Pełna lista obserwacji drużyny

Dzika Ochota : Stanisław Łubieński


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4923278 2020.11.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4923275 2020.11.15 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 4923276 2020.11.15 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4923274 2020.11.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4923273 2020.11.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4923272 2020.11.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4923277 2020.11.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4923271 2020.11.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4923270 2020.11.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4923269 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4923268 2020.11.14 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4923267 2020.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4923266 2020.11.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4923265 2020.11.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4923264 2020.11.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4923263 2020.11.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4923262 2020.11.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4912538 2020.11.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4912539 2020.11.11 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4912537 2020.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4912536 2020.11.11 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4912535 2020.11.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 4912534 2020.11.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4912532 2020.11.11 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 4912533 2020.11.11 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4912530 2020.11.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4912531 2020.11.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4912529 2020.11.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4912527 2020.11.11 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4912526 2020.11.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4912528 2020.11.04 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4891436 2020.11.02 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4891434 2020.11.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4891435 2020.10.29 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4891433 2020.10.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4891432 2020.10.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4874901 2020.10.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4874900 2020.10.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4874899 2020.10.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4874897 2020.10.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4874898 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4874896 2020.10.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4874892 2020.10.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4874895 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4874891 2020.10.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4874894 2020.10.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4874893 2020.10.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4874889 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4874890 2020.10.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4874887 2020.10.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4874888 2020.10.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 4874885 2020.10.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4874886 2020.10.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4874883 2020.10.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4874884 2020.10.24 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4874881 2020.10.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4874882 2020.10.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4863016 2020.10.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4863017 2020.10.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4863013 2020.10.18 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4863014 2020.10.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4863015 2020.10.16 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4846914 2020.10.10 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 4846911 2020.10.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4846910 2020.10.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 4846913 2020.10.09 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4846912 2020.10.08 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4846909 2020.10.08 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4846908 2020.10.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 120 4820939 2020.10.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4820148 2020.10.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4820221 2020.10.03 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4820222 2020.10.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4820223 2020.10.03 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 4820225 2020.10.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4820226 2020.10.03 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4820227 2020.10.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4820229 2020.10.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4820230 2020.10.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4820232 2020.10.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4820941 2020.09.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4820940 2020.09.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4766161 2020.08.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4766162 2020.08.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4766160 2020.08.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 9 4716553 2020.08.23 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4716554 2020.08.23 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4716552 2020.08.12 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4716551 2020.08.12 mapa
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus 1 4716549 2020.08.11 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4716550 2020.08.11 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4652924 2020.07.26 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4652922 2020.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4652925 2020.07.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4652926 2020.07.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 4652923 2020.07.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4652921 2020.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4652920 2020.07.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4652919 2020.07.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4652918 2020.07.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4652910 2020.07.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4652911 2020.07.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4652912 2020.07.21 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4652913 2020.07.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4652914 2020.07.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4652915 2020.07.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4652916 2020.07.21 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 4652917 2020.07.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4652909 2020.07.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4652908 2020.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4652907 2020.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4652906 2020.07.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4652904 2020.07.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4652903 2020.07.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4652902 2020.07.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4652901 2020.07.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 4652900 2020.07.18 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4606621 2020.07.08 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4606619 2020.07.05 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4606620 2020.07.05 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4535696 2020.06.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4535695 2020.06.14 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4535694 2020.06.14 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 4535693 2020.06.14 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4535692 2020.06.13 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4527443 2020.06.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4527444 2020.06.13 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4527442 2020.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4527441 2020.06.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4527440 2020.06.13 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4524036 2020.06.12 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4524035 2020.06.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4524033 2020.06.08 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4524034 2020.06.08 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4524037 2020.06.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4468453 2020.05.31 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4466578 2020.05.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4466579 2020.05.31 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4466577 2020.05.31 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4466576 2020.05.31 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4466574 2020.05.31 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4466575 2020.05.31 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4466573 2020.05.31 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 4466572 2020.05.31 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4466571 2020.05.31 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 4462928 2020.05.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4454978 2020.05.29 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4454975 2020.05.29 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4454976 2020.05.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4454973 2020.05.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4454971 2020.05.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4454974 2020.05.