Pełna lista obserwacji drużyny

Ornitolog-amator : Witold Nocoń


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4688400 2020.08.11 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4688401 2020.08.11 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4688402 2020.08.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4688403 2020.08.11 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4688404 2020.08.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4688405 2020.08.11 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4688406 2020.08.11 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4688407 2020.08.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4688408 2020.08.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4688409 2020.08.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4688410 2020.08.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4685834 2020.08.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4685835 2020.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4685837 2020.08.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4675575 2020.08.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4675576 2020.08.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 4675577 2020.08.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 4675578 2020.08.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 4675579 2020.08.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4675580 2020.08.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4675581 2020.08.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4675598 2020.08.06 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 4677008 2020.08.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4677009 2020.08.06 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4677010 2020.08.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4677011 2020.08.06 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 4677012 2020.08.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4677013 2020.08.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4677014 2020.08.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4677015 2020.08.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4677016 2020.08.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4677017 2020.08.06 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4677018 2020.08.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4677019 2020.08.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4677020 2020.08.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4677021 2020.08.06 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4677022 2020.08.06 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4677023 2020.08.06 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4677024 2020.08.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4674357 2020.08.05 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 4674358 2020.08.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4674359 2020.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4674360 2020.08.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4674361 2020.08.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4674362 2020.08.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4674363 2020.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4674364 2020.08.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4674365 2020.08.05 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4671501 2020.08.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4671502 2020.08.03 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4671503 2020.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4671504 2020.08.03 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4671508 2020.08.03 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4671512 2020.08.02 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4660045 2020.07.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4660046 2020.07.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4660047 2020.07.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 4660048 2020.07.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4660049 2020.07.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 4660050 2020.07.29 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 45 4660051 2020.07.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 4660065 2020.07.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4660066 2020.07.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4660067 2020.07.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4660068 2020.07.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4660069 2020.07.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4655187 2020.07.27 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4655189 2020.07.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4655190 2020.07.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4655191 2020.07.27 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4655192 2020.07.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4655194 2020.07.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4655196 2020.07.27 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 4655197 2020.07.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4655198 2020.07.27 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4642941 2020.07.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 4641544 2020.07.21 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4641545 2020.07.21 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4641546 2020.07.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 4641568 2020.07.21 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4641606 2020.07.21 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 4639079 2020.07.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4639080 2020.07.20 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4639081 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4639082 2020.07.20 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4639083 2020.07.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 35 4639084 2020.07.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4639085 2020.07.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4639086 2020.07.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4639087 2020.07.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4639089 2020.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4639090 2020.07.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4639091 2020.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4639092 2020.07.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 4639341 2020.07.20 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4639387 2020.07.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4628234 2020.07.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4628235 2020.07.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4628236 2020.07.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 4 4628237 2020.07.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4628238 2020.07.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4628239 2020.07.16 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4628240 2020.07.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4628243 2020.07.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4628245 2020.07.16 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 4628248 2020.07.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4628250 2020.07.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 31 4628252 2020.07.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4628253 2020.07.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4628254 2020.07.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4628255 2020.07.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4628256 2020.07.16 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 5 4628257 2020.07.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4628258 2020.07.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4628259 2020.07.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4628260 2020.07.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 10 4620725 2020.07.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4620726 2020.07.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4620730 2020.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4620731 2020.07.13 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4621235 2020.07.13 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4618681 2020.07.12 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4618682 2020.07.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4618683 2020.07.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4618701 2020.07.12 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4618702 2020.07.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4618703 2020.07.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4618704 2020.07.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4618705 2020.07.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4618706 2020.07.12 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4618707 2020.07.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4618708 2020.07.12 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4618709 2020.07.12 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4618723 2020.07.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4618724 2020.07.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4618726 2020.07.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4618728 2020.07.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4618732 2020.07.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4618734 2020.07.12 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4609099 2020.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4609100 2020.07.10 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4609102 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4609146 2020.07.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4609149 2020.07.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4609151 2020.07.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4604722 2020.07.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4604723 2020.07.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 4604724 2020.07.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4604725 2020.07.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4604726 2020.07.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4604727 2020.07.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4604728 2020.07.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4604729 2020.07.08 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4604730 2020.07.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4604738 2020.07.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4604739 2020.07.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4594013 2020.07.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4594014 2020.07.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4594015 2020.07.