Pełna lista obserwacji drużyny

SalixAlba : Arkadiusz Wuwer


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4676092 2020.08.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4674958 2020.08.06 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 4675776 2020.08.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4675777 2020.08.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4676614 2020.08.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 4676615 2020.08.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 36 4676616 2020.08.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4676617 2020.08.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4676618 2020.08.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4676619 2020.08.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4676620 2020.08.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4676621 2020.08.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4676622 2020.08.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 7 4676623 2020.08.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4676624 2020.08.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4676625 2020.08.06 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 4676626 2020.08.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4676627 2020.08.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4676628 2020.08.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4676629 2020.08.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4676636 2020.08.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4676637 2020.08.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4676638 2020.08.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 4676639 2020.08.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4676640 2020.08.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4676641 2020.08.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 4676642 2020.08.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 4676643 2020.08.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4676644 2020.08.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4676645 2020.08.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4676646 2020.08.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4676647 2020.08.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4676648 2020.08.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4676649 2020.08.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4676650 2020.08.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 11 4676651 2020.08.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4676652 2020.08.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 5 4676653 2020.08.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 4676654 2020.08.06 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 4676655 2020.08.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4676656 2020.08.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 4676657 2020.08.06 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 4674341 2020.08.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4674619 2020.08.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4674620 2020.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4674621 2020.08.05 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4674622 2020.08.05 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4674623 2020.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4674624 2020.08.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 4674625 2020.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4674634 2020.08.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4674635 2020.08.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4674636 2020.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4674637 2020.08.05 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 4674638 2020.08.05 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4674639 2020.08.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4674640 2020.08.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4674641 2020.08.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4674642 2020.08.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4674643 2020.08.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4674644 2020.08.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 4674645 2020.08.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4674646 2020.08.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4674647 2020.08.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4667064 2020.08.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4667061 2020.08.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4667060 2020.08.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4667062 2020.08.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4666170 2020.08.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4666168 2020.08.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4666169 2020.08.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4666167 2020.08.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4667063 2020.08.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4664325 2020.08.01 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4663654 2020.08.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4665292 2020.08.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4665293 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4665294 2020.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4665295 2020.08.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4665296 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4665297 2020.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4665298 2020.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4665299 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4665300 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4665301 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4665302 2020.08.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4665303 2020.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4665304 2020.08.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 6 4665305 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4665306 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4665307 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4665308 2020.08.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4665309 2020.08.01 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 4662340 2020.07.31 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4663273 2020.07.31 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4663446 2020.07.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4665311 2020.07.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4665312 2020.07.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4665313 2020.07.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4665314 2020.07.31 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4665315 2020.07.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4665316 2020.07.31 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4665317 2020.07.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4665318 2020.07.31 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4665319 2020.07.31 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 12 4665320 2020.07.31 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4665321 2020.07.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4665322 2020.07.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4661405 2020.07.30 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4661394 2020.07.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 18 4661346 2020.07.30 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4661313 2020.07.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4661312 2020.07.30 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 2 4661443 2020.07.30 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 20 4661631 2020.07.30 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4661632 2020.07.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4661633 2020.07.30 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 4658505 2020.07.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4658504 2020.07.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 4659603 2020.07.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4659604 2020.07.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4659605 2020.07.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4659606 2020.07.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4659607 2020.07.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4659608 2020.07.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4659609 2020.07.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 4659610 2020.07.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4659611 2020.07.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4659612 2020.07.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4659613 2020.07.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4659614 2020.07.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4659615 2020.07.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4659616 2020.07.29 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 7 4659617 2020.07.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4659619 2020.07.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 4659620 2020.07.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4659621 2020.07.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4659622 2020.07.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 4659623 2020.07.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4639100 2020.07.20 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4639101 2020.07.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4639099 2020.07.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4639098 2020.07.20 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4638058 2020.07.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4640194 2020.07.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4640195 2020.07.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 11 4635075 2020.07.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4634160 2020.07.19 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 4633531 2020.07.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4633530 2020.07.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4633529 2020.07.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4631985 2020.07.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4631986 2020.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4631234 2020.07.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4632314 2020.07.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4632315 2020.07.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4632316 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 24 4632317 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4632318 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4632319 2020.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4632320 2020.07.18 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4632321 2020.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4632322 2020.07.