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 4777280 2020.09.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4777281 2020.09.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4777282 2020.09.17 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4770112 2020.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4770115 2020.09.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 4770116 2020.09.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4770117 2020.09.13 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4770118 2020.09.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4770119 2020.09.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 85 4770120 2020.09.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4770121 2020.09.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 4770122 2020.09.13 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4770123 2020.09.13 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4770124 2020.09.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4770125 2020.09.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4770126 2020.09.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4770127 2020.09.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 33 4770128 2020.09.13 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4770129 2020.09.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4770130 2020.09.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4770131 2020.09.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4770132 2020.09.13 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4770133 2020.09.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4736117 2020.08.30 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4736120 2020.08.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4736122 2020.08.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4736123 2020.08.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4736125 2020.08.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4736127 2020.08.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 30 4736128 2020.08.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 4736131 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4736132 2020.08.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 300 4736136 2020.08.30 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4736138 2020.08.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4736139 2020.08.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4736140 2020.08.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4736141 2020.08.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4736143 2020.08.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 23 4736144 2020.08.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4736147 2020.08.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4736149 2020.08.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4736151 2020.08.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4736152 2020.08.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4736171 2020.08.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4736172 2020.08.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 25 4736174 2020.08.30 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4736181 2020.08.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4736183 2020.08.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4736185 2020.08.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4736186 2020.08.30 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4736189 2020.08.30 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4736191 2020.08.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4736192 2020.08.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4736193 2020.08.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4736194 2020.08.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4725981 2020.08.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4725982 2020.08.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4725985 2020.08.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4725986 2020.08.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 700 4725988 2020.08.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4725989 2020.08.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4725990 2020.08.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4725991 2020.08.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4726002 2020.08.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 4726004 2020.08.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4726007 2020.08.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4726020 2020.08.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4726106 2020.08.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4726107 2020.08.27 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4726108 2020.08.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4726109 2020.08.27 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4726110 2020.08.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 4726137 2020.08.27 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 3 4717950 2020.08.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4717953 2020.08.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4717957 2020.08.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 4717962 2020.08.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4717967 2020.08.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 11 4717970 2020.08.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4717973 2020.08.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 4717975 2020.08.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4717977 2020.08.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4717980 2020.08.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4717983 2020.08.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4717986 2020.08.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 40 4717988 2020.08.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4717990 2020.08.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4717991 2020.08.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4718001 2020.08.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4718004 2020.08.23 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4718005 2020.08.23 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4718014 2020.08.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4718015 2020.08.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4718016 2020.08.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 4718017 2020.08.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 130 4718018 2020.08.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 4718019 2020.08.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4718020 2020.08.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4718021 2020.08.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4718022 2020.08.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4718023 2020.08.20 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4718024 2020.08.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4718025 2020.08.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4718026 2020.08.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4718027 2020.08.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4718028 2020.08.20 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4718029 2020.08.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4718030 2020.08.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4718031 2020.08.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4718032 2020.08.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4718033 2020.08.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4718034 2020.08.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 4718035 2020.08.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4718036 2020.08.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4718037 2020.08.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4718038 2020.08.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 4718039 2020.08.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4718040 2020.08.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4718041 2020.08.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4718042 2020.08.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4718043 2020.08.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4718044 2020.08.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4718045 2020.08.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4718046 2020.08.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4718047 2020.08.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4718006 2020.08.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4718007 2020.08.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4718008 2020.08.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4718009 2020.08.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 4718013 2020.08.18 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 4693432 2020.08.13 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4693433 2020.08.13 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4693434 2020.08.13 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4693435 2020.08.13 mapa
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug 1 4693436 2020.08.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4693437 2020.08.13 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4693438 2020.08.13 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4693439 2020.08.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4693440 2020.08.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4693441 2020.08.13 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 48 4693442 2020.08.13 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4693443 2020.08.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4693444 2020.08.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4693445 2020.08.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4695342 2020.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4695343 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4695344 2020.08.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4695345 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4695346 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4695347 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 3 4695348 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4695349 2020.08.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4695350 2020.08.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4695351 2020.08.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4695352 2020.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4695353 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4695354 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4695355 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4695356 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4695357 2020.08.13 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4695358 2020.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 9 4695359 2020.08.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 4695360 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4695361 2020.08.