Pełna lista obserwacji drużyny

EDREDON.COM.PL : Jacek Betleja


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4949616 2020.11.26 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 4949617 2020.11.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 4949615 2020.11.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4949614 2020.11.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4949613 2020.11.26 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 4949612 2020.11.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4949611 2020.11.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 4949610 2020.11.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4949608 2020.11.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4949606 2020.11.26 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4949609 2020.11.26 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4949603 2020.11.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 4949605 2020.11.26 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4949604 2020.11.26 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4949607 2020.11.26 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 4949601 2020.11.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4949600 2020.11.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4949598 2020.11.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4949599 2020.11.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4949596 2020.11.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 4949602 2020.11.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4949597 2020.11.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4949594 2020.11.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4949592 2020.11.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 4949591 2020.11.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4949595 2020.11.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4949593 2020.11.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4949590 2020.11.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 4949589 2020.11.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4949587 2020.11.26 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4949588 2020.11.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4940531 2020.11.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 4940528 2020.11.22 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4940529 2020.11.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4940530 2020.11.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 4940527 2020.11.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 4940526 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4940525 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 4940524 2020.11.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 4940523 2020.11.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 400 4940522 2020.11.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 4940518 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 4940516 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4940521 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4940519 2020.11.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 700 4940520 2020.11.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4940517 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4940515 2020.11.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 4939604 2020.11.22 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4939602 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 4939601 2020.11.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 4939600 2020.11.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4939599 2020.11.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4939598 2020.11.22 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4939597 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 4939603 2020.11.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 4939596 2020.11.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4939595 2020.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4939594 2020.11.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 4939593 2020.11.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 4939591 2020.11.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 4939592 2020.11.22 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4939590 2020.11.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 500 4939588 2020.11.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4939589 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 60 4936923 2020.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4936922 2020.11.21 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 4936921 2020.11.21 mapa
rzadki edredon, Somateria mollissima 1 4936920 2020.11.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4936919 2020.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4936918 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4936916 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4936914 2020.11.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4936913 2020.11.21 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4936912 2020.11.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4936910 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4936909 2020.11.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4936908 2020.11.21 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 50 4936907 2020.11.21 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4936906 2020.11.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 4936905 2020.11.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4936904 2020.11.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4936903 2020.11.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 4936902 2020.11.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4936901 2020.11.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 600 4936900 2020.11.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4936899 2020.11.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 53 4936897 2020.11.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4936898 2020.11.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4936896 2020.11.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 4936895 2020.11.21 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 46 4936894 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4933682 2020.11.20 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 300 4933681 2020.11.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4933680 2020.11.20 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 2 4933679 2020.11.20 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4933678 2020.11.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4933677 2020.11.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4933675 2020.11.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4933676 2020.11.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4933673 2020.11.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 4933672 2020.11.20 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4933674 2020.11.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 4933671 2020.11.20 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4933670 2020.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 4933669 2020.11.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 70 4933665 2020.11.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 70 4933664 2020.11.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4933663 2020.11.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 4933662 2020.11.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4933661 2020.11.20 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 18 4933660 2020.11.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1000 4933659 2020.11.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4933658 2020.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4933640 2020.11.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4933641 2020.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4933639 2020.11.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 22 4933638 2020.11.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4933668 2020.11.20 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4933667 2020.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 4933666 2020.11.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 4933657 2020.11.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 15 4933656 2020.11.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 4933655 2020.11.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4933654 2020.11.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4933653 2020.11.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 4933652 2020.11.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4933651 2020.11.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4933650 2020.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4933649 2020.11.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 20 4933648 2020.11.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4933647 2020.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4933646 2020.11.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4933645 2020.11.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4933644 2020.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4933643 2020.11.20 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4933642 2020.11.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4933637 2020.11.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4933636 2020.11.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 4933635 2020.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4933634 2020.11.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4933633 2020.11.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4933632 2020.11.