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 4632323 2020.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4632324 2020.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 4632325 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 13 4632326 2020.07.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4632327 2020.07.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 14 4632328 2020.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 4632329 2020.07.18 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4632330 2020.07.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4632331 2020.07.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4632332 2020.07.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4632333 2020.07.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 4632334 2020.07.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4632335 2020.07.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4632336 2020.07.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 4632337 2020.07.18 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 4632338 2020.07.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4632339 2020.07.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 4632340 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 18 4632341 2020.07.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4629206 2020.07.17 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4629191 2020.07.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4629190 2020.07.17 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 30 4629189 2020.07.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4628592 2020.07.17 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4628591 2020.07.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4628463 2020.07.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4629062 2020.07.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4629063 2020.07.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 4629770 2020.07.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 12 4629771 2020.07.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4629772 2020.07.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4629773 2020.07.17 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 12 4629774 2020.07.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4629775 2020.07.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4629776 2020.07.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4629777 2020.07.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4629778 2020.07.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4629779 2020.07.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4629780 2020.07.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4629781 2020.07.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 4629782 2020.07.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4629783 2020.07.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4629784 2020.07.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 4629785 2020.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4629786 2020.07.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4629787 2020.07.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4629788 2020.07.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4629789 2020.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4629791 2020.07.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4629792 2020.07.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 4629793 2020.07.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 4629794 2020.07.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 4629795 2020.07.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4629796 2020.07.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4629797 2020.07.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4629907 2020.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4630186 2020.07.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4630187 2020.07.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4630188 2020.07.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4630319 2020.07.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4626885 2020.07.16 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 8 4626884 2020.07.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4626883 2020.07.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4626882 2020.07.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4627220 2020.07.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 300 4627304 2020.07.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4627305 2020.07.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4627306 2020.07.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4627307 2020.07.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4627308 2020.07.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 4627309 2020.07.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4627310 2020.07.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4627311 2020.07.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4627312 2020.07.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4627313 2020.07.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4627314 2020.07.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 4627315 2020.07.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4627316 2020.07.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 4627317 2020.07.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4627318 2020.07.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4627319 2020.07.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4627320 2020.07.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4627321 2020.07.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4627322 2020.07.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4627323 2020.07.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 4627324 2020.07.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4627325 2020.07.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4627326 2020.07.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4625509 2020.07.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4625591 2020.07.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 9 4625592 2020.07.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4625593 2020.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4625594 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4625595 2020.07.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4619671 2020.07.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4619670 2020.07.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4619669 2020.07.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4619668 2020.07.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4619114 2020.07.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4619116 2020.07.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4619117 2020.07.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4619118 2020.07.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4621269 2020.07.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4621270 2020.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4621271 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4621272 2020.07.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4621273 2020.07.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4621274 2020.07.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 4621275 2020.07.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 4621276 2020.07.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4621277 2020.07.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4621278 2020.07.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4621279 2020.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4621280 2020.07.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4621281 2020.07.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4621282 2020.07.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4621283 2020.07.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4621284 2020.07.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4621285 2020.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4621286 2020.07.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 22 4621309 2020.07.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4621310 2020.07.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27 4621311 2020.07.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4621312 2020.07.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4621313 2020.07.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 31 4621314 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 4621315 2020.07.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 4621316 2020.07.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4621317 2020.07.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4621318 2020.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4621319 2020.07.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4621320 2020.07.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4621321 2020.07.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4621322 2020.07.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4621323 2020.07.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4621324 2020.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4621325 2020.07.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4615539 2020.07.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 4 4615540 2020.07.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4615541 2020.07.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4615542 2020.07.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4615543 2020.07.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4615544 2020.07.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4615545 2020.07.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4615546 2020.07.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4615547 2020.07.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 4614260 2020.07.12 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 4608830 2020.07.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4608696 2020.07.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4608697 2020.07.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4608695 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4608694 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4608693 2020.07.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4609163 2020.07.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4610834 2020.07.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4610835 2020.07.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4610836 2020.07.10 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4610837 2020.07.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 26 4610838 2020.07.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4610839 2020.07.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 4610840 2020.07.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4610841 2020.07.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 4610842 2020.07.