Pełna lista obserwacji drużyny

Kuropatka : Patrycja Walczak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4809191 2020.09.29 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4809193 2020.09.29 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4809190 2020.09.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4767502 2020.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4767503 2020.09.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4767504 2020.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4767505 2020.09.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4767506 2020.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4767507 2020.09.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4767508 2020.09.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4767509 2020.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4767510 2020.09.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4767511 2020.09.12 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4767512 2020.09.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4767513 2020.09.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4767514 2020.09.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4767515 2020.09.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4767516 2020.09.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4767517 2020.09.12 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4767569 2020.09.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4767537 2020.09.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4767538 2020.09.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4767539 2020.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4767540 2020.09.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 4767541 2020.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4767542 2020.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4767543 2020.09.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4767544 2020.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 4767560 2020.09.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4767561 2020.09.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 4767562 2020.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4767563 2020.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4767564 2020.09.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4767565 2020.09.11 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4767566 2020.09.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4767567 2020.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4767568 2020.09.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4767570 2020.09.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4767571 2020.09.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4767572 2020.09.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4767573 2020.09.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4767574 2020.09.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4767575 2020.09.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4767576 2020.09.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4767577 2020.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4767578 2020.09.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4767579 2020.09.11 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4767580 2020.09.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4767581 2020.09.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4767582 2020.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4767375 2020.09.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4767376 2020.09.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4767377 2020.09.10 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4767378 2020.09.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4767379 2020.09.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4767380 2020.09.10 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4767381 2020.09.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4767382 2020.09.10 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4767383 2020.09.10 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 3 4767384 2020.09.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 4767386 2020.09.10 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 18 4767387 2020.09.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4767388 2020.09.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 4767389 2020.09.10 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4767390 2020.09.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4767391 2020.09.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4767394 2020.09.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4767395 2020.09.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 4767396 2020.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4767397 2020.09.10 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4767398 2020.09.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4767399 2020.09.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4767400 2020.09.10 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 4767401 2020.09.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4767402 2020.09.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4767403 2020.09.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4767408 2020.09.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4767409 2020.09.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4767410 2020.09.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4767411 2020.09.10 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4767412 2020.09.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 18 4767413 2020.09.10 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4767414 2020.09.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4767415 2020.09.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4767416 2020.09.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4767417 2020.09.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4767418 2020.09.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 200 4767419 2020.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4767420 2020.09.10 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4767421 2020.09.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4767422 2020.09.10 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4767423 2020.09.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4767424 2020.09.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4767425 2020.09.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4767426 2020.09.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4767427 2020.09.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4767428 2020.09.10 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4767841 2020.09.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4767842 2020.09.10 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4701924 2020.08.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 4668169 2020.08.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4701999 2020.07.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4702000 2020.07.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4702001 2020.07.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4702002 2020.07.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4702003 2020.07.29 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4702004 2020.07.29 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4702005 2020.07.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4702006 2020.07.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4702007 2020.07.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4553330 2020.06.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4553331 2020.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4553332 2020.06.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4553333 2020.06.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4553334 2020.06.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4553335 2020.06.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4553336 2020.06.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4553337 2020.06.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4553338 2020.06.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4553339 2020.06.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4553340 2020.06.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4553341 2020.06.20 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4553342 2020.06.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4553343 2020.06.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4553344 2020.06.20 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4553345 2020.06.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4461171 2020.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4449324 2020.05.27 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4449323 2020.05.27 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 4449325 2020.05.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4425587 2020.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4425585 2020.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4425586 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4425583 2020.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4425584 2020.05.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4425582 2020.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4425579 2020.05.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4425581 2020.05.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4425580 2020.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4425578 2020.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4425577 2020.05.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4425576 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4425573 2020.05.23 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 4425572 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4425574 2020.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4425571 2020.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4425575 2020.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4425570 2020.05.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4425569 2020.05.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4425568 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4425566 2020.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4425567 2020.05.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4425563 2020.05.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4425562 2020.05.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4425565 2020.05.23 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4425564 2020.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4425561 2020.05.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4425560 2020.05.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 4425559 2020.05.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4425557 2020.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4425558 2020.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4425556 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4425553 2020.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4425554 2020.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4425555 2020.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4425551 2020.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4425552 2020.05.23 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4425550 2020.05.