Pełna lista obserwacji drużyny

Artur Staszewski : Artur Staszewski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4666575 2020.08.02 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4666576 2020.08.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4666577 2020.08.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4666579 2020.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4666580 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 20 4666581 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 17 4666582 2020.08.02 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4666583 2020.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4666584 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 40 4666585 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 4666587 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4666589 2020.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4666590 2020.08.02 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4666592 2020.08.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 4666594 2020.08.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 4666596 2020.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4666599 2020.08.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4666604 2020.08.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 4666606 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4666609 2020.08.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4666611 2020.08.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4666613 2020.08.02 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 4666615 2020.08.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 300 4666619 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4666620 2020.08.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4666622 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4666624 2020.08.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4666625 2020.08.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 70 4666629 2020.08.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4666630 2020.08.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4666633 2020.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4666634 2020.08.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4666636 2020.08.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1800 4666640 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 26 4666641 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4666643 2020.08.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4666645 2020.08.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4666647 2020.08.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 230 4666648 2020.08.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4666649 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4666651 2020.08.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 190 4666655 2020.08.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4666658 2020.08.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4666660 2020.08.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4666715 2020.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 4649316 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4649317 2020.07.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 4649318 2020.07.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 4649321 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4649338 2020.07.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4649339 2020.07.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4649340 2020.07.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4649343 2020.07.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 4649388 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4649390 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4649392 2020.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4649393 2020.07.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4649394 2020.07.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4649396 2020.07.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4649398 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4649400 2020.07.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4649401 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4649404 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4649405 2020.07.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4649406 2020.07.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4649408 2020.07.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3000 4649410 2020.07.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 260 4649412 2020.07.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 4649414 2020.07.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4649415 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4649416 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 40 4649419 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4649420 2020.07.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4649421 2020.07.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3000 4649422 2020.07.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 4649424 2020.07.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 6 4649427 2020.07.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4649428 2020.07.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4649429 2020.07.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4649430 2020.07.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 4649432 2020.07.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4649438 2020.07.25 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4646537 2020.07.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4646538 2020.07.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4646539 2020.07.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4646540 2020.07.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4644589 2020.07.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4644590 2020.07.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4640990 2020.07.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4640991 2020.07.21 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4640992 2020.07.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 170 4635333 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4635335 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4635336 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4635353 2020.07.19 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4635361 2020.07.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4635365 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4635366 2020.07.19 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4635367 2020.07.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4635368 2020.07.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4635369 2020.07.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4635370 2020.07.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1300 4635371 2020.07.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 4635372 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4635373 2020.07.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4635375 2020.07.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4635376 2020.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4635422 2020.07.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4635423 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4635424 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 4635425 2020.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4635426 2020.07.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 4 4621518 2020.07.13 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 12 4621519 2020.07.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4621520 2020.07.13 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4621521 2020.07.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4621583 2020.07.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3000 4616082 2020.07.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4616083 2020.07.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4616084 2020.07.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4616086 2020.07.12 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4616087 2020.07.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4616088 2020.07.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4616089 2020.07.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4616093 2020.07.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2500 4616095 2020.07.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4592825 2020.07.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4592826 2020.07.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4592827 2020.07.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4592797 2020.07.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4592798 2020.07.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4592799 2020.07.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4592800 2020.07.03 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4592801 2020.07.03 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4592808 2020.07.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4592809 2020.07.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4592810 2020.07.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4592811 2020.07.03 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4592813 2020.07.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4592815 2020.07.03 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4592817 2020.07.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4592818 2020.07.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4592819 2020.07.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4592820 2020.07.03 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4592822 2020.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4592823 2020.07.03 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4592824 2020.07.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4577515 2020.06.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4577516 2020.06.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4577517 2020.06.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4577518 2020.06.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 4577519 2020.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4577520 2020.06.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4577521 2020.06.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4577522 2020.06.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4577523 2020.06.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 4577559 2020.06.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4577560 2020.06.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4577561 2020.06.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4577562 2020.06.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 20 4577563 2020.06.