Pełna lista obserwacji drużyny

Artur Staszewski : Artur Staszewski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4936673 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4936674 2020.11.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4936690 2020.11.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4936692 2020.11.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4936694 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4936696 2020.11.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4936697 2020.11.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4936702 2020.11.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 60 4925355 2020.11.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 4925356 2020.11.15 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 4925359 2020.11.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4925370 2020.11.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 6 4925373 2020.11.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4925374 2020.11.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4925376 2020.11.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 4919362 2020.11.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4916259 2020.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4916260 2020.11.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4912726 2020.11.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 4912727 2020.11.11 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4912728 2020.11.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 60 4912729 2020.11.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 4912730 2020.11.11 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4912731 2020.11.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 4912733 2020.11.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4912734 2020.11.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 32 4912735 2020.11.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4912736 2020.11.11 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 6 4912737 2020.11.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4912738 2020.11.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4902530 2020.11.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4902531 2020.11.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 4902543 2020.11.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4902544 2020.11.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4902545 2020.11.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4902546 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4902547 2020.11.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4902569 2020.11.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4902570 2020.11.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4902572 2020.11.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4902573 2020.11.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 4902574 2020.11.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4902575 2020.11.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4902576 2020.11.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4902577 2020.11.08 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4902578 2020.11.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4902579 2020.11.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4902580 2020.11.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4902590 2020.11.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 4902591 2020.11.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 4902592 2020.11.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4902593 2020.11.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 25 4902594 2020.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 4902595 2020.11.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 4902596 2020.11.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4902597 2020.11.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4902598 2020.11.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4902599 2020.11.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4902738 2020.11.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4901511 2020.11.07 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4897123 2020.11.05 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 4892715 2020.11.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 4892716 2020.11.03 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 40 4892717 2020.11.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4892718 2020.11.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 23 4892719 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 4892720 2020.11.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4892721 2020.11.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4892722 2020.11.03 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4892723 2020.11.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 4893547 2020.11.03 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 20 4893548 2020.11.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 250 4888206 2020.11.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 30 4888223 2020.11.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4888248 2020.11.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 18 4888251 2020.11.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4888252 2020.11.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 7 4888254 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 4888258 2020.11.01 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4888261 2020.11.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4888262 2020.11.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4888265 2020.11.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 4888269 2020.11.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4888272 2020.11.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4888275 2020.11.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 20 4888277 2020.11.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4888281 2020.11.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4888282 2020.11.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4888283 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 60 4888284 2020.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 16 4888285 2020.11.01 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4888286 2020.11.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4888288 2020.11.01 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4888289 2020.11.01 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4888290 2020.11.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1200 4888291 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 4888292 2020.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 30 4888301 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4888318 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4888319 2020.11.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4888340 2020.11.01 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 4889449 2020.11.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 30 4872760 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 4872762 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4872763 2020.10.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4872764 2020.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4872766 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 4872767 2020.10.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4872768 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 44 4872769 2020.10.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4872770 2020.10.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 4872771 2020.10.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4872772 2020.10.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5000 4872773 2020.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4872774 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4872787 2020.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4872790 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4872791 2020.10.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4872792 2020.10.25 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 4872793 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4872794 2020.10.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 4872795 2020.10.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4872796 2020.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4872797 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 4872798 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4872799 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4872800 2020.10.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4872801 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1500 4872802 2020.10.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 700 4872803 2020.10.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 10 4872804 2020.10.25 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 20 4872805 2020.10.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 4872823 2020.10.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 4872824 2020.10.25 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 4872825 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4872826 2020.10.25 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4872827 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4872829 2020.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4865058 2020.10.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 30 4865059 2020.10.22 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4860822 2020.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 4848463 2020.10.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4848464 2020.10.16 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4848466 2020.10.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 20 4848467 2020.10.16 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4848468 2020.10.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4848469 2020.10.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 120 4848470 2020.10.16 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 60 4848471 2020.10.16 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4848472 2020.10.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4848473 2020.10.16 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4838575 2020.10.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4838577 2020.10.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6 4838585 2020.10.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 4838587 2020.10.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 12 4838589 2020.10.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 4838591 2020.10.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4838592 2020.10.