Pełna lista obserwacji drużyny

P. Strong : Marcin Łaguna


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4939477 2020.11.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4939476 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4939475 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4939474 2020.11.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4939473 2020.11.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4939472 2020.11.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4939471 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4939470 2020.11.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 4939469 2020.11.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 4939468 2020.11.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4938967 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4938964 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4938966 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4938965 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4938963 2020.11.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4938962 2020.11.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4938961 2020.11.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4938959 2020.11.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4938957 2020.11.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4938958 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4938955 2020.11.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4938956 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4938954 2020.11.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4938953 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4938952 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4938890 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4938889 2020.11.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4938888 2020.11.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4938887 2020.11.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4938886 2020.11.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4938885 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4938884 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4938883 2020.11.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4938882 2020.11.22 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4938881 2020.11.22 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4938938 2020.11.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4938937 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4938936 2020.11.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 23 4938935 2020.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4938934 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4938933 2020.11.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4938932 2020.11.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4938931 2020.11.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4938930 2020.11.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4938929 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 4938928 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4938927 2020.11.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4938926 2020.11.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 15 4938925 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4938924 2020.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4938923 2020.11.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4938922 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4938921 2020.11.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4938920 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 4938919 2020.11.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4938918 2020.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4938917 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4938916 2020.11.22 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4938915 2020.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4938914 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4938913 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4938911 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4938910 2020.11.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4938909 2020.11.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4938908 2020.11.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4938907 2020.11.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4938906 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4938905 2020.11.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4938904 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4938903 2020.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4938902 2020.11.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4938901 2020.11.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4938900 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4938899 2020.11.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4938898 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4938897 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4938896 2020.11.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4938895 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4938894 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4938893 2020.11.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4938892 2020.11.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4938891 2020.11.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4938880 2020.11.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4938879 2020.11.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 130 4938878 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4938877 2020.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4938876 2020.11.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4938875 2020.11.22 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4938874 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4938873 2020.11.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4938872 2020.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4938871 2020.11.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4938870 2020.11.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4938869 2020.11.22 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4938868 2020.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4938867 2020.11.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4938866 2020.11.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4938865 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4933091 2020.11.20 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 4933090 2020.11.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4933089 2020.11.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4933088 2020.11.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 4933087 2020.11.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4933086 2020.11.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4933085 2020.11.20 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4933084 2020.11.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4933083 2020.11.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4933082 2020.11.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4933081 2020.11.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4933080 2020.11.20 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4933079 2020.11.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4933078 2020.11.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4933077 2020.11.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4933076 2020.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4933075 2020.11.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4933074 2020.11.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4933073 2020.11.20 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4933072 2020.11.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4933071 2020.11.20 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 4933070 2020.11.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4933069 2020.11.20 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 4933068 2020.11.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4933067 2020.11.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4933066 2020.11.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4933065 2020.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4933064 2020.11.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4933063 2020.11.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4933062 2020.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4933061 2020.11.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4933060 2020.11.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4933059 2020.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4933058 2020.11.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4933057 2020.11.20 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 4933056 2020.11.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 4933055 2020.11.20 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4933054 2020.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4933053 2020.11.20 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4933052 2020.11.20 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4933051 2020.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4933050 2020.11.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4933049 2020.11.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4921441 2020.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4921440 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4921439 2020.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4921438 2020.11.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 4921437 2020.11.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 4921422 2020.11.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4921421 2020.11.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4921436 2020.11.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4921435 2020.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4921434 2020.11.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 4921433 2020.11.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 4921432 2020.11.14 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4921431 2020.11.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4921430 2020.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4921429 2020.11.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4921428 2020.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4921427 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4921426 2020.11.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4921425 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4921424 2020.11.14 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4921423 2020.11.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 4921420 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4921419 2020.11.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4921418 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4921417 2020.11.