Pełna lista obserwacji drużyny

Pomerania Team :3 : Antoni Ostoja-Lniski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4567932 2020.06.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4567931 2020.06.25 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4567930 2020.06.25 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 4567929 2020.06.25 mapa
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris 4 4567928 2020.06.25 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4566474 2020.06.24 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4566473 2020.06.24 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4566472 2020.06.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4566477 2020.06.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4566475 2020.06.24 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4566476 2020.06.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4566478 2020.06.24 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4566479 2020.06.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4566480 2020.06.24 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 4566481 2020.06.24 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4482655 2020.06.04 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 2 4482654 2020.06.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4482264 2020.06.04 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4482238 2020.06.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4482204 2020.06.04 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4482203 2020.06.04 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4482202 2020.06.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4482199 2020.06.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 62 4482191 2020.06.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4482190 2020.06.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 67 4482182 2020.06.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4482183 2020.06.04 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4482124 2020.06.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4482123 2020.06.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4482122 2020.06.04 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4482120 2020.06.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 4482067 2020.06.04 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 3 4482035 2020.06.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 106 4482034 2020.06.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 4482014 2020.06.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 471 4482015 2020.06.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 19 4482016 2020.06.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4481979 2020.06.04 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 4 4481978 2020.06.04 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 4481976 2020.06.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 4481977 2020.06.04 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 4481920 2020.06.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 42 4481913 2020.06.04 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 4481803 2020.06.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4481804 2020.06.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4481801 2020.06.04 mapa
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 4481802 2020.06.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4470422 2020.06.01 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4470423 2020.06.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4470424 2020.06.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4470425 2020.06.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4470426 2020.06.01 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4468815 2020.05.28 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 4458753 2020.05.28 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4445127 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4445126 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4445125 2020.05.27 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4445124 2020.05.27 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 4445123 2020.05.27 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 12 4445122 2020.05.27 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 4445121 2020.05.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4445130 2020.05.27 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4445131 2020.05.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4445132 2020.05.27 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4447356 2020.05.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4447355 2020.05.27 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4446519 2020.05.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4445476 2020.05.27 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4445218 2020.05.27 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4445136 2020.05.27 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 4415247 2020.05.21 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4415246 2020.05.21 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 2 4410722 2020.05.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4410721 2020.05.20 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 4410720 2020.05.20 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4410719 2020.05.20 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 20 4410724 2020.05.20 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 2 4410725 2020.05.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4410726 2020.05.20 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 5 4410727 2020.05.20 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4415243 2020.05.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 40 4400375 2020.05.18 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4400374 2020.05.18 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4400373 2020.05.18 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 5 4400372 2020.05.18 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4400371 2020.05.18 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4400370 2020.05.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4400376 2020.05.18 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4400377 2020.05.18 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 30 4400378 2020.05.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4400379 2020.05.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4400380 2020.05.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4400381 2020.05.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4400382 2020.05.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4400383 2020.05.17 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4400384 2020.05.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4377677 2020.05.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4377678 2020.05.15 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4372845 2020.05.14 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 5 4372846 2020.05.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4367714 2020.05.13 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4366813 2020.05.13 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4367709 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4367710 2020.05.13 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4367711 2020.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4367712 2020.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4367713 2020.05.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4367715 2020.05.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4367716 2020.05.13 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4354438 2020.05.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4354439 2020.05.10 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4354440 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4354441 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4359284 2020.05.10 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4354437 2020.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4340343 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4339771 2020.05.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4339742 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4339317 2020.05.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4339313 2020.05.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4339294 2020.05.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4339138 2020.05.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4339132 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4339131 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4339130 2020.05.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4339127 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4339080 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4338997 2020.05.09 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4338998 2020.05.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4338896 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4338878 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4338848 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4338847 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4338839 2020.05.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4338820 2020.05.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4338664 2020.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4338416 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4338302 2020.05.09 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 4338240 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4338186 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4338185 2020.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4338184 2020.05.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4338182 2020.05.09 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 4338183 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4338181 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4338087 2020.05.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4338048 2020.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4338046 2020.05.09 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4338045 2020.05.09 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 4338047 2020.05.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4337999 2020.05.09 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4331611 2020.05.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 4331612 2020.05.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 4331613 2020.05.08 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4331614 2020.05.08 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4331615 2020.05.08 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4331616 2020.05.08 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4331617 2020.05.