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 100 4577565 2020.06.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4577566 2020.06.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4577567 2020.06.28 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4577568 2020.06.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 4577569 2020.06.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 4577570 2020.06.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4577576 2020.06.28 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4577454 2020.06.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4562189 2020.06.22 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4562190 2020.06.22 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4553178 2020.06.20 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 2 4553181 2020.06.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4553183 2020.06.20 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4553186 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4553188 2020.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4553191 2020.06.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4553194 2020.06.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4553196 2020.06.20 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 4553199 2020.06.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4553200 2020.06.20 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4553201 2020.06.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4553202 2020.06.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4553203 2020.06.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 14 4553204 2020.06.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4553280 2020.06.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4553356 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 16 4553413 2020.06.20 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4553414 2020.06.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4553415 2020.06.20 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4572826 2020.06.20 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4546753 2020.06.16 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4525324 2020.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4525358 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 400 4532084 2020.06.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4532085 2020.06.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4532086 2020.06.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 4 4532132 2020.06.13 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4532133 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 14 4532134 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4532135 2020.06.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4532136 2020.06.13 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4532137 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 4532138 2020.06.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4532139 2020.06.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4532140 2020.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4532142 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4514952 2020.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4514953 2020.06.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 4514955 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4514956 2020.06.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4514957 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4514976 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4514977 2020.06.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4514978 2020.06.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 4514979 2020.06.11 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4514980 2020.06.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 22 4514981 2020.06.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4514983 2020.06.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4514984 2020.06.11 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4514939 2020.06.10 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4514940 2020.06.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4514950 2020.06.10 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4497461 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4497484 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 4497485 2020.06.07 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4497486 2020.06.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4497487 2020.06.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4497489 2020.06.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4497490 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4497491 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 4 4497603 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 12 4497604 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4497605 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4497606 2020.06.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4497607 2020.06.07 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4497608 2020.06.07 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4497609 2020.06.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4497610 2020.06.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 4497611 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4497612 2020.06.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4497615 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4497714 2020.06.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 4497740 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4497742 2020.06.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4497759 2020.06.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4497760 2020.06.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4497761 2020.06.07 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4498674 2020.06.07 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4484341 2020.06.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4464965 2020.05.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4464966 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4464968 2020.05.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4464970 2020.05.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 4464972 2020.05.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4464973 2020.05.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4464975 2020.05.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4464977 2020.05.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4464978 2020.05.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4464980 2020.05.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4464982 2020.05.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4464985 2020.05.31 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 4464986 2020.05.31 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 5 4464988 2020.05.31 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4464989 2020.05.31 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4464993 2020.05.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4464997 2020.05.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4465000 2020.05.31 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4465002 2020.05.31 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4465005 2020.05.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4465031 2020.05.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 4465071 2020.05.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4461889 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4461890 2020.05.30 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4461891 2020.05.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4452089 2020.05.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4452090 2020.05.28 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4452091 2020.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4452092 2020.05.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4452118 2020.05.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4452119 2020.05.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4452120 2020.05.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4452121 2020.05.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4452122 2020.05.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4452124 2020.05.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4452125 2020.05.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4452127 2020.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4452129 2020.05.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4452131 2020.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4452165 2020.05.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4452167 2020.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4452168 2020.05.28 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4452177 2020.05.28 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4452178 2020.05.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4452180 2020.05.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4452181 2020.05.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4452183 2020.05.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4452185 2020.05.28 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4452190 2020.05.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4452192 2020.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4452193 2020.05.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4452195 2020.05.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4452196 2020.05.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4452197 2020.05.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4452198 2020.05.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4452199 2020.05.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4452200 2020.05.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4452201 2020.05.28 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4452202 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4452203 2020.05.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4452204 2020.05.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4452205 2020.05.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4452206 2020.05.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4452207 2020.05.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4452208 2020.05.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4452209 2020.05.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4452210 2020.05.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4452262 2020.05.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4432924 2020.05.24 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4432928 2020.05.24 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4432929 2020.