Pełna lista obserwacji drużyny

Ornitolog-amator : Witold Nocoń


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4948194 2020.11.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4948195 2020.11.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4948196 2020.11.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4948197 2020.11.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4948198 2020.11.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4948199 2020.11.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4948200 2020.11.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4948201 2020.11.25 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4945130 2020.11.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 4945131 2020.11.24 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4945132 2020.11.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4945133 2020.11.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4945134 2020.11.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4945135 2020.11.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4945136 2020.11.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4945137 2020.11.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4945138 2020.11.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4945139 2020.11.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4945140 2020.11.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4945141 2020.11.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4945142 2020.11.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4945143 2020.11.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4945144 2020.11.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4945145 2020.11.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4945147 2020.11.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4945148 2020.11.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4945149 2020.11.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4945150 2020.11.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4945151 2020.11.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 4942941 2020.11.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4942942 2020.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4942943 2020.11.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 4942944 2020.11.23 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4942945 2020.11.23 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4942946 2020.11.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4942947 2020.11.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4942948 2020.11.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4942949 2020.11.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4942950 2020.11.23 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 4942951 2020.11.23 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 4942952 2020.11.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4942953 2020.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4942954 2020.11.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4937756 2020.11.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4937757 2020.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4937758 2020.11.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 4937759 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4937760 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4937761 2020.11.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4937762 2020.11.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 4937763 2020.11.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4937764 2020.11.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 4937765 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4937766 2020.11.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4937767 2020.11.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4937768 2020.11.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4937769 2020.11.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 4937770 2020.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4937771 2020.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4937772 2020.11.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4937773 2020.11.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4937774 2020.11.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4937775 2020.11.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4937776 2020.11.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4937858 2020.11.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 4933688 2020.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4933691 2020.11.20 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4933692 2020.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4933693 2020.11.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4933694 2020.11.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 120 4927216 2020.11.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 130 4927217 2020.11.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4927218 2020.11.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4927219 2020.11.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4927220 2020.11.16 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4927221 2020.11.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 8 4927222 2020.11.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4927223 2020.11.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4927224 2020.11.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4927225 2020.11.16 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4927227 2020.11.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4927228 2020.11.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4927229 2020.11.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4927230 2020.11.16 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4927231 2020.11.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4927232 2020.11.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4927234 2020.11.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4918624 2020.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4918625 2020.11.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4918626 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4918627 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4918628 2020.11.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4918629 2020.11.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 4918630 2020.11.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 25 4918631 2020.11.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4918632 2020.11.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 4918634 2020.11.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4918637 2020.11.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4918638 2020.11.14 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4918639 2020.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4918641 2020.11.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4918644 2020.11.14 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 6 4916285 2020.11.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 6 4916286 2020.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4916329 2020.11.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4916376 2020.11.13 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4913854 2020.11.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 4913855 2020.11.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4913857 2020.11.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4913858 2020.11.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4913859 2020.11.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4913860 2020.11.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4913862 2020.11.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4909600 2020.11.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4909601 2020.11.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4909602 2020.11.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 4909603 2020.11.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4909604 2020.11.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4909605 2020.11.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4909606 2020.11.10 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 15 4909607 2020.11.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4909608 2020.11.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4909609 2020.11.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 4909611 2020.11.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4909613 2020.11.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4909617 2020.11.10 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 19 4907344 2020.11.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 25 4907345 2020.11.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4907346 2020.11.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4907347 2020.11.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4907348 2020.11.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4907349 2020.11.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4907350 2020.11.09 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4907351 2020.11.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4907352 2020.11.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4907353 2020.11.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4909688 2020.11.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4905709 2020.11.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4905710 2020.11.08 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4905711 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4905712 2020.11.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4905713 2020.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4905714 2020.11.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4905715 2020.11.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4905716 2020.11.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 4905717 2020.11.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4905718 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4905720 2020.11.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4905721 2020.11.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4905722 2020.11.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 25 4905723 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4905724 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4905725 2020.11.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4905726 2020.11.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4900991 2020.11.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4900992 2020.11.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4900993 2020.11.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4900994 2020.11.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4900996 2020.11.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4900997 2020.