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4610843 2020.07.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4610844 2020.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4610845 2020.07.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 4610846 2020.07.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4610847 2020.07.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4610848 2020.07.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4610849 2020.07.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4610850 2020.07.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4610851 2020.07.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4610852 2020.07.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4610853 2020.07.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4610854 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4610855 2020.07.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4610856 2020.07.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4610857 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4610858 2020.07.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 4610859 2020.07.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 4610860 2020.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4610861 2020.07.10 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 4610862 2020.07.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4610863 2020.07.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4606611 2020.07.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4607070 2020.07.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4608158 2020.07.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4608159 2020.07.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4608220 2020.07.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4608221 2020.07.09 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4608222 2020.07.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4608223 2020.07.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4608224 2020.07.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4608247 2020.07.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4608248 2020.07.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4608249 2020.07.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4608250 2020.07.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4608251 2020.07.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4608252 2020.07.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 4608253 2020.07.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4608254 2020.07.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4608255 2020.07.09 mapa
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus 2 4605185 2020.07.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 4606002 2020.07.08 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 16 4606003 2020.07.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4606004 2020.07.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 4606005 2020.07.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4606006 2020.07.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4606007 2020.07.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4606008 2020.07.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4606009 2020.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4606010 2020.07.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 4606011 2020.07.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4606012 2020.07.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4606013 2020.07.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 16 4606014 2020.07.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4606015 2020.07.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 4606016 2020.07.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4606017 2020.07.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4606018 2020.07.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4606019 2020.07.08 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4606020 2020.07.08 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4606021 2020.07.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4606022 2020.07.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4606023 2020.07.08 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4606024 2020.07.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 20 4606025 2020.07.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4606026 2020.07.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 7 4606027 2020.07.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4606028 2020.07.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4606029 2020.07.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4606030 2020.07.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4606031 2020.07.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4606032 2020.07.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4606033 2020.07.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4606034 2020.07.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 4606035 2020.07.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4606036 2020.07.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4606037 2020.07.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4606038 2020.07.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4606039 2020.07.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 14 4606040 2020.07.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4606041 2020.07.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 4606042 2020.07.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4606043 2020.07.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4606044 2020.07.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4606045 2020.07.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4606046 2020.07.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4606047 2020.07.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4606048 2020.07.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4606049 2020.07.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4602061 2020.07.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4601827 2020.07.07 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 4601812 2020.07.07 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 23 4601796 2020.07.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4600121 2020.07.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4600036 2020.07.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 4600037 2020.07.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 4600035 2020.07.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4600034 2020.07.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 26 4600033 2020.07.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4600032 2020.07.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4600031 2020.07.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4600030 2020.07.06 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 15 4599646 2020.07.06 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4599911 2020.07.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4599912 2020.07.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4599913 2020.07.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4599914 2020.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4599915 2020.07.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 4599916 2020.07.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 4599926 2020.07.06 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4599927 2020.07.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4599928 2020.07.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4599929 2020.07.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4599930 2020.07.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4599931 2020.07.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 17 4599932 2020.07.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4599933 2020.07.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 4599934 2020.07.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4599935 2020.07.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4599936 2020.07.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4599937 2020.07.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4599938 2020.07.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4599939 2020.07.06 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4601655 2020.07.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4597471 2020.07.05 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 30 4597470 2020.07.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4597426 2020.07.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4597128 2020.07.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4596853 2020.07.05 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4599099 2020.07.05 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4599100 2020.07.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4599105 2020.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 500 4599106 2020.07.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4599107 2020.07.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4599108 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4599109 2020.07.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4599110 2020.07.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4599111 2020.07.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1000 4599112 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4599113 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 13 4599114 2020.07.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 4599115 2020.07.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4599116 2020.07.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4599117 2020.07.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4599118 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 4599119 2020.07.05 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4599120 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4599121 2020.07.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4599122 2020.07.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4599123 2020.07.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4599124 2020.07.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4599125 2020.07.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4599126 2020.07.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4599127 2020.07.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4593986 2020.07.04 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4593301 2020.07.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 18 4591220 2020.07.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4590326 2020.07.03 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4590325 2020.07.03 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4590310 2020.07.03 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 12 4590302 2020.07.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 4590317 2020.07.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 4590678 2020.07.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4591339 2020.07.