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4380249 2020.05.15 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4363989 2020.05.12 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4363990 2020.05.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4363991 2020.05.12 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4363992 2020.05.12 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4363993 2020.05.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4363994 2020.05.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4363995 2020.05.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4363996 2020.05.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4363997 2020.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4363998 2020.05.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4363999 2020.05.12 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4364000 2020.05.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4364001 2020.05.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4364002 2020.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 4364003 2020.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4337916 2020.05.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4337917 2020.05.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4337915 2020.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4337914 2020.05.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4311436 2020.05.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4305199 2020.05.03 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4305198 2020.05.03 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4307137 2020.05.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4307138 2020.05.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4307139 2020.05.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4270637 2020.04.29 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4270638 2020.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4270639 2020.04.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4270640 2020.04.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4270641 2020.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4270642 2020.04.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4270643 2020.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4270645 2020.04.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4270646 2020.04.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4270647 2020.04.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4270648 2020.04.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 15 4270684 2020.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4270685 2020.04.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4270686 2020.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4270687 2020.04.29 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4270688 2020.04.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4270689 2020.04.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4270690 2020.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4270691 2020.04.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4270692 2020.04.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4270693 2020.04.29 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4270694 2020.04.29 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4270695 2020.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4270696 2020.04.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4270697 2020.04.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4270698 2020.04.29 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4270699 2020.04.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4270700 2020.04.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4270701 2020.04.29 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4270766 2020.04.29 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4270767 2020.04.29 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4270768 2020.04.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4270769 2020.04.29 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4270770 2020.04.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4270771 2020.04.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4270772 2020.04.29 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4270773 2020.04.29 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4270774 2020.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4270775 2020.04.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4270776 2020.04.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4270777 2020.04.29 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4270778 2020.04.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4270779 2020.04.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4270780 2020.04.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4270781 2020.04.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4270782 2020.04.29 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4270798 2020.04.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4270799 2020.04.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4237159 2020.04.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4226441 2020.04.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4226442 2020.04.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4226439 2020.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4226438 2020.04.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4226437 2020.04.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4226440 2020.04.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4173339 2020.04.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4173337 2020.04.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4173338 2020.04.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4173335 2020.04.16 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4173341 2020.04.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4173334 2020.04.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4173333 2020.04.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4173336 2020.04.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4173332 2020.04.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4173328 2020.04.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 56 4173331 2020.04.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4173340 2020.04.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4173330 2020.04.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4173327 2020.04.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4173329 2020.04.16 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4173326 2020.04.16 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4173325 2020.04.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4173323 2020.04.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4173324 2020.04.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4173322 2020.04.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4173319 2020.04.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4173320 2020.04.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4173315 2020.04.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4173321 2020.04.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4173313 2020.04.16 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4173317 2020.04.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4173318 2020.04.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4173316 2020.04.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4173314 2020.04.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4173312 2020.04.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4173311 2020.04.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4173310 2020.04.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4169006 2020.04.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4169009 2020.04.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4169011 2020.04.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 9 4169007 2020.04.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4169008 2020.04.15 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4169014 2020.04.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4169005 2020.04.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4169003 2020.04.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4169004 2020.04.15 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4169001 2020.04.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4169002 2020.04.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4168997 2020.04.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4169000 2020.04.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4168996 2020.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4168999 2020.04.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4168995 2020.04.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4168993 2020.04.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4168998 2020.04.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4168992 2020.04.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4168994 2020.04.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4168991 2020.04.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4168990 2020.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4168989 2020.04.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4168985 2020.04.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4168986 2020.04.15 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4168988 2020.04.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4168987 2020.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4169010 2020.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4169012 2020.04.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4169013 2020.04.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4169015 2020.04.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4169016 2020.04.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4162642 2020.04.13 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4162643 2020.04.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4162644 2020.04.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4162645 2020.04.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4162646 2020.04.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4142609 2020.04.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4142608 2020.04.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4142607 2020.04.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4142606 2020.04.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4142605 2020.04.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4142604 2020.04.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4142603 2020.04.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4142602 2020.04.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4132146 2020.04.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4132147 2020.04.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4132139 2020.04.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4132140 2020.04.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4132138 2020.04.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4132143 2020.04.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4132145 2020.04.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4132144 2020.04.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4132137 2020.04.