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4900998 2020.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4897551 2020.11.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4897552 2020.11.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4897553 2020.11.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4897554 2020.11.06 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 12 4897555 2020.11.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4897556 2020.11.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4897557 2020.11.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4897558 2020.11.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4897559 2020.11.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4897560 2020.11.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4897561 2020.11.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4896679 2020.11.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4896680 2020.11.05 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4896681 2020.11.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4892782 2020.11.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4892783 2020.11.03 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4892784 2020.11.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4892785 2020.11.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4892786 2020.11.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4892787 2020.11.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4892788 2020.11.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 4894732 2020.11.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4894733 2020.11.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 4894734 2020.11.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4894767 2020.11.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4894901 2020.11.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 15 4894934 2020.11.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4894935 2020.11.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4894936 2020.11.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4894937 2020.11.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4894938 2020.11.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4894939 2020.11.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4894940 2020.11.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4889736 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4889738 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4889740 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4889742 2020.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4889743 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4889744 2020.11.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4889747 2020.11.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4889748 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4889749 2020.11.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4889750 2020.11.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4889751 2020.11.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 4882118 2020.10.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4882119 2020.10.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4882120 2020.10.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4882121 2020.10.30 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4882122 2020.10.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 4882123 2020.10.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4882124 2020.10.29 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4882125 2020.10.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4882126 2020.10.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4882127 2020.10.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4882128 2020.10.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4882129 2020.10.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4879811 2020.10.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4879812 2020.10.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4879813 2020.10.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 4879814 2020.10.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4879815 2020.10.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4879816 2020.10.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4879817 2020.10.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4879819 2020.10.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4879820 2020.10.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4879821 2020.10.28 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4879837 2020.10.28 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4879838 2020.10.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4879839 2020.10.28 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4878136 2020.10.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4878137 2020.10.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4878138 2020.10.27 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4878139 2020.10.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4878140 2020.10.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4878141 2020.10.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4878142 2020.10.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4878143 2020.10.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4878144 2020.10.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4878145 2020.10.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4878146 2020.10.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 20 4878147 2020.10.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4878148 2020.10.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4876216 2020.10.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4876217 2020.10.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4876218 2020.10.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4876219 2020.10.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4876220 2020.10.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4876221 2020.10.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 8 4876222 2020.10.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4876223 2020.10.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4876224 2020.10.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4876225 2020.10.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4876226 2020.10.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4876227 2020.10.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4876228 2020.10.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4876229 2020.10.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4876230 2020.10.26 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4874176 2020.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4874178 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4874180 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4874184 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4874187 2020.10.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4869457 2020.10.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4869458 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4869459 2020.10.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4869460 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4869461 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4869462 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4869463 2020.10.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7 4869475 2020.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4869477 2020.10.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 4866310 2020.10.23 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4866312 2020.10.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 4866315 2020.10.23 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4866316 2020.10.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 4866352 2020.10.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4866353 2020.10.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4866354 2020.10.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4864161 2020.10.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 4864162 2020.10.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4864184 2020.10.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4864185 2020.10.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4864186 2020.10.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4864187 2020.10.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4864188 2020.10.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4864189 2020.10.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4864190 2020.10.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4864191 2020.10.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4864192 2020.10.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4864947 2020.10.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4864948 2020.10.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4864949 2020.10.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4864950 2020.10.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4864951 2020.10.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4864952 2020.10.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4864953 2020.10.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4864954 2020.10.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4864955 2020.10.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4862525 2020.10.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4862527 2020.10.21 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4862530 2020.10.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4862532 2020.10.21 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4862534 2020.10.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4862536 2020.10.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4862538 2020.10.21 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4862539 2020.10.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4862541 2020.10.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4862542 2020.10.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4862543 2020.10.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4862544 2020.10.21 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4862545 2020.10.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4862548 2020.10.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 4862549 2020.10.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4862550 2020.10.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4862552 2020.10.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4862553 2020.10.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4862555 2020.10.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4862557 2020.10.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4862558 2020.10.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4862559 2020.10.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4862560 2020.10.