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4933631 2020.11.20 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4933629 2020.11.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4933630 2020.11.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 13 4933626 2020.11.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 4933627 2020.11.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4933628 2020.11.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4933625 2020.11.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 550 4933624 2020.11.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4933622 2020.11.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4933623 2020.11.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4932001 2020.11.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 4932003 2020.11.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 4932002 2020.11.19 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 4932000 2020.11.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 53 4931999 2020.11.19 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4930769 2020.11.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1000 4930767 2020.11.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4930766 2020.11.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4930768 2020.11.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4930765 2020.11.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4930762 2020.11.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 400 4930764 2020.11.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 4930763 2020.11.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 70 4930761 2020.11.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4930760 2020.11.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4930759 2020.11.18 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4924967 2020.11.15 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 4924964 2020.11.15 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4924963 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4924966 2020.11.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 60 4924965 2020.11.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4924962 2020.11.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4924961 2020.11.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4924960 2020.11.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4924958 2020.11.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4924959 2020.11.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4924957 2020.11.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 4924953 2020.11.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 4924955 2020.11.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4924954 2020.11.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 4924956 2020.11.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 4924950 2020.11.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 20 4924951 2020.11.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 650 4924952 2020.11.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 13 4924948 2020.11.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4924949 2020.11.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4924947 2020.11.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4924946 2020.11.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 8 4924945 2020.11.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 4924943 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4924941 2020.11.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4924944 2020.11.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4919823 2020.11.14 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 47 4919824 2020.11.14 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 4919822 2020.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 4919840 2020.11.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4919837 2020.11.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4919832 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 4919830 2020.11.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 17 4919839 2020.11.14 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4919838 2020.11.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 4919836 2020.11.14 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 40 4919833 2020.11.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4919835 2020.11.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 240 4919828 2020.11.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4919831 2020.11.14 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 4919834 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4919829 2020.11.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4919825 2020.11.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 500 4919827 2020.11.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4919826 2020.11.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 4919856 2020.11.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 60 4919854 2020.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 4919852 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4919855 2020.11.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4919853 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4919851 2020.11.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 4919850 2020.11.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 32 4919848 2020.11.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4919849 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 180 4919847 2020.11.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 4919846 2020.11.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4919845 2020.11.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4919844 2020.11.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 4919843 2020.11.14 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4919841 2020.11.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 350 4919842 2020.11.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4916166 2020.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 4916164 2020.11.13 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 85 4916169 2020.11.13 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 300 4916165 2020.11.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 4916171 2020.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4916157 2020.11.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4916159 2020.11.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4916155 2020.11.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4916152 2020.11.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4916153 2020.11.13 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4916151 2020.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 60 4916147 2020.11.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4916145 2020.11.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 600 4916144 2020.11.13 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4916167 2020.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 80 4916170 2020.11.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 4916162 2020.11.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4916168 2020.11.13 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4916160 2020.11.13 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 4916161 2020.11.13 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 7 4916158 2020.11.13 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 4916156 2020.11.13 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 17 4916154 2020.11.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 4916150 2020.11.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 800 4916148 2020.11.13 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 4916149 2020.11.13 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4916146 2020.11.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4916143 2020.11.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4916142 2020.11.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 112 4916141 2020.11.13 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4913772 2020.11.12 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4913769 2020.11.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 500 4913770 2020.11.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 4913771 2020.11.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 4913188 2020.11.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4913187 2020.11.11 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4913186 2020.11.11 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 4 4913185 2020.11.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4913182 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4913183 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 4913181 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 4913180 2020.11.11 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 3 4913175 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4913179 2020.11.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 4913177 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4913184 2020.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4913178 2020.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4913176 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3860 4914971 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3100 4914981 2020.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2870 4914985 2020.11.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4903706 2020.11.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 200 4903704 2020.11.08 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 3 4903703 2020.11.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 4903705 2020.11.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 400 4903702 2020.11.