Pełna lista obserwacji drużyny

Granica Warmii : Ireneusz Fiedorowicz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4668963 2020.08.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4668962 2020.08.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4668961 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4668960 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4668959 2020.08.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4668958 2020.08.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4668979 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4668978 2020.08.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4668977 2020.08.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 4668976 2020.08.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4668975 2020.08.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4668974 2020.08.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4668973 2020.08.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4668972 2020.08.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4668971 2020.08.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4668970 2020.08.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4668969 2020.08.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4668968 2020.08.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4668967 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 4668966 2020.08.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4668965 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4668964 2020.08.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4662961 2020.07.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4662960 2020.07.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4662959 2020.07.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4662972 2020.07.29 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4662971 2020.07.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4662970 2020.07.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4662969 2020.07.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4662968 2020.07.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4662967 2020.07.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4662966 2020.07.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4662965 2020.07.29 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4662964 2020.07.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4662963 2020.07.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4662962 2020.07.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4662988 2020.07.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4662987 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 4662986 2020.07.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4662985 2020.07.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4662984 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4662983 2020.07.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4662982 2020.07.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4662981 2020.07.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4662980 2020.07.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4662979 2020.07.28 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4662978 2020.07.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4662977 2020.07.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4662976 2020.07.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4662975 2020.07.28 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4662973 2020.07.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4662974 2020.07.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4652381 2020.07.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4652380 2020.07.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4652379 2020.07.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4652378 2020.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4652377 2020.07.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4652376 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 150 4649252 2020.07.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4649251 2020.07.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4649256 2020.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4649255 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 4649254 2020.07.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4649253 2020.07.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4649264 2020.07.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 4649263 2020.07.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4649262 2020.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4649261 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 4649260 2020.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4649259 2020.07.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4649258 2020.07.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4645512 2020.07.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4645511 2020.07.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4645566 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4645557 2020.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 16 4645565 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4645564 2020.07.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4645563 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4645562 2020.07.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4645561 2020.07.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4645560 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4645559 2020.07.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 4645558 2020.07.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4645556 2020.07.23 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4645555 2020.07.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4645521 2020.07.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4645520 2020.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4645519 2020.07.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4645518 2020.07.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4645516 2020.07.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4645517 2020.07.23 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4645530 2020.07.23 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4645537 2020.07.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4645528 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4645527 2020.07.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4645526 2020.07.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4645525 2020.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4645524 2020.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4645523 2020.07.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4645522 2020.07.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4623269 2020.07.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4623270 2020.07.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4623271 2020.07.14 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4623272 2020.07.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4623273 2020.07.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4623274 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4623275 2020.07.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4623276 2020.07.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4645514 2020.07.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4645515 2020.07.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4645513 2020.07.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4588328 2020.07.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4588330 2020.06.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4588329 2020.06.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4588327 2020.06.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4588326 2020.06.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4588325 2020.06.06 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4481129 2020.06.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4481130 2020.06.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4481131 2020.06.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4481128 2020.06.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4481127 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4481125 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 4481124 2020.06.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4481137 2020.06.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4481136 2020.06.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4481135 2020.06.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 4481134 2020.06.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4481133 2020.06.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4481132 2020.06.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4481123 2020.06.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4481122 2020.06.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4481121 2020.06.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4481120 2020.06.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4481119 2020.06.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4481118 2020.06.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4481117 2020.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 4481116 2020.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4481115 2020.06.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4481114 2020.06.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4481113 2020.06.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4481112 2020.06.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4481111 2020.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4481110 2020.06.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4481109 2020.06.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4481108 2020.06.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4477689 2020.06.03 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4477688 2020.06.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4477687 2020.06.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4477685 2020.06.03 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4477686 2020.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4477695 2020.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4477705 2020.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4477704 2020.06.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4477703 2020.06.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 22 4477702 2020.06.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4477701 2020.06.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4477700 2020.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4477699 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4477698 2020.06.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4477697 2020.06.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4477696 2020.06.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4477694 2020.06.