Pełna lista obserwacji drużyny

Kopciuszek z innej bajki : Milena Padysz


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4949528 2020.11.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 4949529 2020.11.26 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4871389 2020.10.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4811058 2020.10.02 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 4810980 2020.10.02 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4810972 2020.10.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 22 4810974 2020.10.02 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 4810973 2020.10.02 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4810827 2020.10.02 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 7 4810698 2020.10.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4810697 2020.10.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4810696 2020.10.02 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4810691 2020.10.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 11 4810692 2020.10.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4810690 2020.10.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4810689 2020.10.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4810686 2020.10.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4810688 2020.10.02 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 450 4810687 2020.10.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4762122 2020.09.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4716821 2020.08.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 10 4662106 2020.07.29 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 15 4662107 2020.07.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4640425 2020.07.20 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4640422 2020.07.20 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4640423 2020.07.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 62 4640424 2020.07.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4640426 2020.07.20 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4633865 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 4627045 2020.07.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4627046 2020.07.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4627044 2020.07.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4616042 2020.07.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4609453 2020.07.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4552078 2020.06.20 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4541301 2020.06.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4541299 2020.06.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4541300 2020.06.16 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4541295 2020.06.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4541294 2020.06.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4541293 2020.06.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4541292 2020.06.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4541291 2020.06.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4541290 2020.06.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4541289 2020.06.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4541288 2020.06.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4541705 2020.06.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4541700 2020.06.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 6 4541704 2020.06.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4541296 2020.06.16 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4541298 2020.06.16 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4541297 2020.06.16 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4523019 2020.06.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4523018 2020.06.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4520103 2020.06.12 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 20 4520107 2020.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4520109 2020.06.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4520108 2020.06.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4520104 2020.06.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4520105 2020.06.12 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4520106 2020.06.12 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4662085 2020.06.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4514439 2020.06.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4514440 2020.06.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 4514277 2020.06.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4514278 2020.06.11 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 4514276 2020.06.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4514275 2020.06.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4514270 2020.06.11 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4514267 2020.06.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4514268 2020.06.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4514269 2020.06.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4514271 2020.06.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4514272 2020.06.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4514273 2020.06.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4514274 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4508714 2020.06.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4508189 2020.06.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4508187 2020.06.09 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4508188 2020.06.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4508184 2020.06.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4508186 2020.06.09 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 4508185 2020.06.09 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 6 4508183 2020.06.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4508182 2020.06.09 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4508181 2020.06.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4508674 2020.06.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 4508190 2020.06.09 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4506602 2020.06.09 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4506467 2020.06.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4503105 2020.06.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4503106 2020.06.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4503107 2020.06.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4503104 2020.06.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4503103 2020.06.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4503102 2020.06.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4503101 2020.06.08 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 15 4503099 2020.06.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4503100 2020.06.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4502591 2020.06.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4502589 2020.06.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4502588 2020.06.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4502590 2020.06.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4502587 2020.06.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4502585 2020.06.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4502586 2020.06.08 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4502583 2020.06.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4502584 2020.06.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4400901 2020.05.18 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4400761 2020.05.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4397719 2020.05.17 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 4397718 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4392570 2020.05.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4391614 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4391613 2020.05.17 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4392571 2020.05.17 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4392572 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4348527 2020.05.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4339491 2020.05.09 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4310909 2020.05.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4392535 2020.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4233864 2020.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4222893 2020.04.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4202556 2020.04.20 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4202554 2020.04.20 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4202555 2020.04.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4193259 2020.04.19 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4190920 2020.04.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4190909 2020.04.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4190908 2020.04.19 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4190907 2020.04.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4190906 2020.04.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4190905 2020.04.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4190903 2020.04.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4190904 2020.04.19 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4190902 2020.04.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4190901 2020.04.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4190899 2020.04.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4190900 2020.04.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4190898 2020.04.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4190897 2020.04.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4190896 2020.04.19 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4182311 2020.04.18 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4182045 2020.04.18 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4159712 2020.04.13 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 4156014 2020.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4156017 2020.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4156018 2020.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4140618 2020.04.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4129155 2020.04.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4121202 2020.04.05 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 4120425 2020.04.04 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 4120423 2020.04.04 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 18 4120424 2020.04.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4120422 2020.04.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4117325 2020.04.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4117324 2020.04.04 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4117323 2020.04.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4117321 2020.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4116765 2020.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4116764 2020.04.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4116761 2020.04.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4116760 2020.04.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4114173 2020.04.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4111315 2020.04.02 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4109047 2020.04.01 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4109051 2020.04.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4109050 2020.04.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4109049 2020.04.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4109048 2020.04.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 2 4058806 2020.03.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4058807 2020.03.22 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 4058804 2020.03.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4040906 2020.03.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4037765 2020.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4037764 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4037763 2020.03.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4037762 2020.03.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4037737 2020.03.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4037738 2020.03.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4037734 2020.03.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4037735 2020.03.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4037736 2020.03.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4000695 2020.03.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4000839 2020.03.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3953782 2020.02.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 3945937 2020.02.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 3945221 2020.02.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3945220 2020.02.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 3945219 2020.02.22 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone 1 3945217 2020.02.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3932908 2020.02.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3932909 2020.02.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3907941 2020.02.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 3907940 2020.02.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3907938 2020.02.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 3907937 2020.02.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 3907939 2020.02.09 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 55 3899148 2020.02.07 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 22 3897694 2020.02.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 3888414 2020.02.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 28 3884779 2020.02.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 3883275 2020.02.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3883272 2020.02.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3883273 2020.02.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 3883274 2020.02.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 3883271 2020.02.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3883270 2020.02.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3884780 2020.02.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 3873505 2020.01.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3860459 2020.01.24 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 3859361 2020.01.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3829879 2020.01.14 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3815683 2020.01.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3814191 2020.01.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 3793106 2020.01.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3788284 2020.01.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 200 3788230 2020.01.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3788010 2020.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 3785860 2020.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3779644 2020.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 300 3779433 2020.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 3774719 2020.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3773970 2020.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 3773969 2020.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3773968 2020.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 3773967 2020.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 3773837 2020.01.01 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3773836 2020.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3773835 2020.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3773654 2020.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3773653 2020.01.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 3773597 2020.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3773596 2020.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3773595 2020.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3773485 2020.01.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 3773484 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3773482 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3773487 2020.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 3773486 2020.01.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 3773481 2020.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3773480 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 3773483 2020.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 3773479 2020.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 3773477 2020.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 3773478 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3773476 2020.01.01 mapa