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4331620 2020.05.08 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4332525 2020.05.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4332526 2020.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4332659 2020.05.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4326682 2020.05.07 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4326683 2020.05.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4326684 2020.05.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4326685 2020.05.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4326686 2020.05.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4326687 2020.05.07 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4326688 2020.05.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4326689 2020.05.07 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4326690 2020.05.07 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4310414 2020.05.04 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4310415 2020.05.04 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4310416 2020.05.04 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 4310417 2020.05.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4310418 2020.05.04 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4311237 2020.05.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4311238 2020.05.04 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4311239 2020.05.04 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4302068 2020.05.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4302069 2020.05.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4302070 2020.05.03 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4302071 2020.05.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4302072 2020.05.03 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4302074 2020.05.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4302166 2020.05.03 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4296938 2020.05.02 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4296939 2020.05.02 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4296937 2020.05.02 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4297042 2020.05.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4266975 2020.04.28 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4266976 2020.04.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 24 4256929 2020.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4256928 2020.04.27 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4256317 2020.04.27 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4256316 2020.04.27 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4256315 2020.04.27 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 4 4255686 2020.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4255657 2020.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4255639 2020.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4255640 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4255638 2020.04.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4255612 2020.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4255607 2020.04.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 16 4255574 2020.04.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 14 4255566 2020.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4255567 2020.04.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4255565 2020.04.27 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4255559 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 4255494 2020.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4255485 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4255484 2020.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4255460 2020.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4255459 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 4255421 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4255389 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4255388 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 4255387 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4255386 2020.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4255385 2020.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4255352 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4255275 2020.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 4254994 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 4254993 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4254982 2020.04.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4254980 2020.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4254979 2020.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4254978 2020.04.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4254977 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4254951 2020.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4254950 2020.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4254949 2020.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4254896 2020.04.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4254895 2020.04.27 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4254888 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4254887 2020.04.27 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4254860 2020.04.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 4254846 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4254843 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4254837 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4254834 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4254831 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4254806 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4254805 2020.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4254759 2020.04.27 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4254757 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4254758 2020.04.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4254722 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4254715 2020.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4254716 2020.04.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4254714 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4254713 2020.04.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4254708 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4254707 2020.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4254696 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4254695 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 9 4254694 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4254560 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4254558 2020.04.27 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4254556 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4254557 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4254554 2020.04.27 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4254546 2020.04.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 4254545 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4254405 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4254364 2020.04.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4254324 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4254323 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4254298 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4254297 2020.04.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 4254272 2020.04.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4254271 2020.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4254273 2020.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4254249 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4254245 2020.04.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4254223 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4254222 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4254205 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4254112 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4254091 2020.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 4254090 2020.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 4254058 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4254045 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4254033 2020.04.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4254032 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4254008 2020.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4254009 2020.04.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4253962 2020.04.27 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4253752 2020.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 4253751 2020.04.27 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4253749 2020.04.27 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4253750 2020.04.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 14 4254302 2020.04.27 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 4254362 2020.04.27 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4255615 2020.04.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4257943 2020.04.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4242811 2020.04.26 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4241843 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4241729 2020.04.26 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4241728 2020.04.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4241660 2020.04.26 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4241620 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4241617 2020.04.26 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4241618 2020.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4241616 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4241615 2020.04.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4243952 2020.04.26 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4241885 2020.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4241889 2020.04.26 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4228020 2020.04.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4228019 2020.04.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4228017 2020.04.24 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4228018 2020.04.24 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4228016 2020.04.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4228015 2020.04.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4228014 2020.04.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4228083 2020.04.24 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 4228838 2020.04.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4219900 2020.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4219754 2020.