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4477693 2020.06.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4477691 2020.06.03 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4477692 2020.06.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4477690 2020.06.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4477674 2020.06.03 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4477673 2020.06.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4477675 2020.06.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4477671 2020.06.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4477672 2020.06.03 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4477670 2020.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4477669 2020.06.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4477681 2020.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4477680 2020.05.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4477679 2020.05.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4477678 2020.05.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4477677 2020.05.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4477676 2020.05.30 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4460190 2020.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4460189 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4460188 2020.05.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4460187 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4460186 2020.05.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4460185 2020.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4460184 2020.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4460183 2020.05.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4460182 2020.05.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4460181 2020.05.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4460180 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4460179 2020.05.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4460178 2020.05.24 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4460177 2020.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4460176 2020.05.24 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4429366 2020.05.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4429365 2020.05.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4429364 2020.05.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4429363 2020.05.24 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4429362 2020.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4429361 2020.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4429360 2020.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4429359 2020.05.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4429358 2020.05.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4429357 2020.05.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4415981 2020.05.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4395264 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4395263 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4395262 2020.05.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4395280 2020.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4395279 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4395278 2020.05.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4395277 2020.05.17 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4395276 2020.05.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4395275 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4395274 2020.05.17 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 4395273 2020.05.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4395272 2020.05.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4395271 2020.05.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4395270 2020.05.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4395269 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4395268 2020.05.17 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4395267 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4395266 2020.05.17 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4395265 2020.05.17 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4382421 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4382416 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4382417 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4382415 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4382413 2020.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4382412 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4382411 2020.05.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4382410 2020.05.16 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4382409 2020.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4382408 2020.05.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4389413 2020.05.16 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4389412 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4389411 2020.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4389410 2020.05.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4389409 2020.05.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4389408 2020.05.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4389407 2020.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4389406 2020.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4389405 2020.05.16 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4389404 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4389403 2020.05.16 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 4389402 2020.05.16 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4382420 2020.05.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4382419 2020.05.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4382418 2020.05.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4382407 2020.05.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4382406 2020.05.16 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4382405 2020.05.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4382404 2020.05.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4382403 2020.05.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4382402 2020.05.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4382401 2020.05.16 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4382400 2020.05.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4382399 2020.05.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4382398 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4382397 2020.05.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4382396 2020.05.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4382395 2020.05.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4382394 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4382393 2020.05.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4382392 2020.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4357310 2020.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4354474 2020.05.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4354481 2020.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4354472 2020.05.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4354473 2020.05.10 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4354470 2020.05.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4354480 2020.05.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4354479 2020.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4354478 2020.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 4354477 2020.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4354476 2020.05.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4354475 2020.05.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4354285 2020.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4354284 2020.05.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4354283 2020.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4354282 2020.05.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4354281 2020.05.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4354280 2020.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4354279 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4354278 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4354277 2020.05.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4354276 2020.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4354275 2020.05.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4354274 2020.05.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4354273 2020.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4354272 2020.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4354271 2020.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 4354270 2020.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4354469 2020.05.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4354468 2020.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4354467 2020.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4354466 2020.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4354465 2020.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4354464 2020.05.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4354463 2020.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4354462 2020.05.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4354461 2020.05.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4354460 2020.05.08 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4354459 2020.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4354458 2020.05.08 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4354457 2020.05.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 7 4354454 2020.05.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4318025 2020.05.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4318026 2020.05.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4318023 2020.05.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4318022 2020.05.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4318020 2020.05.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4318021 2020.05.05 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 4318018 2020.05.05 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4354456 2020.05.05 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4354455 2020.05.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4354497 2020.05.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 4354496 2020.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4354495 2020.05.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4354494 2020.05.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4354493 2020.05.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4354492 2020.05.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4354491 2020.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4354490 2020.05.05 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4354489 2020.05.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4354488 2020.05.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4354487 2020.05.