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4838593 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4838594 2020.10.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 20 4838596 2020.10.11 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4838598 2020.10.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4838599 2020.10.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4838603 2020.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4838604 2020.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 4838605 2020.10.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 4836242 2020.10.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 600 4836243 2020.10.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4832749 2020.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 4832750 2020.10.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 4832751 2020.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 38 4832752 2020.10.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 4832753 2020.10.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 20 4832754 2020.10.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4832755 2020.10.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4832756 2020.10.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4832757 2020.10.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 4832759 2020.10.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 160 4832760 2020.10.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 4832761 2020.10.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4832762 2020.10.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4832763 2020.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 4832764 2020.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4832765 2020.10.09 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4832766 2020.10.09 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 60 4818432 2020.10.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 4818433 2020.10.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4818435 2020.10.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 15 4818437 2020.10.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4818438 2020.10.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 20 4818439 2020.10.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 4818440 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4818441 2020.10.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4818442 2020.10.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4818443 2020.10.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 4818444 2020.10.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4818445 2020.10.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4818446 2020.10.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4818447 2020.10.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4818448 2020.10.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4818449 2020.10.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4818450 2020.10.04 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4818451 2020.10.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4818452 2020.10.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4818453 2020.10.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4818454 2020.10.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4818455 2020.10.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4818463 2020.10.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 4818464 2020.10.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 2 4818465 2020.10.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4818466 2020.10.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 4818467 2020.10.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4818468 2020.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4818471 2020.10.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4818472 2020.10.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 110 4818475 2020.10.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4818476 2020.10.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4818477 2020.10.04 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4818478 2020.10.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4818479 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4818480 2020.10.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4818481 2020.10.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4818482 2020.10.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4818483 2020.10.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 26 4818484 2020.10.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4818485 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4818488 2020.10.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 4818489 2020.10.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 80 4818490 2020.10.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4818491 2020.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4818493 2020.10.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4818494 2020.10.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4818497 2020.10.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 240 4818501 2020.10.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4818508 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 4818513 2020.10.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4818515 2020.10.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4818516 2020.10.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 4818518 2020.10.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 4818520 2020.10.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 4818521 2020.10.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 4818522 2020.10.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 4818523 2020.10.04 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4818524 2020.10.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 4818526 2020.10.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4818554 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 4818557 2020.10.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4818558 2020.10.04 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4818559 2020.10.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4818561 2020.10.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1400 4818563 2020.10.04 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 4818564 2020.10.04 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 4818565 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4818567 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4818568 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 4818570 2020.10.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4818578 2020.10.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4818582 2020.10.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4805239 2020.09.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4805240 2020.09.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 4804602 2020.09.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1500 4784999 2020.09.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 360 4785000 2020.09.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4785001 2020.09.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 30 4785002 2020.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4785003 2020.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4785006 2020.09.20 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 13 4785007 2020.09.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 80 4785098 2020.09.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4785130 2020.09.20 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4785133 2020.09.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4785136 2020.09.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4785137 2020.09.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4781435 2020.09.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 26 4781439 2020.09.19 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4781440 2020.09.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4781454 2020.09.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4781459 2020.09.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4781461 2020.09.19 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4781462 2020.09.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4781465 2020.09.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 4781466 2020.09.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 4781467 2020.09.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 4781468 2020.09.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 300 4781469 2020.09.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4781476 2020.09.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4781477 2020.09.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3000 4781478 2020.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4781480 2020.09.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4781481 2020.09.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4781482 2020.09.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4781589 2020.09.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4784974 2020.09.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 4790140 2020.09.19 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 4768536 2020.09.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4768537 2020.09.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4768538 2020.09.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 4768539 2020.09.13 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 7 4768540 2020.09.13 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 11 4768541 2020.09.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4768542 2020.09.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2000 4768544 2020.09.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4768546 2020.09.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4768547 2020.09.13 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4768545 2020.09.12 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4752430 2020.09.06 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4752431 2020.09.06 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4752432 2020.09.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4750985 2020.09.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 60 4738254 2020.08.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 4738258 2020.08.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4738260 2020.08.31 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4738279 2020.08.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4738280 2020.08.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 80 4738281 2020.08.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4738282 2020.08.