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4591457 2020.07.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 4591468 2020.07.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4588322 2020.07.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 4588317 2020.07.02 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4588316 2020.07.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4588285 2020.07.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4588284 2020.07.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4588242 2020.07.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4588240 2020.07.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4588241 2020.07.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4588233 2020.07.02 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 4588234 2020.07.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4588125 2020.07.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 4588702 2020.07.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4588739 2020.07.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 100 4589131 2020.07.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4589756 2020.07.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 100 4589757 2020.07.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4589758 2020.07.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 4589759 2020.07.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4589760 2020.07.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4589761 2020.07.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4589762 2020.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4589763 2020.07.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4589764 2020.07.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 80 4589765 2020.07.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4589766 2020.07.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4589767 2020.07.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4589768 2020.07.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4589769 2020.07.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4589770 2020.07.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4589771 2020.07.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4589772 2020.07.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 12 4589773 2020.07.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4589774 2020.07.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4589775 2020.07.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4589776 2020.07.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4589777 2020.07.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4589778 2020.07.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4589779 2020.07.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4589780 2020.07.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4589781 2020.07.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4589782 2020.07.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4589783 2020.07.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4589784 2020.07.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4589785 2020.07.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4589786 2020.07.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4589788 2020.07.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4589789 2020.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4589791 2020.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4589792 2020.07.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4589793 2020.07.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4589794 2020.07.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4589795 2020.07.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4589796 2020.07.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4589797 2020.07.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4589798 2020.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4589799 2020.07.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4589800 2020.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4589830 2020.07.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4589831 2020.07.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 7 4589832 2020.07.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4586946 2020.07.01 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 4586947 2020.07.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4586292 2020.07.01 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4586961 2020.07.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 16 4586962 2020.07.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4587493 2020.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4587494 2020.07.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4587495 2020.07.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4587496 2020.07.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4587497 2020.07.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4587498 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4587499 2020.07.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4587501 2020.07.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4587502 2020.07.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4587503 2020.07.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4587504 2020.07.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4587505 2020.07.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 4587506 2020.07.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4587507 2020.07.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4587508 2020.07.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 4587509 2020.07.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4587510 2020.07.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4587511 2020.07.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4587512 2020.07.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4587513 2020.07.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4587514 2020.07.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4587515 2020.07.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4587516 2020.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4587519 2020.07.01 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 4582887 2020.06.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4583070 2020.06.30 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 4582300 2020.06.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4580416 2020.06.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4580415 2020.06.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4580335 2020.06.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4579912 2020.06.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4579911 2020.06.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4579910 2020.06.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4579909 2020.06.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4579907 2020.06.29 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4579908 2020.06.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4579906 2020.06.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4579905 2020.06.29 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4579713 2020.06.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 4582301 2020.06.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 4582302 2020.06.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4582427 2020.06.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4582428 2020.06.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4582429 2020.06.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 4582469 2020.06.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 4582470 2020.06.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4582471 2020.06.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 4582472 2020.06.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4582473 2020.06.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4582474 2020.06.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 4582475 2020.06.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 24 4582476 2020.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4582477 2020.06.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 4582478 2020.06.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 16 4582503 2020.06.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 4582504 2020.06.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4582505 2020.06.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4582506 2020.06.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4582507 2020.06.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4582508 2020.06.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4582509 2020.06.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4582510 2020.06.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4582511 2020.06.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4582512 2020.06.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 32 4582513 2020.06.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4582514 2020.06.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4582515 2020.06.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4582516 2020.06.29 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4582517 2020.06.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4582518 2020.06.29 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4582519 2020.06.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4582520 2020.06.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4582521 2020.06.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4582522 2020.06.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4582523 2020.06.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4582524 2020.06.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4582525 2020.06.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4578890 2020.06.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4569837 2020.06.26 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 4569838 2020.06.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4567927 2020.06.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4567926 2020.06.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 34 4564849 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4564847 2020.06.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4564845 2020.06.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4564848 2020.06.24 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4564850 2020.06.24 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4564846 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4564745 2020.06.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 30 4563225 2020.06.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4563004 2020.06.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4562282 2020.06.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4562283 2020.06.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4562284 2020.06.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4562285 2020.06.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4562286 2020.06.