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4223405 2020.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4223393 2020.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4223392 2020.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4223391 2020.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4219529 2020.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4219483 2020.04.23 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4219470 2020.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4223382 2020.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4223371 2020.04.23 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4223370 2020.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4223369 2020.04.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4223368 2020.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4223367 2020.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4223366 2020.04.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4223360 2020.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4223359 2020.04.23 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4219057 2020.04.23 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4219024 2020.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4219023 2020.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4219022 2020.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4218996 2020.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4218971 2020.04.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4218969 2020.04.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4218953 2020.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4223351 2020.04.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4223348 2020.04.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4223345 2020.04.23 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4218916 2020.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4218901 2020.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4218865 2020.04.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 14 4218864 2020.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4223343 2020.04.23 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4223342 2020.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 4223341 2020.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4223339 2020.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4223338 2020.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4223331 2020.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4218717 2020.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4218697 2020.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4218679 2020.04.23 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4218678 2020.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4218677 2020.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4218676 2020.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4218659 2020.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4223313 2020.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4218644 2020.04.23 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4218606 2020.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4218607 2020.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4218509 2020.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4218510 2020.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4218508 2020.04.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4218466 2020.04.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4218440 2020.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4218256 2020.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 4218079 2020.04.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4218006 2020.04.23 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4218004 2020.04.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4217958 2020.04.23 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4217938 2020.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4217935 2020.04.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4217860 2020.04.23 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4217859 2020.04.23 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4217858 2020.04.23 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 4217852 2020.04.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4217789 2020.04.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4217787 2020.04.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4217784 2020.04.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4217783 2020.04.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4226356 2020.04.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4205236 2020.04.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4205235 2020.04.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4205216 2020.04.21 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4205215 2020.04.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4205214 2020.04.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4205213 2020.04.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4205212 2020.04.21 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4205211 2020.04.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4205210 2020.04.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4205209 2020.04.21 mapa
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola 1 4205208 2020.04.21 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4200147 2020.04.20 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4200146 2020.04.20 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4200143 2020.04.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4200145 2020.04.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4200144 2020.04.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4200142 2020.04.20 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4200141 2020.04.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4176802 2020.04.17 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4176801 2020.04.17 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4165653 2020.04.14 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4165654 2020.04.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4165655 2020.04.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4165656 2020.04.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4165657 2020.04.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4165658 2020.04.14 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4165659 2020.04.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4165660 2020.04.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4165661 2020.04.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4165662 2020.04.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4165663 2020.04.14 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4165664 2020.04.14 mapa
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca 1 4156123 2020.04.12 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4156124 2020.04.12 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4156125 2020.04.12 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4156126 2020.04.12 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4156865 2020.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4141124 2020.04.09 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4122060 2020.04.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4122039 2020.04.05 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4120530 2020.04.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4120376 2020.04.05 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4122710 2020.04.05 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4122711 2020.04.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4122712 2020.04.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4122713 2020.04.05 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 40 4122714 2020.04.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4122715 2020.04.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4122730 2020.04.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4122729 2020.04.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4122728 2020.04.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4122720 2020.04.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4122719 2020.04.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4122718 2020.04.05 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4122717 2020.04.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 4122716 2020.04.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4109936 2020.04.02 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4100571 2020.03.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4100572 2020.03.30 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4085592 2020.03.28 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 4085445 2020.03.28 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 50 4085446 2020.03.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4085996 2020.03.28 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4085997 2020.03.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4085998 2020.03.28 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4085999 2020.03.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4086003 2020.03.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4086004 2020.03.28 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4086812 2020.03.28 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4097676 2020.03.28 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 4081391 2020.03.27 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 4081390 2020.03.27 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 100 4081389 2020.03.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4081386 2020.03.27 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4081385 2020.03.27 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4081392 2020.03.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 15 4081393 2020.03.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4081394 2020.03.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4081395 2020.03.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4081396 2020.03.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4081397 2020.03.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4081398 2020.03.27 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4081401 2020.03.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4071182 2020.03.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4071183 2020.03.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 4071184 2020.03.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4071185 2020.03.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4067614 2020.03.