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4738283 2020.08.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4738284 2020.08.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4738286 2020.08.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4738288 2020.08.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4738289 2020.08.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 180 4738290 2020.08.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4738291 2020.08.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 4738292 2020.08.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 4738293 2020.08.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 800 4738294 2020.08.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4738296 2020.08.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4738297 2020.08.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4738298 2020.08.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4738301 2020.08.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4738316 2020.08.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 4738317 2020.08.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 4738318 2020.08.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4738319 2020.08.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 4738320 2020.08.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4738322 2020.08.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 4738323 2020.08.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4738324 2020.08.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4738326 2020.08.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4738327 2020.08.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4738328 2020.08.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 4738331 2020.08.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4738332 2020.08.31 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 4738334 2020.08.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 9 4738335 2020.08.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4738346 2020.08.31 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4734091 2020.08.30 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 7 4734093 2020.08.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 150 4734094 2020.08.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4734111 2020.08.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4734121 2020.08.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4734122 2020.08.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4734123 2020.08.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4734128 2020.08.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4734129 2020.08.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 4734131 2020.08.30 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 120 4734136 2020.08.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4734137 2020.08.30 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4738241 2020.08.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 530 4713719 2020.08.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4698607 2020.08.16 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4698608 2020.08.16 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4698609 2020.08.16 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4698610 2020.08.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4698611 2020.08.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4698612 2020.08.16 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4698613 2020.08.16 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4698614 2020.08.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4695948 2020.08.15 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4695950 2020.08.15 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4695951 2020.08.15 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 4695953 2020.08.15 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4695954 2020.08.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4695955 2020.08.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 8 4695956 2020.08.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 4695957 2020.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 400 4695958 2020.08.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 50 4695961 2020.08.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 5 4695962 2020.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 4695963 2020.08.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4695964 2020.08.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4695965 2020.08.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4695966 2020.08.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4695967 2020.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 4695968 2020.08.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4695969 2020.08.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 90 4682935 2020.08.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 120 4682936 2020.08.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 200 4682939 2020.08.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 80 4682940 2020.08.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 60 4682941 2020.08.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 4682942 2020.08.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 4682944 2020.08.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4682945 2020.08.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4682946 2020.08.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4682947 2020.08.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 4682948 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4682950 2020.08.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 4682951 2020.08.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4682952 2020.08.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4682953 2020.08.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4682960 2020.08.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4682961 2020.08.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4682962 2020.08.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4682963 2020.08.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 4682964 2020.08.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4682965 2020.08.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4682966 2020.08.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4682967 2020.08.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4682968 2020.08.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4682969 2020.08.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4682970 2020.08.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4682971 2020.08.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 4682972 2020.08.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4682973 2020.08.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4682974 2020.08.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4682975 2020.08.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4682976 2020.08.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4682977 2020.08.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 70 4682978 2020.08.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4682982 2020.08.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4682999 2020.08.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4683000 2020.08.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4683001 2020.08.09 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4683002 2020.08.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4683003 2020.08.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4683005 2020.08.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 25 4680570 2020.08.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4680571 2020.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 300 4680578 2020.08.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4680579 2020.08.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4680580 2020.08.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4680581 2020.08.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4680587 2020.08.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4680588 2020.08.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4680589 2020.08.08 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4680601 2020.08.08 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4680603 2020.08.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4680608 2020.08.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 4680612 2020.08.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4680614 2020.08.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4666575 2020.08.02 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4666576 2020.08.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4666577 2020.08.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4666579 2020.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4666580 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 4666581 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 4666582 2020.08.02 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4666583 2020.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4666584 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 40 4666585 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 4666587 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4666589 2020.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4666590 2020.08.02 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4666592 2020.08.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 4666594 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 4666596 2020.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4666599 2020.08.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4666604 2020.08.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 4666606 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4666609 2020.08.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4666611 2020.08.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4666613 2020.08.02 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 4666615 2020.08.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 300 4666619 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4666620 2020.08.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4666622 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4666624 2020.08.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4666625 2020.08.02 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4666628 2020.08.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 70 4666629 2020.08.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4666630 2020.08.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4666633 2020.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4666634 2020.