Pełna lista obserwacji drużyny

EDREDON.COM.PL : Jacek Betleja


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4669619 2020.08.03 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4669616 2020.08.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4669617 2020.08.03 mapa
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 4669614 2020.08.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 4669613 2020.08.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 4669618 2020.08.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4669615 2020.08.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4669612 2020.08.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4669611 2020.08.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 4669608 2020.08.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 37 4669610 2020.08.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4669609 2020.08.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4667976 2020.08.02 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4666310 2020.08.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4666309 2020.08.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4666308 2020.08.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4666306 2020.08.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 4666307 2020.08.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4666304 2020.08.02 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 4666305 2020.08.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4666303 2020.08.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4666302 2020.08.02 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 25 4665229 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4665228 2020.08.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4663746 2020.08.01 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4663745 2020.08.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4663743 2020.08.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4663744 2020.08.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4663742 2020.08.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4662742 2020.07.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4661616 2020.07.30 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4661615 2020.07.30 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4661613 2020.07.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4661610 2020.07.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4661609 2020.07.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4661607 2020.07.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4661608 2020.07.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4661606 2020.07.30 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 4 4661630 2020.07.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4661605 2020.07.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4661604 2020.07.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4661603 2020.07.30 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4661602 2020.07.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4661629 2020.07.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 260 4661628 2020.07.30 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4661626 2020.07.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4661627 2020.07.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4661625 2020.07.30 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 49 4661624 2020.07.30 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 9 4661622 2020.07.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4661621 2020.07.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 4661620 2020.07.30 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 4661618 2020.07.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4661617 2020.07.30 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 4661614 2020.07.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 4661612 2020.07.30 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4661611 2020.07.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4659731 2020.07.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4659732 2020.07.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 20 4659730 2020.07.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 4659729 2020.07.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4659728 2020.07.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 4659726 2020.07.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 4659725 2020.07.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4659724 2020.07.29 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4659722 2020.07.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 27 4659723 2020.07.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4656223 2020.07.28 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4656222 2020.07.28 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 42 4656221 2020.07.28 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4656220 2020.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4656218 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4656219 2020.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4656215 2020.07.28 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4656216 2020.07.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 4656217 2020.07.28 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 220 4656214 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 4655128 2020.07.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4655127 2020.07.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4655126 2020.07.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4655125 2020.07.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4655124 2020.07.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 4655123 2020.07.27 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 20 4655122 2020.07.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 4655120 2020.07.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 4655129 2020.07.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4655121 2020.07.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 700 4655118 2020.07.27 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4655119 2020.07.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4655114 2020.07.27 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 4655117 2020.07.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4655115 2020.07.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 6 4655116 2020.07.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4655113 2020.07.27 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 4655112 2020.07.27 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4655111 2020.07.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4655110 2020.07.27 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4655109 2020.07.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4655108 2020.07.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4655106 2020.07.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4655105 2020.07.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4655104 2020.07.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4655103 2020.07.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 35 4655102 2020.07.27 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4655101 2020.07.27 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4655100 2020.07.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4655098 2020.07.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4655095 2020.07.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4655094 2020.07.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 290 4655092 2020.07.27 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4655093 2020.07.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4655097 2020.07.27 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4655091 2020.07.27 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4655096 2020.07.27 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4655090 2020.07.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4655089 2020.07.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4655088 2020.07.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4655087 2020.07.27 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4655083 2020.07.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4655086 2020.07.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4655084 2020.07.27 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 4655085 2020.07.27 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 22 4655082 2020.07.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4649643 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 25 4649642 2020.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 4649644 2020.07.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4648748 2020.07.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 4648747 2020.07.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 35 4648746 2020.07.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 4647506 2020.07.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 4647505 2020.07.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4647504 2020.07.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4647501 2020.07.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4647500 2020.07.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4647503 2020.07.24 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 4647502 2020.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 800 4645649 2020.07.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 4645665 2020.07.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4645662 2020.07.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4645663 2020.07.23 mapa
bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 4645661 2020.07.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4645664 2020.07.23 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4645660 2020.07.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 4645659 2020.07.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4645658 2020.07.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4645657 2020.07.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4645656 2020.07.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 4645655 2020.07.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 31 4645654 2020.07.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 4645653 2020.07.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4645652 2020.07.23 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4645651 2020.07.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4645650 2020.07.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4645646 2020.07.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 200 4645648 2020.07.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4645647 2020.07.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 44 4645645 2020.07.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4645642 2020.07.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4645644 2020.07.23 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4645643 2020.07.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4645640 2020.07.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4645639 2020.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4645638 2020.07.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 4645637 2020.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4645636 2020.07.23 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4645635 2020.07.23 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4645633 2020.07.23 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 4645634 2020.07.23 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4643356 2020.07.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 4643355 2020.07.