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4862561 2020.10.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4862562 2020.10.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4862564 2020.10.21 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4860981 2020.10.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4860982 2020.10.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 4860983 2020.10.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4860985 2020.10.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4860986 2020.10.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4860987 2020.10.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4860989 2020.10.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4861242 2020.10.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4861243 2020.10.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4861244 2020.10.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4858053 2020.10.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4858054 2020.10.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4858055 2020.10.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4858056 2020.10.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4858057 2020.10.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4858059 2020.10.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4858060 2020.10.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4858062 2020.10.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4858063 2020.10.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4858064 2020.10.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4858065 2020.10.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4858066 2020.10.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4858068 2020.10.19 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4858069 2020.10.19 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4858070 2020.10.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 11 4851756 2020.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 4851757 2020.10.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4851758 2020.10.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4851759 2020.10.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4851760 2020.10.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 4851761 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4851762 2020.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4851763 2020.10.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4851764 2020.10.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4851765 2020.10.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4851767 2020.10.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4851768 2020.10.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4851769 2020.10.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4846998 2020.10.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4846999 2020.10.15 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4847002 2020.10.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4847004 2020.10.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4847006 2020.10.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4847008 2020.10.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 4847009 2020.10.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4847010 2020.10.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4847011 2020.10.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4847042 2020.10.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4843584 2020.10.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4843585 2020.10.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4843586 2020.10.13 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4843587 2020.10.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4843588 2020.10.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4843589 2020.10.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4843590 2020.10.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4843591 2020.10.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 4842427 2020.10.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 4842428 2020.10.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4842429 2020.10.12 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4842430 2020.10.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4842432 2020.10.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4842433 2020.10.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4842434 2020.10.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4842435 2020.10.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4842436 2020.10.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4842437 2020.10.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4832343 2020.10.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4832344 2020.10.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 4827582 2020.10.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4827584 2020.10.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4827585 2020.10.07 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 80 4827586 2020.10.07 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4827587 2020.10.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4827588 2020.10.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4827589 2020.10.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4827590 2020.10.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4827591 2020.10.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4827592 2020.10.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4827593 2020.10.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4827594 2020.10.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4827597 2020.10.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4827598 2020.10.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4827599 2020.10.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4824792 2020.10.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 8 4824793 2020.10.06 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4824795 2020.10.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 4824796 2020.10.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4824797 2020.10.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4824798 2020.10.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4824805 2020.10.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4824806 2020.10.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 4824807 2020.10.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4824925 2020.10.06 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4824926 2020.10.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4824927 2020.10.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4824928 2020.10.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4824929 2020.10.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4824930 2020.10.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4824931 2020.10.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4824932 2020.10.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4824933 2020.10.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4825712 2020.10.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4825713 2020.10.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4825714 2020.10.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4825715 2020.10.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4825716 2020.10.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4825717 2020.10.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4825718 2020.10.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4825719 2020.10.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4825720 2020.10.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4825721 2020.10.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 4809246 2020.10.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4809247 2020.10.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4809248 2020.10.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4809249 2020.10.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4809251 2020.10.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4809265 2020.10.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4809266 2020.10.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4809267 2020.10.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4809268 2020.10.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4809269 2020.10.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4809270 2020.10.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4807866 2020.09.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4807867 2020.09.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4807868 2020.09.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4807869 2020.09.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4807870 2020.09.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4807873 2020.09.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4802813 2020.09.28 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 4802814 2020.09.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 4802846 2020.09.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 4802848 2020.09.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4802849 2020.09.28 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4802851 2020.09.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4802854 2020.09.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4802856 2020.09.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4802857 2020.09.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4802858 2020.09.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4802859 2020.09.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4802860 2020.09.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4802862 2020.09.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4802863 2020.09.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4802865 2020.09.28 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4802866 2020.09.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4802867 2020.09.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 4804597 2020.09.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4804598 2020.09.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4804599 2020.09.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4804600 2020.09.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4798986 2020.09.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4798987 2020.09.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4798988 2020.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4798989 2020.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4798990 2020.09.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4798991 2020.09.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4798992 2020.09.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4798993 2020.09.