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4921416 2020.11.14 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4921415 2020.11.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4921414 2020.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4921413 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4921412 2020.11.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4921411 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4921410 2020.11.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4921409 2020.11.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4921408 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4921407 2020.11.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 35 4921405 2020.11.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 4921406 2020.11.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4921395 2020.11.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4921394 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4921393 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4921392 2020.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4921391 2020.11.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4921390 2020.11.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4 4921389 2020.11.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4921386 2020.11.14 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 4921385 2020.11.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4921384 2020.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 4921383 2020.11.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4921382 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4921381 2020.11.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4921380 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4921379 2020.11.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4921387 2020.11.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4921388 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4921396 2020.11.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4921397 2020.11.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 9 4921398 2020.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4921399 2020.11.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4921400 2020.11.14 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4921401 2020.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4921402 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4921403 2020.11.14 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4921404 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4921378 2020.11.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4921377 2020.11.13 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4921376 2020.11.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4921375 2020.11.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4921374 2020.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4921373 2020.11.13 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4883405 2020.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4883404 2020.10.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4883403 2020.10.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4883402 2020.10.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4883401 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4883400 2020.10.31 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4883399 2020.10.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4883398 2020.10.31 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4883397 2020.10.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4883396 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 4883395 2020.10.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4883394 2020.10.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 17 4883393 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4883392 2020.10.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4883330 2020.10.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4883329 2020.10.31 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4883328 2020.10.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4883327 2020.10.31 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4883326 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4883325 2020.10.31 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4883324 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4883323 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4883322 2020.10.31 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4883321 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4883320 2020.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4883319 2020.10.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4883318 2020.10.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4883317 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4883316 2020.10.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4883315 2020.10.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4883230 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4883229 2020.10.31 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4883228 2020.10.31 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4883227 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4883226 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4883225 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4883224 2020.10.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 208 4883223 2020.10.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4874311 2020.10.25 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4874304 2020.10.25 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4874303 2020.10.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 4874305 2020.10.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4874306 2020.10.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4874307 2020.10.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4874308 2020.10.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4874309 2020.10.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4874310 2020.10.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4849593 2020.10.17 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4849592 2020.10.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4849594 2020.10.17 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4849590 2020.10.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4849591 2020.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4849589 2020.10.17 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4849588 2020.10.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4833554 2020.10.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 34 4830482 2020.10.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 4830481 2020.10.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4830480 2020.10.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4830479 2020.10.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4830478 2020.10.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4830477 2020.10.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 8 4830476 2020.10.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 20 4830475 2020.10.08 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4830472 2020.10.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4830474 2020.10.08 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4830470 2020.10.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4830471 2020.10.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4830473 2020.10.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4830468 2020.10.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 4830469 2020.10.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4827945 2020.10.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4827946 2020.10.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4827947 2020.10.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4827948 2020.10.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4825907 2020.10.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4825908 2020.10.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4825909 2020.10.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 15 4825910 2020.10.06 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4822225 2020.10.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4822226 2020.10.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4822227 2020.10.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4822228 2020.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4822229 2020.10.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 80 4816733 2020.10.04 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4816732 2020.10.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4816731 2020.10.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4816730 2020.10.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4816729 2020.10.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4816728 2020.10.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4816727 2020.10.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4816726 2020.10.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4816725 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4816724 2020.10.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4816723 2020.10.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4816722 2020.10.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4816721 2020.10.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4816720 2020.10.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4816719 2020.10.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4816718 2020.10.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4816717 2020.10.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4816716 2020.10.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4816715 2020.10.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4816714 2020.10.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4816713 2020.10.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4812402 2020.10.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4812401 2020.10.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4812396 2020.10.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4812399 2020.10.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 4812394 2020.10.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4812395 2020.10.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4812397 2020.10.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4812398 2020.10.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4812400 2020.10.02 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 4847064 2020.09.30 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4794582 2020.09.23 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4786534 2020.09.20 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 4783635 2020.09.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 4784866 2020.09.20 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4784867 2020.09.