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4562287 2020.06.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4562288 2020.06.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4562289 2020.06.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4562290 2020.06.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4562291 2020.06.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4562292 2020.06.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4562293 2020.06.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4562294 2020.06.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4562295 2020.06.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4562296 2020.06.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4562297 2020.06.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 4562298 2020.06.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4562299 2020.06.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4562300 2020.06.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4562301 2020.06.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4562302 2020.06.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4562372 2020.06.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4564242 2020.06.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4564243 2020.06.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4564244 2020.06.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4564245 2020.06.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 27 4564246 2020.06.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 28 4564247 2020.06.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 200 4564248 2020.06.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 80 4564249 2020.06.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4564250 2020.06.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4564251 2020.06.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 4564252 2020.06.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 4564253 2020.06.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4564254 2020.06.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4564255 2020.06.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 4564256 2020.06.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 21 4564257 2020.06.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4564258 2020.06.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4564259 2020.06.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4564260 2020.06.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4564261 2020.06.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4564262 2020.06.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4564263 2020.06.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4564264 2020.06.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4564265 2020.06.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4564266 2020.06.23 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4564267 2020.06.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4564268 2020.06.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4564269 2020.06.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4564270 2020.06.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4564271 2020.06.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4564272 2020.06.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4564273 2020.06.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4564274 2020.06.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4564275 2020.06.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4564276 2020.06.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 4564277 2020.06.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4564278 2020.06.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4564279 2020.06.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4564280 2020.06.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4564281 2020.06.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4564282 2020.06.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4564283 2020.06.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4564284 2020.06.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4557426 2020.06.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4557427 2020.06.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4557428 2020.06.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4557429 2020.06.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 7 4557430 2020.06.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4557431 2020.06.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4557432 2020.06.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4557433 2020.06.21 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4557434 2020.06.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4557435 2020.06.21 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4557436 2020.06.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4557437 2020.06.21 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4557438 2020.06.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4557439 2020.06.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4557440 2020.06.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4557441 2020.06.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4557442 2020.06.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4557443 2020.06.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4557444 2020.06.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4557445 2020.06.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4557446 2020.06.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4557447 2020.06.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4557448 2020.06.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4557449 2020.06.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4557450 2020.06.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4557451 2020.06.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4557452 2020.06.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4557453 2020.06.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4557454 2020.06.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4557455 2020.06.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 4557456 2020.06.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4557457 2020.06.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4557458 2020.06.21 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4557459 2020.06.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 4554636 2020.06.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4554637 2020.06.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 4554638 2020.06.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4554639 2020.06.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 4554640 2020.06.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4554641 2020.06.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4554642 2020.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4554643 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 4554644 2020.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4554645 2020.06.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4554646 2020.06.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 4554647 2020.06.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4554648 2020.06.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4554649 2020.06.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4554650 2020.06.20 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 4554651 2020.06.20 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 6 4554652 2020.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4554653 2020.06.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4554654 2020.06.20 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 40 4554655 2020.06.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4554656 2020.06.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4554657 2020.06.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4554658 2020.06.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4554659 2020.06.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4554660 2020.06.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4554661 2020.06.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4554662 2020.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4554663 2020.06.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4554664 2020.06.20 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4550082 2020.06.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4550006 2020.06.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4546832 2020.06.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4546830 2020.06.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4546831 2020.06.18 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4543903 2020.06.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4543873 2020.06.17 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4543826 2020.06.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4543827 2020.06.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 4544430 2020.06.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4544431 2020.06.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4544432 2020.06.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4544433 2020.06.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4544434 2020.06.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4544435 2020.06.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4544436 2020.06.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 45 4544437 2020.06.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4544438 2020.06.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4544439 2020.06.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4544440 2020.06.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4544441 2020.06.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4544442 2020.06.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4544443 2020.06.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4544444 2020.06.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4544445 2020.06.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 4544446 2020.06.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4544447 2020.06.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4544448 2020.06.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 4544449 2020.06.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4544450 2020.06.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4544451 2020.06.17 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 6 4544452 2020.06.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4544453 2020.06.17 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4544454 2020.06.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4544455 2020.06.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4544456 2020.06.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4544457 2020.06.17 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4544458 2020.06.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4544459 2020.06.