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 23 4643354 2020.07.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 73 4643352 2020.07.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4643351 2020.07.22 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 70 4643353 2020.07.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4640981 2020.07.21 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4640980 2020.07.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4640977 2020.07.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4640976 2020.07.21 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 110 4640975 2020.07.21 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 3 4640974 2020.07.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4640979 2020.07.21 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4640972 2020.07.21 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4640973 2020.07.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4640970 2020.07.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4640971 2020.07.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4640969 2020.07.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4640978 2020.07.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4640967 2020.07.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4640968 2020.07.21 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4648721 2020.07.21 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4640964 2020.07.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4640965 2020.07.20 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 17 4640966 2020.07.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 4640962 2020.07.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 54 4640960 2020.07.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4640961 2020.07.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 4640959 2020.07.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4640958 2020.07.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4640956 2020.07.20 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4640957 2020.07.20 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4640955 2020.07.20 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4640954 2020.07.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4635447 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 52 4635449 2020.07.19 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4635448 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4635446 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4635445 2020.07.19 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4635444 2020.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4635442 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4635443 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4635441 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4635440 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4635438 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 22 4635437 2020.07.19 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4635439 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 25 4635436 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 44 4635435 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4632011 2020.07.18 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 4632010 2020.07.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4632009 2020.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4632006 2020.07.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4632008 2020.07.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4632007 2020.07.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4632005 2020.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4632004 2020.07.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 4632000 2020.07.18 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4632003 2020.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4632002 2020.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4632001 2020.07.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4631998 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4631997 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4631996 2020.07.18 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4631994 2020.07.18 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4631995 2020.07.18 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4631999 2020.07.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 29 4631993 2020.07.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4631992 2020.07.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 14 4631991 2020.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4631990 2020.07.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4631988 2020.07.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4631989 2020.07.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4629812 2020.07.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4627398 2020.07.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 400 4627399 2020.07.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4627396 2020.07.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 19 4627397 2020.07.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 29 4627395 2020.07.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 11 4627394 2020.07.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 9 4627391 2020.07.16 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 4627392 2020.07.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 24 4627393 2020.07.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4627390 2020.07.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4627388 2020.07.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4627385 2020.07.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 4627387 2020.07.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4627386 2020.07.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 67 4627389 2020.07.16 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4625896 2020.07.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 15 4625895 2020.07.15 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4625898 2020.07.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 26 4625897 2020.07.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 4625894 2020.07.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 24 4625930 2020.07.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4625928 2020.07.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4625927 2020.07.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 110 4625925 2020.07.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4625929 2020.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4625924 2020.07.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4625921 2020.07.15 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia 1 4625923 2020.07.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4625919 2020.07.15 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 30 4625920 2020.07.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 78 4625917 2020.07.15 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 45 4625918 2020.07.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 4625916 2020.07.15 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4625926 2020.07.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 7 4625915 2020.07.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 51 4625914 2020.07.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4625913 2020.07.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4625911 2020.07.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4625910 2020.07.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4625912 2020.07.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4625906 2020.07.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 18 4625909 2020.07.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4625905 2020.07.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4625908 2020.07.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4625907 2020.07.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4625903 2020.07.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4625902 2020.07.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 4625904 2020.07.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4625900 2020.07.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 4625901 2020.07.15 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4625888 2020.07.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 8 4625890 2020.07.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 4625893 2020.07.15 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4625889 2020.07.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 4625883 2020.07.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 6 4625887 2020.07.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4625882 2020.07.15 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4625886 2020.07.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4625891 2020.07.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4625884 2020.07.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4625881 2020.07.15 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 4625879 2020.07.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 4625877 2020.07.15 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4625878 2020.07.15 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4625880 2020.07.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 31 4623787 2020.07.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4623788 2020.07.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4623789 2020.07.14 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4619982 2020.07.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4619981 2020.07.13 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4619980 2020.07.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4619225 2020.07.13 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4615901 2020.07.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4615899 2020.07.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4615900 2020.07.12 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4615898 2020.07.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 4615896 2020.07.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 23 4615897 2020.07.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4615895 2020.07.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4615894 2020.07.12 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4615893 2020.07.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4610963 2020.07.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4610962 2020.07.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4610960 2020.07.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4610961 2020.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4610574 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4610573 2020.07.10 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4610572 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4610571 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4610569 2020.07.10 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4610568 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 4610566 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4610567 2020.07.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4610564 2020.07.10 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4610563 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4610561 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4610562 2020.07.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 4610560 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4610559 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4610558 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4610557 2020.07.