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4903701 2020.11.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 4903699 2020.11.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 4903700 2020.11.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 4903698 2020.11.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4902448 2020.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4902449 2020.11.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4902447 2020.11.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4902446 2020.11.08 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4902445 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4902444 2020.11.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4902443 2020.11.08 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 4902442 2020.11.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 4902440 2020.11.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4902441 2020.11.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 4902439 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4902438 2020.11.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4902437 2020.11.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 100 4900918 2020.11.07 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4900919 2020.11.07 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 4900917 2020.11.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 12 4900915 2020.11.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4900916 2020.11.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 4900914 2020.11.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4900913 2020.11.07 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4893545 2020.11.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 21 4893544 2020.11.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4893543 2020.11.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 4893541 2020.11.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4893540 2020.11.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 4893542 2020.11.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4893538 2020.11.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4893536 2020.11.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 4893539 2020.11.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 4893535 2020.11.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4893534 2020.11.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4893537 2020.11.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4893531 2020.11.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4893533 2020.11.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 150 4893530 2020.11.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 300 4893532 2020.11.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4893529 2020.11.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 17 4893528 2020.11.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4893527 2020.11.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4893525 2020.11.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4893526 2020.11.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 4893524 2020.11.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4888841 2020.11.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4888843 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4888842 2020.11.01 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 20 4888844 2020.11.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4888840 2020.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4888839 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 60 4888838 2020.11.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 4888837 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 4888836 2020.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4888834 2020.11.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4888835 2020.11.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4888833 2020.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4888832 2020.11.01 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4888831 2020.11.01 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 4888829 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4888828 2020.11.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4888830 2020.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4888826 2020.11.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4888827 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4888824 2020.11.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1700 4888823 2020.11.01 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 200 4888825 2020.11.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4888822 2020.11.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 90 4888821 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 14 4888820 2020.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4888816 2020.11.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4888819 2020.11.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4888815 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4888814 2020.11.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4888817 2020.11.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4888813 2020.11.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 26 4888818 2020.11.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4888812 2020.11.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4888811 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4888810 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4888809 2020.11.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4888808 2020.11.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4888807 2020.11.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4888806 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4888805 2020.11.01 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4884623 2020.10.31 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 1 4884621 2020.10.31 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4884620 2020.10.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4884625 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 50 4884622 2020.10.31 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 60 4884619 2020.10.31 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 4884624 2020.10.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4884618 2020.10.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4884617 2020.10.31 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4884615 2020.10.31 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4884614 2020.10.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4884612 2020.10.31 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 16 4884613 2020.10.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4884616 2020.10.31 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 4884610 2020.10.31 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4884611 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4884609 2020.10.31 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4884608 2020.10.31 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 4884607 2020.10.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 4884606 2020.10.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4884605 2020.10.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4884602 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4884603 2020.10.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4884604 2020.10.31 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4885224 2020.10.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4884601 2020.10.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4881679 2020.10.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4881678 2020.10.30 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 4881676 2020.10.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4881677 2020.10.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 4881244 2020.10.29 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 4881245 2020.10.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4881243 2020.10.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 4881242 2020.10.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4881240 2020.10.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4881241 2020.10.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4881239 2020.10.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4881238 2020.10.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 33 4881235 2020.10.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4881236 2020.10.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 14 4881237 2020.10.29 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 4881234 2020.10.29 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4881233 2020.10.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4881232 2020.10.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4881230 2020.10.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 35 4881229 2020.10.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4881228 2020.10.29 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4881231 2020.10.29 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4881226 2020.10.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 4881227 2020.10.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 700 4879751 2020.10.28 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica 1 4879750 2020.10.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4879748 2020.10.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1500 4879747 2020.10.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4879744 2020.10.28 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4879749 2020.10.28 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 14 4879745 2020.10.28 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 14 4879746 2020.10.