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4784868 2020.09.20 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4784869 2020.09.20 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4784870 2020.09.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4784871 2020.09.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4784872 2020.09.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4784873 2020.09.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4784874 2020.09.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4784875 2020.09.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4780089 2020.09.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4780088 2020.09.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4780087 2020.09.19 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4780086 2020.09.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4780085 2020.09.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4780084 2020.09.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4780083 2020.09.19 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4780082 2020.09.19 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4780081 2020.09.19 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4780080 2020.09.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4780079 2020.09.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4780078 2020.09.19 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4780077 2020.09.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4780076 2020.09.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 3 4781159 2020.09.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4781160 2020.09.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4781161 2020.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4781162 2020.09.19 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4781163 2020.09.19 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4781164 2020.09.19 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4781165 2020.09.19 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 4781166 2020.09.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4781167 2020.09.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4781168 2020.09.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4781170 2020.09.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4781171 2020.09.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4781172 2020.09.19 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4781173 2020.09.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4781174 2020.09.19 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4781175 2020.09.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4781176 2020.09.19 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4781177 2020.09.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4781178 2020.09.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4781179 2020.09.19 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4781180 2020.09.19 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4781181 2020.09.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4781182 2020.09.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 4781183 2020.09.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4781184 2020.09.19 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4781185 2020.09.19 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4781186 2020.09.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4781187 2020.09.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4781188 2020.09.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4781189 2020.09.19 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4783636 2020.09.19 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 6 4779140 2020.09.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4779139 2020.09.18 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 4778835 2020.09.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4778673 2020.09.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4778672 2020.09.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4778671 2020.09.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4778670 2020.09.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4778669 2020.09.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4778668 2020.09.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4778667 2020.09.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4778666 2020.09.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4778665 2020.09.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4778664 2020.09.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4778663 2020.09.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4778662 2020.09.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4778661 2020.09.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4778660 2020.09.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4778659 2020.09.18 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4778658 2020.09.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4778657 2020.09.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4778656 2020.09.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4778655 2020.09.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4778654 2020.09.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4778653 2020.09.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4778652 2020.09.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4778651 2020.09.18 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4778650 2020.09.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4778649 2020.09.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4778648 2020.09.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4778647 2020.09.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4778646 2020.09.18 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4778645 2020.09.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 17 4778644 2020.09.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4778643 2020.09.18 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 4 4778642 2020.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4778641 2020.09.18 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 4778640 2020.09.18 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4778639 2020.09.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4778638 2020.09.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4778637 2020.09.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4778635 2020.09.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4778636 2020.09.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4777622 2020.09.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4777620 2020.09.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4777621 2020.09.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4777615 2020.09.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4777614 2020.09.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4777619 2020.09.18 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4777618 2020.09.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4777617 2020.09.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4777613 2020.09.18 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4777612 2020.09.18 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 10 4777616 2020.09.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 4777611 2020.09.18 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4777609 2020.09.18 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4777610 2020.09.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4775418 2020.09.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4775419 2020.09.16 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4775416 2020.09.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4775417 2020.09.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4775415 2020.09.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 4770948 2020.09.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4770947 2020.09.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4770960 2020.09.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4770961 2020.09.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4770963 2020.09.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4770964 2020.09.14 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4770965 2020.09.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4770966 2020.09.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4770946 2020.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4770945 2020.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4770944 2020.09.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4770943 2020.09.12 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4770942 2020.09.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4770941 2020.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4770938 2020.09.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 4770937 2020.09.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 9 4770936 2020.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4770935 2020.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4770934 2020.09.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4763663 2020.09.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4763662 2020.09.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4763661 2020.09.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4763660 2020.09.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4763659 2020.09.12 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4763658 2020.09.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4763657 2020.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4763656 2020.09.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4763655 2020.09.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4763654 2020.09.12 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4763653 2020.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4763652 2020.09.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4763651 2020.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4763650 2020.09.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4763649 2020.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4763648 2020.09.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4761782 2020.09.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4761790 2020.09.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4761789 2020.09.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4761788 2020.09.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 4761787 2020.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4761786 2020.09.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4761785 2020.09.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4761784 2020.09.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4761783 2020.09.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4761704 2020.09.11 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4761703 2020.09.