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4354486 2020.05.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4354485 2020.05.05 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4354484 2020.05.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4354483 2020.05.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 28 4354482 2020.05.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4318028 2020.05.05 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 6 4318029 2020.05.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4318030 2020.05.05 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 4318033 2020.05.05 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4318346 2020.05.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4318017 2020.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4318016 2020.05.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4318015 2020.05.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4318014 2020.05.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4318013 2020.05.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4318012 2020.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4318011 2020.05.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 4318010 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4318009 2020.05.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4318008 2020.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 4318007 2020.05.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4318006 2020.05.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4318005 2020.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4318004 2020.05.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4318003 2020.05.03 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4318002 2020.05.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4318001 2020.05.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4318000 2020.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4317999 2020.05.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4317998 2020.05.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4317997 2020.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4317996 2020.05.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4317995 2020.05.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4317994 2020.05.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4317993 2020.05.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4317992 2020.05.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4317991 2020.05.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4317990 2020.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4317989 2020.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4317988 2020.05.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4317987 2020.05.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4317986 2020.05.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4292912 2020.05.02 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4292910 2020.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4292911 2020.05.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4292908 2020.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4292907 2020.05.02 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4292909 2020.05.02 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4292905 2020.05.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4292906 2020.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4292903 2020.05.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4292904 2020.05.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4292902 2020.05.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4292901 2020.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4292900 2020.05.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4292899 2020.05.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 4292898 2020.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4292897 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4292896 2020.05.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4292895 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4292894 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4292893 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4292892 2020.05.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4292891 2020.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4292890 2020.05.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4292889 2020.05.02 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4292888 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4292887 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4292886 2020.05.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4292885 2020.05.02 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4292884 2020.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4292883 2020.05.02 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4292882 2020.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4292881 2020.05.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4292880 2020.05.02 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4292879 2020.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4292878 2020.05.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4292877 2020.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4292876 2020.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4292875 2020.05.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4292874 2020.05.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4292873 2020.05.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4292872 2020.05.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4292871 2020.05.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4292870 2020.05.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4292869 2020.05.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4292868 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4292867 2020.05.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4292866 2020.05.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4292865 2020.05.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4292864 2020.05.02 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4292863 2020.05.02 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4292862 2020.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4292861 2020.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4292860 2020.05.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4292859 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4292858 2020.05.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4292857 2020.05.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4292856 2020.05.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4292855 2020.05.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 4292854 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4285644 2020.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4285643 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 4285642 2020.05.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 20 4285641 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 88 4285640 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4285639 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4285638 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4285637 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4285636 2020.05.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4285635 2020.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4285660 2020.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4285659 2020.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 22 4285658 2020.05.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4285657 2020.05.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4285656 2020.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4285655 2020.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4285654 2020.05.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4285653 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4285652 2020.05.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4285651 2020.05.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4285650 2020.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4285649 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4285648 2020.05.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4285647 2020.05.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4285646 2020.05.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4285645 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4285632 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4285631 2020.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4285630 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4285629 2020.05.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4285628 2020.05.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4285627 2020.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4285626 2020.05.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4285625 2020.05.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4285624 2020.05.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4285623 2020.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4285622 2020.05.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4285621 2020.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4285620 2020.05.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4285619 2020.05.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4285618 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4282252 2020.05.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4282253 2020.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4282250 2020.05.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4282251 2020.05.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4282248 2020.05.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4282249 2020.05.01 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4282254 2020.05.01 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4282255 2020.05.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4282256 2020.05.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4282257 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4285771 2020.05.01 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4278795 2020.04.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4278796 2020.04.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4278797 2020.04.29 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4260377 2020.04.28 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4257755 2020.04.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4257754 2020.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4257753 2020.04.27 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4257752 2020.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4257751 2020.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4243933 2020.04.26 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4243932 2020.04.26 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4243931 2020.04.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4243935 2020.04.