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 3 4797036 2020.09.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 4797037 2020.09.25 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4797038 2020.09.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4797039 2020.09.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4797041 2020.09.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4797042 2020.09.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4797043 2020.09.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4797048 2020.09.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4797050 2020.09.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 4797051 2020.09.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4797053 2020.09.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4795861 2020.09.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 90 4795862 2020.09.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4795863 2020.09.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4795864 2020.09.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4795865 2020.09.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4795866 2020.09.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4795867 2020.09.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4795868 2020.09.23 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4795869 2020.09.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4791839 2020.09.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4791840 2020.09.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4791841 2020.09.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4791842 2020.09.22 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4787744 2020.09.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4787745 2020.09.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4787746 2020.09.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4787747 2020.09.21 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4787748 2020.09.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4787749 2020.09.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4787750 2020.09.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4787751 2020.09.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4787752 2020.09.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4787753 2020.09.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4787754 2020.09.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4787755 2020.09.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4787756 2020.09.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4787757 2020.09.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 67 4787759 2020.09.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4787760 2020.09.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4787761 2020.09.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 25 4788968 2020.09.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 4788969 2020.09.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4788970 2020.09.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4788971 2020.09.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4788972 2020.09.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4788973 2020.09.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 4788974 2020.09.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4788975 2020.09.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4788977 2020.09.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4781844 2020.09.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4781845 2020.09.19 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 4781846 2020.09.19 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4781847 2020.09.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4781848 2020.09.19 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4781849 2020.09.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4781850 2020.09.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4781851 2020.09.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4781852 2020.09.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4781853 2020.09.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4781854 2020.09.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4781855 2020.09.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4781856 2020.09.19 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4781857 2020.09.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4781858 2020.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4781859 2020.09.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4781860 2020.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4782877 2020.09.19 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4782880 2020.09.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4777934 2020.09.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4777935 2020.09.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4777936 2020.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4777937 2020.09.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4777938 2020.09.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4777939 2020.09.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4777940 2020.09.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4777941 2020.09.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4777942 2020.09.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4777943 2020.09.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4777944 2020.09.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 4777945 2020.09.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4777946 2020.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4777947 2020.09.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4778836 2020.09.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4778837 2020.09.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4778838 2020.09.18 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4778839 2020.09.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4778840 2020.09.18 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4776546 2020.09.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 8 4776547 2020.09.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4776548 2020.09.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4776549 2020.09.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4776550 2020.09.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4776551 2020.09.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4776552 2020.09.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4776553 2020.09.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4776554 2020.09.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4776555 2020.09.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4776556 2020.09.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4776557 2020.09.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4776558 2020.09.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4776559 2020.09.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4775739 2020.09.16 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 4775742 2020.09.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4775743 2020.09.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4775744 2020.09.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4773074 2020.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4773075 2020.09.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4773076 2020.09.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4773077 2020.09.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4773078 2020.09.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4773079 2020.09.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4773080 2020.09.15 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4773081 2020.09.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4773082 2020.09.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4773083 2020.09.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 40 4773084 2020.09.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4773085 2020.09.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4773086 2020.09.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4773087 2020.09.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4771551 2020.09.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4771552 2020.09.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4771553 2020.09.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4771554 2020.09.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4771555 2020.09.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4771556 2020.09.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4771557 2020.09.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4771558 2020.09.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4771559 2020.09.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4771560 2020.09.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 30 4771561 2020.09.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4771562 2020.09.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4771563 2020.09.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4771564 2020.09.14 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4769747 2020.09.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4769749 2020.09.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 4769751 2020.09.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4769752 2020.09.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4769753 2020.09.13 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4769754 2020.09.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4769756 2020.09.13 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4769757 2020.09.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4769758 2020.09.13 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4766705 2020.09.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 4766706 2020.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4766707 2020.09.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4766708 2020.09.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4766709 2020.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4766710 2020.09.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 10 4766711 2020.09.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4766712 2020.09.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4766713 2020.09.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4766714 2020.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4766716 2020.09.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4766717 2020.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4766718 2020.09.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4766719 2020.09.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4766720 2020.09.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4766721 2020.09.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4766722 2020.09.