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4541349 2020.06.16 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4539908 2020.06.16 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4537102 2020.06.15 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4532733 2020.06.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4532734 2020.06.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4532735 2020.06.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4532736 2020.06.14 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4531248 2020.06.13 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4522737 2020.06.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4521607 2020.06.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4521606 2020.06.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4523801 2020.06.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4523802 2020.06.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4508138 2020.06.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4508137 2020.06.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4508136 2020.06.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 4508135 2020.06.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4508134 2020.06.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4508133 2020.06.09 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4508131 2020.06.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4508132 2020.06.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4506786 2020.06.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4506787 2020.06.09 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4506785 2020.06.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4506784 2020.06.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4508167 2020.06.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4508168 2020.06.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4508169 2020.06.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 36 4508170 2020.06.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4508171 2020.06.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4508172 2020.06.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4508173 2020.06.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4508174 2020.06.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4508175 2020.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4508176 2020.06.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4508177 2020.06.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4508178 2020.06.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4508179 2020.06.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4508180 2020.06.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4504682 2020.06.08 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 30 4504683 2020.06.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4505263 2020.06.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 4505264 2020.06.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 4505265 2020.06.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 4505266 2020.06.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 4505267 2020.06.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4505268 2020.06.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4505269 2020.06.08 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4505270 2020.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 4505271 2020.06.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4505272 2020.06.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1200 4505273 2020.06.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4505274 2020.06.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4505275 2020.06.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 4505276 2020.06.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4505277 2020.06.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4505278 2020.06.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 7 4505279 2020.06.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4505280 2020.06.08 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4505281 2020.06.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4505282 2020.06.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4505283 2020.06.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4505284 2020.06.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 7 4505285 2020.06.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 4505286 2020.06.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4499239 2020.06.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4499238 2020.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4497256 2020.06.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4497258 2020.06.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4497257 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4502810 2020.06.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4493557 2020.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4493558 2020.06.06 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 4493559 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4493560 2020.06.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 4493561 2020.06.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4493562 2020.06.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4493563 2020.06.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4484182 2020.06.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4484183 2020.06.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4484184 2020.06.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4484185 2020.06.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4484186 2020.06.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4484187 2020.06.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4484188 2020.06.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4484189 2020.06.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4484190 2020.06.04 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4484191 2020.06.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 4484192 2020.06.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4484193 2020.06.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4484194 2020.06.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4484195 2020.06.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4484196 2020.06.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4484197 2020.06.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4484198 2020.06.04 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4484199 2020.06.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4484200 2020.06.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4484201 2020.06.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4484202 2020.06.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 4484203 2020.06.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4484204 2020.06.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4484205 2020.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4484206 2020.06.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4484207 2020.06.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4484208 2020.06.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4484209 2020.06.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4484210 2020.06.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4480169 2020.06.03 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4480127 2020.06.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 4479269 2020.06.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 120 4479270 2020.06.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4479271 2020.06.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4479273 2020.06.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4481501 2020.06.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4481502 2020.06.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4481503 2020.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4481504 2020.06.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4481505 2020.06.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4481506 2020.06.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 9 4481507 2020.06.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4481508 2020.06.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4481509 2020.06.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4481510 2020.06.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4481511 2020.06.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4481512 2020.06.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4481513 2020.06.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4481514 2020.06.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4481515 2020.06.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4481516 2020.06.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 16 4481517 2020.06.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 160 4481518 2020.06.03 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4481519 2020.06.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4481520 2020.06.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4481521 2020.06.03 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4481522 2020.06.03 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4481523 2020.06.03 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4481524 2020.06.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4481525 2020.06.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4481526 2020.06.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 12 4481539 2020.06.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 4481540 2020.06.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4481541 2020.06.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 34 4481542 2020.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4481543 2020.06.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4481544 2020.06.03 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4481545 2020.06.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4481546 2020.06.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4481547 2020.06.03 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4481548 2020.06.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4481549 2020.06.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4481550 2020.06.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4481777 2020.06.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4483123 2020.06.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4475467 2020.06.02 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4475466 2020.06.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4476289 2020.06.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4476290 2020.06.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4476291 2020.06.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4476292 2020.06.02 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4476293 2020.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 78 4476294 2020.06.02 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4476295 2020.06.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4476296 2020.06.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4476297 2020.06.