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4132136 2020.04.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4132135 2020.04.07 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4132142 2020.04.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4132134 2020.04.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4132141 2020.04.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4132132 2020.04.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4132131 2020.04.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4132130 2020.04.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4132133 2020.04.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4132148 2020.04.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4108409 2020.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4108410 2020.04.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4108411 2020.04.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4108412 2020.04.01 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4103485 2020.03.31 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4103484 2020.03.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4103483 2020.03.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4103482 2020.03.31 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4103481 2020.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4103480 2020.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4103479 2020.03.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4103478 2020.03.31 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4103476 2020.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4103477 2020.03.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4103475 2020.03.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4103474 2020.03.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4103473 2020.03.31 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4103486 2020.03.31 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4103487 2020.03.31 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4103488 2020.03.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4103489 2020.03.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4103490 2020.03.31 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4103491 2020.03.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4103492 2020.03.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4103493 2020.03.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4103494 2020.03.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4103495 2020.03.31 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4103496 2020.03.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4103497 2020.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4103498 2020.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4103499 2020.03.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4103500 2020.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4103501 2020.03.31 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4103502 2020.03.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4103503 2020.03.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4103504 2020.03.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4103505 2020.03.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4103506 2020.03.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4103507 2020.03.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4103508 2020.03.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4094970 2020.03.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4094964 2020.03.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 120 4094965 2020.03.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4094968 2020.03.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4094966 2020.03.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 4094962 2020.03.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4094963 2020.03.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4094961 2020.03.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4094960 2020.03.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4094957 2020.03.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 4094958 2020.03.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4094959 2020.03.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4094967 2020.03.29 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4094969 2020.03.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4094971 2020.03.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4094972 2020.03.29 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4074405 2020.03.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4074404 2020.03.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4074401 2020.03.25 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4074399 2020.03.25 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4074400 2020.03.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4074402 2020.03.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4074398 2020.03.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4074403 2020.03.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4074397 2020.03.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4074395 2020.03.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4074396 2020.03.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4074423 2020.03.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4074421 2020.03.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4074422 2020.03.25 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4074419 2020.03.25 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4074420 2020.03.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4074417 2020.03.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4074418 2020.03.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4074415 2020.03.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4074416 2020.03.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4074414 2020.03.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4074412 2020.03.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4074413 2020.03.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4074410 2020.03.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4074411 2020.03.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4074409 2020.03.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4074408 2020.03.25 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4074393 2020.03.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4074391 2020.03.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4074392 2020.03.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4074390 2020.03.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4074394 2020.03.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4074389 2020.03.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4074388 2020.03.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4074387 2020.03.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4074386 2020.03.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4074385 2020.03.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4074384 2020.03.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4074383 2020.03.25 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4074382 2020.03.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4074379 2020.03.25 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4074381 2020.03.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4074380 2020.03.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4074406 2020.03.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4074407 2020.03.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4066549 2020.03.23 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4066547 2020.03.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4066546 2020.03.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4066548 2020.03.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4066545 2020.03.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4066543 2020.03.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4066542 2020.03.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4066544 2020.03.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4066541 2020.03.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4066540 2020.03.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4061262 2020.03.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4054013 2020.03.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4054012 2020.03.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4054011 2020.03.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4054009 2020.03.21 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4054007 2020.03.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4054010 2020.03.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 20 4054008 2020.03.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4054006 2020.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 4054005 2020.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4054003 2020.03.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 4054002 2020.03.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4054001 2020.03.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4054000 2020.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4053999 2020.03.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4053998 2020.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4053997 2020.03.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4039922 2020.03.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4039919 2020.03.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4039921 2020.03.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4039918 2020.03.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4039920 2020.03.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4039908 2020.03.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4039906 2020.03.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4039905 2020.03.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4039902 2020.03.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4039903 2020.03.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4039901 2020.03.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4039899 2020.03.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4039915 2020.03.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4039895 2020.03.18 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4039907 2020.03.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4039892 2020.03.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4039916 2020.03.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4039889 2020.03.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4039890 2020.03.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4039887 2020.03.18 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4039894 2020.03.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 4039914 2020.03.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4039904 2020.03.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4039917 2020.03.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4039913 2020.03.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4039893 2020.03.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4039898 2020.03.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4039897 2020.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4039900 2020.03.