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 4597393 2020.07.04 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4597394 2020.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4597395 2020.07.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4597396 2020.07.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4597397 2020.07.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4597398 2020.07.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4589662 2020.07.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4589663 2020.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4589664 2020.07.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4589665 2020.07.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4589666 2020.07.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4589690 2020.07.02 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4589691 2020.07.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4589692 2020.07.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4589693 2020.07.02 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 20 4587558 2020.07.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4587559 2020.07.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4587560 2020.07.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 30 4587579 2020.07.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4587580 2020.07.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4587583 2020.07.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4587584 2020.07.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4587585 2020.07.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4587586 2020.07.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4587587 2020.07.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4587588 2020.07.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4580738 2020.06.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4580740 2020.06.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4580758 2020.06.29 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4575751 2020.06.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4575763 2020.06.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4575764 2020.06.27 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 4575765 2020.06.27 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4575767 2020.06.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4575769 2020.06.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4575791 2020.06.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4575793 2020.06.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4575804 2020.06.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4570113 2020.06.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4570114 2020.06.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4570115 2020.06.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4570116 2020.06.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4570117 2020.06.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4570118 2020.06.26 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4570119 2020.06.26 mapa
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 4570121 2020.06.24 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 4570122 2020.06.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4570123 2020.06.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4570124 2020.06.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 4564135 2020.06.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4564139 2020.06.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4564140 2020.06.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4564142 2020.06.23 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4564143 2020.06.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4564144 2020.06.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4564146 2020.06.23 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4559824 2020.06.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4553243 2020.06.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4553244 2020.06.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4553245 2020.06.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4553246 2020.06.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 15 4553247 2020.06.20 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4553278 2020.06.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4553279 2020.06.20 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4553241 2020.06.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4553242 2020.06.19 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4536437 2020.06.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4536438 2020.06.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4536439 2020.06.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4536440 2020.06.14 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4536441 2020.06.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4536442 2020.06.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4536443 2020.06.14 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4536444 2020.06.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4536445 2020.06.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4536446 2020.06.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4536447 2020.06.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4536448 2020.06.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4536449 2020.06.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4536456 2020.06.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4536457 2020.06.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4536458 2020.06.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4536465 2020.06.14 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4536466 2020.06.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4536467 2020.06.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4536468 2020.06.14 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4536469 2020.06.14 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4507771 2020.06.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 11 4507772 2020.06.09 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4507773 2020.06.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4507777 2020.06.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4507778 2020.06.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4507779 2020.06.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4507780 2020.06.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4507781 2020.06.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4507783 2020.06.09 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 4506458 2020.06.08 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4506459 2020.06.08 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4506460 2020.06.08 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 3 4506461 2020.06.08 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 4506462 2020.06.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4506463 2020.06.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4506464 2020.06.08 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4506465 2020.06.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4506466 2020.06.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4506468 2020.06.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4506469 2020.06.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4506470 2020.06.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4506471 2020.06.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4506472 2020.06.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4506473 2020.06.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4506474 2020.06.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4506475 2020.06.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4506476 2020.06.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4506477 2020.06.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4506478 2020.06.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4506480 2020.06.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 4506481 2020.06.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4506482 2020.06.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4506483 2020.06.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4506484 2020.06.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4493620 2020.06.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4493621 2020.06.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4493622 2020.06.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4486202 2020.06.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4486203 2020.06.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4486204 2020.06.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4486205 2020.06.05 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 4488332 2020.06.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4488333 2020.06.05 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4488334 2020.06.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4488335 2020.06.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4488336 2020.06.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4488338 2020.06.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4488339 2020.06.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4488340 2020.06.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4488341 2020.06.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4488342 2020.06.05 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4488343 2020.06.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4488344 2020.06.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4488345 2020.06.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4488346 2020.06.05 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4478352 2020.06.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4478353 2020.06.03 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4478354 2020.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4478355 2020.06.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4478356 2020.06.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4478357 2020.06.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4478358 2020.06.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4478359 2020.06.03 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4478360 2020.06.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4478361 2020.06.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4478362 2020.06.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4478363 2020.06.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4478364 2020.06.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4478365 2020.06.03 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4480829 2020.06.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4480830 2020.06.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4480831 2020.06.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4480832 2020.06.03 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4480833 2020.06.