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4610555 2020.07.10 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4610556 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4610554 2020.07.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4610553 2020.07.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 21 4610552 2020.07.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4610551 2020.07.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4610550 2020.07.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 4610549 2020.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4610548 2020.07.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4610547 2020.07.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4610545 2020.07.10 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4610544 2020.07.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4610542 2020.07.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4610543 2020.07.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4610541 2020.07.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4610540 2020.07.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4610539 2020.07.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4610538 2020.07.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4610536 2020.07.10 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4610537 2020.07.10 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1000 4610535 2020.07.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 600 4610531 2020.07.10 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4610532 2020.07.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4610534 2020.07.10 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4610533 2020.07.10 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 4610530 2020.07.10 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4605024 2020.07.08 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4605022 2020.07.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4605023 2020.07.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4605025 2020.07.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4605021 2020.07.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4605020 2020.07.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 45 4605019 2020.07.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 4605018 2020.07.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4605016 2020.07.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4605015 2020.07.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 4605013 2020.07.08 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 4605014 2020.07.08 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4605012 2020.07.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4605011 2020.07.08 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 7 4603429 2020.07.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4603428 2020.07.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4603427 2020.07.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 4603431 2020.07.07 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 4603430 2020.07.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4595905 2020.07.05 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4595904 2020.07.05 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4595903 2020.07.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 4595902 2020.07.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4595901 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4595900 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 22 4595899 2020.07.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 31 4595898 2020.07.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4594983 2020.07.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4594982 2020.07.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4594981 2020.07.04 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4594978 2020.07.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4594977 2020.07.04 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 3 4594975 2020.07.04 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4594979 2020.07.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4594976 2020.07.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4594969 2020.07.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4594980 2020.07.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4594973 2020.07.04 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4594972 2020.07.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 130 4594970 2020.07.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 4594971 2020.07.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4594974 2020.07.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4594967 2020.07.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 70 4594968 2020.07.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 4594966 2020.07.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4594964 2020.07.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 340 4594963 2020.07.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4594962 2020.07.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4594965 2020.07.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4594958 2020.07.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4594961 2020.07.04 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4594960 2020.07.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4594959 2020.07.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 4594954 2020.07.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 560 4594955 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1950 4594957 2020.07.04 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4594956 2020.07.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4594952 2020.07.04 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4594951 2020.07.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4594953 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 4594950 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4594944 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4594946 2020.07.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4594949 2020.07.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4594948 2020.07.04 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4594947 2020.07.04 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4594943 2020.07.04 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4594945 2020.07.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4594941 2020.07.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4594942 2020.07.04 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4594939 2020.07.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 15 4594938 2020.07.04 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4594936 2020.07.04 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 3 4594937 2020.07.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4594935 2020.07.04 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4594940 2020.07.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4594934 2020.07.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4591412 2020.07.03 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 30 4591411 2020.07.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 150 4591409 2020.07.03 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 120 4591410 2020.07.03 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 130 4591407 2020.07.03 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4591408 2020.07.03 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4591406 2020.07.03 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4591405 2020.07.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 200 4591404 2020.07.03 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4591403 2020.07.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4591401 2020.07.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4591399 2020.07.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4591400 2020.07.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4591398 2020.07.03 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 2 4591397 2020.07.03 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 21 4591402 2020.07.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 4591396 2020.07.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 4591395 2020.07.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4591394 2020.07.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 32 4591393 2020.07.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4591392 2020.07.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4591391 2020.07.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 58 4591390 2020.07.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 640 4591389 2020.07.03 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 330 4591387 2020.07.03 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1700 4591388 2020.07.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4591374 2020.07.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4591375 2020.07.03 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 2 4591377 2020.07.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4591373 2020.07.03 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4591372 2020.07.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4591376 2020.07.03 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 10 4591371 2020.07.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 4591370 2020.07.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 350 4591368 2020.07.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 4591369 2020.07.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 4591366 2020.07.03 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4591367 2020.07.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 4591365 2020.07.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 4591364 2020.07.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4591363 2020.07.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4591362 2020.07.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4588526 2020.07.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4588525 2020.07.02 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4588524 2020.07.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4588523 2020.07.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 4588522 2020.07.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4588521 2020.07.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 100 4588520 2020.07.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4588519 2020.07.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4588518 2020.07.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4588516 2020.07.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4588514 2020.07.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 4588517 2020.07.02 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4588515 2020.07.02 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4588513 2020.07.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4588512 2020.07.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 4588510 2020.07.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4588509 2020.07.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4588511 2020.07.02 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 100 4588508 2020.07.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 130 4588505 2020.07.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4588503 2020.07.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 100 4588506 2020.07.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 4588504 2020.07.02 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 4588502 2020.07.02 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 100 4588507 2020.07.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4584131 2020.06.