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4666636 2020.08.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1800 4666640 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 26 4666641 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4666643 2020.08.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4666645 2020.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4666647 2020.08.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 230 4666648 2020.08.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4666649 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4666651 2020.08.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 190 4666655 2020.08.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4666658 2020.08.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4666660 2020.08.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4666715 2020.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 4649316 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4649317 2020.07.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 4649318 2020.07.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 4649321 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4649338 2020.07.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4649339 2020.07.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4649340 2020.07.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4649343 2020.07.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4649388 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4649390 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4649392 2020.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4649393 2020.07.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4649394 2020.07.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4649396 2020.07.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4649398 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4649400 2020.07.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4649401 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4649404 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4649405 2020.07.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4649406 2020.07.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4649408 2020.07.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3000 4649410 2020.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 260 4649412 2020.07.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 4649414 2020.07.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4649415 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4649416 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 4649419 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4649420 2020.07.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4649421 2020.07.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3000 4649422 2020.07.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 4649424 2020.07.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 4649427 2020.07.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4649428 2020.07.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4649429 2020.07.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4649430 2020.07.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 4649432 2020.07.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4649438 2020.07.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4646537 2020.07.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4646538 2020.07.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4646539 2020.07.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4646540 2020.07.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4644589 2020.07.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4644590 2020.07.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4640990 2020.07.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4640991 2020.07.21 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4640992 2020.07.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 170 4635333 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4635335 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4635336 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4635353 2020.07.19 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4635361 2020.07.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4635365 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4635366 2020.07.19 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4635367 2020.07.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4635368 2020.07.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4635369 2020.07.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4635370 2020.07.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1300 4635371 2020.07.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 4635372 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4635373 2020.07.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4635375 2020.07.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4635376 2020.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4635422 2020.07.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4635423 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4635424 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 4635425 2020.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4635426 2020.07.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 4 4621518 2020.07.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 12 4621519 2020.07.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4621520 2020.07.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4621521 2020.07.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4621583 2020.07.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3000 4616082 2020.07.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4616083 2020.07.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4616084 2020.07.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4616086 2020.07.12 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4616087 2020.07.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4616088 2020.07.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4616089 2020.07.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4616093 2020.07.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2500 4616095 2020.07.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4592825 2020.07.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4592826 2020.07.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4592827 2020.07.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4592797 2020.07.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4592798 2020.07.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4592799 2020.07.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4592800 2020.07.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4592801 2020.07.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4592808 2020.07.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4592809 2020.07.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4592810 2020.07.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4592811 2020.07.03 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4592813 2020.07.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4592815 2020.07.03 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4592817 2020.07.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4592818 2020.07.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4592819 2020.07.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4592820 2020.07.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4592822 2020.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4592823 2020.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4592824 2020.07.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4577515 2020.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4577516 2020.06.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4577517 2020.06.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4577518 2020.06.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 4577519 2020.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4577520 2020.06.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4577521 2020.06.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4577522 2020.06.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4577523 2020.06.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 4577559 2020.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4577560 2020.06.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4577561 2020.06.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4577562 2020.06.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 20 4577563 2020.06.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 4577565 2020.06.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4577566 2020.06.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4577567 2020.06.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4577568 2020.06.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 4577569 2020.06.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 4577570 2020.06.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4577576 2020.06.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4577454 2020.06.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4562189 2020.06.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4562190 2020.06.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4553178 2020.06.20 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 4553181 2020.06.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4553183 2020.06.20 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4553186 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4553188 2020.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4553191 2020.06.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4553194 2020.06.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4553196 2020.06.20 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 4553199 2020.06.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4553200 2020.06.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4553201 2020.06.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4553202 2020.06.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4553203 2020.06.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 14 4553204 2020.06.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4553280 2020.06.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4553356 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 16 4553413 2020.06.20 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4553414 2020.06.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4553415 2020.06.20 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4572826 2020.06.20 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4546753 2020.06.16 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4525324 2020.