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4879767 2020.10.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4879765 2020.10.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4879764 2020.10.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 4879766 2020.10.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 60 4879763 2020.10.28 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4879762 2020.10.28 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 60 4879758 2020.10.28 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 4879761 2020.10.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 4879759 2020.10.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4879760 2020.10.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4879757 2020.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4879756 2020.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4879754 2020.10.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4879755 2020.10.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 4 4879753 2020.10.28 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 4879752 2020.10.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4879734 2020.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4879735 2020.10.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4879743 2020.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4879732 2020.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4879741 2020.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4879731 2020.10.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4879738 2020.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4879729 2020.10.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4879727 2020.10.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4879726 2020.10.28 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4879728 2020.10.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4879722 2020.10.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4879720 2020.10.28 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 4879736 2020.10.28 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 4879739 2020.10.28 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4879730 2020.10.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4879725 2020.10.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 4879740 2020.10.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 180 4879733 2020.10.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4879737 2020.10.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 80 4879724 2020.10.28 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4879723 2020.10.28 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4879719 2020.10.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 130 4879718 2020.10.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 300 4879717 2020.10.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 800 4879715 2020.10.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 4879721 2020.10.28 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 4879716 2020.10.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 4879713 2020.10.28 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 4879712 2020.10.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 70 4879714 2020.10.28 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4872712 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4872710 2020.10.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4872714 2020.10.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4872713 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4872709 2020.10.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4872706 2020.10.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4872707 2020.10.25 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 2 4872708 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 4872705 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 300 4872704 2020.10.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4872701 2020.10.25 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4872702 2020.10.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4872703 2020.10.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 130 4872699 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4872694 2020.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 17 4872696 2020.10.25 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4872695 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 13 4872698 2020.10.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4872700 2020.10.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 4872693 2020.10.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 4872697 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4872691 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 17 4872690 2020.10.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4872692 2020.10.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 13 4872689 2020.10.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4872688 2020.10.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 200 4868481 2020.10.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 4868479 2020.10.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4868482 2020.10.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 11 4868506 2020.10.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4868501 2020.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4868497 2020.10.24 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4868503 2020.10.24 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4868500 2020.10.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 4868494 2020.10.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4868493 2020.10.24 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4868510 2020.10.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4868488 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4868489 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4868484 2020.10.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 4868487 2020.10.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 70 4868486 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4868483 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4868485 2020.10.24 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4868509 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4868508 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4868514 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4868507 2020.10.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 11 4868513 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4868499 2020.10.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 4868505 2020.10.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4868498 2020.10.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 80 4868512 2020.10.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4868511 2020.10.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 60 4868490 2020.10.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4868495 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4868492 2020.10.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4868496 2020.10.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4868491 2020.10.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4868476 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 90 4868474 2020.10.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4868478 2020.10.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4868473 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4868472 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4868477 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4868470 2020.10.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 50 4868475 2020.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 4868467 2020.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 100 4868471 2020.10.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 4868468 2020.10.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 4868466 2020.10.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 200 4868469 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 4868464 2020.10.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1600 4868463 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4868465 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 500 4864586 2020.10.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 700 4864587 2020.10.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 4864589 2020.10.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 92 4864588 2020.10.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 4864584 2020.10.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 60 4864585 2020.10.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1200 4864582 2020.10.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4864583 2020.10.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4864581 2020.10.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 120 4864604 2020.10.22 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4864605 2020.10.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4864603 2020.10.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4864602 2020.10.22 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4864601 2020.10.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4864600 2020.10.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 4864597 2020.10.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4864595 2020.10.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 4864594 2020.10.22 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4864599 2020.10.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4864598 2020.10.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4864593 2020.10.22 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4864596 2020.10.