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4761702 2020.09.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4761701 2020.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4761700 2020.09.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4761705 2020.09.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 25 4761699 2020.09.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4761698 2020.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 4761697 2020.09.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4761238 2020.09.11 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4761237 2020.09.11 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4761236 2020.09.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4761235 2020.09.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4761234 2020.09.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4761233 2020.09.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4761232 2020.09.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4761231 2020.09.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4761230 2020.09.11 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4761229 2020.09.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4761228 2020.09.11 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4761227 2020.09.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4761226 2020.09.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4761225 2020.09.11 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4759551 2020.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4717189 2020.08.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4717188 2020.08.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4717187 2020.08.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4717186 2020.08.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4717185 2020.08.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 50 4717184 2020.08.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4717183 2020.08.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4717182 2020.08.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4717181 2020.08.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4717180 2020.08.23 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 10 4717179 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4715772 2020.08.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4715773 2020.08.23 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4715775 2020.08.23 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4715774 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4715771 2020.08.23 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4715770 2020.08.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4715769 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4715767 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4715768 2020.08.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4715766 2020.08.23 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4715764 2020.08.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4715765 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4715757 2020.08.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 4715756 2020.08.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4715755 2020.08.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4715754 2020.08.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4715752 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4715753 2020.08.23 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4715751 2020.08.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4715750 2020.08.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4715749 2020.08.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4715748 2020.08.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 4715763 2020.08.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 4715762 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4715761 2020.08.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4715760 2020.08.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4715759 2020.08.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 4715758 2020.08.23 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4716294 2020.08.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4714065 2020.08.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4714066 2020.08.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4714064 2020.08.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4705457 2020.08.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 100 4705456 2020.08.18 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4705455 2020.08.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4705454 2020.08.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4705453 2020.08.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4705452 2020.08.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4705451 2020.08.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4705473 2020.08.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4705470 2020.08.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4705472 2020.08.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4705471 2020.08.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4705469 2020.08.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 50 4705467 2020.08.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4705468 2020.08.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4705466 2020.08.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4705464 2020.08.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4705465 2020.08.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4705462 2020.08.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4705463 2020.08.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4705460 2020.08.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 200 4705458 2020.08.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4705461 2020.08.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 4705459 2020.08.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4701251 2020.08.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4701002 2020.08.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4701001 2020.08.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4701005 2020.08.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4698591 2020.08.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4698590 2020.08.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4698589 2020.08.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4698587 2020.08.16 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4698586 2020.08.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4700991 2020.08.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4700992 2020.08.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4700993 2020.08.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4700994 2020.08.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4700995 2020.08.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4700996 2020.08.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4700997 2020.08.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4700998 2020.08.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4700999 2020.08.16 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4701000 2020.08.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4701003 2020.08.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4701252 2020.08.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4698592 2020.08.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4698593 2020.08.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4698594 2020.08.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4698595 2020.08.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4698588 2020.08.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 4693343 2020.08.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4685108 2020.08.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4685105 2020.08.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 23 4685106 2020.08.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4685103 2020.08.10 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4685099 2020.08.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4685101 2020.08.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4685102 2020.08.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4685104 2020.08.09 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4685107 2020.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 200 4685100 2020.08.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4677064 2020.08.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4677063 2020.08.07 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4677065 2020.08.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4677062 2020.08.07 mapa
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos 1 4676396 2020.08.06 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 4676397 2020.08.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4676399 2020.08.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4677057 2020.08.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4673755 2020.08.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4673754 2020.08.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4673756 2020.08.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4672247 2020.08.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4672246 2020.08.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4671389 2020.08.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4671388 2020.08.04 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 2 4671386 2020.08.04 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4671381 2020.08.04 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4671384 2020.08.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4671385 2020.08.04 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4671387 2020.08.04 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4671390 2020.08.04 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 4672245 2020.08.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4672248 2020.08.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4672249 2020.08.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4672250 2020.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4670536 2020.08.03 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 3 4670535 2020.08.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4670537 2020.08.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4670538 2020.08.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4670539 2020.08.03 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4670540 2020.08.03 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4671382 2020.08.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4671383 2020.08.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 4668410 2020.08.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4668409 2020.08.