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4766767 2020.09.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4766790 2020.09.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4766792 2020.09.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4766793 2020.09.12 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4766794 2020.09.12 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4766807 2020.09.12 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4766993 2020.09.12 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4760182 2020.09.10 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4760183 2020.09.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4760184 2020.09.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4760185 2020.09.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4760188 2020.09.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4759081 2020.09.09 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 7 4759082 2020.09.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4759083 2020.09.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4759084 2020.09.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4759085 2020.09.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4759086 2020.09.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4759087 2020.09.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 4755020 2020.09.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4755021 2020.09.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4755022 2020.09.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4755024 2020.09.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4755025 2020.09.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4755026 2020.09.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4755028 2020.09.07 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4755030 2020.09.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4755033 2020.09.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 4755063 2020.09.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4755064 2020.09.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4755067 2020.09.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4755069 2020.09.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2000 4752449 2020.09.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4752450 2020.09.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4752452 2020.09.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 4752453 2020.09.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4752454 2020.09.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4752455 2020.09.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4752456 2020.09.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 4752457 2020.09.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4752458 2020.09.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4752459 2020.09.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4752460 2020.09.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4752462 2020.09.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4752463 2020.09.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4752464 2020.09.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4752465 2020.09.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4752466 2020.09.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4752467 2020.09.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 4752468 2020.09.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4752469 2020.09.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4752470 2020.09.06 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4745873 2020.09.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4745874 2020.09.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4745875 2020.09.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4745919 2020.09.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4745923 2020.09.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 4745924 2020.09.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4745925 2020.09.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4745926 2020.09.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4745927 2020.09.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 4745928 2020.09.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4745929 2020.09.04 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4745930 2020.09.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4745931 2020.09.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4745932 2020.09.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4745933 2020.09.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4745934 2020.09.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4745935 2020.09.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4745213 2020.09.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4745214 2020.09.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 4745215 2020.09.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4745216 2020.09.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4741682 2020.09.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4741683 2020.09.02 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4737461 2020.08.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4737462 2020.08.31 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4737463 2020.08.31 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4737464 2020.08.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4737465 2020.08.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4737467 2020.08.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 4737468 2020.08.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4737469 2020.08.31 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4738508 2020.08.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4738510 2020.08.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4738511 2020.08.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4735571 2020.08.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4735572 2020.08.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4735573 2020.08.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4735574 2020.08.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4735671 2020.08.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4735672 2020.08.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4735673 2020.08.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4735674 2020.08.30 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4733082 2020.08.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4733083 2020.08.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4733084 2020.08.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4733085 2020.08.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4733086 2020.08.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4733087 2020.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4733088 2020.08.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4733090 2020.08.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4733091 2020.08.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4733093 2020.08.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4733095 2020.08.29 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 2 4728687 2020.08.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4728690 2020.08.28 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4728691 2020.08.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4728693 2020.08.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4728700 2020.08.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4728701 2020.08.28 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4728702 2020.08.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4728703 2020.08.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4725401 2020.08.26 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4725402 2020.08.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4725403 2020.08.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4725404 2020.08.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4725405 2020.08.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4725406 2020.08.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4725407 2020.08.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4725408 2020.08.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4725409 2020.08.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4721903 2020.08.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4721904 2020.08.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4719058 2020.08.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4716307 2020.08.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4716308 2020.08.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4716309 2020.08.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4716310 2020.08.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4716312 2020.08.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4710911 2020.08.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4710912 2020.08.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4711774 2020.08.21 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 2 4709519 2020.08.20 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4709520 2020.08.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4709521 2020.08.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 4708735 2020.08.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4708736 2020.08.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4708739 2020.08.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 13 4708740 2020.08.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4708741 2020.08.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4708742 2020.08.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4708743 2020.08.19 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4708749 2020.08.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4702141 2020.08.17 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4702142 2020.08.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 4700745 2020.08.16 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4700746 2020.08.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4700747 2020.08.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4700748 2020.08.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4700749 2020.08.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4700750 2020.08.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4700751 2020.08.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4700752 2020.08.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4700753 2020.08.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4700754 2020.08.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4700755 2020.08.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4700756 2020.08.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4696208 2020.08.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4696209 2020.08.