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4864592 2020.10.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4864590 2020.10.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 15 4864591 2020.10.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 4864579 2020.10.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4864577 2020.10.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 4864580 2020.10.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4864578 2020.10.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 9 4864574 2020.10.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 4864575 2020.10.22 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4864576 2020.10.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4864573 2020.10.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4864572 2020.10.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4864571 2020.10.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 62 4864570 2020.10.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4864569 2020.10.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4864566 2020.10.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 200 4864565 2020.10.22 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 19 4864567 2020.10.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 12 4864568 2020.10.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 5 4862733 2020.10.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1000 4862732 2020.10.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1000 4862730 2020.10.21 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 8 4862731 2020.10.21 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4862729 2020.10.21 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 2 4862728 2020.10.21 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4862749 2020.10.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4862747 2020.10.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 35 4862750 2020.10.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 60 4862748 2020.10.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 4862746 2020.10.21 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 4862745 2020.10.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 25 4862743 2020.10.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 34 4862742 2020.10.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 4862741 2020.10.21 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4862740 2020.10.21 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4862739 2020.10.21 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 4862738 2020.10.21 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4862737 2020.10.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4862736 2020.10.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4862735 2020.10.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4862734 2020.10.21 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4862727 2020.10.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4862726 2020.10.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4862725 2020.10.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 4862724 2020.10.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4862723 2020.10.21 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4862722 2020.10.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4862721 2020.10.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4862720 2020.10.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 4862719 2020.10.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4862718 2020.10.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 20 4862716 2020.10.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4862715 2020.10.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4862714 2020.10.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 150 4862713 2020.10.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4862712 2020.10.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4862708 2020.10.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4862709 2020.10.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4862706 2020.10.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 4862707 2020.10.21 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4862711 2020.10.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4862705 2020.10.21 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4862710 2020.10.21 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 70 4862704 2020.10.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 4862703 2020.10.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 7 4862702 2020.10.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 4862701 2020.10.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 70 4862698 2020.10.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 40 4862699 2020.10.21 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 4862697 2020.10.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4862696 2020.10.21 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4862700 2020.10.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4860721 2020.10.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4860719 2020.10.20 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4860717 2020.10.20 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4860720 2020.10.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4860718 2020.10.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4855460 2020.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4855466 2020.10.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 4855469 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 26 4855471 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4855473 2020.10.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4855483 2020.10.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4855488 2020.10.18 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 8 4855490 2020.10.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 4855493 2020.10.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4855496 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 11 4855500 2020.10.18 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4855502 2020.10.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 350 4855505 2020.10.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4855515 2020.10.18 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 65 4855608 2020.10.18 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4855609 2020.10.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4855610 2020.10.18 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 20 4855611 2020.10.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 320 4855612 2020.10.18 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4855613 2020.10.18 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4855614 2020.10.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 83 4855615 2020.10.18 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4855616 2020.10.18 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 8 4855617 2020.10.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4855618 2020.10.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4855619 2020.10.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 4855620 2020.10.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 60 4855621 2020.10.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4855622 2020.10.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4855623 2020.10.18 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4851003 2020.10.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 4851000 2020.10.17 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4851001 2020.10.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 4850999 2020.10.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 300 4850996 2020.10.17 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 4850998 2020.10.17 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 70 4850997 2020.10.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 4850994 2020.10.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4850992 2020.10.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4850993 2020.10.17 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 4850995 2020.10.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4850991 2020.10.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4847134 2020.10.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 9 4847133 2020.10.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 4845023 2020.10.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 23 4845024 2020.10.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 80 4845022 2020.10.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4845021 2020.10.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4845039 2020.10.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4845036 2020.10.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4845038 2020.10.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4845034 2020.10.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 4845035 2020.10.14 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4845040 2020.10.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4845029 2020.10.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 180 4845028 2020.10.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4845033 2020.10.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4845030 2020.10.14 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 4845032 2020.10.14 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 97 4845031 2020.10.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4845025 2020.10.14 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 17 4845026 2020.10.14 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4845027 2020.10.14 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 4845020 2020.10.