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4525358 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 4532084 2020.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4532085 2020.06.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4532086 2020.06.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 4532132 2020.06.13 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4532133 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 14 4532134 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4532135 2020.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4532136 2020.06.13 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4532137 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 4532138 2020.06.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4532139 2020.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4532140 2020.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4532142 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4514952 2020.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4514953 2020.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 4514955 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4514956 2020.06.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4514957 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4514976 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4514977 2020.06.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4514978 2020.06.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 4514979 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4514980 2020.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 22 4514981 2020.06.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4514983 2020.06.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4514984 2020.06.11 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4514939 2020.06.10 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4514940 2020.06.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4514950 2020.06.10 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4497461 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4497484 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 4497485 2020.06.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4497486 2020.06.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4497487 2020.06.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4497489 2020.06.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4497490 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4497491 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 4 4497603 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 12 4497604 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4497605 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4497606 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4497607 2020.06.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4497608 2020.06.07 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4497609 2020.06.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4497610 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 4497611 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4497612 2020.06.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4497615 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4497714 2020.06.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 4497740 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4497742 2020.06.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4497759 2020.06.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4497760 2020.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4497761 2020.06.07 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4498674 2020.06.07 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4484341 2020.06.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4464965 2020.05.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4464966 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4464968 2020.05.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4464970 2020.05.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 4464972 2020.05.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4464973 2020.05.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4464975 2020.05.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4464977 2020.05.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4464978 2020.05.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4464980 2020.05.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4464982 2020.05.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4464985 2020.05.31 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 4464986 2020.05.31 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 5 4464988 2020.05.31 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4464989 2020.05.31 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4464993 2020.05.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4464997 2020.05.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4465000 2020.05.31 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4465002 2020.05.31 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4465005 2020.05.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4465031 2020.05.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 4465071 2020.05.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4461889 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4461890 2020.05.30 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4461891 2020.05.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4452089 2020.05.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4452090 2020.05.28 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4452091 2020.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4452092 2020.05.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4452118 2020.05.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4452119 2020.05.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4452120 2020.05.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4452121 2020.05.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4452122 2020.05.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4452124 2020.05.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4452125 2020.05.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4452127 2020.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4452129 2020.05.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4452131 2020.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4452165 2020.05.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4452167 2020.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4452168 2020.05.28 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4452177 2020.05.28 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4452178 2020.05.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4452180 2020.05.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4452181 2020.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4452183 2020.05.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4452185 2020.05.28 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4452190 2020.05.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4452192 2020.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4452193 2020.05.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4452195 2020.05.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4452196 2020.05.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4452197 2020.05.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4452198 2020.05.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4452199 2020.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4452200 2020.05.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4452201 2020.05.28 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4452202 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4452203 2020.05.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4452204 2020.05.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4452205 2020.05.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4452206 2020.05.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4452207 2020.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4452208 2020.05.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4452209 2020.05.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4452210 2020.05.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4452262 2020.05.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4432924 2020.05.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4432928 2020.05.24 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4432929 2020.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4432930 2020.05.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4432938 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4432939 2020.05.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4432941 2020.05.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4432943 2020.05.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4432947 2020.05.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4432952 2020.05.24 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4432958 2020.05.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4432962 2020.05.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4432968 2020.05.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4432971 2020.05.24 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4432972 2020.05.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4432974 2020.05.24 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4432978 2020.05.24 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4432992 2020.05.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 70 4432993 2020.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4432998 2020.05.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4433000 2020.05.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4433018 2020.05.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4433019 2020.05.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4433022 2020.05.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4433025 2020.05.24 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 4433026 2020.05.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 4433031 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4433032 2020.05.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4433033 2020.05.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4433037 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4433041 2020.05.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 4 4433046 2020.05.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 4433048 2020.05.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4433052 2020.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4433054 2020.05.24 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4433061 2020.05.