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4454972 2020.05.29 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4454970 2020.05.29 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4454977 2020.05.29 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4445988 2020.05.27 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4445987 2020.05.27 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4445989 2020.05.27 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4445982 2020.05.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4445981 2020.05.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4445983 2020.05.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4445980 2020.05.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 4 4445985 2020.05.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4445978 2020.05.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4445979 2020.05.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4445977 2020.05.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4445976 2020.05.25 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4445975 2020.05.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4445974 2020.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4445972 2020.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4445973 2020.05.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4445971 2020.05.24 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4445970 2020.05.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4429071 2020.05.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4429069 2020.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4429068 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4429066 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4429065 2020.05.23 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4429064 2020.05.22 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4429072 2020.05.22 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4429073 2020.05.21 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4404250 2020.05.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4404251 2020.05.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4404254 2020.05.18 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4397997 2020.05.17 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4397996 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4398000 2020.05.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4397995 2020.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4397998 2020.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4397994 2020.05.17 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4397992 2020.05.17 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4397993 2020.05.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4398003 2020.05.17 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4397999 2020.05.17 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4398001 2020.05.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4398002 2020.05.17 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4377880 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4377887 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4377886 2020.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4377884 2020.05.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4377885 2020.05.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4377882 2020.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4377883 2020.05.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4377881 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4377877 2020.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4377876 2020.05.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4377874 2020.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4377878 2020.05.15 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4377875 2020.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4377873 2020.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4377872 2020.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4377870 2020.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4377871 2020.05.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4377869 2020.05.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4377868 2020.05.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4377866 2020.05.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4377867 2020.05.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4377864 2020.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 4377862 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4377863 2020.05.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4377865 2020.05.15 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4377861 2020.05.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4377860 2020.05.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4377859 2020.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4377858 2020.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4377857 2020.05.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4377856 2020.05.15 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4377855 2020.05.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4377854 2020.05.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4377853 2020.05.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4377852 2020.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4377851 2020.05.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4377850 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4377847 2020.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4377848 2020.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4377849 2020.05.15 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4377846 2020.05.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4377844 2020.05.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4377845 2020.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4377843 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4377842 2020.05.15 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4377840 2020.05.15 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4377841 2020.05.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4377839 2020.05.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4377838 2020.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4377879 2020.05.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4373036 2020.05.14 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4373037 2020.05.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4373034 2020.05.14 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4373035 2020.05.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4373030 2020.05.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4373028 2020.05.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4373031 2020.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 4373033 2020.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4373029 2020.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 4373032 2020.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4373026 2020.05.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 8 4373027 2020.05.14 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 7 4373025 2020.05.14 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4373024 2020.05.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4373023 2020.05.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4373022 2020.05.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4373021 2020.05.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4373020 2020.05.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4347785 2020.05.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4347786 2020.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4347783 2020.05.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4347784 2020.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4347781 2020.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4347780 2020.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4347782 2020.05.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4347779 2020.05.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4347775 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4347777 2020.05.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4347778 2020.05.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4347776 2020.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4347774 2020.05.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4347772 2020.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4347773 2020.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4347771 2020.05.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4347770 2020.05.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4347768 2020.05.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4347769 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4347767 2020.05.10 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4347764 2020.05.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4347765 2020.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4347766 2020.05.10 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4347763 2020.05.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4347762 2020.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4347761 2020.05.10 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4347759 2020.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4347760 2020.05.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4347758 2020.05.10 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4347757 2020.05.10 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4347756 2020.05.10 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4347755 2020.05.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4347754 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4339171 2020.05.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4339170 2020.05.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4339169 2020.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4339168 2020.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4339167 2020.05.08 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4339164 2020.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4339165 2020.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4330178 2020.05.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4330179 2020.05.07 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4330181 2020.05.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4330182 2020.05.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 6 4339162 2020.05.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4339163 2020.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4339166 2020.05.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4330177 2020.05.