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4695362 2020.08.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4695363 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4695364 2020.08.13 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 4695365 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4695366 2020.08.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4695367 2020.08.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4695368 2020.08.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4695369 2020.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4695370 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4695371 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4695372 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4695373 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4695374 2020.08.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4695375 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4695376 2020.08.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4695377 2020.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4695378 2020.08.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4695379 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4695380 2020.08.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4695381 2020.08.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 21 4687708 2020.08.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 4687709 2020.08.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4687710 2020.08.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4687711 2020.08.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4687712 2020.08.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4687713 2020.08.11 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4687715 2020.08.11 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4687717 2020.08.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4687718 2020.08.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4687719 2020.08.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4687720 2020.08.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 71 4687721 2020.08.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 4687722 2020.08.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4687723 2020.08.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4687724 2020.08.11 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4687725 2020.08.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4687726 2020.08.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4687727 2020.08.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 36 4687730 2020.08.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 47 4687731 2020.08.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 4687732 2020.08.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4687822 2020.08.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4687823 2020.08.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 68 4687827 2020.08.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4687829 2020.08.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4687830 2020.08.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4687831 2020.08.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 23 4687833 2020.08.11 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 27 4687835 2020.08.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 17 4687838 2020.08.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4687840 2020.08.11 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4687841 2020.08.11 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4687842 2020.08.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4687843 2020.08.11 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4687844 2020.08.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4687845 2020.08.11 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4687846 2020.08.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 62 4687847 2020.08.11 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4687848 2020.08.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4687849 2020.08.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4687850 2020.08.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4687852 2020.08.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4687853 2020.08.11 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4687855 2020.08.11 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4687856 2020.08.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4676344 2020.08.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4676345 2020.08.06 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4676346 2020.08.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4676347 2020.08.06 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 4676348 2020.08.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4676349 2020.08.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 4676361 2020.08.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 20 4676362 2020.08.06 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 1 4676363 2020.08.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 24 4676364 2020.08.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4676365 2020.08.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4676366 2020.08.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4676367 2020.08.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4676368 2020.08.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 4676369 2020.08.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 4676370 2020.08.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 4676371 2020.08.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4676372 2020.08.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4676373 2020.08.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4676385 2020.08.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 4676386 2020.08.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4676387 2020.08.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4676388 2020.08.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4676389 2020.08.06 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4676400 2020.08.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4676401 2020.08.06 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4670467 2020.08.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4670469 2020.08.03 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 4670472 2020.08.03 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4670473 2020.08.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 40 4670476 2020.08.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4670479 2020.08.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 4670482 2020.08.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 4670484 2020.08.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4670486 2020.08.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4670488 2020.08.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4670491 2020.08.03 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4670496 2020.08.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4670497 2020.08.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4670498 2020.08.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4670500 2020.08.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4670502 2020.08.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4670504 2020.08.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4670511 2020.08.03 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4670513 2020.08.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4670515 2020.08.03 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4670516 2020.08.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4670518 2020.08.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 170 4670520 2020.08.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 4661189 2020.07.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4661190 2020.07.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4661191 2020.07.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4661193 2020.07.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4661194 2020.07.30 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4661195 2020.07.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 150 4661196 2020.07.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 4661197 2020.07.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4661198 2020.07.30 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 4661199 2020.07.30 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4661200 2020.07.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4661201 2020.07.30 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4659733 2020.07.29 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4659734 2020.07.29 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4659735 2020.07.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1500 4659736 2020.07.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 4659737 2020.07.29 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4659753 2020.07.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 140 4659760 2020.07.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4659765 2020.07.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 50 4659770 2020.07.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 35 4659771 2020.07.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4659780 2020.07.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4659781 2020.07.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4659783 2020.07.29 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4659784 2020.07.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 4659794 2020.07.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 23 4659798 2020.07.29 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4657186 2020.07.28 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4657187 2020.07.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4657188 2020.07.28 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4657189 2020.07.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4657190 2020.07.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4657191 2020.07.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4657197 2020.07.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4657201 2020.07.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4657204 2020.07.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4657207 2020.07.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4657208 2020.07.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4657209 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 4657215 2020.07.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4657216 2020.07.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4657217 2020.07.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4657218 2020.07.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4657220 2020.07.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4657222 2020.07.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4657223 2020.07.28 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4653711 2020.07.