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4433067 2020.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4433073 2020.05.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4433080 2020.05.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4433085 2020.05.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4433091 2020.05.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4433092 2020.05.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4433093 2020.05.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4433094 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4433095 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4433096 2020.05.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 4433097 2020.05.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4433099 2020.05.24 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4433152 2020.05.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4433167 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4433170 2020.05.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4433173 2020.05.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4433180 2020.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4433286 2020.05.24 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4433294 2020.05.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4433302 2020.05.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4433309 2020.05.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4433313 2020.05.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4433333 2020.05.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 4433340 2020.05.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4433341 2020.05.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4433344 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4433348 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4433388 2020.05.24 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4433414 2020.05.24 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4433416 2020.05.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4433428 2020.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4433462 2020.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4433463 2020.05.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4433485 2020.05.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 4413182 2020.05.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4413184 2020.05.20 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4413186 2020.05.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4413187 2020.05.20 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4391640 2020.05.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4391641 2020.05.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4391642 2020.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4391644 2020.05.17 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 4391646 2020.05.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4391648 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4391650 2020.05.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4391652 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 4391653 2020.05.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4391655 2020.05.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4391660 2020.05.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4465050 2020.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4379717 2020.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4379718 2020.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4379719 2020.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4379720 2020.05.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 4379721 2020.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4379722 2020.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 160 4379723 2020.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4379724 2020.05.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4379725 2020.05.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4379726 2020.05.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4379727 2020.05.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 4379728 2020.05.15 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4379747 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4379766 2020.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4379767 2020.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 4379768 2020.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4379783 2020.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4379784 2020.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4379785 2020.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4380036 2020.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4382016 2020.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4382020 2020.05.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4371270 2020.05.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4363085 2020.05.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4353601 2020.05.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4353603 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 4353607 2020.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4353609 2020.05.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4353610 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4353612 2020.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4353613 2020.05.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4353952 2020.05.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4353954 2020.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4353960 2020.05.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4353990 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4353993 2020.05.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4338808 2020.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4338809 2020.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4338810 2020.05.08 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4338811 2020.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4338812 2020.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4338816 2020.05.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 60 4338817 2020.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4338818 2020.05.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 4338819 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4338835 2020.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4338836 2020.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4338837 2020.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 4338838 2020.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 4338840 2020.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 4338841 2020.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 4338843 2020.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4338849 2020.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 4338871 2020.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4338876 2020.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4338877 2020.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4338879 2020.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4338880 2020.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4338881 2020.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 16 4338882 2020.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4338883 2020.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4338884 2020.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 4338885 2020.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4338886 2020.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4338887 2020.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4338888 2020.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4338889 2020.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4338891 2020.05.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4338892 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 4338893 2020.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4338894 2020.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 4338915 2020.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 620 4338916 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4338917 2020.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4338918 2020.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4338933 2020.05.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4338936 2020.05.08 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 4338938 2020.05.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4338941 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 600 4339173 2020.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4339245 2020.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4325067 2020.05.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4339240 2020.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4339243 2020.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4339244 2020.05.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 80 4293424 2020.05.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4293426 2020.05.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4293428 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4293430 2020.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4293432 2020.05.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 18 4293434 2020.05.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 60 4293436 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 120 4293438 2020.05.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4293440 2020.05.02 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 4 4293509 2020.05.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4293510 2020.05.02 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4293512 2020.05.02 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4293513 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4293514 2020.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4293515 2020.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4293516 2020.05.02 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4293518 2020.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4293532 2020.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4293533 2020.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4293535 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4293536 2020.05.02 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4293537 2020.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4293538 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4293539 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4293540 2020.05.02 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 12 4293542 2020.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 4293591 2020.05.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 200 4293640 2020.05.