Pełna lista obserwacji drużyny

P. Strong : Marcin Łaguna


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 4668410 2020.08.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4668409 2020.08.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4668408 2020.08.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4668407 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4668406 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4668404 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4668405 2020.08.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4668403 2020.08.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4668402 2020.08.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4668401 2020.08.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4668400 2020.08.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4665699 2020.08.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4665697 2020.08.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4665696 2020.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4665698 2020.08.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4665695 2020.08.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4665694 2020.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4665692 2020.08.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4665691 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4665689 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4665693 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4665690 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 4665688 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4665712 2020.08.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4665713 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4665714 2020.08.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4665715 2020.08.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4665716 2020.08.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4665717 2020.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4665718 2020.08.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4665719 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4665720 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4665721 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4665722 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4665723 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4665724 2020.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4665725 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4665726 2020.08.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4665727 2020.08.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4665728 2020.08.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4665729 2020.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4665730 2020.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4665731 2020.08.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4665732 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4665733 2020.08.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4665734 2020.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4665735 2020.08.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4665736 2020.08.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4665737 2020.08.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4665738 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4665739 2020.08.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4665740 2020.08.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 4665741 2020.08.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 4665742 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4665743 2020.08.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4665744 2020.08.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4665745 2020.08.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4665746 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4665747 2020.08.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4665748 2020.08.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4665749 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4665750 2020.08.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4665751 2020.08.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4665752 2020.08.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4665753 2020.08.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4665754 2020.08.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4665755 2020.08.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4665756 2020.08.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4665757 2020.08.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4665758 2020.08.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 4665759 2020.08.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4665760 2020.08.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4665761 2020.08.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4665762 2020.08.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4665763 2020.08.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4665764 2020.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4665765 2020.08.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4665766 2020.08.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4665767 2020.08.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4665768 2020.08.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4665687 2020.07.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4655647 2020.07.27 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 4652841 2020.07.26 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4652842 2020.07.26 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4655648 2020.07.26 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 4655649 2020.07.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4652836 2020.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4652837 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4652838 2020.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4652839 2020.07.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 60 4652843 2020.07.25 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4652845 2020.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4652846 2020.07.25 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 4652847 2020.07.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4652848 2020.07.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4652849 2020.07.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4652850 2020.07.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 4652851 2020.07.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4652852 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 80 4652853 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 30 4652854 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4652855 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 30 4652856 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4652857 2020.07.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4652858 2020.07.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4652840 2020.07.24 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 32 4652805 2020.07.23 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 111 4652809 2020.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4652811 2020.07.23 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 4652812 2020.07.23 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4652815 2020.07.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4652817 2020.07.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 4652818 2020.07.23 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 4652821 2020.07.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4652822 2020.07.23 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 20 4652825 2020.07.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4652827 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4652829 2020.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4652831 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4652832 2020.07.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4652833 2020.07.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4652834 2020.07.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 12 4652835 2020.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4652844 2020.07.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 4652804 2020.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4652806 2020.07.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4652807 2020.07.22 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 8 4652808 2020.07.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4652810 2020.07.22 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4652813 2020.07.22 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 20 4652814 2020.07.22 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4652816 2020.07.22 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4652819 2020.07.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4652820 2020.07.22 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 15 4652823 2020.07.22 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 4652824 2020.07.22 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4652826 2020.07.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4652828 2020.07.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4652830 2020.07.22 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4630922 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4630923 2020.07.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4630924 2020.07.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4630925 2020.07.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4630926 2020.07.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4625115 2020.07.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4625118 2020.07.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4625119 2020.07.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4625117 2020.07.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4625120 2020.07.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4625116 2020.07.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4625113 2020.07.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4625114 2020.07.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4625112 2020.07.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4625109 2020.07.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4625110 2020.07.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4625111 2020.07.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4625108 2020.07.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4623930 2020.07.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4623928 2020.07.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4623929 2020.07.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4623927 2020.07.15 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4623942 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4623946 2020.07.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4623945 2020.07.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4623939 2020.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4625360 2020.07.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4625361 2020.07.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4623943 2020.07.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4623944 2020.07.14 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4623941 2020.07.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4623937 2020.07.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4623936 2020.07.14 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4623938 2020.07.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4623935 2020.07.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4623934 2020.07.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4623933 2020.07.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4623931 2020.07.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4623932 2020.07.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4625359 2020.07.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4625362 2020.07.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4625363 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4625364 2020.07.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4625365 2020.07.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4625366 2020.07.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4625367 2020.07.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4619097 2020.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4619098 2020.07.