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4653713 2020.07.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 31 4653714 2020.07.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4653715 2020.07.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4653716 2020.07.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4653717 2020.07.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4653718 2020.07.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4653719 2020.07.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4653720 2020.07.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4653721 2020.07.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4653723 2020.07.26 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4653724 2020.07.26 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4653725 2020.07.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 4653726 2020.07.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4653727 2020.07.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 25 4653728 2020.07.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 4653729 2020.07.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4653730 2020.07.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4653731 2020.07.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4653732 2020.07.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4653733 2020.07.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 4653734 2020.07.26 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4653792 2020.07.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 14 4653793 2020.07.26 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4653794 2020.07.26 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4653795 2020.07.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4653796 2020.07.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4653797 2020.07.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 4653798 2020.07.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4653799 2020.07.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 19 4653800 2020.07.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4653801 2020.07.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4653802 2020.07.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4653803 2020.07.26 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 3 4647381 2020.07.23 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4647382 2020.07.23 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4647383 2020.07.23 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 4647384 2020.07.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4647387 2020.07.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 6 4647388 2020.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4647389 2020.07.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4647390 2020.07.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4647391 2020.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4647392 2020.07.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4647393 2020.07.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4647394 2020.07.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4647395 2020.07.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4647396 2020.07.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4647407 2020.07.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4647410 2020.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4647411 2020.07.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4647412 2020.07.23 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4647413 2020.07.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4639111 2020.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4639112 2020.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4639113 2020.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4639114 2020.07.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4639117 2020.07.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4639118 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4639123 2020.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4639124 2020.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4639126 2020.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4639127 2020.07.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4639128 2020.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4639129 2020.07.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 4639132 2020.07.20 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4639133 2020.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4639135 2020.07.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4639147 2020.07.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4639148 2020.07.20 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4639157 2020.07.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4639160 2020.07.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4639165 2020.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4639167 2020.07.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4639168 2020.07.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4639171 2020.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4639172 2020.07.20 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4639173 2020.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4639175 2020.07.20 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 4629184 2020.07.17 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4629185 2020.07.17 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 37 4629192 2020.07.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4629193 2020.07.17 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4629194 2020.07.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4629195 2020.07.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4629202 2020.07.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4629203 2020.07.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 70 4629205 2020.07.17 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 4626692 2020.07.15 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 4626693 2020.07.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4626694 2020.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 4626695 2020.07.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4626696 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4626697 2020.07.15 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4626698 2020.07.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4577398 2020.06.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4577399 2020.06.28 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 4577400 2020.06.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 25 4577401 2020.06.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4577402 2020.06.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4577403 2020.06.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 7 4577404 2020.06.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4577405 2020.06.28 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 4577406 2020.06.28 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4577407 2020.06.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4577408 2020.06.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4577409 2020.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4577410 2020.06.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4577411 2020.06.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4577412 2020.06.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4577413 2020.06.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4577414 2020.06.28 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 4577415 2020.06.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4577416 2020.06.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4577417 2020.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 4577418 2020.06.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4577419 2020.06.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4577420 2020.06.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4577421 2020.06.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4577422 2020.06.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4577423 2020.06.28 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4577424 2020.06.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4577425 2020.06.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4577426 2020.06.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4577427 2020.06.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4577428 2020.06.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4577429 2020.06.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4577430 2020.06.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4577431 2020.06.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4577432 2020.06.28 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4577433 2020.06.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 4577434 2020.06.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4577435 2020.06.28 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4577436 2020.06.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4577437 2020.06.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4577438 2020.06.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4577439 2020.06.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4577440 2020.06.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4577441 2020.06.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4577442 2020.06.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4577443 2020.06.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4577444 2020.06.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4577445 2020.06.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4577446 2020.06.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4577447 2020.06.28 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4577448 2020.06.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4577449 2020.06.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4577450 2020.06.28 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4573071 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 4573072 2020.06.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4573073 2020.06.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4573075 2020.06.26 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 1 4573076 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 8 4573077 2020.06.26 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4573088 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 8 4573092 2020.06.26 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 4573105 2020.06.26 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4573107 2020.06.26 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 3 4573115 2020.06.26 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4573118 2020.06.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4573122 2020.06.26 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 4573041 2020.06.25 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4554843 2020.06.20 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4554844 2020.06.20 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 4554848 2020.06.