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4476101 2020.06.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4476125 2020.06.02 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4476126 2020.06.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4476127 2020.06.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4476128 2020.06.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4476129 2020.06.02 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4476130 2020.06.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4476131 2020.06.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4476132 2020.06.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4476133 2020.06.02 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4476134 2020.06.02 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4470377 2020.06.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4470378 2020.06.01 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4470380 2020.06.01 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 4454684 2020.05.29 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4454685 2020.05.29 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 4454686 2020.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4454687 2020.05.29 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 4 4454688 2020.05.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4454689 2020.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4454690 2020.05.29 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 2 4454691 2020.05.29 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4454692 2020.05.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4454693 2020.05.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4454694 2020.05.29 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4454697 2020.05.29 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4454698 2020.05.29 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 4454699 2020.05.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4454700 2020.05.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4441627 2020.05.26 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4441663 2020.05.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 4441689 2020.05.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4441690 2020.05.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4441691 2020.05.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4441692 2020.05.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4441693 2020.05.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4441694 2020.05.26 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4424633 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4424634 2020.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4424664 2020.05.23 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4424684 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4424685 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4424686 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4424687 2020.05.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4424688 2020.05.23 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4424689 2020.05.23 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4417478 2020.05.21 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4417479 2020.05.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4417480 2020.05.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4417481 2020.05.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4417482 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4417483 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 4417484 2020.05.21 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4417485 2020.05.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4417486 2020.05.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4417489 2020.05.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4417491 2020.05.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4417492 2020.05.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4417493 2020.05.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 6 4417494 2020.05.21 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4417500 2020.05.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4417501 2020.05.21 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4408680 2020.05.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4412516 2020.05.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4412517 2020.05.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4412518 2020.05.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4412519 2020.05.20 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4412520 2020.05.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4412521 2020.05.20 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4412522 2020.05.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4412523 2020.05.20 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 4402850 2020.05.18 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4402853 2020.05.18 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4402856 2020.05.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4402860 2020.05.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4402863 2020.05.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4402865 2020.05.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4402867 2020.05.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4402869 2020.05.18 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4402873 2020.05.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4402875 2020.05.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4395534 2020.05.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4395535 2020.05.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4395567 2020.05.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4395609 2020.05.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4395610 2020.05.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4395611 2020.05.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4395612 2020.05.17 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4396112 2020.05.17 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4388288 2020.05.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4388291 2020.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4388294 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4388298 2020.05.16 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4380919 2020.05.15 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 4380923 2020.05.15 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4380926 2020.05.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4380929 2020.05.15 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4380931 2020.05.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4380933 2020.05.15 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4380934 2020.05.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4380937 2020.05.15 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4381027 2020.05.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4381031 2020.05.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4381034 2020.05.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4381041 2020.05.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4381042 2020.05.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4381043 2020.05.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4381044 2020.05.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4374754 2020.05.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4374755 2020.05.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4374793 2020.05.14 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 4374811 2020.05.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4374812 2020.05.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4374813 2020.05.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4374815 2020.05.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4370979 2020.05.13 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4370980 2020.05.13 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4370981 2020.05.13 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4370985 2020.05.13 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4370987 2020.05.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4370989 2020.05.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4370991 2020.05.13 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 4365886 2020.05.12 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4365887 2020.05.12 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4365888 2020.05.12 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4365890 2020.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 4365891 2020.05.12 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4365892 2020.05.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4365893 2020.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4365894 2020.05.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4365895 2020.05.12 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4362183 2020.05.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4362187 2020.05.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4362189 2020.05.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4362192 2020.05.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4362261 2020.05.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4362266 2020.05.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4362267 2020.05.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4362271 2020.05.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4362273 2020.05.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4362310 2020.05.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4362311 2020.05.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4355740 2020.05.10 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4355741 2020.05.10 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4355745 2020.05.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4355747 2020.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4355748 2020.05.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4355750 2020.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4355751 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4355752 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4355754 2020.05.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4355757 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4355772 2020.05.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4355773 2020.05.10 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4355776 2020.05.10 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4355777 2020.05.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4355778 2020.05.10 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4355809 2020.05.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4355811 2020.05.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4355813 2020.05.