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4039912 2020.03.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4039891 2020.03.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4039911 2020.03.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4039909 2020.03.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4039888 2020.03.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4039896 2020.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4039910 2020.03.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4039886 2020.03.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4033044 2020.03.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4033043 2020.03.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4033042 2020.03.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4033040 2020.03.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4033039 2020.03.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4033037 2020.03.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4033038 2020.03.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4033035 2020.03.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4033036 2020.03.17 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4033041 2020.03.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4033033 2020.03.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4033034 2020.03.17 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4033032 2020.03.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4033031 2020.03.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4033059 2020.03.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4033060 2020.03.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4033057 2020.03.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4033056 2020.03.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4033058 2020.03.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4033055 2020.03.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4033054 2020.03.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4033052 2020.03.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4033053 2020.03.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4033049 2020.03.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4033051 2020.03.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4033050 2020.03.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 4033048 2020.03.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4033046 2020.03.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4033047 2020.03.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4033045 2020.03.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4033026 2020.03.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4033028 2020.03.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4033023 2020.03.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4033029 2020.03.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4033022 2020.03.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4033025 2020.03.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4033024 2020.03.17 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 4033027 2020.03.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4033020 2020.03.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4033021 2020.03.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4033017 2020.03.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4033018 2020.03.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4033019 2020.03.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4033016 2020.03.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4033015 2020.03.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4033014 2020.03.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4029376 2020.03.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4029377 2020.03.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4029378 2020.03.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4029379 2020.03.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4028094 2020.03.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4028096 2020.03.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4028097 2020.03.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 4028098 2020.03.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4028099 2020.03.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4028100 2020.03.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 4028103 2020.03.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4028104 2020.03.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4028105 2020.03.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 4028106 2020.03.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4028107 2020.03.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4028101 2020.03.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3996093 2020.03.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 3994747 2020.03.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3987807 2020.03.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3987813 2020.03.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 3987805 2020.03.06 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3987808 2020.03.06 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3987806 2020.03.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3987814 2020.03.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3987815 2020.03.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3987812 2020.03.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3987809 2020.03.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3987804 2020.03.06 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3987801 2020.03.06 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 50 3987811 2020.03.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3987800 2020.03.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3987803 2020.03.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 3987802 2020.03.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 3966643 2020.02.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3966642 2020.02.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3966641 2020.02.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 3966640 2020.02.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 3966639 2020.02.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 3966638 2020.02.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 3966637 2020.02.29 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3960137 2020.02.27 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 3960138 2020.02.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3960451 2020.02.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3960205 2020.02.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3960211 2020.02.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 3960203 2020.02.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3960201 2020.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 3960200 2020.02.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3960199 2020.02.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3960204 2020.02.27 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 3960142 2020.02.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 3960143 2020.02.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 3960139 2020.02.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 3960135 2020.02.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 3960194 2020.02.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3960185 2020.02.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 3960184 2020.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3960182 2020.02.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3960192 2020.02.27 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3960183 2020.02.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 3960188 2020.02.27 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3960191 2020.02.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3960186 2020.02.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3960189 2020.02.27 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3960190 2020.02.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 3960140 2020.02.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3960452 2020.02.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3960453 2020.02.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3960145 2020.02.27 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 3960146 2020.02.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 38 3960147 2020.02.27 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 3960148 2020.02.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 3960149 2020.02.27 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3960181 2020.02.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 3957996 2020.02.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3957997 2020.02.26 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3957998 2020.02.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3957999 2020.02.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3958000 2020.02.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3958001 2020.02.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3958002 2020.02.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3939755 2020.02.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 3939756 2020.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 3939757 2020.02.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 3939758 2020.02.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3939759 2020.02.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3939760 2020.02.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3939761 2020.02.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3934693 2020.02.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3934695 2020.02.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 3934694 2020.02.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 3934692 2020.02.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 3934690 2020.02.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 3934691 2020.02.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3934689 2020.02.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 3934697 2020.02.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 3934698 2020.02.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 3934699 2020.02.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 3934700 2020.02.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 3934701 2020.02.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3934702 2020.02.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3934703 2020.02.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3934704 2020.02.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 3934705 2020.02.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3934706 2020.02.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 3934707 2020.02.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 3934708 2020.02.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3935186 2020.02.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3935187 2020.02.18 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 3936042 2020.02.18 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 3922337 2020.02.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 3922224 2020.02.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 3918398 2020.02.