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4432930 2020.05.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4432938 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4432939 2020.05.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4432941 2020.05.24 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4432943 2020.05.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4432947 2020.05.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4432952 2020.05.24 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4432958 2020.05.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4432962 2020.05.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4432968 2020.05.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4432971 2020.05.24 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4432972 2020.05.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4432974 2020.05.24 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4432978 2020.05.24 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4432992 2020.05.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 70 4432993 2020.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4432998 2020.05.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4433000 2020.05.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4433018 2020.05.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4433019 2020.05.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4433022 2020.05.24 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4433025 2020.05.24 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 2 4433026 2020.05.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 4433031 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4433032 2020.05.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4433033 2020.05.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4433037 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4433041 2020.05.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 4 4433046 2020.05.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 4433048 2020.05.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4433052 2020.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4433054 2020.05.24 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4433061 2020.05.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4433067 2020.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4433073 2020.05.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4433080 2020.05.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4433085 2020.05.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4433091 2020.05.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4433092 2020.05.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4433093 2020.05.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4433094 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4433095 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4433096 2020.05.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 4433097 2020.05.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4433099 2020.05.24 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4433152 2020.05.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4433167 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4433170 2020.05.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4433173 2020.05.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4433180 2020.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4433286 2020.05.24 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4433294 2020.05.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4433302 2020.05.24 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4433309 2020.05.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4433313 2020.05.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4433333 2020.05.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 4433340 2020.05.24 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4433341 2020.05.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4433344 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4433348 2020.05.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4433388 2020.05.24 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4433414 2020.05.24 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4433416 2020.05.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4433428 2020.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4433462 2020.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4433463 2020.05.24 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4433485 2020.05.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 4413182 2020.05.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4413184 2020.05.20 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4413186 2020.05.20 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4413187 2020.05.20 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4391640 2020.05.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4391641 2020.05.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4391642 2020.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4391644 2020.05.17 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 4 4391646 2020.05.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4391648 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4391650 2020.05.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4391652 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 4391653 2020.05.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4391655 2020.05.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4391660 2020.05.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4465050 2020.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4379717 2020.05.15 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4379718 2020.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4379719 2020.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4379720 2020.05.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 4379721 2020.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4379722 2020.05.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 160 4379723 2020.05.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4379724 2020.05.15 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4379725 2020.05.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4379726 2020.05.15 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4379727 2020.05.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 4379728 2020.05.15 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4379747 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4379766 2020.05.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4379767 2020.05.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 4379768 2020.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4379783 2020.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4379784 2020.05.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4379785 2020.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4380036 2020.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4382016 2020.05.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4382020 2020.05.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4371270 2020.05.13 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4363085 2020.05.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4353601 2020.05.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4353603 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 200 4353607 2020.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4353609 2020.05.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4353610 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4353612 2020.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4353613 2020.05.10 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4353952 2020.05.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4353954 2020.05.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4353960 2020.05.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4353990 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4353993 2020.05.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4338808 2020.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4338809 2020.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4338810 2020.05.08 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4338811 2020.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4338812 2020.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4338816 2020.05.08 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 60 4338817 2020.05.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4338818 2020.05.08 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 4338819 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4338835 2020.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4338836 2020.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4338837 2020.05.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 8 4338838 2020.05.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 12 4338840 2020.05.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 4338841 2020.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 4338843 2020.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4338849 2020.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 4338871 2020.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4338876 2020.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4338877 2020.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4338879 2020.05.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4338880 2020.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4338881 2020.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 16 4338882 2020.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4338883 2020.05.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4338884 2020.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 4338885 2020.05.08 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4338886 2020.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4338887 2020.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4338888 2020.05.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4338889 2020.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4338891 2020.05.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4338892 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 4338893 2020.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4338894 2020.05.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 6 4338915 2020.05.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 620 4338916 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4338917 2020.05.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4338918 2020.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4338933 2020.05.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4338936 2020.05.08 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 4338938 2020.05.08 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4338941 2020.05.