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4355816 2020.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4355821 2020.05.10 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4355833 2020.05.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4355834 2020.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4355836 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4340544 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4340545 2020.05.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4340546 2020.05.09 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4340547 2020.05.09 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4340549 2020.05.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4340550 2020.05.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4340551 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4340552 2020.05.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4340553 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4340554 2020.05.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4340555 2020.05.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4340558 2020.05.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4340559 2020.05.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4340591 2020.05.09 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4340605 2020.05.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4340606 2020.05.09 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 4340608 2020.05.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4340609 2020.05.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4340611 2020.05.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4340612 2020.05.09 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4340613 2020.05.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4340614 2020.05.09 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4340615 2020.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4340637 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4340638 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4340640 2020.05.09 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4346393 2020.05.09 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4333857 2020.05.08 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4333858 2020.05.08 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4333859 2020.05.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4333860 2020.05.08 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4333861 2020.05.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4333862 2020.05.08 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4333863 2020.05.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4333864 2020.05.08 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4333865 2020.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4333866 2020.05.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4333867 2020.05.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4333868 2020.05.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4333869 2020.05.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4333870 2020.05.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4337351 2020.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4337352 2020.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4337353 2020.05.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4337354 2020.05.08 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4337355 2020.05.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4337356 2020.05.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4337359 2020.05.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4337360 2020.05.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4337361 2020.05.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4337362 2020.05.08 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4337418 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4326233 2020.05.07 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4326237 2020.05.07 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4326238 2020.05.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4326330 2020.05.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4326391 2020.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4326392 2020.05.07 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4326393 2020.05.07 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4326395 2020.05.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4326577 2020.05.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4326578 2020.05.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4326579 2020.05.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4326594 2020.05.07 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4326595 2020.05.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4326596 2020.05.07 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4326597 2020.05.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4326598 2020.05.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4326599 2020.05.07 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4326600 2020.05.07 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4326602 2020.05.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4326603 2020.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4326604 2020.05.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4326605 2020.05.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4326606 2020.05.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4326607 2020.05.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 4326616 2020.05.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4326618 2020.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4326620 2020.05.07 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4326621 2020.05.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4326622 2020.05.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4326713 2020.05.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4326714 2020.05.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4323632 2020.05.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4323633 2020.05.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4323634 2020.05.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4323635 2020.05.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4323640 2020.05.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4323643 2020.05.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4323645 2020.05.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4323646 2020.05.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4317933 2020.05.05 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4317934 2020.05.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4317935 2020.05.05 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4317936 2020.05.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4317937 2020.05.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4317938 2020.05.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4317939 2020.05.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4317940 2020.05.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4317941 2020.05.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4317959 2020.05.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4317960 2020.05.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4317961 2020.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4317962 2020.05.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4317963 2020.05.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4317964 2020.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4318118 2020.05.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4318119 2020.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4318120 2020.05.05 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4318121 2020.05.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4318122 2020.05.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4318123 2020.05.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4318124 2020.05.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4318125 2020.05.05 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4313423 2020.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4313424 2020.05.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 13 4313425 2020.05.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4313426 2020.05.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4313449 2020.05.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4313452 2020.05.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4313454 2020.05.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4313457 2020.05.04 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4313459 2020.05.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4313461 2020.05.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4313486 2020.05.04 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4293464 2020.05.02 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4293466 2020.05.02 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4293468 2020.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 3 4293469 2020.05.02 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4293470 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4293471 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4293473 2020.05.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4293474 2020.05.02 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 6 4293475 2020.05.02 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4293492 2020.05.02 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4293493 2020.05.02 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4293494 2020.05.02 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4293495 2020.05.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4293496 2020.05.02 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4298312 2020.05.02 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4287620 2020.05.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4287623 2020.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4287640 2020.05.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4287644 2020.05.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4287646 2020.05.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4287648 2020.05.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4287906 2020.05.01 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4287907 2020.05.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4287908 2020.05.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4287909 2020.05.01 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4287964 2020.05.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4287965 2020.05.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4287966 2020.05.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 4287980 2020.05.01 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 2 4287981 2020.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4279153 2020.04.