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3918399 2020.02.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3918400 2020.02.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 3918401 2020.02.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 3918402 2020.02.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3918403 2020.02.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3916016 2020.02.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3916015 2020.02.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 3916014 2020.02.13 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 3 3916018 2020.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3916013 2020.02.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 3916011 2020.02.13 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3916010 2020.02.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 3916012 2020.02.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3916009 2020.02.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3916008 2020.02.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3916007 2020.02.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 3916006 2020.02.13 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3916004 2020.02.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3916005 2020.02.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3916003 2020.02.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 3916002 2020.02.13 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3916001 2020.02.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 3916000 2020.02.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 15 3915999 2020.02.13 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 3915997 2020.02.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3915998 2020.02.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3915996 2020.02.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3915994 2020.02.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3915995 2020.02.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3915992 2020.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3915993 2020.02.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 3915991 2020.02.13 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3915990 2020.02.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 3916017 2020.02.13 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3916019 2020.02.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3916020 2020.02.13 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3916021 2020.02.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 3916022 2020.02.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 15 3916023 2020.02.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 3916024 2020.02.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 11 3914471 2020.02.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3914064 2020.02.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3914063 2020.02.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 3914062 2020.02.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3914072 2020.02.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3914073 2020.02.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 3914074 2020.02.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3912835 2020.02.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 30 3912836 2020.02.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3912837 2020.02.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3911111 2020.02.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3908166 2020.02.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 3906786 2020.02.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3906802 2020.02.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 3906800 2020.02.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 3906799 2020.02.09 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 3906797 2020.02.09 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3906798 2020.02.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 3906795 2020.02.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3906796 2020.02.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 3906794 2020.02.09 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 3906793 2020.02.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3906792 2020.02.09 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 3906791 2020.02.09 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 3906790 2020.02.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3906789 2020.02.09 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3906788 2020.02.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3906787 2020.02.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3906785 2020.02.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 25 3906784 2020.02.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3906783 2020.02.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 3906782 2020.02.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 3906781 2020.02.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 3906779 2020.02.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3906777 2020.02.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3906778 2020.02.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3906774 2020.02.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3906772 2020.02.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3906773 2020.02.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3906771 2020.02.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3906770 2020.02.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 70 3901120 2020.02.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3901118 2020.02.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 3901116 2020.02.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3901117 2020.02.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 45 3901119 2020.02.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3881930 2020.01.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3881929 2020.01.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3870961 2020.01.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3870960 2020.01.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3870959 2020.01.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 3870957 2020.01.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3870958 2020.01.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 3870954 2020.01.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 3870956 2020.01.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 3870953 2020.01.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 3870955 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3870952 2020.01.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3870951 2020.01.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 3870950 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3869787 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3869786 2020.01.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3869785 2020.01.26 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 3868612 2020.01.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 3868613 2020.01.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3868611 2020.01.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3868610 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3868608 2020.01.26 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3868607 2020.01.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 3868609 2020.01.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 3868606 2020.01.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3868605 2020.01.26 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3868603 2020.01.26 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3868602 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3868604 2020.01.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3868601 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3868600 2020.01.26 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 63 3868599 2020.01.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 3867491 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3867490 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3867489 2020.01.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 3867488 2020.01.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3867487 2020.01.26 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3867486 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3867485 2020.01.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3867484 2020.01.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3867483 2020.01.26 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 3867482 2020.01.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3867481 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 3867480 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3867477 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3867479 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3867476 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3867478 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3867475 2020.01.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 3867474 2020.01.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 3867472 2020.01.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 3867473 2020.01.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3867471 2020.01.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 3867470 2020.01.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 3867469 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3867184 2020.01.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 3867185 2020.01.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 3867186 2020.01.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3867187 2020.01.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 3867188 2020.01.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3867189 2020.01.26 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3867190 2020.01.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 3867191 2020.01.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3867192 2020.01.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 3867193 2020.01.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3867194 2020.01.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3867195 2020.01.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3867196 2020.01.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 3867197 2020.01.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3867198 2020.01.26 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 3865631 2020.01.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 3865630 2020.01.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 3865629 2020.01.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3865627 2020.01.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3865626 2020.01.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 3865628 2020.01.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 3865624 2020.01.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 3865625 2020.01.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3864039 2020.01.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3864040 2020.01.