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 600 4339173 2020.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4339245 2020.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4325067 2020.05.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4339240 2020.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4339243 2020.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4339244 2020.05.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 80 4293424 2020.05.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4293426 2020.05.02 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4293428 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4293430 2020.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4293432 2020.05.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 18 4293434 2020.05.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 60 4293436 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 120 4293438 2020.05.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4293440 2020.05.02 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 4 4293509 2020.05.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4293510 2020.05.02 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4293512 2020.05.02 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4293513 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4293514 2020.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4293515 2020.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4293516 2020.05.02 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4293518 2020.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4293532 2020.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4293533 2020.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4293535 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4293536 2020.05.02 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4293537 2020.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4293538 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4293539 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4293540 2020.05.02 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 12 4293542 2020.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 40 4293591 2020.05.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 200 4293640 2020.05.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 4293737 2020.05.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 12 4293838 2020.05.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4293935 2020.05.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4293984 2020.05.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4294000 2020.05.02 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 4294571 2020.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4286366 2020.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4286379 2020.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 4286381 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4286382 2020.05.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4286383 2020.05.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4286386 2020.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4286389 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4286390 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4286397 2020.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4286567 2020.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 4286569 2020.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4286570 2020.05.01 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4286574 2020.05.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4286577 2020.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4286580 2020.05.01 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4286591 2020.05.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 4286593 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4286594 2020.05.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4286617 2020.05.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4277723 2020.04.30 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4277724 2020.04.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4277726 2020.04.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4277727 2020.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 4264447 2020.04.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4264449 2020.04.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4264450 2020.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 4264453 2020.04.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4264461 2020.04.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 4264462 2020.04.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4264463 2020.04.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4264465 2020.04.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4264466 2020.04.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 4264477 2020.04.28 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4264478 2020.04.28 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4264479 2020.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 8 4264480 2020.04.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4264482 2020.04.28 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4264484 2020.04.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 4264485 2020.04.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4264486 2020.04.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 4264487 2020.04.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4264488 2020.04.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 4264489 2020.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4264490 2020.04.28 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 4264491 2020.04.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4264492 2020.04.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4264493 2020.04.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 4264495 2020.04.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4264496 2020.04.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 8 4264497 2020.04.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4264498 2020.04.28 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4264500 2020.04.28 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4264539 2020.04.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4264544 2020.04.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4264545 2020.04.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4264546 2020.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4264547 2020.04.28 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 4 4264549 2020.04.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4264550 2020.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4264551 2020.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4264556 2020.04.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 4264557 2020.04.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4264558 2020.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4264559 2020.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4264560 2020.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4264562 2020.04.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4264604 2020.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4264605 2020.04.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4264608 2020.04.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4264609 2020.04.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4264617 2020.04.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4264626 2020.04.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4264628 2020.04.28 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4264657 2020.04.28 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4264670 2020.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4264671 2020.04.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 4264673 2020.04.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4264674 2020.04.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4264676 2020.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4264678 2020.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4264681 2020.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4264684 2020.04.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4264685 2020.04.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4264686 2020.04.28 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4264687 2020.04.28 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4264688 2020.04.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 6 4264690 2020.04.28 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4264691 2020.04.28 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4264696 2020.04.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4264698 2020.04.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4264709 2020.04.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4264711 2020.04.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4264713 2020.04.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4264714 2020.04.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4264722 2020.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 4264724 2020.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4264737 2020.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4264756 2020.04.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4264768 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4264773 2020.04.28 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 4264777 2020.04.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4264779 2020.04.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4264780 2020.04.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4264781 2020.04.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4264791 2020.04.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4264802 2020.04.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4264804 2020.04.28 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4264805 2020.04.28 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 4264806 2020.04.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4264807 2020.04.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 4264808 2020.04.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4264811 2020.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4264813 2020.04.28 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4264832 2020.04.28 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus 2 4264922 2020.04.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4241895 2020.04.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4241896 2020.04.26 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4241897 2020.04.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4241898 2020.04.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4241899 2020.