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 4845019 2020.10.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 54 4845018 2020.10.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 4845016 2020.10.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 4845017 2020.10.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4845015 2020.10.14 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 4845014 2020.10.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4845013 2020.10.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 160 4845041 2020.10.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 4845010 2020.10.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 120 4845011 2020.10.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 160 4845008 2020.10.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 500 4845012 2020.10.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1100 4845007 2020.10.14 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4845009 2020.10.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 22 4845006 2020.10.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4836728 2020.10.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4836727 2020.10.11 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4836726 2020.10.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 4836725 2020.10.11 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4836724 2020.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 4834948 2020.10.10 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 4834204 2020.10.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4834203 2020.10.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4834202 2020.10.10 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4834201 2020.10.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4834200 2020.10.10 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 4834199 2020.10.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 4834198 2020.10.10 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4834197 2020.10.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4834196 2020.10.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4834195 2020.10.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4834194 2020.10.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4834193 2020.10.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 42 4834192 2020.10.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4834191 2020.10.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4831279 2020.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 220 4831278 2020.10.09 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 5 4831327 2020.10.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 100 4831325 2020.10.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 4831324 2020.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 4831323 2020.10.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 80 4831322 2020.10.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4831320 2020.10.09 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 4831318 2020.10.09 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4831319 2020.10.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4831316 2020.10.09 mapa
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus 1 4831317 2020.10.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4831315 2020.10.09 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4831321 2020.10.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4831314 2020.10.09 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4831313 2020.10.09 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4831312 2020.10.09 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 4831306 2020.10.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4831305 2020.10.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4831304 2020.10.09 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4831311 2020.10.09 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4831310 2020.10.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 7 4831303 2020.10.09 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4831309 2020.10.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 17 4831302 2020.10.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4831308 2020.10.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4831307 2020.10.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 4831301 2020.10.09 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 4831300 2020.10.09 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 4831299 2020.10.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4831298 2020.10.09 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4831296 2020.10.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4831295 2020.10.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 25 4825041 2020.10.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4825040 2020.10.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 4825038 2020.10.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 12 4825036 2020.10.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 92 4825039 2020.10.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 4825035 2020.10.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4825033 2020.10.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 4825032 2020.10.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4825034 2020.10.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 75 4825031 2020.10.06 mapa
rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 4825028 2020.10.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 4825025 2020.10.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 4825030 2020.10.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4825024 2020.10.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4825027 2020.10.06 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4825022 2020.10.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4825026 2020.10.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 14 4825023 2020.10.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 850 4825020 2020.10.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 120 4825019 2020.10.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4825018 2020.10.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4825016 2020.10.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 4825017 2020.10.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4825015 2020.10.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4825021 2020.10.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 48 4825014 2020.10.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4819885 2020.10.04 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4819596 2020.10.04 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 4 4819597 2020.10.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 4818372 2020.10.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 4818370 2020.10.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4818369 2020.10.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 15 4818371 2020.10.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 750 4818367 2020.10.04 mapa
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 4818368 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4818366 2020.10.04 mapa
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga 1 4820698 2020.10.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 200 4818365 2020.10.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 60 4818364 2020.10.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4818363 2020.10.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4818362 2020.10.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 4818358 2020.10.04 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4818361 2020.10.04 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4818360 2020.10.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4818359 2020.10.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 22 4818357 2020.10.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4818356 2020.10.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 4818355 2020.10.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4818353 2020.10.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4818354 2020.10.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 120 4814179 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4814177 2020.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4814176 2020.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4814175 2020.10.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4814174 2020.10.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 4814173 2020.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 4814172 2020.10.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4814171 2020.10.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4814170 2020.10.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4814169 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4814167 2020.10.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 4814168 2020.10.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4814166 2020.10.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4814165 2020.10.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 15 4814163 2020.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4814162 2020.10.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 17 4814164 2020.10.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 36 4814161 2020.10.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4814158 2020.10.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4814160 2020.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 50 4814156 2020.10.03 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4814159 2020.10.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4814157 2020.