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4696211 2020.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4696213 2020.08.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4696214 2020.08.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4697894 2020.08.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4697896 2020.08.15 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4694206 2020.08.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4694207 2020.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4694208 2020.08.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4694209 2020.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4694210 2020.08.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4694918 2020.08.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4694919 2020.08.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4694922 2020.08.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4694924 2020.08.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4694925 2020.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4694926 2020.08.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4694927 2020.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4691689 2020.08.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 4691691 2020.08.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4691692 2020.08.13 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4691695 2020.08.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4691698 2020.08.13 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 4691699 2020.08.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4691700 2020.08.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4691701 2020.08.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4688400 2020.08.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4688401 2020.08.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4688402 2020.08.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4688403 2020.08.11 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4688404 2020.08.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4688405 2020.08.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4688406 2020.08.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4688407 2020.08.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4688408 2020.08.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4688409 2020.08.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4688410 2020.08.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4685834 2020.08.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4685835 2020.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4685837 2020.08.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4675575 2020.08.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4675576 2020.08.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4675577 2020.08.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 4675578 2020.08.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 4675579 2020.08.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4675580 2020.08.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4675581 2020.08.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4675598 2020.08.06 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 4677008 2020.08.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4677009 2020.08.06 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4677010 2020.08.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4677011 2020.08.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 4677012 2020.08.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4677013 2020.08.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4677014 2020.08.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4677015 2020.08.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4677016 2020.08.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4677017 2020.08.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4677018 2020.08.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4677019 2020.08.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4677020 2020.08.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4677021 2020.08.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4677022 2020.08.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4677023 2020.08.06 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4677024 2020.08.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4674357 2020.08.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4674358 2020.08.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4674359 2020.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4674360 2020.08.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4674361 2020.08.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4674362 2020.08.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4674363 2020.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4674364 2020.08.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4674365 2020.08.05 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4671501 2020.08.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4671502 2020.08.03 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4671503 2020.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4671504 2020.08.03 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4671508 2020.08.03 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4671512 2020.08.02 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4660045 2020.07.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4660046 2020.07.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4660047 2020.07.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 4660048 2020.07.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4660049 2020.07.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 4660050 2020.07.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 45 4660051 2020.07.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 4660065 2020.07.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4660066 2020.07.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4660067 2020.07.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4660068 2020.07.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4660069 2020.07.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4655187 2020.07.27 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4655189 2020.07.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4655190 2020.07.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4655191 2020.07.27 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4655192 2020.07.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4655194 2020.07.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4655196 2020.07.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 4655197 2020.07.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4655198 2020.07.27 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4642941 2020.07.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 4641544 2020.07.21 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4641545 2020.07.21 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4641546 2020.07.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 4641568 2020.07.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4641606 2020.07.21 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 4639079 2020.07.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4639080 2020.07.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4639081 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4639082 2020.07.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4639083 2020.07.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 35 4639084 2020.07.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4639085 2020.07.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4639086 2020.07.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4639087 2020.07.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4639089 2020.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4639090 2020.07.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4639091 2020.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4639092 2020.07.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 4639341 2020.07.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4639387 2020.07.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4628234 2020.07.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4628235 2020.07.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4628236 2020.07.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4628237 2020.07.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4628238 2020.07.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4628239 2020.07.16 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4628240 2020.07.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4628243 2020.07.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4628245 2020.07.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 4628248 2020.07.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4628250 2020.07.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 31 4628252 2020.07.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4628253 2020.07.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4628254 2020.07.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4628255 2020.07.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4628256 2020.07.16 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 5 4628257 2020.07.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4628258 2020.07.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4628259 2020.07.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4628260 2020.07.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 4620725 2020.07.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4620726 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4620730 2020.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4620731 2020.07.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4621235 2020.07.13 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4618681 2020.07.12 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4618682 2020.07.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4618683 2020.07.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4618701 2020.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4618702 2020.07.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4618703 2020.07.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4618704 2020.07.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4618705 2020.07.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4618706 2020.07.12 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4618707 2020.07.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4618708 2020.07.12 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4618709 2020.07.12 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4618723 2020.07.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4618724 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4618726 2020.07.