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4241901 2020.04.26 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4241903 2020.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4241906 2020.04.26 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4241908 2020.04.26 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4241913 2020.04.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4241917 2020.04.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4241925 2020.04.26 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4241926 2020.04.26 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4241976 2020.04.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4250524 2020.04.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4250578 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4250675 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4250676 2020.04.26 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4250677 2020.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4250678 2020.04.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4250679 2020.04.26 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4250681 2020.04.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4250683 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4250684 2020.04.26 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4250685 2020.04.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4250686 2020.04.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4250688 2020.04.26 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4250690 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4250694 2020.04.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4250697 2020.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4250698 2020.04.26 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4228394 2020.04.23 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4228401 2020.04.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4228403 2020.04.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4228406 2020.04.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4228408 2020.04.23 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4228473 2020.04.23 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4228561 2020.04.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4228563 2020.04.23 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4228564 2020.04.23 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4228566 2020.04.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4228567 2020.04.23 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4228571 2020.04.23 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4228572 2020.04.23 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 4228573 2020.04.23 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4207534 2020.04.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4207539 2020.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 4191556 2020.04.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4191557 2020.04.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4191559 2020.04.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4191560 2020.04.19 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 12 4191561 2020.04.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4191562 2020.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4191574 2020.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4191577 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4191578 2020.04.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4191581 2020.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4191582 2020.04.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 4191583 2020.04.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1100 4191584 2020.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4191585 2020.04.19 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 4191676 2020.04.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4191677 2020.04.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4191678 2020.04.19 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 4191680 2020.04.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4191681 2020.04.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4191682 2020.04.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4191683 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4191708 2020.04.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4191709 2020.04.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4191748 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4191749 2020.04.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4191769 2020.04.19 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 4191770 2020.04.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4191771 2020.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4191773 2020.04.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4191774 2020.04.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 4191781 2020.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4191782 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4191784 2020.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4191786 2020.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4191787 2020.04.19 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4191788 2020.04.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4191789 2020.04.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4191790 2020.04.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4191791 2020.04.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4191792 2020.04.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4191793 2020.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 260 4191794 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4191795 2020.04.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4191796 2020.04.19 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4191798 2020.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4191799 2020.04.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4191800 2020.04.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4191801 2020.04.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4191802 2020.04.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4191803 2020.04.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 4191804 2020.04.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 4191805 2020.04.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4191806 2020.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4191808 2020.04.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4191809 2020.04.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4191810 2020.04.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4191811 2020.04.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4185494 2020.04.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4185496 2020.04.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4175303 2020.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 4175304 2020.04.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4175324 2020.04.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4185470 2020.04.14 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4172607 2020.04.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4156189 2020.04.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4156192 2020.04.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4156194 2020.04.12 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4156195 2020.04.12 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4156197 2020.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4156198 2020.04.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4156207 2020.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4156209 2020.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4156210 2020.04.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4156211 2020.04.12 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4156214 2020.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4156216 2020.04.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4156219 2020.04.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4156220 2020.04.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4156223 2020.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4156225 2020.04.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4156227 2020.04.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4156230 2020.04.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4156233 2020.04.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4156356 2020.04.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4156404 2020.04.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4156405 2020.04.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4156406 2020.04.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4156407 2020.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4156408 2020.04.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4156409 2020.04.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4156410 2020.04.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4156411 2020.04.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4156412 2020.04.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 16 4156415 2020.04.12 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4156420 2020.04.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4156421 2020.04.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4156422 2020.04.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4156423 2020.04.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4156424 2020.04.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4156426 2020.04.12 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4156436 2020.04.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4156438 2020.04.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4156444 2020.04.12 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4141975 2020.04.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4141976 2020.04.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4137015 2020.04.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4139236 2020.04.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4139314 2020.04.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4139399 2020.04.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4120427 2020.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4120429 2020.04.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4120430 2020.04.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 4120431 2020.04.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4120432 2020.04.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4120433 2020.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4120434 2020.04.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4120435 2020.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4120280 2020.04.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4120281 2020.04.