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4554850 2020.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4554860 2020.06.20 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4554861 2020.06.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4554862 2020.06.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4554863 2020.06.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4554864 2020.06.20 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4554865 2020.06.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4554866 2020.06.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4554867 2020.06.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4554871 2020.06.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4554872 2020.06.20 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 4554873 2020.06.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4554874 2020.06.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4554875 2020.06.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4554876 2020.06.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4554877 2020.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 4554878 2020.06.20 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4550418 2020.06.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4550479 2020.06.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4550480 2020.06.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4550481 2020.06.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4550482 2020.06.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4550483 2020.06.19 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4550484 2020.06.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4550485 2020.06.19 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4518217 2020.06.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4518218 2020.06.11 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4518219 2020.06.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4518224 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4518225 2020.06.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4518226 2020.06.11 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4518244 2020.06.11 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4518247 2020.06.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4518250 2020.06.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4518251 2020.06.11 mapa
bardzo rzadki pasterz, Pastor roseus 1 4500077 2020.06.07 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4500112 2020.06.07 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 9 4500117 2020.06.07 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4500122 2020.06.07 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4500124 2020.06.07 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 20 4500128 2020.06.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4480261 2020.06.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4480262 2020.06.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 4480263 2020.06.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4480270 2020.06.03 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4480271 2020.06.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4480272 2020.06.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4480273 2020.06.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4480274 2020.06.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4480275 2020.06.03 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4480276 2020.06.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4480309 2020.06.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4480380 2020.06.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4480381 2020.06.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4480382 2020.06.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4480383 2020.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4480384 2020.06.03 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4480385 2020.06.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4480386 2020.06.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 6 4480387 2020.06.03 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4480389 2020.06.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4480390 2020.06.03 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4457102 2020.05.29 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4453607 2020.05.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4453608 2020.05.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4453609 2020.05.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4453610 2020.05.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4453611 2020.05.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 4453612 2020.05.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4453628 2020.05.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4453629 2020.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4453630 2020.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4453631 2020.05.28 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4453632 2020.05.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4453633 2020.05.28 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 60 4453634 2020.05.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 30 4453635 2020.05.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4453636 2020.05.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4453649 2020.05.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4453650 2020.05.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4453651 2020.05.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4453652 2020.05.28 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 8 4449557 2020.05.27 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4449265 2020.05.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4449267 2020.05.27 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 4449270 2020.05.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4449274 2020.05.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4449277 2020.05.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4449280 2020.05.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4449283 2020.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4449285 2020.05.27 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4444328 2020.05.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4444329 2020.05.26 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 4444330 2020.05.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4444331 2020.05.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 4444332 2020.05.26 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4444333 2020.05.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4444334 2020.05.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4444335 2020.05.26 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 3 4444336 2020.05.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4444389 2020.05.26 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 4444390 2020.05.26 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4444392 2020.05.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 11 4444393 2020.05.26 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 10 4444395 2020.05.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 23 4444396 2020.05.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4444397 2020.05.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4444398 2020.05.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4444399 2020.05.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4444400 2020.05.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4444401 2020.05.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 11 4444402 2020.05.26 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4444403 2020.05.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4444404 2020.05.26 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4444405 2020.05.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4444406 2020.05.26 mapa
rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 6 4444407 2020.05.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4444408 2020.05.26 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4444409 2020.05.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4444410 2020.05.26 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 3 4444411 2020.05.26 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4444412 2020.05.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 20 4444413 2020.05.26 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4444414 2020.05.26 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 4 4444415 2020.05.26 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 4 4444417 2020.05.26 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 2 4433572 2020.05.24 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 4433573 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4433574 2020.05.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4414087 2020.05.21 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4414088 2020.05.21 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 7 4414089 2020.05.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 9 4414090 2020.05.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 11 4414091 2020.05.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 4414173 2020.05.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 4414174 2020.05.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4414175 2020.05.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4414176 2020.05.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4414193 2020.05.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4414211 2020.05.21 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 4 4414212 2020.05.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4414213 2020.05.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 4414214 2020.05.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 4414215 2020.05.21 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4414216 2020.05.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4414217 2020.05.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4414218 2020.05.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4414219 2020.05.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4414220 2020.05.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4414221 2020.05.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 4414222 2020.05.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4414223 2020.05.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4414224 2020.05.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4414225 2020.05.21 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4414227 2020.05.21 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4414242 2020.05.21 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4414243 2020.05.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4414244 2020.05.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4404829 2020.05.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4404830 2020.05.19 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 4404831 2020.05.