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4668408 2020.08.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4668407 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4668406 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4668404 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4668405 2020.08.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4668403 2020.08.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4668402 2020.08.02 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4668401 2020.08.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4668400 2020.08.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4665699 2020.08.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4665697 2020.08.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4665696 2020.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4665698 2020.08.01 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4665695 2020.08.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4665694 2020.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4665692 2020.08.01 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4665691 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4665689 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4665693 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4665690 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 4665688 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4665712 2020.08.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4665713 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4665714 2020.08.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4665715 2020.08.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4665716 2020.08.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4665717 2020.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4665718 2020.08.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4665719 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4665720 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4665721 2020.08.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4665722 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4665723 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4665724 2020.08.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4665725 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4665726 2020.08.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 15 4665727 2020.08.01 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4665728 2020.08.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4665729 2020.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4665730 2020.08.01 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4665731 2020.08.01 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4665732 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 5 4665733 2020.08.01 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4665734 2020.08.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4665735 2020.08.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4665736 2020.08.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4665737 2020.08.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4665738 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4665739 2020.08.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4665740 2020.08.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 4665741 2020.08.01 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 4665742 2020.08.01 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4665743 2020.08.01 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 4665744 2020.08.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4665745 2020.08.01 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4665746 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4665747 2020.08.01 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4665748 2020.08.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4665749 2020.08.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4665750 2020.08.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4665751 2020.08.01 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4665752 2020.08.01 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4665753 2020.08.01 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4665754 2020.08.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4665755 2020.08.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4665756 2020.08.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4665757 2020.08.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4665758 2020.08.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 4665759 2020.08.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4665760 2020.08.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4665761 2020.08.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4665762 2020.08.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4665763 2020.08.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4665764 2020.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4665765 2020.08.01 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4665766 2020.08.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4665767 2020.08.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4665768 2020.08.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4665687 2020.07.29 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4655647 2020.07.27 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 4652841 2020.07.26 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4652842 2020.07.26 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4655648 2020.07.26 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 5 4655649 2020.07.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4652836 2020.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4652837 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4652838 2020.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4652839 2020.07.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 60 4652843 2020.07.25 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4652845 2020.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4652846 2020.07.25 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 4652847 2020.07.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4652848 2020.07.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4652849 2020.07.25 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4652850 2020.07.25 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 4652851 2020.07.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4652852 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 80 4652853 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 30 4652854 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4652855 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 30 4652856 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4652857 2020.07.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4652858 2020.07.25 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4652840 2020.07.24 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 32 4652805 2020.07.23 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 111 4652809 2020.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4652811 2020.07.23 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 4652812 2020.07.23 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4652815 2020.07.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4652817 2020.07.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 30 4652818 2020.07.23 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 4652821 2020.07.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4652822 2020.07.23 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 20 4652825 2020.07.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4652827 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4652829 2020.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 10 4652831 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4652832 2020.07.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4652833 2020.07.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4652834 2020.07.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 12 4652835 2020.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4652844 2020.07.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 4652804 2020.07.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4652806 2020.07.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4652807 2020.07.22 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 8 4652808 2020.07.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4652810 2020.07.22 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4652813 2020.07.22 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 20 4652814 2020.07.22 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4652816 2020.07.22 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4652819 2020.07.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4652820 2020.07.22 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 15 4652823 2020.07.22 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 4652824 2020.07.22 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4652826 2020.07.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4652828 2020.07.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4652830 2020.07.22 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4630922 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4630923 2020.07.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4630924 2020.07.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4630925 2020.07.18 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4630926 2020.07.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4625115 2020.07.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4625118 2020.07.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4625119 2020.07.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4625117 2020.07.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4625120 2020.07.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4625116 2020.07.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4625113 2020.07.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4625114 2020.07.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4625112 2020.07.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4625109 2020.07.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4625110 2020.07.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4625111 2020.07.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4625108 2020.07.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4623930 2020.07.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4623928 2020.07.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4623929 2020.07.15 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4623927 2020.07.15 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4623942 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4623946 2020.07.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4623945 2020.07.