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4476298 2020.06.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4476299 2020.06.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4476300 2020.06.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4476301 2020.06.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4476302 2020.06.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4476303 2020.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 4476304 2020.06.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4476305 2020.06.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4476306 2020.06.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4476307 2020.06.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4476308 2020.06.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4476309 2020.06.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4476310 2020.06.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4476311 2020.06.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4476312 2020.06.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4476313 2020.06.02 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4476314 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4476315 2020.06.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4476316 2020.06.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4476317 2020.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4476318 2020.06.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 4476319 2020.06.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4476320 2020.06.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4476321 2020.06.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4476322 2020.06.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4476323 2020.06.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4476324 2020.06.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4476325 2020.06.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4476326 2020.06.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4476327 2020.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4476328 2020.06.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4476329 2020.06.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4476330 2020.06.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4476331 2020.06.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4476332 2020.06.02 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4472614 2020.06.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4472613 2020.06.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4472619 2020.06.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4472622 2020.06.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4472844 2020.06.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4472845 2020.06.01 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 4472846 2020.06.01 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 2 4472847 2020.06.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4472848 2020.06.01 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4472849 2020.06.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4472850 2020.06.01 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4472851 2020.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4472852 2020.06.01 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4472853 2020.06.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4472855 2020.06.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4472856 2020.06.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4472857 2020.06.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4472858 2020.06.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4472859 2020.06.01 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4472876 2020.06.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4472877 2020.06.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4472878 2020.06.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4472879 2020.06.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4472880 2020.06.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4472881 2020.06.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 17 4472882 2020.06.01 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4472883 2020.06.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4472884 2020.06.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4472885 2020.06.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4472886 2020.06.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4472887 2020.06.01 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4472888 2020.06.01 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4472889 2020.06.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4472890 2020.06.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 6 4472891 2020.06.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4472892 2020.06.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4472893 2020.06.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4472894 2020.06.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4472895 2020.06.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4472896 2020.06.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4472897 2020.06.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4472898 2020.06.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 4472899 2020.06.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4473457 2020.06.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4473458 2020.06.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4459323 2020.05.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4459324 2020.05.30 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4458793 2020.05.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4458680 2020.05.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4461641 2020.05.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 4461642 2020.05.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4461643 2020.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4461644 2020.05.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4461645 2020.05.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4461646 2020.05.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4461647 2020.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4461648 2020.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 180 4461649 2020.05.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4461650 2020.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4461651 2020.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4461652 2020.05.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4461653 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4461654 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4461655 2020.05.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4461656 2020.05.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4461657 2020.05.30 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4455505 2020.05.29 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 5 4455504 2020.05.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4455506 2020.05.29 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4457267 2020.05.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4458474 2020.05.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4458475 2020.05.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 4458476 2020.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4458477 2020.05.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 4458478 2020.05.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4458479 2020.05.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 4458480 2020.05.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 4458481 2020.05.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4458482 2020.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 120 4458483 2020.05.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 4458484 2020.05.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4458485 2020.05.29 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4458486 2020.05.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4458487 2020.05.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4458488 2020.05.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4458489 2020.05.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4458490 2020.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4458491 2020.05.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 4458492 2020.05.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4458493 2020.05.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4458494 2020.05.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4458495 2020.05.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4458496 2020.05.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4458497 2020.05.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4458498 2020.05.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 4452259 2020.05.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4452261 2020.05.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4452392 2020.05.28 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4452957 2020.05.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4453176 2020.05.28 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4453576 2020.05.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4453577 2020.05.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4453578 2020.05.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4453579 2020.05.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4453580 2020.05.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4453581 2020.05.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4453582 2020.05.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4453583 2020.05.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4453584 2020.05.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4453585 2020.05.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4453586 2020.05.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4453587 2020.05.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4453588 2020.05.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4453589 2020.05.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4453590 2020.05.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4453591 2020.05.28 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4453592 2020.05.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4453593 2020.05.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4453594 2020.05.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4453595 2020.05.28 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4453596 2020.05.28 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4453597 2020.05.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4453598 2020.05.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4453599 2020.05.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4453600 2020.05.28 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4453601 2020.05.28 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4453602 2020.05.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4453603 2020.05.28 mapa
pospolity p