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4814155 2020.10.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4814154 2020.10.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 4814153 2020.10.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 4814152 2020.10.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 35 4814151 2020.10.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4802556 2020.09.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4802558 2020.09.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4802555 2020.09.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 4802554 2020.09.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4802557 2020.09.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 70 4802553 2020.09.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4802552 2020.09.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4799206 2020.09.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 13 4799205 2020.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 4799204 2020.09.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4794958 2020.09.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 36 4794957 2020.09.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4794036 2020.09.23 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4794052 2020.09.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 4794049 2020.09.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 120 4794047 2020.09.23 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 4794051 2020.09.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 800 4794048 2020.09.23 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4794045 2020.09.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4794046 2020.09.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 17 4794050 2020.09.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 4794041 2020.09.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 12 4794044 2020.09.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 170 4794043 2020.09.23 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4794042 2020.09.23 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4794037 2020.09.23 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 4794040 2020.09.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 4794038 2020.09.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 4794016 2020.09.23 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4794017 2020.09.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4794014 2020.09.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 4794019 2020.09.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4794018 2020.09.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 4794012 2020.09.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 4794011 2020.09.23 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 4794013 2020.09.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 33 4794009 2020.09.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4794015 2020.09.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 110 4794007 2020.09.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 4794004 2020.09.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 230 4794010 2020.09.23 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4794008 2020.09.23 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 150 4794005 2020.09.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4794006 2020.09.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4793999 2020.09.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4794002 2020.09.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4794001 2020.09.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4794003 2020.09.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 27 4793998 2020.09.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 28 4794000 2020.09.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4793996 2020.09.23 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4793997 2020.09.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 180 4793995 2020.09.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 38 4793989 2020.09.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 49 4793993 2020.09.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4793988 2020.09.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4793994 2020.09.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4793991 2020.09.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4793990 2020.09.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4793992 2020.09.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 130 4794035 2020.09.23 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4794034 2020.09.23 mapa
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 1 4794027 2020.09.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 4794032 2020.09.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4794029 2020.09.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 4794025 2020.09.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4794031 2020.09.23 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4794030 2020.09.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4794024 2020.09.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4794028 2020.09.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 4794021 2020.09.23 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4794023 2020.09.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4794020 2020.09.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4794022 2020.09.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 4793985 2020.09.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4793986 2020.09.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4793980 2020.09.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4793987 2020.09.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4793979 2020.09.23 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4793984 2020.09.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4793981 2020.09.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4793978 2020.09.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 4793982 2020.09.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4793977 2020.09.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4793975 2020.09.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 70 4793974 2020.09.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4793983 2020.09.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 4793972 2020.09.23 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4793976 2020.09.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 4793973 2020.09.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4784911 2020.09.20 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4784912 2020.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4784910 2020.09.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4784908 2020.09.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4784907 2020.09.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4784909 2020.09.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4784906 2020.09.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4784905 2020.09.20 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 12 4784904 2020.09.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 4784903 2020.09.20 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4781546 2020.09.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4781545 2020.09.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4781544 2020.09.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4781543 2020.09.19 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4781542 2020.09.19 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 50 4781541 2020.09.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4781540 2020.09.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 350 4781539 2020.09.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4781538 2020.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 4781537 2020.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4781536 2020.09.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 40 4781535 2020.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4781533 2020.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4781534 2020.09.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4781532 2020.09.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 8 4781531 2020.09.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4781563 2020.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4781562 2020.09.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4781561 2020.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4781559 2020.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4781560 2020.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4781557 2020.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4781556 2020.09.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4781555 2020.09.19 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4781553 2020.09.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4781551 2020.09.19 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 10 4781549 2020.09.19 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4781550 2020.09.19 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4781548 2020.09.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4781547 2020.09.19 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4781528 2020.09.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4781530 2020.09.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 15 4781529 2020.09.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4781521 2020.09.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 4781519 2020.09.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4781520 2020.09.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4781525 2020.09.