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4623939 2020.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4625360 2020.07.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4625361 2020.07.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4623943 2020.07.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4623944 2020.07.14 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4623941 2020.07.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4623937 2020.07.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4623936 2020.07.14 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4623938 2020.07.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4623935 2020.07.14 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4623934 2020.07.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4623933 2020.07.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4623931 2020.07.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4623932 2020.07.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4625359 2020.07.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4625362 2020.07.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4625363 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4625364 2020.07.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4625365 2020.07.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4625366 2020.07.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4625367 2020.07.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4619097 2020.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4619098 2020.07.13 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4619096 2020.07.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4608971 2020.07.10 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4608970 2020.07.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4608972 2020.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4608967 2020.07.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4608966 2020.07.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4608969 2020.07.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4606524 2020.07.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4606523 2020.07.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4606522 2020.07.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4606521 2020.07.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4606520 2020.07.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4606519 2020.07.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4606525 2020.07.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4606526 2020.07.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4606527 2020.07.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4606528 2020.07.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4606529 2020.07.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4606530 2020.07.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4606517 2020.07.03 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4606518 2020.07.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4606514 2020.07.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4606515 2020.07.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 4606513 2020.07.02 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4606512 2020.07.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4606511 2020.07.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4606510 2020.07.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4606509 2020.07.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4606508 2020.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4576903 2020.06.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4576904 2020.06.18 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4576910 2020.06.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4576909 2020.06.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4576908 2020.06.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4576907 2020.06.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4576906 2020.06.18 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4576905 2020.06.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4576902 2020.06.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4576901 2020.06.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4576912 2020.06.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4576899 2020.06.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4576900 2020.06.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4576911 2020.06.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4576898 2020.06.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4576897 2020.06.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4576928 2020.06.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4576926 2020.06.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4576927 2020.06.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4576925 2020.06.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4576924 2020.06.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4576923 2020.06.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4576921 2020.06.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4576922 2020.06.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4576920 2020.06.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4576918 2020.06.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4576919 2020.06.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4576917 2020.06.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4576916 2020.06.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4576914 2020.06.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4576915 2020.06.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4576913 2020.06.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4576894 2020.06.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4576896 2020.06.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4576893 2020.06.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4576895 2020.06.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4576892 2020.06.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4576890 2020.06.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4576891 2020.06.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4576889 2020.06.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4576888 2020.06.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4576887 2020.06.18 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4576885 2020.06.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4576886 2020.06.18 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4576883 2020.06.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4576884 2020.06.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4576881 2020.06.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4576882 2020.06.18 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4541242 2020.06.16 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4541240 2020.06.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4541241 2020.06.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4541239 2020.06.16 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4541238 2020.06.16 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 4541237 2020.06.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4541235 2020.06.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4541234 2020.06.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4541232 2020.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4541233 2020.06.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4541231 2020.06.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4541236 2020.06.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4541230 2020.06.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4541229 2020.06.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4541228 2020.06.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4541227 2020.06.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4541225 2020.06.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4541226 2020.06.16 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4541223 2020.06.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4541224 2020.06.16 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4541222 2020.06.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4541221 2020.06.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4540072 2020.06.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4540068 2020.06.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4540070 2020.06.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4540065 2020.06.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4540071 2020.06.15 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4540066 2020.06.15 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 4540067 2020.06.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4540069 2020.06.15 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4540062 2020.06.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4540064 2020.06.15 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4540060 2020.06.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4540063 2020.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4540061 2020.06.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4540059 2020.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4540058 2020.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4540057 2020.06.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4540056 2020.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4540052 2020.06.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 4540046 2020.06.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4540054 2020.06.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4540045 2020.06.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4540053 2020.06.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4540051 2020.06.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 4540055 2020.06.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4540049 2020.06.15 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4540050 2020.06.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4540048 2020.06.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4540044 2020.06.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4540047 2020.06.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4540042 2020.06.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4540043 2020.06.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4540041 2020.06.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4540040 2020.06.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4524092 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524090 2020.06.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4524091 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4524089 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524088 2020.06.13 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4524087 2020.06.