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4243934 2020.04.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4243951 2020.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4243950 2020.04.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4243949 2020.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4243948 2020.04.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4243947 2020.04.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4243946 2020.04.26 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4243945 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4243944 2020.04.26 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4243943 2020.04.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4243942 2020.04.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4243941 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4243940 2020.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4243939 2020.04.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4243938 2020.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4243937 2020.04.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4243936 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4234878 2020.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4234877 2020.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 13 4234875 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4234874 2020.04.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4234873 2020.04.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4234872 2020.04.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4234871 2020.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4234870 2020.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4234869 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4234868 2020.04.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4234867 2020.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4234866 2020.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4234865 2020.04.25 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4234864 2020.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4234863 2020.04.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4234862 2020.04.25 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4234861 2020.04.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4234860 2020.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4234859 2020.04.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4234858 2020.04.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4234857 2020.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4234856 2020.04.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4234855 2020.04.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4234854 2020.04.25 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4234853 2020.04.25 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4234852 2020.04.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4234851 2020.04.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4234850 2020.04.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4234849 2020.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4234848 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4234847 2020.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4234846 2020.04.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4234845 2020.04.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4234844 2020.04.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4231026 2020.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4231025 2020.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4231024 2020.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4231023 2020.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4231022 2020.04.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 4231021 2020.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4231020 2020.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4231019 2020.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4231018 2020.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 4231017 2020.04.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4231016 2020.04.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4231015 2020.04.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4231014 2020.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4231013 2020.04.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4231012 2020.04.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4231011 2020.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4231010 2020.04.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4231009 2020.04.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4231008 2020.04.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4231007 2020.04.24 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4231006 2020.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4231005 2020.04.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4231004 2020.04.24 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4231003 2020.04.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4231002 2020.04.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4231001 2020.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4231000 2020.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4230999 2020.04.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4230998 2020.04.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6 4230997 2020.04.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4230996 2020.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4230995 2020.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4230993 2020.04.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4230992 2020.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4230991 2020.04.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4230990 2020.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4230989 2020.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4230987 2020.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4230986 2020.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4230985 2020.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4230984 2020.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4230983 2020.04.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 16 4230982 2020.04.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4230981 2020.04.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4230980 2020.04.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4230979 2020.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 4230978 2020.04.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4230977 2020.04.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4230976 2020.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4228861 2020.04.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4228860 2020.04.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4228859 2020.04.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4228858 2020.04.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4228857 2020.04.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4228856 2020.04.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4228855 2020.04.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4228854 2020.04.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4218076 2020.04.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4218075 2020.04.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4218074 2020.04.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4218071 2020.04.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4218070 2020.04.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4218073 2020.04.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4218069 2020.04.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4218072 2020.04.21 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4218068 2020.04.21 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4204089 2020.04.21 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4200221 2020.04.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4192395 2020.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4192396 2020.04.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4192397 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4191491 2020.04.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4191490 2020.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4191489 2020.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4191488 2020.04.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4191487 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4191486 2020.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4191485 2020.04.19 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4191484 2020.04.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4191483 2020.04.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4191482 2020.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4191481 2020.04.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4191480 2020.04.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4191478 2020.04.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4191477 2020.04.19 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4191476 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4191475 2020.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4191474 2020.04.19 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4191473 2020.04.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4191472 2020.04.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4191471 2020.04.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4191470 2020.04.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4191469 2020.04.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4191468 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4191467 2020.04.19 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4191466 2020.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4191465 2020.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4191464 2020.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4191463 2020.04.19 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 4184706 2020.04.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4182457 2020.04.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4182456 2020.04.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4182455 2020.04.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4182454 2020.04.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4182453 2020.04.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4182452 2020.04.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4182451 2020.04.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4182450 2020.04.18 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 4182449 2020.04.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 4182448 2020.04.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4182447 2020.04.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4182446 2020.04.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4182445 2020.04.