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4279154 2020.04.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4279155 2020.04.30 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 4279156 2020.04.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4279157 2020.04.30 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4279158 2020.04.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4279171 2020.04.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4279172 2020.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4279173 2020.04.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4279174 2020.04.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4279175 2020.04.30 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4279177 2020.04.30 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4279178 2020.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4279179 2020.04.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4279180 2020.04.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4279181 2020.04.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4279183 2020.04.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4279184 2020.04.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4279205 2020.04.30 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4269257 2020.04.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4269258 2020.04.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4269259 2020.04.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4269260 2020.04.29 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4269261 2020.04.29 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4269262 2020.04.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4269263 2020.04.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4269264 2020.04.29 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4269265 2020.04.29 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4270958 2020.04.29 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4270963 2020.04.29 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4270968 2020.04.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4270971 2020.04.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4270974 2020.04.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 8 4270975 2020.04.29 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 4270977 2020.04.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 4270978 2020.04.29 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4270980 2020.04.29 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4270981 2020.04.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4270983 2020.04.29 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4267216 2020.04.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4267217 2020.04.28 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4267218 2020.04.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 4267219 2020.04.28 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4267220 2020.04.28 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4267221 2020.04.28 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 4267222 2020.04.28 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 4267223 2020.04.28 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4267224 2020.04.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4267225 2020.04.28 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4255617 2020.04.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 4255618 2020.04.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4255620 2020.04.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4255631 2020.04.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4255632 2020.04.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4255633 2020.04.27 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4255634 2020.04.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4255637 2020.04.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4256428 2020.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4257169 2020.04.27 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4257170 2020.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4257179 2020.04.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4257180 2020.04.27 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4257181 2020.04.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4257183 2020.04.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4257184 2020.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4257188 2020.04.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4257189 2020.04.27 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4260079 2020.04.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4260082 2020.04.27 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4260085 2020.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4260088 2020.04.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4260223 2020.04.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4260224 2020.04.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4260225 2020.04.27 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4260226 2020.04.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4260228 2020.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4260229 2020.04.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4260230 2020.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4260231 2020.04.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4260232 2020.04.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4260233 2020.04.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4251069 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4251074 2020.04.26 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4251081 2020.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4251088 2020.04.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4251092 2020.04.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4251099 2020.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4251103 2020.04.26 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4251106 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4251110 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4251113 2020.04.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4251147 2020.04.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4251226 2020.04.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 4251232 2020.04.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4251242 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4251248 2020.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4251254 2020.04.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4251320 2020.04.26 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4251369 2020.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4251373 2020.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4251379 2020.04.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 4251432 2020.04.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4251436 2020.04.26 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 4251455 2020.04.26 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 4228907 2020.04.24 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 4228908 2020.04.24 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 30 4228909 2020.04.24 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4228992 2020.04.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4228993 2020.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4228994 2020.04.24 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 10 4228995 2020.04.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4228996 2020.04.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 4228997 2020.04.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 4228998 2020.04.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4228999 2020.04.24 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4229111 2020.04.24 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4235386 2020.04.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 4235388 2020.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4235389 2020.04.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4235391 2020.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4235392 2020.04.24 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4235394 2020.04.24 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4235425 2020.04.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4235427 2020.04.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4216902 2020.04.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4216903 2020.04.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4216905 2020.04.22 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4216906 2020.04.22 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 4216907 2020.04.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 4216909 2020.04.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4216910 2020.04.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4216912 2020.04.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 8 4216913 2020.04.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4216914 2020.04.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4206872 2020.04.21 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4206873 2020.04.21 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4206875 2020.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4206876 2020.04.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4206878 2020.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4206880 2020.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4206882 2020.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4206883 2020.04.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4206885 2020.04.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4206886 2020.04.21 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4206942 2020.04.21 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4206943 2020.04.21 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4208313 2020.04.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4208319 2020.04.21 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4208322 2020.04.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 4208324 2020.04.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4208327 2020.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4208329 2020.04.21 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4208331 2020.04.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4208333 2020.04.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4208336 2020.04.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4208339 2020.04.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4208341 2020.04.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4208343 2020.04.21 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4208346 2020.04.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4208348 2020.04.21 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4198940 2020.04.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4198941 2020.04.