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4120282 2020.04.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4120283 2020.04.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4120284 2020.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4120285 2020.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4120286 2020.04.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4120287 2020.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4120288 2020.04.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4120289 2020.04.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4120290 2020.04.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4120291 2020.04.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4120292 2020.04.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4120293 2020.04.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4120294 2020.04.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4120295 2020.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4120296 2020.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4120297 2020.04.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4120298 2020.04.04 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4120299 2020.04.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4120300 2020.04.04 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4120301 2020.04.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4120302 2020.04.04 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4104617 2020.03.31 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4104618 2020.03.31 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 100 4104759 2020.03.31 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4096752 2020.03.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4092394 2020.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4092395 2020.03.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4092396 2020.03.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4080733 2020.03.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4084912 2020.03.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4074741 2020.03.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 30 4074742 2020.03.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4074743 2020.03.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4074744 2020.03.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 4074745 2020.03.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4074746 2020.03.25 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 4074747 2020.03.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4074748 2020.03.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4074749 2020.03.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4074751 2020.03.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4074752 2020.03.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 4074754 2020.03.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4074755 2020.03.25 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 4074756 2020.03.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4074757 2020.03.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4074763 2020.03.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4074764 2020.03.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4075771 2020.03.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4075774 2020.03.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4075782 2020.03.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4062252 2020.03.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4062253 2020.03.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4062254 2020.03.22 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4062255 2020.03.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4062259 2020.03.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4062269 2020.03.22 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 4062270 2020.03.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 4062274 2020.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 4062275 2020.03.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 4062278 2020.03.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4062279 2020.03.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4062280 2020.03.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 22 4062281 2020.03.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4062282 2020.03.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4062283 2020.03.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4062284 2020.03.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4062285 2020.03.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4062286 2020.03.22 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4062288 2020.03.22 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4062289 2020.03.22 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4062290 2020.03.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4062291 2020.03.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4062292 2020.03.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 4062293 2020.03.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4062294 2020.03.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6 4062295 2020.03.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4062296 2020.03.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4062297 2020.03.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 4062298 2020.03.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4062299 2020.03.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4062329 2020.03.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4062330 2020.03.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 4062375 2020.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 61 4062379 2020.03.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 235 4062380 2020.03.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4062382 2020.03.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4062383 2020.03.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 70 4062385 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4062387 2020.03.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 70 4062388 2020.03.22 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 4062390 2020.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4062396 2020.03.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4062401 2020.03.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 4062404 2020.03.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 4062406 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4062409 2020.03.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 800 4062410 2020.03.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4062413 2020.03.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4062416 2020.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4062421 2020.03.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 4062422 2020.03.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4062445 2020.03.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4062451 2020.03.22 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4062456 2020.03.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1800 4062461 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4062462 2020.03.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 4062464 2020.03.22 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 40 4062466 2020.03.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 4062468 2020.03.22 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 11 4062491 2020.03.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4062492 2020.03.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4062563 2020.03.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4062574 2020.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4065175 2020.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4053629 2020.03.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4053630 2020.03.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4053631 2020.03.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4053637 2020.03.20 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4053701 2020.03.20 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4053708 2020.03.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4053711 2020.03.20 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4053716 2020.03.20 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4053721 2020.03.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4053729 2020.03.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 14 4041403 2020.03.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4041407 2020.03.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4041410 2020.03.18 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4041412 2020.03.18 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 4041413 2020.03.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4041415 2020.03.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4041416 2020.03.18 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 80 4041417 2020.03.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4041418 2020.03.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4041419 2020.03.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4041420 2020.03.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4041421 2020.03.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4041422 2020.03.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4041423 2020.03.18 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4041424 2020.03.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4041428 2020.03.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 4041429 2020.03.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 160 4020163 2020.03.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4022076 2020.03.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4022077 2020.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 34 4022078 2020.03.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4022079 2020.03.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4022080 2020.03.15 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4022081 2020.03.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 4022082 2020.03.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4022083 2020.03.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 140 4022084 2020.03.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4022085 2020.03.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4022086 2020.03.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 4022089 2020.03.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4022090 2020.03.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4022100 2020.03.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4022101 2020.03.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4022102 2020.03.