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4404832 2020.05.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4404836 2020.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4404855 2020.05.19 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4404856 2020.05.19 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4404857 2020.05.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4404858 2020.05.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4404860 2020.05.19 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4404863 2020.05.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4404865 2020.05.19 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 5 4404870 2020.05.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4404871 2020.05.19 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4404872 2020.05.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4404873 2020.05.19 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 4404876 2020.05.19 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4404877 2020.05.19 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4404878 2020.05.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4404879 2020.05.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4404880 2020.05.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4404881 2020.05.19 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4404882 2020.05.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4404883 2020.05.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4404884 2020.05.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4404885 2020.05.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4404886 2020.05.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4404887 2020.05.19 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4398761 2020.05.18 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4398763 2020.05.18 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4398766 2020.05.18 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4398770 2020.05.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4398773 2020.05.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4398776 2020.05.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4398779 2020.05.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4398780 2020.05.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4398782 2020.05.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4398783 2020.05.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4398784 2020.05.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4398785 2020.05.18 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4398786 2020.05.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4398787 2020.05.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4398790 2020.05.18 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4381761 2020.05.15 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4381762 2020.05.15 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4381763 2020.05.15 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4381764 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4381765 2020.05.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4366123 2020.05.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 4366124 2020.05.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4366125 2020.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4366126 2020.05.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4366127 2020.05.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 4366128 2020.05.12 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4366129 2020.05.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4366130 2020.05.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 200 4366131 2020.05.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 50 4366133 2020.05.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 4366135 2020.05.12 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4366168 2020.05.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4366169 2020.05.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4366170 2020.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4366171 2020.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4366172 2020.05.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4366173 2020.05.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4366174 2020.05.12 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4361418 2020.05.11 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4361364 2020.05.11 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4361406 2020.05.11 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4361399 2020.05.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4361402 2020.05.11 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4361396 2020.05.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4361393 2020.05.11 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4361411 2020.05.11 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 4361410 2020.05.11 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4361423 2020.05.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4361366 2020.05.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4361369 2020.05.11 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4361386 2020.05.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 5 4361373 2020.05.11 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4361384 2020.05.11 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4361388 2020.05.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4361413 2020.05.11 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4361412 2020.05.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 6 4366178 2020.05.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 4366186 2020.05.11 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4366195 2020.05.11 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 4366199 2020.05.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 4356800 2020.05.10 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4356803 2020.05.10 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4356806 2020.05.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4356807 2020.05.10 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4356809 2020.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4356857 2020.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4356859 2020.05.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4356861 2020.05.10 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 6 4356866 2020.05.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 4356870 2020.05.10 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4356872 2020.05.10 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4356874 2020.05.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4356876 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4356880 2020.05.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4356883 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4356884 2020.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4356885 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4356887 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4356889 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4356891 2020.05.10 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4356893 2020.05.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4356899 2020.05.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4356900 2020.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4356901 2020.05.10 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4356903 2020.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4332720 2020.05.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4332726 2020.05.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4332730 2020.05.08 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 4332736 2020.05.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 4330501 2020.05.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4330502 2020.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 4330513 2020.05.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4330515 2020.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4330520 2020.05.07 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4330521 2020.05.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4330523 2020.05.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4330526 2020.05.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4330528 2020.05.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4330530 2020.05.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 8 4330532 2020.05.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4330533 2020.05.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4330535 2020.05.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 4330536 2020.05.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4330537 2020.05.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4330538 2020.05.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4330539 2020.05.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4330540 2020.05.07 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4330541 2020.05.07 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4330542 2020.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4330544 2020.05.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4322438 2020.05.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4322439 2020.05.06 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4322463 2020.05.06 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 4322466 2020.05.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4322467 2020.05.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4322468 2020.05.06 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4330447 2020.05.06 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4313003 2020.05.04 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4313004 2020.05.04 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 49 4313063 2020.05.04 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4313064 2020.05.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4313065 2020.05.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4313066 2020.05.04 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4305030 2020.05.03 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4305031 2020.05.03 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4305068 2020.05.03 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4305069 2020.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4305097 2020.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4305098 2020.05.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4305114 2020.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4305178 2020.05.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4305179 2020.05.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4305180 2020.05.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4305181 2020.05.03 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4305182 2020.05.03 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4281001 2020.05.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 4281002 2020.05.01