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4198942 2020.04.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4198943 2020.04.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4198944 2020.04.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4198948 2020.04.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 4198949 2020.04.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4198950 2020.04.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4198951 2020.04.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 4198952 2020.04.20 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4202879 2020.04.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4202881 2020.04.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 4202882 2020.04.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4202888 2020.04.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4192484 2020.04.19 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4186868 2020.04.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4186869 2020.04.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4186870 2020.04.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4186871 2020.04.18 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4186872 2020.04.18 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 4186873 2020.04.18 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4186874 2020.04.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4186875 2020.04.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4186876 2020.04.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4186877 2020.04.18 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4186878 2020.04.18 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4177917 2020.04.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4177918 2020.04.17 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4177920 2020.04.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4182332 2020.04.17 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 4182333 2020.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4182334 2020.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4182335 2020.04.17 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 15 4182336 2020.04.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4182337 2020.04.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4182395 2020.04.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4182396 2020.04.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4182397 2020.04.17 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4182398 2020.04.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4182399 2020.04.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4182401 2020.04.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 4182418 2020.04.17 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4182425 2020.04.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4182439 2020.04.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4182440 2020.04.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4182458 2020.04.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4182459 2020.04.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4182461 2020.04.17 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4182465 2020.04.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4182466 2020.04.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4175811 2020.04.16 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4175812 2020.04.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4175813 2020.04.16 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4175814 2020.04.16 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4175815 2020.04.16 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4175816 2020.04.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4175817 2020.04.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4175818 2020.04.16 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 3 4175819 2020.04.16 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 3 4175820 2020.04.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4175821 2020.04.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4175822 2020.04.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4175823 2020.04.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4175824 2020.04.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4175825 2020.04.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4175826 2020.04.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4175827 2020.04.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4175828 2020.04.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4175829 2020.04.16 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4175830 2020.04.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4175833 2020.04.16 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4175834 2020.04.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4175836 2020.04.16 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4175838 2020.04.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4176102 2020.04.16 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4169389 2020.04.15 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 4169390 2020.04.15 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4169391 2020.04.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 4169392 2020.04.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4169393 2020.04.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4169395 2020.04.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4169396 2020.04.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4169399 2020.04.15 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 4169402 2020.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4169405 2020.04.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4169406 2020.04.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 4169408 2020.04.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4169409 2020.04.15 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4169411 2020.04.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4169413 2020.04.15 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4169415 2020.04.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4169416 2020.04.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4169417 2020.04.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4169419 2020.04.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4169420 2020.04.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4169421 2020.04.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4169422 2020.04.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4169423 2020.04.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 4169424 2020.04.15 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4169425 2020.04.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4169426 2020.04.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4169427 2020.04.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4169428 2020.04.15 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 4 4159117 2020.04.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4159118 2020.04.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 4159120 2020.04.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 4159122 2020.04.12 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4159123 2020.04.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4159125 2020.04.12 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4159126 2020.04.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 4159127 2020.04.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 10 4159129 2020.04.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4159136 2020.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4159138 2020.04.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 4159140 2020.04.12 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 40 4159141 2020.04.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4159143 2020.04.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4159144 2020.04.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4159146 2020.04.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4159147 2020.04.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4159148 2020.04.12 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4159149 2020.04.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4159150 2020.04.12 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 4159151 2020.04.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4159152 2020.04.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4159153 2020.04.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4159154 2020.04.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4159156 2020.04.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4159158 2020.04.12 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4159159 2020.04.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4159160 2020.04.12 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4159161 2020.04.12 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4159162 2020.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4152610 2020.04.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4152617 2020.04.11 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4152618 2020.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4152619 2020.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4152622 2020.04.11 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4152624 2020.04.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4152625 2020.04.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4152626 2020.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4152628 2020.04.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4152629 2020.04.11 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4147888 2020.04.10 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4147889 2020.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4147891 2020.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4147892 2020.04.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4147893 2020.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4147896 2020.04.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4147897 2020.04.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4147901 2020.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4147904 2020.04.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4147912 2020.04.10 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4147913 2020.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4147920 2020.04.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4147924 2020.04.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4147928 2020.04.10 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4147934 2020.04.10 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4147937 2020.04.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4147939 2020.04.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4147942 2020.04.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4147944 2020.04.