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 4293737 2020.05.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 4293838 2020.05.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4293935 2020.05.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4293984 2020.05.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4294000 2020.05.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4294571 2020.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4286366 2020.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4286379 2020.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 4286381 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4286382 2020.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4286383 2020.05.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4286386 2020.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4286389 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4286390 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4286397 2020.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4286567 2020.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 4286569 2020.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4286570 2020.05.01 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4286574 2020.05.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4286577 2020.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4286580 2020.05.01 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4286591 2020.05.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 4286593 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4286594 2020.05.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4286617 2020.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4277723 2020.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4277724 2020.04.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4277726 2020.04.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4277727 2020.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 4264447 2020.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4264449 2020.04.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4264450 2020.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 4264453 2020.04.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4264461 2020.04.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 4264462 2020.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4264463 2020.04.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4264465 2020.04.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4264466 2020.04.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 4264477 2020.04.28 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4264478 2020.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4264479 2020.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 8 4264480 2020.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4264482 2020.04.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4264484 2020.04.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 4264485 2020.04.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4264486 2020.04.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4264487 2020.04.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4264488 2020.04.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 4264489 2020.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4264490 2020.04.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 4264491 2020.04.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4264492 2020.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4264493 2020.04.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 4264495 2020.04.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4264496 2020.04.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 4264497 2020.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4264498 2020.04.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4264500 2020.04.28 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4264539 2020.04.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4264544 2020.04.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4264545 2020.04.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4264546 2020.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4264547 2020.04.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 4264549 2020.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4264550 2020.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4264551 2020.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4264556 2020.04.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 4264557 2020.04.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4264558 2020.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4264559 2020.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4264560 2020.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4264562 2020.04.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4264604 2020.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4264605 2020.04.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4264608 2020.04.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4264609 2020.04.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4264617 2020.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4264626 2020.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4264628 2020.04.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4264657 2020.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4264670 2020.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4264671 2020.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4264673 2020.04.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4264674 2020.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4264676 2020.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4264678 2020.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4264681 2020.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4264684 2020.04.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4264685 2020.04.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4264686 2020.04.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4264687 2020.04.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4264688 2020.04.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 6 4264690 2020.04.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4264691 2020.04.28 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4264696 2020.04.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4264698 2020.04.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4264709 2020.04.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4264711 2020.04.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4264713 2020.04.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4264714 2020.04.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4264722 2020.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 4264724 2020.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4264737 2020.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4264756 2020.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4264768 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4264773 2020.04.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 4264777 2020.04.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4264779 2020.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4264780 2020.04.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4264781 2020.04.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4264791 2020.04.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4264802 2020.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4264804 2020.04.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4264805 2020.04.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 4264806 2020.04.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4264807 2020.04.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 4264808 2020.04.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4264811 2020.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4264813 2020.04.28 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4264832 2020.04.28 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 4264922 2020.04.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4241895 2020.04.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4241896 2020.04.26 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4241897 2020.04.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4241898 2020.04.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4241899 2020.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4241901 2020.04.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4241903 2020.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4241906 2020.04.26 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4241908 2020.04.26 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4241913 2020.04.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4241917 2020.04.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4241925 2020.04.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4241926 2020.04.26 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4241976 2020.04.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4250524 2020.04.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4250578 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4250675 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4250676 2020.04.26 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4250677 2020.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4250678 2020.04.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4250679 2020.04.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4250681 2020.04.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4250683 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4250684 2020.04.26 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4250685 2020.04.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4250686 2020.04.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4250688 2020.04.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4250690 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4250694 2020.04.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4250697 2020.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4250698 2020.04.26 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4228394 2020.04.23 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4228401 2020.04.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4228403 2020.04.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4228406 2020.04.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4228408 2020.04.23 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4228473 2020.04.23 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4228561 2020.04.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4228563 2020.04.23 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4228564 2020.04.