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 4067613 2020.03.23 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4067612 2020.03.23 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4067611 2020.03.23 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4067610 2020.03.23 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4060963 2020.03.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 4060964 2020.03.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4067615 2020.03.22 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4051442 2020.03.20 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4038416 2020.03.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4038249 2020.03.18 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4038245 2020.03.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4038168 2020.03.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4038166 2020.03.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 17 4038118 2020.03.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4038116 2020.03.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 14 4038117 2020.03.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 4 4038115 2020.03.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4037759 2020.03.18 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4037758 2020.03.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 4037757 2020.03.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4037756 2020.03.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4037755 2020.03.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4037754 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4037753 2020.03.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4037752 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4037751 2020.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4037644 2020.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4037643 2020.03.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 4037642 2020.03.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4037641 2020.03.18 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 7 4037628 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 4037627 2020.03.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4037626 2020.03.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4037625 2020.03.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4037570 2020.03.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4037569 2020.03.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4037568 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4037571 2020.03.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4037557 2020.03.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4037550 2020.03.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4037549 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4037548 2020.03.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4037546 2020.03.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4037547 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4037536 2020.03.18 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4037535 2020.03.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4037534 2020.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4037533 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 16 4037532 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4037531 2020.03.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4037523 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 38 4037524 2020.03.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4037522 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 24 4037521 2020.03.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4037519 2020.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4037518 2020.03.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4037520 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4037517 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 18 4037516 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4037515 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 14 4037514 2020.03.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4037513 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 4037511 2020.03.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4037512 2020.03.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4037469 2020.03.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4037468 2020.03.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4037467 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4037466 2020.03.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4037465 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4037464 2020.03.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 4037463 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 22 4037462 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 29 4037451 2020.03.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4037450 2020.03.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4037448 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4037449 2020.03.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4037447 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4037414 2020.03.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 21 4037413 2020.03.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4037385 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4037384 2020.03.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4037380 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 24 4037381 2020.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4037379 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 11 4037378 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4037363 2020.03.18 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4037358 2020.03.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4037359 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4037335 2020.03.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4037334 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 11 4037307 2020.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4037306 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 11 4037305 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 11 4037302 2020.03.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4037301 2020.03.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4037300 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 43 4037299 2020.03.18 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 4039506 2020.03.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4032901 2020.03.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4032895 2020.03.17 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 4032894 2020.03.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4032893 2020.03.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4032892 2020.03.17 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4032891 2020.03.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4032890 2020.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4032889 2020.03.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4032902 2020.03.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4032903 2020.03.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4034463 2020.03.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4032910 2020.03.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4032909 2020.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4032908 2020.03.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4032907 2020.03.17 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4032906 2020.03.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4032905 2020.03.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4032904 2020.03.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4028827 2020.03.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4029010 2020.03.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4022758 2020.03.15 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4022760 2020.03.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4022761 2020.03.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4022762 2020.03.15 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4022763 2020.03.15 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4012196 2020.03.13 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4012195 2020.03.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3995650 2020.03.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 3994932 2020.03.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 3994893 2020.03.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3994894 2020.03.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3994787 2020.03.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3994782 2020.03.08 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 15 3994781 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 3994780 2020.03.08 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 3994779 2020.03.08 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3993693 2020.03.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3993694 2020.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3993695 2020.03.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 3999610 2020.03.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 3992932 2020.03.07 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 3992931 2020.03.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 3984370 2020.03.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3984371 2020.03.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3984372 2020.03.05 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3984373 2020.03.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 3984374 2020.03.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 3978173 2020.03.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3978172 2020.03.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 3972307 2020.03.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 3972308 2020.03.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3972310 2020.03.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3972311 2020.03.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 3972312 2020.03.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 3972339 2020.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3972340 2020.03.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3965050 2020.02.29 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 3965051 2020.02.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3965052 2020.02.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 3965053 2020.02.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3965054 2020.02.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 3965057 2020.02.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 3966617 2020.02.29 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3960821 2020.02.