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 4781524 2020.09.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4781527 2020.09.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4781526 2020.09.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4781517 2020.09.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 4781523 2020.09.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4781522 2020.09.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4781515 2020.09.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 4781518 2020.09.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4781516 2020.09.19 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1800 4778247 2020.09.18 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4778246 2020.09.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4778245 2020.09.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 15 4778244 2020.09.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 40 4778248 2020.09.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 8 4778243 2020.09.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 540 4778242 2020.09.18 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4778241 2020.09.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4778240 2020.09.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 4778238 2020.09.18 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 4778239 2020.09.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4778237 2020.09.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4778236 2020.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 4778235 2020.09.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 4778233 2020.09.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 4778234 2020.09.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4778264 2020.09.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 4778262 2020.09.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4778263 2020.09.18 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 7 4778261 2020.09.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 110 4778260 2020.09.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 4778259 2020.09.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 150 4778258 2020.09.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 4778257 2020.09.18 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4778256 2020.09.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4778255 2020.09.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 600 4778254 2020.09.18 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4778253 2020.09.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4778252 2020.09.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 32 4778251 2020.09.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4778249 2020.09.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4778250 2020.09.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 4777335 2020.09.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4777336 2020.09.17 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 4777334 2020.09.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4777333 2020.09.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 4777332 2020.09.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4777331 2020.09.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 4777330 2020.09.17 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 4777327 2020.09.17 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4777328 2020.09.17 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 4777329 2020.09.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 21 4777325 2020.09.17 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4777326 2020.09.17 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 4777324 2020.09.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 4777323 2020.09.17 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 4777322 2020.09.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 4777320 2020.09.17 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4777321 2020.09.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4777319 2020.09.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 90 4777318 2020.09.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4777317 2020.09.17 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 350 4777316 2020.09.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4777315 2020.09.17 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 150 4777314 2020.09.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4768971 2020.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4768970 2020.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4768969 2020.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4768967 2020.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4768968 2020.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4768965 2020.09.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4768966 2020.09.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 50 4768964 2020.09.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 80 4768963 2020.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4768962 2020.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4768961 2020.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4768959 2020.09.13 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4768958 2020.09.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4768957 2020.09.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4768956 2020.09.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4768955 2020.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4768953 2020.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 7 4768952 2020.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4768951 2020.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4768950 2020.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4768949 2020.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4768948 2020.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4768947 2020.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4768945 2020.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4768946 2020.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4768944 2020.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4768943 2020.09.13 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 4768941 2020.09.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 4768942 2020.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4768940 2020.09.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4768938 2020.09.13 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4768937 2020.09.13 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4764305 2020.09.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4764318 2020.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4764317 2020.09.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4764316 2020.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 4 4764315 2020.09.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4764314 2020.09.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 4764313 2020.09.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4764312 2020.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4764311 2020.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4764310 2020.09.12 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 2 4764309 2020.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4764308 2020.09.12 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4764307 2020.09.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4764306 2020.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4764333 2020.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4764332 2020.09.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4764331 2020.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4764330 2020.09.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4764329 2020.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4764328 2020.09.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4764327 2020.09.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4764326 2020.09.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4764325 2020.09.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4764324 2020.09.12 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4764334 2020.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4764323 2020.09.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4764322 2020.09.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4764321 2020.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4764320 2020.09.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 4764319 2020.09.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 7 4764422 2020.09.12 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 4764421 2020.09.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4764420 2020.09.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4764419 2020.09.12 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4764418 2020.09.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4764417 2020.09.12 mapa
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus 1 4764416 2020.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4764415 2020.09.12 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 10 4764414 2020.09.12 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 7 4764413 2020.09.12 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4764412 2020.09.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4764411 2020.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4764410 2020.09.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4764409 2020.09.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4764408 2020.09.12 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 3 4764423 2020.09.12 mapa
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2