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4619096 2020.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4608971 2020.07.10 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4608970 2020.07.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4608972 2020.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4608967 2020.07.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4608966 2020.07.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4608969 2020.07.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4606524 2020.07.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4606523 2020.07.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4606522 2020.07.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4606521 2020.07.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4606520 2020.07.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4606519 2020.07.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4606525 2020.07.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4606526 2020.07.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4606527 2020.07.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4606528 2020.07.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4606529 2020.07.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4606530 2020.07.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4606517 2020.07.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4606518 2020.07.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4606514 2020.07.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4606515 2020.07.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4606513 2020.07.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4606512 2020.07.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4606511 2020.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4606510 2020.07.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4606509 2020.07.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4606508 2020.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4576903 2020.06.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4576904 2020.06.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4576910 2020.06.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4576909 2020.06.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4576908 2020.06.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4576907 2020.06.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4576906 2020.06.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4576905 2020.06.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4576902 2020.06.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4576901 2020.06.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4576912 2020.06.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4576899 2020.06.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4576900 2020.06.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4576911 2020.06.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4576898 2020.06.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4576897 2020.06.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4576928 2020.06.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4576926 2020.06.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4576927 2020.06.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4576925 2020.06.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4576924 2020.06.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4576923 2020.06.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4576921 2020.06.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4576922 2020.06.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4576920 2020.06.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4576918 2020.06.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4576919 2020.06.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4576917 2020.06.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4576916 2020.06.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4576914 2020.06.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4576915 2020.06.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4576913 2020.06.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4576894 2020.06.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4576896 2020.06.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4576893 2020.06.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4576895 2020.06.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4576892 2020.06.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4576890 2020.06.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4576891 2020.06.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4576889 2020.06.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4576888 2020.06.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4576887 2020.06.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4576885 2020.06.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4576886 2020.06.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4576883 2020.06.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4576884 2020.06.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4576881 2020.06.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4576882 2020.06.18 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4541242 2020.06.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4541240 2020.06.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4541241 2020.06.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4541239 2020.06.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4541238 2020.06.16 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4541237 2020.06.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4541235 2020.06.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4541234 2020.06.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4541232 2020.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4541233 2020.06.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4541231 2020.06.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4541236 2020.06.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4541230 2020.06.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4541229 2020.06.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4541228 2020.06.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4541227 2020.06.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4541225 2020.06.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4541226 2020.06.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4541223 2020.06.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4541224 2020.06.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4541222 2020.06.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4541221 2020.06.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4540072 2020.06.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4540068 2020.06.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4540070 2020.06.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4540065 2020.06.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4540071 2020.06.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4540066 2020.06.15 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 4540067 2020.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4540069 2020.06.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4540062 2020.06.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4540064 2020.06.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4540060 2020.06.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4540063 2020.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4540061 2020.06.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4540059 2020.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4540058 2020.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4540057 2020.06.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4540056 2020.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4540052 2020.06.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 4540046 2020.06.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4540054 2020.06.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4540045 2020.06.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4540053 2020.06.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4540051 2020.06.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 4540055 2020.06.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4540049 2020.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4540050 2020.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4540048 2020.06.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4540044 2020.06.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4540047 2020.06.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4540042 2020.06.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4540043 2020.06.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4540041 2020.06.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4540040 2020.06.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4524092 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524090 2020.06.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4524091 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4524089 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524088 2020.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4524087 2020.06.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4524086 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4524107 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524108 2020.06.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4524106 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4524105 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4524104 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524103 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4524102 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4524100 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524101 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4524099 2020.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4524098 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4524096 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524095 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524097 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4524094 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524093 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524069 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524068 2020.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4524067 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4524065 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524066 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524063 2020.06.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4524064 2020.06.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4524062 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524061 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524060 2020.06.13 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4524059 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524057 2020.06.13 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4524757 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524056 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4524055 2020.06.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4524054 2020.06.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4524085 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524084 2020.06.13 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4524083 2020.06.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4524082 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4524081 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4524079 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4524077 2020.06.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4524080 2020.06.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4524078 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524075 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524076 2020.06.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4524074 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524071 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4524072 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524073 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4524070 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4524047 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524053 2020.06.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4524046 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524045 2020.06.13 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4524044 2020.06.