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 3864038 2020.01.25 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 3864037 2020.01.25 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 3864036 2020.01.25 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 3864035 2020.01.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3863762 2020.01.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3863759 2020.01.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 3863760 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 3863758 2020.01.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 3863756 2020.01.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 3863757 2020.01.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 3863755 2020.01.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 3863753 2020.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3863754 2020.01.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3863752 2020.01.25 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3863751 2020.01.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3863749 2020.01.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3863748 2020.01.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3863750 2020.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3863747 2020.01.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 3863746 2020.01.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 3863745 2020.01.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3863743 2020.01.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 3863744 2020.01.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3863742 2020.01.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 3863737 2020.01.25 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3863736 2020.01.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 6 3863741 2020.01.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 3863740 2020.01.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3863739 2020.01.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 3863734 2020.01.25 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 3863732 2020.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3863735 2020.01.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3863731 2020.01.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3863733 2020.01.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3863729 2020.01.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3863738 2020.01.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 3863730 2020.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3863728 2020.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3863727 2020.01.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3863726 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 3863076 2020.01.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3863075 2020.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3863063 2020.01.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3863064 2020.01.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3851632 2020.01.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 3851368 2020.01.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 3851348 2020.01.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 3851347 2020.01.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3851346 2020.01.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 3851344 2020.01.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 3851343 2020.01.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 3851341 2020.01.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3851340 2020.01.20 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 3851339 2020.01.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 3843983 2020.01.18 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3841074 2020.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 70 3838319 2020.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 3838283 2020.01.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 3838281 2020.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3838282 2020.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3838280 2020.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3838279 2020.01.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 3838278 2020.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 3838277 2020.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3838276 2020.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 3838275 2020.01.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 3838274 2020.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 3838273 2020.01.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 3838272 2020.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 3838270 2020.01.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3838269 2020.01.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 3838268 2020.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3838267 2020.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3838266 2020.01.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3838264 2020.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3838265 2020.01.17 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 3838244 2020.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 3838245 2020.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 3838243 2020.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3838241 2020.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 3838242 2020.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3838239 2020.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 3838240 2020.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3838238 2020.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 3838237 2020.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3838235 2020.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 3838233 2020.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3838234 2020.01.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3838230 2020.01.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3838232 2020.01.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3838229 2020.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3838231 2020.01.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3838262 2020.01.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3838261 2020.01.17 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3838259 2020.01.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3838258 2020.01.17 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3838257 2020.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3838256 2020.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3838255 2020.01.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3838254 2020.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3838253 2020.01.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 3838252 2020.01.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3838251 2020.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 3838248 2020.01.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 3838250 2020.01.17 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3838249 2020.01.17 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3838246 2020.01.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3838247 2020.01.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 3838228 2020.01.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 13 3838221 2020.01.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 3838226 2020.01.17 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 3838227 2020.01.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3838224 2020.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 3838219 2020.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 3838218 2020.01.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 3838217 2020.01.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3838223 2020.01.17 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 3838222 2020.01.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3838225 2020.01.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3838214 2020.01.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3838216 2020.01.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3838215 2020.01.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 3838213 2020.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3836550 2020.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3836549 2020.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3836548 2020.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3836547 2020.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3836545 2020.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3836546 2020.01.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 3836544 2020.01.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 3836542 2020.01.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3836543 2020.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3836541 2020.01.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3835978 2020.01.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3835873 2020.01.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3835869 2020.01.16 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3835871 2020.01.16 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 3835867 2020.01.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3835872 2020.01.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3835870 2020.01.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3835866 2020.01.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3835865 2020.01.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3835864 2020.01.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3829714 2020.01.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 3829713 2020.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3829711 2020.01.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3829712 2020.01.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3829709 2020.01.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3829710 2020.01.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3829708 2020.01.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3829707 2020.01.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3829705 2020.01.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3829706 2020.01.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3781016 2020.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3781015 2020.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3781014 2020.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3781012 2020.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3781010 2020.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3781011 2020.01.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3781013 2020.01.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3781008 2020.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3781007 2020.01.02 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3781009 2020.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 3781004 2020.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3781005 2020.01.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3781003 2020.01.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3781002 2020.01.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 3781001 2020.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 3780999 2020.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3781000 2020.01.02 mapa