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4330176 2020.05.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4330175 2020.05.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4330174 2020.05.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4330173 2020.05.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4330170 2020.05.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4330180 2020.05.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4330172 2020.05.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4330171 2020.05.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4315476 2020.05.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4315475 2020.05.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4313864 2020.05.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4313805 2020.05.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4313806 2020.05.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 3 4313803 2020.05.04 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4313804 2020.05.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4313802 2020.05.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4313801 2020.05.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4313800 2020.05.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4313799 2020.05.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4313798 2020.05.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4313796 2020.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4313797 2020.05.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4313794 2020.05.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4313795 2020.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4313793 2020.05.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4313792 2020.05.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4313791 2020.05.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4313790 2020.05.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4313789 2020.05.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4313788 2020.05.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4313787 2020.05.04 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4313785 2020.05.03 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4313786 2020.05.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4330169 2020.05.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4313872 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4313871 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4313869 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4313868 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4313867 2020.05.02 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4313866 2020.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4313865 2020.05.02 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4313870 2020.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4313873 2020.05.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4313863 2020.04.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4254289 2020.04.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4254290 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4254288 2020.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4254287 2020.04.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4254285 2020.04.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4254286 2020.04.26 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4254291 2020.04.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4254284 2020.04.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4254283 2020.04.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4254282 2020.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4254281 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4254280 2020.04.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4254279 2020.04.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4254278 2020.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4254275 2020.04.25 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4254277 2020.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4254276 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4224532 2020.04.22 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4224533 2020.04.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4224534 2020.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 4224535 2020.04.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4197513 2020.04.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4197512 2020.04.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4197510 2020.04.19 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4197508 2020.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4197507 2020.04.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4197504 2020.04.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4197502 2020.04.19 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4197500 2020.04.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4197498 2020.04.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4197515 2020.04.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4197514 2020.04.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4197511 2020.04.19 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4197509 2020.04.19 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4197506 2020.04.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4197505 2020.04.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4197503 2020.04.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4197501 2020.04.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4197499 2020.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4197496 2020.04.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4197497 2020.04.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4197495 2020.04.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4197494 2020.04.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4197493 2020.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4197492 2020.04.19 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4197491 2020.04.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4197489 2020.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4197490 2020.04.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4197522 2020.04.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4197516 2020.04.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4197517 2020.04.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4197518 2020.04.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4197519 2020.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4197520 2020.04.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4197521 2020.04.19 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4182370 2020.04.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4182354 2020.04.17 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4182369 2020.04.14 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4182368 2020.04.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4182367 2020.04.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4182366 2020.04.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4182364 2020.04.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4182363 2020.04.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4182362 2020.04.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4182361 2020.04.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4182360 2020.04.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4182359 2020.04.06 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4182358 2020.04.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4182357 2020.04.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4182356 2020.04.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4182355 2020.04.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4182352 2020.04.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4182351 2020.04.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4182353 2020.04.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4182350 2020.04.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4182349 2020.04.06 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4182346 2020.04.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4182347 2020.04.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4182348 2020.04.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4182345 2020.04.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4182344 2020.04.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4182343 2020.04.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4182341 2020.04.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4182342 2020.04.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4182340 2020.04.06 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4182338 2020.04.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4182339 2020.04.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4107667 2020.04.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4107666 2020.04.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4107665 2020.04.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4107517 2020.04.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4107516 2020.04.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4107515 2020.04.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4107330 2020.04.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4107329 2020.04.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4107328 2020.04.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4107327 2020.04.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4107326 2020.04.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4107325 2020.04.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4107324 2020.04.01 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 4107339 2020.03.31 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4087715 2020.03.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4087716 2020.03.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4087717 2020.03.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4087714 2020.03.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4087713 2020.03.28 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4087710 2020.03.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4087711 2020.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4087712 2020.03.28 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4087708 2020.03.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4087707 2020.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4087706 2020.03.28 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4087634 2020.03.