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4524052 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524051 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4524050 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524043 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524049 2020.06.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4524042 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4524048 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524040 2020.06.13 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4524038 2020.06.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4524039 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524041 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4518920 2020.06.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4518922 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4518919 2020.06.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4518921 2020.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4518918 2020.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4518917 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4518916 2020.06.12 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4518911 2020.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4518910 2020.06.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4518915 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 4518909 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4518914 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4518908 2020.06.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4518907 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4518906 2020.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4518912 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 4518905 2020.06.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4518904 2020.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4518903 2020.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4518902 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4518901 2020.06.12 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4507414 2020.06.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4507411 2020.06.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4507410 2020.06.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4507412 2020.06.09 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4507408 2020.06.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4507409 2020.06.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4507405 2020.06.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4507404 2020.06.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4507413 2020.06.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4507400 2020.06.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4507407 2020.06.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4507401 2020.06.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4507406 2020.06.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4507402 2020.06.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 4507399 2020.06.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4507403 2020.06.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4507397 2020.06.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4507396 2020.06.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 4507398 2020.06.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4507393 2020.06.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4507394 2020.06.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4507395 2020.06.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4507392 2020.06.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4507383 2020.06.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4507382 2020.06.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4507381 2020.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4507380 2020.06.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4507379 2020.06.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4507377 2020.06.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4507378 2020.06.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4507391 2020.06.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4507390 2020.06.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4507389 2020.06.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4507388 2020.06.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4507387 2020.06.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4507386 2020.06.09 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4507385 2020.06.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4507384 2020.06.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4507376 2020.06.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4507375 2020.06.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4507374 2020.06.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4507373 2020.06.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4507372 2020.06.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4507371 2020.06.09 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4507370 2020.06.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4507369 2020.06.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4507368 2020.06.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4507367 2020.06.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4507366 2020.06.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4507365 2020.06.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4507364 2020.06.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4507363 2020.06.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4507362 2020.06.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4507361 2020.06.09 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4496275 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4496269 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4496270 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4496274 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4496268 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496272 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4496271 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4496267 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496273 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4496312 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496319 2020.06.07 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4496318 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4496313 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4496317 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4496316 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4496310 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 4496311 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4496315 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4496314 2020.06.07 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4496322 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496324 2020.06.07 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4496325 2020.06.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4496321 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496323 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496309 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4496307 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4496308 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4496241 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4496242 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4496245 2020.06.07 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4496244 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496265 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4496240 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4496239 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4496243 2020.06.07 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4496235 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496264 2020.06.07 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4496234 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496263 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4496228 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4496238 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4496262 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496261 2020.06.07 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4496247 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496251 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4496266 2020.06.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4496246 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4496232 2020.06.07 mapa
rzadki pójdźka, Athene noctua 1 4496231 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4496229 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4496249 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496259 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4496236 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496258 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496257 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496255 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496254 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4496248 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4496237 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496253 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4496230 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496260 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4496250 2020.06.07 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4496233 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496305 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4496252 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496302 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4496280 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4496281 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4496300 2020.06.07 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4496286 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4496276 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496304 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4496282 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496306 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4496284 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4496283 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4496277 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4496289 2020.06.07 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4496297 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4496298 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4496288 2020.06.07 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4496294 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496296 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4496295 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4496287 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496299 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496293 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4496290 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4496291 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4496292 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4496421 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4496413 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4496416 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496420 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4496414 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4496382 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496422 2020.06.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4496423 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4496334 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4496336 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4496333 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4496335 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496415 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4496328 2020.06.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4496331 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4496329 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4496327 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4496326 2020.06.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4484287 2020.06.04 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4484286 2020.06.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4484070 2020.06.