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4618728 2020.07.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4618732 2020.07.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4618734 2020.07.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4609099 2020.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4609100 2020.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4609102 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4609146 2020.07.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4609149 2020.07.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4609151 2020.07.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4604722 2020.07.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4604723 2020.07.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 4604724 2020.07.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4604725 2020.07.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4604726 2020.07.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4604727 2020.07.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4604728 2020.07.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4604729 2020.07.08 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4604730 2020.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4604738 2020.07.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4604739 2020.07.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4594013 2020.07.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4594014 2020.07.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4594015 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4597393 2020.07.04 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4597394 2020.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4597395 2020.07.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4597396 2020.07.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4597397 2020.07.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4597398 2020.07.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4589662 2020.07.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4589663 2020.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4589664 2020.07.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4589665 2020.07.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4589666 2020.07.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4589690 2020.07.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4589691 2020.07.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4589692 2020.07.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4589693 2020.07.02 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 20 4587558 2020.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4587559 2020.07.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4587560 2020.07.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4587579 2020.07.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4587580 2020.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4587583 2020.07.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4587584 2020.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4587585 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4587586 2020.07.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4587587 2020.07.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4587588 2020.07.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4580738 2020.06.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4580740 2020.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4580758 2020.06.29 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4575751 2020.06.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4575763 2020.06.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4575764 2020.06.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 4575765 2020.06.27 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4575767 2020.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4575769 2020.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4575791 2020.06.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4575793 2020.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4575804 2020.06.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4570113 2020.06.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4570114 2020.06.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4570115 2020.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4570116 2020.06.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4570117 2020.06.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4570118 2020.06.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4570119 2020.06.26 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 4570121 2020.06.24 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 4570122 2020.06.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4570123 2020.06.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4570124 2020.06.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 4564135 2020.06.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4564139 2020.06.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4564140 2020.06.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4564142 2020.06.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4564143 2020.06.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4564144 2020.06.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4564146 2020.06.23 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4559824 2020.06.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4553243 2020.06.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4553244 2020.06.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4553245 2020.06.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4553246 2020.06.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4553247 2020.06.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4553278 2020.06.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4553279 2020.06.20 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4553241 2020.06.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4553242 2020.06.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4536437 2020.06.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4536438 2020.06.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4536439 2020.06.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4536440 2020.06.14 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4536441 2020.06.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4536442 2020.06.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4536443 2020.06.14 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4536444 2020.06.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4536445 2020.06.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4536446 2020.06.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4536447 2020.06.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4536448 2020.06.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4536449 2020.06.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4536456 2020.06.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4536457 2020.06.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4536458 2020.06.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4536465 2020.06.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4536466 2020.06.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4536467 2020.06.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4536468 2020.06.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4536469 2020.06.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4507771 2020.06.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 11 4507772 2020.06.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4507773 2020.06.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4507777 2020.06.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4507778 2020.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4507779 2020.06.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4507780 2020.06.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4507781 2020.06.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4507783 2020.06.09 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 4506458 2020.06.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4506459 2020.06.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4506460 2020.06.08 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 4506461 2020.06.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 4506462 2020.06.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4506463 2020.06.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4506464 2020.06.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4506465 2020.06.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4506466 2020.06.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4506468 2020.06.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4506469 2020.06.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4506470 2020.06.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4506471 2020.06.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4506472 2020.06.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4506473 2020.06.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4506474 2020.06.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4506475 2020.06.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4506476 2020.06.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4506477 2020.06.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4506478 2020.06.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4506480 2020.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 4506481 2020.06.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4506482 2020.06.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4506483 2020.06.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4506484 2020.06.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4493620 2020.06.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4493621 2020.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4493622 2020.06.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4486202 2020.06.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4486203 2020.06.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4486204 2020.06.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4486205 2020.06.05 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 4488332 2020.06.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4488333 2020.06.05 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4488334 2020.06.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4488335 2020.06.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4488336 2020.06.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4488338 2020.06.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4488339 2020.06.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4488340 2020.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4488341 2020.06.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1