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3959601 2020.02.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 3956637 2020.02.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3955135 2020.02.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3950796 2020.02.23 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 3950798 2020.02.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3950799 2020.02.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3950797 2020.02.23 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3950800 2020.02.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3939854 2020.02.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 3939853 2020.02.20 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 3939765 2020.02.20 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 3939763 2020.02.20 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3939764 2020.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 3939762 2020.02.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3941998 2020.02.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3935035 2020.02.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3925755 2020.02.16 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 3912441 2020.02.10 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 3912440 2020.02.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3900937 2020.02.08 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 3900938 2020.02.08 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 3900936 2020.02.08 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 3900939 2020.02.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3900665 2020.02.08 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 3887436 2020.02.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3864102 2020.01.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3864103 2020.01.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 3861069 2020.01.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3860605 2020.01.24 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 3860604 2020.01.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3860517 2020.01.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3860516 2020.01.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3860515 2020.01.24 mapa
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum 1 3862875 2020.01.24 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3858968 2020.01.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3858969 2020.01.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 3858967 2020.01.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3858510 2020.01.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3858509 2020.01.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3858508 2020.01.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3858506 2020.01.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3858507 2020.01.23 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3857116 2020.01.22 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 3857115 2020.01.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3857078 2020.01.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3856981 2020.01.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 3856978 2020.01.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3856959 2020.01.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 3856797 2020.01.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 3856796 2020.01.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3856789 2020.01.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 3857155 2020.01.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3857156 2020.01.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3854505 2020.01.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3854010 2020.01.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3853645 2020.01.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 3854292 2020.01.21 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 10 3838857 2020.01.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 3838858 2020.01.17 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3838859 2020.01.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3838860 2020.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3838861 2020.01.17 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 3838862 2020.01.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 3838863 2020.01.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3836631 2020.01.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3830189 2020.01.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3814810 2020.01.11 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 3814260 2020.01.11 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 1 3814197 2020.01.11 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 14 3814184 2020.01.11 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 3814179 2020.01.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3814168 2020.01.11 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 3814166 2020.01.11 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 1 3814167 2020.01.11 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 3814123 2020.01.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3814053 2020.01.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3806562 2020.01.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3806561 2020.01.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3804837 2020.01.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3804052 2020.01.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3804050 2020.01.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 8 3797693 2020.01.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3797459 2020.01.06 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 3797449 2020.01.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3797447 2020.01.06 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 3797441 2020.01.06 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 3797089 2020.01.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3799388 2020.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3799389 2020.01.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 3799386 2020.01.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3799387 2020.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3793128 2020.01.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 3793127 2020.01.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 3793126 2020.01.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3792647 2020.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3792645 2020.01.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3792646 2020.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3792644 2020.01.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3792643 2020.01.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3792642 2020.01.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3792641 2020.01.05 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3792640 2020.01.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3792639 2020.01.05 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3792638 2020.01.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 3799403 2020.01.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 3792098 2020.01.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3788617 2020.01.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3784579 2020.01.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3784549 2020.01.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3779503 2020.01.02 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 3779499 2020.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3779497 2020.01.02 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 3779496 2020.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 3779498 2020.01.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 3779495 2020.01.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3779494 2020.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3779452 2020.01.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3773927 2020.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3774480 2020.01.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3773997 2020.01.01 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 3775466 2020.01.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 500 3775468 2020.01.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3775467 2020.01.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 20 3774799 2020.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 3774621 2020.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3774519 2020.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3774508 2020.01.01 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 3774463 2020.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3774464 2020.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3774255 2020.01.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 3774253 2020.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3774254 2020.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 3773916 2020.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3773871 2020.01.01 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 3773870 2020.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 9 3773863 2020.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1000 3773864 2020.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 3773700 2020.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3773694 2020.01.01 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 3773612 2020.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 3773586 2020.01.01 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 3773570 2020.01.01 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 3773564 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 3773525 2020.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3773515 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3773495 2020.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3773489 2020.01.01 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3773444 2020.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 3773308 2020.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 3772908 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3772907 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3772906 2020.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3772905 2020.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3772901 2020.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3772904 2020.01.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3772903 2020.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3772902 2020.01.01 mapa