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4484069 2020.06.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4484068 2020.06.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4484067 2020.06.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4484066 2020.06.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4484065 2020.06.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4484064 2020.06.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4484063 2020.06.04 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4484062 2020.06.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4484061 2020.06.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4484060 2020.06.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4484059 2020.06.04 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4484058 2020.06.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4484057 2020.06.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4484056 2020.06.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4484055 2020.06.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4484054 2020.06.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 4484053 2020.06.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4484052 2020.06.04 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4484051 2020.06.04 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 2 4484050 2020.06.04 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4484049 2020.06.04 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4484048 2020.06.04 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4484047 2020.06.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4484046 2020.06.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4484045 2020.06.04 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4484044 2020.06.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 6 4484043 2020.06.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4484042 2020.06.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4465621 2020.05.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4465620 2020.05.31 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4465366 2020.05.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4465367 2020.05.31 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4465364 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4465363 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4465365 2020.05.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4465362 2020.05.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4465359 2020.05.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4465358 2020.05.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4465357 2020.05.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4465360 2020.05.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 4465355 2020.05.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4465356 2020.05.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4465354 2020.05.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4465353 2020.05.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4465351 2020.05.31 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4465350 2020.05.31 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4465348 2020.05.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4481149 2020.05.31 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4481150 2020.05.31 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4481151 2020.05.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4481152 2020.05.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4481153 2020.05.31 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4481154 2020.05.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4481155 2020.05.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4481156 2020.05.31 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4481157 2020.05.31 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4481159 2020.05.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4481161 2020.05.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4481162 2020.05.31 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4481163 2020.05.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4465352 2020.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4465349 2020.05.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4465347 2020.05.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4465346 2020.05.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4465345 2020.05.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4459048 2020.05.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4459047 2020.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4459049 2020.05.30 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4459045 2020.05.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4459046 2020.05.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4459044 2020.05.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4459041 2020.05.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4459042 2020.05.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4459040 2020.05.30 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4459043 2020.05.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4459039 2020.05.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4459037 2020.05.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4459038 2020.05.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4459036 2020.05.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4459035 2020.05.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4459034 2020.05.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 55 4459032 2020.05.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4459031 2020.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4459033 2020.05.30 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4481171 2020.05.30 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4481172 2020.05.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4481173 2020.05.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4455666 2020.05.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4455667 2020.05.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4481138 2020.05.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4481139 2020.05.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4481140 2020.05.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4481141 2020.05.29 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4481142 2020.05.29 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4481143 2020.05.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4481144 2020.05.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4481145 2020.05.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4481146 2020.05.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4481147 2020.05.29 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 5 4481148 2020.05.29 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4455665 2020.05.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4455664 2020.05.27 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4455659 2020.05.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4455663 2020.05.27 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4455660 2020.05.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4455662 2020.05.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4455661 2020.05.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4455683 2020.05.27 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4455681 2020.05.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4455678 2020.05.27 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4455675 2020.05.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4455682 2020.05.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4455673 2020.05.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4455677 2020.05.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4455680 2020.05.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 40 4455679 2020.05.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4455676 2020.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4455674 2020.05.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4455670 2020.05.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4455669 2020.05.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4455672 2020.05.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4455671 2020.05.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4430014 2020.05.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4430013 2020.05.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4430012 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4430011 2020.05.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4430010 2020.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4430009 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4430008 2020.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4430007 2020.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4430006 2020.05.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4430005 2020.05.24 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4430004 2020.05.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4430003 2020.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4430002 2020.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4430001 2020.05.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4430000 2020.05.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4429999 2020.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4429998 2020.05.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4429997 2020.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4429996 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4429995 2020.05.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4429994 2020.05.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4429993 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4429992 2020.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4429991 2020.05.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4429990 2020.05.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4424990 2020.05.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4424991 2020.05.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4424927 2020.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4424926 2020.05.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4424925 2020.05.23 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4424924 2020.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4424923 2020.05.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4424922 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4424921 2020.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4424920 2020.05.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4424919 2020.05.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4424918 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4424917 2020.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4424916 2020.05.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4424915 2020.05.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4424914 2020.05.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4424913 2020.05.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4424912 2020.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 4424911 2020.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4424910 2020.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4424909 2020.05.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4424908 2020.05.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4424907 2020.05.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4424906 2020.05.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4424905 2020.05.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4424904 2020.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4424903 2020.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4424902 2020.05.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4424901 2020.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4424900 2020.05.23 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4424899 2020.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4423990 2020.05.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4424022 2020.05.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4424021 2020.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4424020 2020.05.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4424019 2020.05.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4424018 2020.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4424017 2020.05.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4424016 2020.05.