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4147948 2020.04.10 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4143538 2020.04.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4143539 2020.04.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4143540 2020.04.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4143543 2020.04.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 4143546 2020.04.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4143548 2020.04.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4143549 2020.04.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4143550 2020.04.09 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4143552 2020.04.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4143557 2020.04.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 4143558 2020.04.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4143563 2020.04.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 32 4132455 2020.04.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4132456 2020.04.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4132458 2020.04.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4132460 2020.04.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4132462 2020.04.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4132463 2020.04.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4132466 2020.04.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4132468 2020.04.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4132469 2020.04.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4132471 2020.04.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4132472 2020.04.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4132475 2020.04.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4132478 2020.04.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4132501 2020.04.07 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4133935 2020.04.07 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4133936 2020.04.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4133937 2020.04.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4133938 2020.04.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 4133939 2020.04.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4133940 2020.04.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4133941 2020.04.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4133942 2020.04.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 4133943 2020.04.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4133944 2020.04.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 4133945 2020.04.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4133946 2020.04.07 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4133947 2020.04.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4133948 2020.04.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4133949 2020.04.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4133950 2020.04.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4127963 2020.04.06 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 4 4127964 2020.04.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4127965 2020.04.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4127966 2020.04.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4127967 2020.04.06 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4127968 2020.04.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4127969 2020.04.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4127970 2020.04.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4127971 2020.04.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4127972 2020.04.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4127973 2020.04.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4127974 2020.04.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4127975 2020.04.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4127976 2020.04.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 4127977 2020.04.06 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4127978 2020.04.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4127979 2020.04.06 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4127980 2020.04.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4127981 2020.04.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4127982 2020.04.06 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4127983 2020.04.06 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4127984 2020.04.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4127985 2020.04.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4127986 2020.04.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4127987 2020.04.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4127988 2020.04.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4127989 2020.04.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4127990 2020.04.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4127991 2020.04.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4127992 2020.04.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4127995 2020.04.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4127996 2020.04.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4127997 2020.04.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4127998 2020.04.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4127999 2020.04.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4128001 2020.04.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4128002 2020.04.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 4128003 2020.04.06 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4128004 2020.04.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4128005 2020.04.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4128006 2020.04.06 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4128007 2020.04.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4129906 2020.04.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4126176 2020.04.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4126177 2020.04.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4126178 2020.04.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4126179 2020.04.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4126180 2020.04.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4126181 2020.04.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4126182 2020.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 4126183 2020.04.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4126184 2020.04.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4126185 2020.04.05 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4116325 2020.04.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4116326 2020.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4116327 2020.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4116328 2020.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4116329 2020.04.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4116330 2020.04.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4116331 2020.04.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4116332 2020.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4116333 2020.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4116334 2020.04.04 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4119009 2020.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4119018 2020.04.04 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4113638 2020.04.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4113647 2020.04.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4113648 2020.04.03 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4113650 2020.04.03 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4113651 2020.04.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 120 4113652 2020.04.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4113653 2020.04.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4113654 2020.04.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4113655 2020.04.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4113656 2020.04.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4113657 2020.04.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4113658 2020.04.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4113659 2020.04.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4113660 2020.04.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4113661 2020.04.03 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 2 4113662 2020.04.03 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4113663 2020.04.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4113664 2020.04.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4113665 2020.04.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4113666 2020.04.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4113667 2020.04.03 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4113668 2020.04.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4113673 2020.04.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4113682 2020.04.03 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4109258 2020.04.01 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4109259 2020.04.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4109260 2020.04.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4109261 2020.04.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4109262 2020.04.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4109263 2020.04.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4109266 2020.04.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4109267 2020.04.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4109268 2020.04.01 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 3 4103975 2020.03.31 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4103990 2020.03.31 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4103991 2020.03.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4103992 2020.03.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4103993 2020.03.31 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4103994 2020.03.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4103995 2020.03.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4103996 2020.03.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4103997 2020.03.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4103998 2020.03.31 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4103999 2020.03.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4104000 2020.03.31 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4104001 2020.03.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4104002 2020.03.31 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 15 4104003 2020.03.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4104004 2020.03.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4104005 2020.03.31 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4104006 2020.03.31 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4104007 2020