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4087635 2020.03.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 14 4087619 2020.03.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4087528 2020.03.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4087704 2020.03.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4087705 2020.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4087703 2020.03.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4090884 2020.03.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4088909 2020.03.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4090885 2020.03.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4080802 2020.03.26 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4080804 2020.03.26 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 4080805 2020.03.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4080806 2020.03.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4050681 2020.03.20 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4050680 2020.03.20 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 4050679 2020.03.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4050678 2020.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4049227 2020.03.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4049225 2020.03.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4049226 2020.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4049224 2020.03.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4049223 2020.03.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4049222 2020.03.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 4044127 2020.03.19 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4044128 2020.03.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4044125 2020.03.19 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4044123 2020.03.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4044122 2020.03.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4044121 2020.03.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4044120 2020.03.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4044126 2020.03.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4044119 2020.03.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4044118 2020.03.19 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 4044117 2020.03.19 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4044124 2020.03.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4044116 2020.03.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4044141 2020.03.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4044140 2020.03.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4044138 2020.03.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4044139 2020.03.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4044143 2020.03.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4044136 2020.03.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4044135 2020.03.19 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4044134 2020.03.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4044133 2020.03.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4044137 2020.03.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4044142 2020.03.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4044132 2020.03.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4044131 2020.03.19 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4044144 2020.03.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4046876 2020.03.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4039166 2020.03.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4039167 2020.03.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4044130 2020.03.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4044129 2020.03.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4039165 2020.03.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4029481 2020.03.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4029480 2020.03.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4029482 2020.03.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4029479 2020.03.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4029478 2020.03.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4029477 2020.03.16 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4029476 2020.03.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4029475 2020.03.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4029474 2020.03.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4029473 2020.03.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4029472 2020.03.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4029471 2020.03.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4029470 2020.03.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4030333 2020.03.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4030344 2020.03.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4025461 2020.03.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4025460 2020.03.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4025459 2020.03.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4018251 2020.03.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 4018249 2020.03.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4018250 2020.03.14 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4018247 2020.03.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4018248 2020.03.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4018252 2020.03.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3934001 2020.02.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3933999 2020.02.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3934000 2020.02.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3933995 2020.02.16 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 3933993 2020.02.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3933994 2020.02.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3933996 2020.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3933997 2020.02.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3890718 2020.02.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3890717 2020.02.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3890716 2020.02.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3890715 2020.01.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3846509 2020.01.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3846506 2020.01.19 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 3846505 2020.01.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 3846504 2020.01.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 3850383 2020.01.19 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3849976 2020.01.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3849977 2020.01.19 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3846508 2020.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 3820748 2020.01.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 3820749 2020.01.12 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3820750 2020.01.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3820747 2020.01.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3820746 2020.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3807875 2020.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3807876 2020.01.08 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 3807877 2020.01.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3807874 2020.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3807872 2020.01.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3807873 2020.01.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3807871 2020.01.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3807869 2020.01.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3807870 2020.01.08 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 3807868 2020.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3807867 2020.01.08 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 3807866 2020.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3807865 2020.01.08 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 3807864 2020.01.08 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 3796049 2020.01.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3796050 2020.01.05 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 3796048 2020.01.05 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 3787722 2020.01.03 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 3787720 2020.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3787721 2020.01.03 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3787719 2020.01.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 3777835 2020.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3777833 2020.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 3777834 2020.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3777831 2020.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3777832 2020.01.01 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 3777829 2020.01.01 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 3777830 2020.01.01 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3777828 2020.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 3777824 2020.01.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 7 3777825 2020.01.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3777826 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 3777827 2020.01.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3777821 2020.01.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 3777851 2020.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3777852 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3777823 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3777822 2020.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3777849 2020.01.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 3777850 2020.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3777848 2020.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3777847 2020.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3777846 2020.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3777845 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3777844 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 3777843 2020.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3777842 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3777841 2020.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3777840 2020.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3777839 2020.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3777837 2020.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3777838 2020.01.01 mapa