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4424015 2020.05.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4424014 2020.05.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4424013 2020.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4424012 2020.05.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4424011 2020.05.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4424010 2020.05.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4424009 2020.05.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4424008 2020.05.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4424007 2020.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4424006 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4424005 2020.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4424004 2020.05.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4424003 2020.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4424002 2020.05.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4424001 2020.05.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4424000 2020.05.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4423999 2020.05.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4423998 2020.05.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4423997 2020.05.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4423996 2020.05.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4423995 2020.05.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4423994 2020.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4423993 2020.05.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4423992 2020.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4423991 2020.05.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4407970 2020.05.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4407971 2020.05.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4407972 2020.05.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4407973 2020.05.19 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4407974 2020.05.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4407975 2020.05.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4407976 2020.05.19 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4407977 2020.05.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4407978 2020.05.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4407982 2020.05.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4407984 2020.05.19 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4407985 2020.05.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4407986 2020.05.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4407987 2020.05.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4407988 2020.05.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4407989 2020.05.19 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4407990 2020.05.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4407991 2020.05.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4407992 2020.05.19 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4407993 2020.05.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4407994 2020.05.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4407983 2020.05.17 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4407979 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4407980 2020.05.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4407981 2020.05.17 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4407966 2020.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4407968 2020.05.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4407967 2020.05.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4407969 2020.05.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4407965 2020.05.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4407962 2020.05.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4407964 2020.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4407963 2020.05.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4407961 2020.05.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4407959 2020.05.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 4407960 2020.05.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4407958 2020.05.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4407956 2020.05.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4407957 2020.05.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4407955 2020.05.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4407954 2020.05.17 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4379077 2020.05.15 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4379078 2020.05.15 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4379076 2020.05.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4379074 2020.05.15 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4379075 2020.05.15 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4379073 2020.05.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4370633 2020.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4370634 2020.05.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4370631 2020.05.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4370632 2020.05.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4370630 2020.05.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4370629 2020.05.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 4370610 2020.05.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4370611 2020.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4370609 2020.05.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4370607 2020.05.13 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4370605 2020.05.13 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4370606 2020.05.13 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4370608 2020.05.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4370604 2020.05.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4370603 2020.05.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4370602 2020.05.13 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4370601 2020.05.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4370600 2020.05.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4370599 2020.05.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4370598 2020.05.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4370597 2020.05.13 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4370596 2020.05.13 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4370626 2020.05.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4370627 2020.05.13 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4370625 2020.05.13 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 50 4370624 2020.05.13 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4370623 2020.05.13 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4370620 2020.05.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4370621 2020.05.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4370619 2020.05.13 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4370635 2020.05.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4370636 2020.05.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4370637 2020.05.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4370638 2020.05.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4370639 2020.05.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4370640 2020.05.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4355459 2020.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4355460 2020.05.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4355457 2020.05.10 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4355455 2020.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4355454 2020.05.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4355318 2020.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4355461 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4355463 2020.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4355456 2020.05.10 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4355266 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4355267 2020.05.10 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4370622 2020.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4370618 2020.05.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4370617 2020.05.10 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4355264 2020.05.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4355273 2020.05.10 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4355251 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4355252 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4355255 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4355260 2020.05.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4355261 2020.05.10 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4370615 2020.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4370616 2020.05.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4370614 2020.05.10 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4370612 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4370613 2020.05.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4370593 2020.05.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4355256 2020.05.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4355258 2020.05.10 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4355259 2020.05.10 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4355462 2020.05.10 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4355465 2020.05.10 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 22 4355466 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4355250 2020.05.10 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4355474 2020.05.09 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4355476 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 8 4355478 2020.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4355479 2020.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4355475 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4370592 2020.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4370595 2020.05.09 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4370594 2020.05.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4370590 2020.05.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4370589 2020.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4370591 2020.05.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4370588 2020.05.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4370586 2020.05.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4370585 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4370587 2020.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4370584 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4370582 2020.05.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4370581 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4370583 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4370580 2020.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4338210 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4338209 2020.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4338208 2020.05.09 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4338207 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4338206 2020.05.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4338205 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4338203 2020.05.09 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4338204 2020.05.09 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4338202 2020.05.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4338201 2020.05.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4338200 2020.05.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4338199 2020.05.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 4338198 2020.05.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4338197 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4338196 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4338195 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4338194 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4338192 2020.05.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4338193 2020.05.09 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 4338191 2020.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4338190 2020.05.09 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4338188 2020.05.09 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4338189 2020.05.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4338187 2020.05.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4337951 2020.05.