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4182444 2020.04.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4182443 2020.04.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4182442 2020.04.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4182441 2020.04.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4180819 2020.04.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4180818 2020.04.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4180817 2020.04.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4180816 2020.04.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4180815 2020.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4180814 2020.04.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4180813 2020.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4180812 2020.04.17 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4175608 2020.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4175611 2020.04.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4175610 2020.04.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4175609 2020.04.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4175061 2020.04.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4173870 2020.04.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4167302 2020.04.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4167299 2020.04.14 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4167300 2020.04.14 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4167301 2020.04.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4167303 2020.04.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4155727 2020.04.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4155726 2020.04.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4155725 2020.04.12 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4155724 2020.04.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4155723 2020.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4155722 2020.04.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4155721 2020.04.12 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4155720 2020.04.12 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4155719 2020.04.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4155718 2020.04.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4155717 2020.04.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4155716 2020.04.12 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4155715 2020.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4155714 2020.04.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4155713 2020.04.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4155712 2020.04.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4155711 2020.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4155710 2020.04.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4155709 2020.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4155708 2020.04.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4155707 2020.04.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4155706 2020.04.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4155705 2020.04.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4155704 2020.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4155703 2020.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4155702 2020.04.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4144984 2020.04.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4144983 2020.04.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4144982 2020.04.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4144981 2020.04.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4144980 2020.04.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4144979 2020.04.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4144978 2020.04.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4144977 2020.04.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4144976 2020.04.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4144975 2020.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4144974 2020.04.10 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4142416 2020.04.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4142415 2020.04.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4142414 2020.04.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4142413 2020.04.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4142412 2020.04.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4142411 2020.04.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4142410 2020.04.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4142409 2020.04.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4142408 2020.04.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4142407 2020.04.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 4142406 2020.04.09 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 4142405 2020.04.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4136257 2020.04.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4136256 2020.04.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4136255 2020.04.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4136254 2020.04.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4136253 2020.04.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4126928 2020.04.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4126927 2020.04.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4126926 2020.04.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4126925 2020.04.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4126924 2020.04.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4126923 2020.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4126922 2020.04.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4126921 2020.04.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4126920 2020.04.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4126919 2020.04.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4126918 2020.04.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4126917 2020.04.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4126916 2020.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4126915 2020.04.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4126914 2020.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4126913 2020.04.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4126912 2020.04.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4126911 2020.04.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4126910 2020.04.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4126909 2020.04.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4126908 2020.04.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4126907 2020.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4126906 2020.04.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4126905 2020.04.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4126904 2020.04.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4126903 2020.04.05 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4126902 2020.04.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4118397 2020.04.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4118396 2020.04.04 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4118395 2020.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4118484 2020.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4118483 2020.04.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4118482 2020.04.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 4118481 2020.04.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4118480 2020.04.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4118479 2020.04.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4118478 2020.04.04 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4118477 2020.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4118476 2020.04.04 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4118475 2020.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4118474 2020.04.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4118473 2020.04.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4118472 2020.04.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4118471 2020.04.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4118470 2020.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4118469 2020.04.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4118394 2020.04.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4118393 2020.04.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4118392 2020.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4118379 2020.04.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4118391 2020.04.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4118390 2020.04.04 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4118389 2020.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4118388 2020.04.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4118387 2020.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4118386 2020.04.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4118385 2020.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4118384 2020.04.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4118383 2020.04.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4118382 2020.04.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4118381 2020.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4118380 2020.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4093571 2020.03.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4092654 2020.03.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4091032 2020.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4091031 2020.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4091030 2020.03.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 4091029 2020.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4091028 2020.03.28 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4091027 2020.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4091026 2020.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 32 4091025 2020.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4091020 2020.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4091021 2020.03.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4091022 2020.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4091023 2020.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4091024 2020.03.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4091048 2020.03.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4091047 2020.03.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4091046 2020.03.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4091045 2020.03.26 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4091044 2020.03.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4091043 2020.03.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4091042 2020.03.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 4091041 2020.03.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4091040 2020.03.