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4022103 2020.03.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4022104 2020.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4019765 2020.03.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4019769 2020.03.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4019770 2020.03.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 20 4019773 2020.03.14 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4019774 2020.03.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 30 4019824 2020.03.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 4019826 2020.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 31 4019829 2020.03.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4019830 2020.03.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4019832 2020.03.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 600 4019833 2020.03.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 4019835 2020.03.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 4019837 2020.03.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 4019838 2020.03.14 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 4019840 2020.03.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1350 4019842 2020.03.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 4019844 2020.03.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 88 4019846 2020.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4019847 2020.03.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 4019848 2020.03.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4019849 2020.03.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4019850 2020.03.14 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 11 4019851 2020.03.14 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4019852 2020.03.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4019853 2020.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4019854 2020.03.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4019855 2020.03.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 4019856 2020.03.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3100 4019857 2020.03.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 60 4019858 2020.03.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 4019859 2020.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4019860 2020.03.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4019861 2020.03.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4019862 2020.03.14 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 4019863 2020.03.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 4019864 2020.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4019865 2020.03.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1300 4019867 2020.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4019868 2020.03.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 170 4019869 2020.03.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 23 4019870 2020.03.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 4019871 2020.03.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4019872 2020.03.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4019873 2020.03.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 38 4019874 2020.03.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 46 4019875 2020.03.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4019876 2020.03.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4019877 2020.03.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 51 4019878 2020.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 72 4019879 2020.03.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 4019880 2020.03.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4019881 2020.03.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4019882 2020.03.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 120 4019892 2020.03.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4019893 2020.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4019894 2020.03.14 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4019896 2020.03.14 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4020140 2020.03.14 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4020161 2020.03.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4020162 2020.03.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 3996453 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 140 3996456 2020.03.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 3996457 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 3996459 2020.03.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 60 3996460 2020.03.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 3996461 2020.03.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 3996465 2020.03.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 70 3996466 2020.03.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 3996468 2020.03.08 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 3996471 2020.03.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3996472 2020.03.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 3996473 2020.03.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 35 3996474 2020.03.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3996476 2020.03.08 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 3996477 2020.03.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 30 3996478 2020.03.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 12 3996480 2020.03.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 3996481 2020.03.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 3996482 2020.03.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 3996483 2020.03.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 3996484 2020.03.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 3996532 2020.03.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 3996534 2020.03.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 3996535 2020.03.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3996536 2020.03.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 3996537 2020.03.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 3996538 2020.03.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3996540 2020.03.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 3996541 2020.03.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 3996542 2020.03.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3996543 2020.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3996544 2020.03.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 3996545 2020.03.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 3996546 2020.03.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3996556 2020.03.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3996557 2020.03.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3996558 2020.03.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3996559 2020.03.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 3996577 2020.03.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 3996581 2020.03.08 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 3996582 2020.03.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 3996583 2020.03.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 3996584 2020.03.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 3996585 2020.03.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 43 3996587 2020.03.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 3996625 2020.03.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 22 3996673 2020.03.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 3996674 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 3996806 2020.03.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3996909 2020.03.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 3996990 2020.03.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3996994 2020.03.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3997006 2020.03.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3997007 2020.03.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3997008 2020.03.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3997009 2020.03.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3997010 2020.03.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 3997011 2020.03.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 150 3997012 2020.03.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3997013 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3997014 2020.03.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 3997015 2020.03.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 3997016 2020.03.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 30 3997018 2020.03.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 3997096 2020.03.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3997194 2020.03.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3997196 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 3997198 2020.03.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 3997200 2020.03.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 3997201 2020.03.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3997202 2020.03.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 3997534 2020.03.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 3981588 2020.03.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3981589 2020.03.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 3981590 2020.03.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3981591 2020.03.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3981592 2020.03.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 300 3981593 2020.03.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 3981594 2020.03.04 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 21 3981597 2020.03.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 3981598 2020.03.04 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 120 3981599 2020.03.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 3981601 2020.03.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 3981602 2020.03.04 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 3981603 2020.03.04 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 3981604 2020.03.04 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 3981616 2020.03.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 3981617 2020.03.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3979674 2020.03.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 20 3979675 2020.03.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 3979676 2020.03.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 3979677 2020.03.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 3979678 2020.03.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 3979680 2020.03.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3979681 2020.03.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3979682 2020.03.03