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4337950 2020.05.08 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4337947 2020.05.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4337948 2020.05.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4337946 2020.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4330857 2020.05.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4330853 2020.05.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4330855 2020.05.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4330856 2020.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4330852 2020.05.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4330854 2020.05.08 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4330851 2020.05.08 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4330850 2020.05.08 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4330849 2020.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4337952 2020.05.08 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4337953 2020.05.08 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4337954 2020.05.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4328754 2020.05.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4328755 2020.05.06 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4328756 2020.05.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4328757 2020.05.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4328758 2020.05.06 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4328759 2020.05.06 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4321602 2020.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4321603 2020.05.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4321604 2020.05.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4321605 2020.05.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4313073 2020.05.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4313072 2020.05.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4313071 2020.05.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4313068 2020.05.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4313070 2020.05.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4313069 2020.05.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4313067 2020.05.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4311155 2020.05.04 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4313547 2020.05.04 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4313546 2020.05.03 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4313544 2020.05.03 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4313541 2020.05.03 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4313543 2020.05.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4313542 2020.05.03 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4313540 2020.05.03 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4313550 2020.05.03 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4313551 2020.05.03 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4313538 2020.05.03 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4313539 2020.05.03 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4300198 2020.05.02 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4300199 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4300191 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 4300195 2020.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4300196 2020.05.02 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4300186 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 4300189 2020.05.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 16 4300184 2020.05.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4300181 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4300193 2020.05.02 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 100 4300194 2020.05.02 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 500 4300572 2020.05.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 4300573 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4300574 2020.05.02 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4300575 2020.05.02 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4300576 2020.05.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4300577 2020.05.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4300578 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4300579 2020.05.02 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4300580 2020.05.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4300581 2020.05.02 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 4300582 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4300583 2020.05.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4300584 2020.05.02 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4300585 2020.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4300586 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4300587 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4300588 2020.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4300589 2020.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4300590 2020.05.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4279028 2020.04.30 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4279029 2020.04.30 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4279026 2020.04.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4279027 2020.04.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4279024 2020.04.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4279025 2020.04.30 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4279030 2020.04.30 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4279031 2020.04.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4279032 2020.04.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4279033 2020.04.30 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4279034 2020.04.30 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4279035 2020.04.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4279036 2020.04.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4279037 2020.04.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4279038 2020.04.30 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 4279039 2020.04.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4279040 2020.04.30 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4279041 2020.04.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4279042 2020.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4279043 2020.04.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4279044 2020.04.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4279045 2020.04.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4279046 2020.04.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4279047 2020.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4279048 2020.04.30 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4279057 2020.04.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 4244428 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4244429 2020.04.26 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4244430 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 450 4244431 2020.04.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4244432 2020.04.26 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 450 4244433 2020.04.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 4244434 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4244435 2020.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 4244436 2020.04.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 4244437 2020.04.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4244438 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4244439 2020.04.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4244440 2020.04.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4244441 2020.04.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4244442 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4244443 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 4244444 2020.04.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4244445 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4244446 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 4244447 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4244448 2020.04.26 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4244449 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4244450 2020.04.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4244451 2020.04.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4244452 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4244453 2020.04.26 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4252381 2020.04.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4234411 2020.04.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4234408 2020.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4234409 2020.04.25 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4234410 2020.04.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4234412 2020.04.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4234413 2020.04.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4238723 2020.04.25 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4238724 2020.04.25 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4238725 2020.04.25 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 4221408 2020.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4223476 2020.04.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4223475 2020.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4223474 2020.04.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4223473 2020.04.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4223472 2020.04.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4223471 2020.04.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4223470 2020.04.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4223469 2020.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4223467 2020.04.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4223466 2020.04.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4223465 2020.04.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4223464 2020.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4223463 2020.04.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4223462 2020.04.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4223461 2020.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4223460 2020.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4223459 2020.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 4223458 2020.04.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 4223457 2020.04.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 28 4223456 2020.04.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4223446 2020.04.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4223445 2020.04.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4223444 2020.04.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4223443 2020.04.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4223442 2020.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4223441 2020.04.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4223440 2020.04.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4223439 2020.04.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4223438 2020.04.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4223437 2020.04.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4223436 2020.04.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4223435 2020.04.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4223434 2020.04.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4223433 2020.04.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4223432 2020.04.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4223431 2020.04.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4223430 2020.04.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4223429 2020.04.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 12 4223428 2020.04.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4217878 2020.04.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4217877 2020.04.23 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4217876 2020.04.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4217873 2020.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4217872 2020.04.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4217875 2020.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4217870 2020.04.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 4217871 2020.04.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4217869 2020.04.20 mapa