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4091039 2020.03.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4091038 2020.03.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4091037 2020.03.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4091036 2020.03.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4091035 2020.03.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4091034 2020.03.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4072341 2020.03.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4072340 2020.03.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4072339 2020.03.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4072338 2020.03.22 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 4072337 2020.03.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4072336 2020.03.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4072335 2020.03.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4072334 2020.03.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4072333 2020.03.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4072332 2020.03.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4072331 2020.03.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4072330 2020.03.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 4072329 2020.03.22 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4072328 2020.03.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 4072327 2020.03.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 4072326 2020.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4072324 2020.03.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4072323 2020.03.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4072322 2020.03.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4072321 2020.03.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4072320 2020.03.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4072319 2020.03.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4072318 2020.03.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4072317 2020.03.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4072316 2020.03.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4072315 2020.03.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4072314 2020.03.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4072312 2020.03.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4072313 2020.03.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4072310 2020.03.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4072311 2020.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 6 4072309 2020.03.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4072307 2020.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4072305 2020.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4072308 2020.03.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 20 4072306 2020.03.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4072304 2020.03.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 4072303 2020.03.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4072302 2020.03.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 4072299 2020.03.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4072301 2020.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4072300 2020.03.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4072297 2020.03.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 100 4072298 2020.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 200 4072296 2020.03.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4048944 2020.03.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12 4048942 2020.03.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4048941 2020.03.19 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4048940 2020.03.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4048939 2020.03.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4048937 2020.03.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4048936 2020.03.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4048935 2020.03.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4048934 2020.03.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4048933 2020.03.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4048932 2020.03.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 4048931 2020.03.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4048930 2020.03.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4048929 2020.03.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4048928 2020.03.19 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4048927 2020.03.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4034940 2020.03.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 4034939 2020.03.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4034938 2020.03.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 72 4034937 2020.03.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4034936 2020.03.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4034935 2020.03.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4034934 2020.03.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4034933 2020.03.17 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4034932 2020.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4034931 2020.03.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4024609 2020.03.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 4024608 2020.03.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4024607 2020.03.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4024606 2020.03.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4024605 2020.03.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4024604 2020.03.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4024603 2020.03.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 4024602 2020.03.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4024601 2020.03.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 4024600 2020.03.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4024599 2020.03.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4024598 2020.03.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4024642 2020.03.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4024641 2020.03.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 4024640 2020.03.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 4024639 2020.03.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4024638 2020.03.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4024637 2020.03.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4024626 2020.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 4024620 2020.03.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4024622 2020.03.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 4024618 2020.03.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4024614 2020.03.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4024615 2020.03.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4024613 2020.03.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4024612 2020.03.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4024611 2020.03.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 4024625 2020.03.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4024621 2020.03.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 4024623 2020.03.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4024619 2020.03.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4024617 2020.03.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4024616 2020.03.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4024636 2020.03.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4024635 2020.03.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4024634 2020.03.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4024633 2020.03.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4024632 2020.03.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4024631 2020.03.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4024630 2020.03.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 4024629 2020.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 4024627 2020.03.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4016436 2020.03.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4016437 2020.03.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 4016435 2020.03.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4016434 2020.03.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4016433 2020.03.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4016427 2020.03.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 4016430 2020.03.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4016429 2020.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4016428 2020.03.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4016444 2020.03.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4016443 2020.03.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4016442 2020.03.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4016441 2020.03.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4016440 2020.03.13 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 4016439 2020.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4016438 2020.03.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4012565 2020.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4012566 2020.03.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4012564 2020.03.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4012563 2020.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4012394 2020.03.13 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 12 4012393 2020.03.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4012407 2020.03.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4012406 2020.03.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4012405 2020.03.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 50 4012404 2020.03.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 4012403 2020.03.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4012402 2020.03.13 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 50 4012400 2020.03.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4012399 2020.03.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4012398 2020.03.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 4012397 2020.03.13 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 4025425 2020.03.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4025426 2020.03.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4025427 2020.03.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4025428 2020.03.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4025429 2020.03.13 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4025430 2020.03.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4005575 2020.03.10 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4005574 2020.03.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4005573 2020.03.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4005572 2020.03.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4005571 2020.03.