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4524086 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4524107 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524108 2020.06.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4524106 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4524105 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4524104 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524103 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4524102 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4524100 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524101 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4524099 2020.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4524098 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4524096 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524095 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524097 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4524094 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524093 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524069 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524068 2020.06.13 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4524067 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4524065 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524066 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524063 2020.06.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4524064 2020.06.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4524062 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524061 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524060 2020.06.13 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4524059 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524057 2020.06.13 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4524757 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524056 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4524055 2020.06.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4524054 2020.06.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4524085 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524084 2020.06.13 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4524083 2020.06.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4524082 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4524081 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4524079 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4524077 2020.06.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4524080 2020.06.13 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4524078 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524075 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524076 2020.06.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4524074 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524071 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4524072 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524073 2020.06.13 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4524070 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4524047 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524053 2020.06.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4524046 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524045 2020.06.13 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4524044 2020.06.13 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4524052 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524051 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4524050 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524043 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4524049 2020.06.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4524042 2020.06.13 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4524048 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524040 2020.06.13 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4524038 2020.06.13 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4524039 2020.06.13 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4524041 2020.06.13 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4518920 2020.06.12 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4518922 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4518919 2020.06.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4518921 2020.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4518918 2020.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4518917 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4518916 2020.06.12 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4518911 2020.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4518910 2020.06.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4518915 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 4518909 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4518914 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4518908 2020.06.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4518907 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4518906 2020.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4518912 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 4518905 2020.06.12 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4518904 2020.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4518903 2020.06.12 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4518902 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4518901 2020.06.12 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4507414 2020.06.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4507411 2020.06.09 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4507410 2020.06.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4507412 2020.06.09 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4507408 2020.06.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4507409 2020.06.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4507405 2020.06.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4507404 2020.06.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4507413 2020.06.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4507400 2020.06.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4507407 2020.06.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4507401 2020.06.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4507406 2020.06.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4507402 2020.06.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 4507399 2020.06.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4507403 2020.06.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4507397 2020.06.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4507396 2020.06.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 4507398 2020.06.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4507393 2020.06.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4507394 2020.06.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4507395 2020.06.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4507392 2020.06.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4507383 2020.06.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4507382 2020.06.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4507381 2020.06.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4507380 2020.06.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4507379 2020.06.09 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4507377 2020.06.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4507378 2020.06.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4507391 2020.06.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4507390 2020.06.09 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4507389 2020.06.09 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4507388 2020.06.09 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4507387 2020.06.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4507386 2020.06.09 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4507385 2020.06.09 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4507384 2020.06.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4507376 2020.06.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4507375 2020.06.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4507374 2020.06.09 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4507373 2020.06.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4507372 2020.06.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4507371 2020.06.09 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4507370 2020.06.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4507369 2020.06.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4507368 2020.06.09 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4507367 2020.06.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4507366 2020.06.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4507365 2020.06.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4507364 2020.06.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4507363 2020.06.09 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4507362 2020.06.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4507361 2020.06.09 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4496275 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4496269 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4496270 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4496274 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4496268 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496272 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4496271 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4496267 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496273 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4496312 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496319 2020.06.07 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4496318 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4496313 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 4496317 2020.06.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4496316 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4496310 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 3 4496311 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4496315 2020.06.07 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4496314 2020.06.07 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4496322 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496324 2020.06.07 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 4496325 2020.06.07 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4496321 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496323 2020.06.07 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4496309 2020.06.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4496307 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4496308 2020.06.07 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4496241 2020.06.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4496242 2020.06.07 mapa