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4005570 2020.03.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4005569 2020.03.10 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4005568 2020.03.10 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4005567 2020.03.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4005566 2020.03.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4005565 2020.03.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4005564 2020.03.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4005563 2020.03.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4005562 2020.03.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4005561 2020.03.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4005560 2020.03.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4002704 2020.03.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 4002703 2020.03.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4002702 2020.03.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4002701 2020.03.09 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4002700 2020.03.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4002699 2020.03.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4002698 2020.03.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4002697 2020.03.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4001557 2020.03.09 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4001556 2020.03.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4001554 2020.03.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4001553 2020.03.09 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4001550 2020.03.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4001549 2020.03.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4001548 2020.03.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4001547 2020.03.09 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 4001546 2020.03.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4001545 2020.03.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4001543 2020.03.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4001542 2020.03.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4001541 2020.03.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4001540 2020.03.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4001539 2020.03.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4001538 2020.03.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4001537 2020.03.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 4001536 2020.03.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4001535 2020.03.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3997432 2020.03.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3997430 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3997429 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 46 3997428 2020.03.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 3995828 2020.03.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 3995827 2020.03.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 3995826 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 76 3995825 2020.03.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3995830 2020.03.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 3995829 2020.03.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 3995846 2020.03.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 3995845 2020.03.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 3995844 2020.03.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3995843 2020.03.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 3995842 2020.03.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3995841 2020.03.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 30 3995840 2020.03.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 3995838 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 40 3995837 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3995835 2020.03.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3995834 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 3995833 2020.03.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3995832 2020.03.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 3995831 2020.03.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 3995821 2020.03.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 600 3995820 2020.03.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 3995819 2020.03.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 3995816 2020.03.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3995815 2020.03.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 3995814 2020.03.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 3995813 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 3995812 2020.03.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 3995811 2020.03.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 200 3995810 2020.03.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 3995824 2020.03.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 3995823 2020.03.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3993487 2020.03.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3993488 2020.03.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3993489 2020.03.07 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3993485 2020.03.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3993484 2020.03.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3984131 2020.03.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 3984130 2020.03.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3984129 2020.03.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3984128 2020.03.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3984127 2020.03.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 3984126 2020.03.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 3984125 2020.03.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3984124 2020.03.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 3984123 2020.03.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3984121 2020.03.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 3984120 2020.03.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3984119 2020.03.05 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3984118 2020.03.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 3984117 2020.03.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3984116 2020.03.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3977873 2020.03.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3977403 2020.03.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 3977404 2020.03.01 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 3977402 2020.03.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3969177 2020.03.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3969176 2020.03.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 3969175 2020.03.01 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 3969174 2020.03.01 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 500 3969181 2020.03.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 3969180 2020.03.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3969179 2020.03.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3969178 2020.03.01 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 3969204 2020.03.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 3969203 2020.03.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3969201 2020.03.01 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 3969200 2020.03.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3969199 2020.03.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 3969198 2020.03.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3969197 2020.03.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 6 3969196 2020.03.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 3969195 2020.03.01 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 30 3969193 2020.02.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3969192 2020.02.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3969191 2020.02.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3969190 2020.02.29 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 3969189 2020.02.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 6 3969188 2020.02.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3969173 2020.02.29 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3969172 2020.02.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 3969171 2020.02.29 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 12 3969170 2020.02.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3969169 2020.02.29 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 3969168 2020.02.29 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 60 3969167 2020.02.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3969166 2020.02.29 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 3969165 2020.02.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3969164 2020.02.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3969163 2020.02.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3969162 2020.02.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3969161 2020.02.29 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3969159 2020.02.29 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3969158 2020.02.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3969160 2020.02.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3962962 2020.02.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3962968 2020.02.26 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3962967 2020.02.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3962966 2020.02.26 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3962965 2020.02.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 3962964 2020.02.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3962963 2020.02.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 3955443 2020.02.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 3955442 2020.02.24 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 3955441 2020.02.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 3955440 2020.02.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3955459 2020.02.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 3955458 2020.02.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 3955457 2020.02.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3955456 2020.02.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 3955455 2020.02.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 3955454 2020.02.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 3955453 2020.02.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3955452 2020.02.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3955449 2020.02.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3955448 2020.02.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 3955447 2020.02.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 3955446 2020.02.23