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 33 4584130 2020.06.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4584128 2020.06.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4584127 2020.06.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4584126 2020.06.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4584129 2020.06.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4584125 2020.06.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4584123 2020.06.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4584124 2020.06.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4584120 2020.06.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 26 4584119 2020.06.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4584122 2020.06.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4584117 2020.06.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4584116 2020.06.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 6 4584118 2020.06.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4584121 2020.06.30 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4584115 2020.06.30 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4584114 2020.06.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4584113 2020.06.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4584112 2020.06.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4584110 2020.06.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4584108 2020.06.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4584109 2020.06.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 38 4584111 2020.06.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4584106 2020.06.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 45 4584105 2020.06.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 4584104 2020.06.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4584102 2020.06.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 4584103 2020.06.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4584100 2020.06.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4584099 2020.06.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4584101 2020.06.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 17 4584097 2020.06.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4584098 2020.06.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4584094 2020.06.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 6 4584096 2020.06.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4584095 2020.06.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4584092 2020.06.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 4584093 2020.06.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4584091 2020.06.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4584089 2020.06.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4584090 2020.06.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4584087 2020.06.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 5 4584088 2020.06.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 4584086 2020.06.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4584084 2020.06.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4584083 2020.06.30 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4584085 2020.06.30 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4584082 2020.06.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4584081 2020.06.30 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4584080 2020.06.30 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4584079 2020.06.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4584078 2020.06.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4584077 2020.06.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4584076 2020.06.30 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4584075 2020.06.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4584074 2020.06.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4584073 2020.06.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4584072 2020.06.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4584071 2020.06.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4584070 2020.06.30 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4584069 2020.06.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4584068 2020.06.30 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4584067 2020.06.30 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4582240 2020.06.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4573766 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4573765 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4573763 2020.06.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4573764 2020.06.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4573762 2020.06.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4573761 2020.06.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4573784 2020.06.27 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4573783 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4573798 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4573797 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4573796 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4573795 2020.06.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4573794 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4573793 2020.06.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4573792 2020.06.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4573791 2020.06.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4573790 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4573789 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4573788 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4573787 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4573786 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4573785 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4573760 2020.06.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4573759 2020.06.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4573758 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4573757 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4573756 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4573755 2020.06.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4573754 2020.06.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4573753 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4573752 2020.06.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4573751 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4573750 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4573749 2020.06.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4573748 2020.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4573747 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4573746 2020.06.27 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 4573745 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4573782 2020.06.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4573781 2020.06.27 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4573780 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4573779 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4573778 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4573777 2020.06.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4573776 2020.06.27 mapa
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 4573775 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4573774 2020.06.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4573773 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4573772 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4573771 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4573770 2020.06.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4573769 2020.06.27 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4573768 2020.06.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4573767 2020.06.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4573744 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4573743 2020.06.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4573742 2020.06.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4573741 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4573740 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4573739 2020.06.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4573738 2020.06.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4573737 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4573736 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4573735 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4573734 2020.06.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4573733 2020.06.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4573732 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4573731 2020.06.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4573730 2020.06.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4573729 2020.06.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4573726 2020.06.27 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4573725 2020.06.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4573724 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4573723 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4573721 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4573720 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4573728 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4573727 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4573719 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4573718 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4573717 2020.06.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 4573722 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4573716 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4573715 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4573714 2020.06.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4573713 2020.06.27 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 500 4570365 2020.06.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4570364 2020.06.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4570362 2020.06.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4570363 2020.06.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 4 4570358 2020.06.26 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4570360 2020.06.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4570361 2020.06.26 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 18 4570359 2020.06.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 4570353 2020.06.26 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4570356 2020.06.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 4570354 2020.06.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4570355 2020.06.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4567893 2020.06.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4567892 2020.06.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4567891 2020.06.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 4567890 2020.06.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4567889 2020.06.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 500 4567887 2020.06.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4567888 2020.06.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4567886 2020.06.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4567884 2020.06.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 4567882 2020.06.25 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 4567883 2020.06.25 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 15 4567885 2020.06.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 14 4567881 2020.06.25 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4567879 2020.06.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 250 4567878 2020.06.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 4567877 2020.06.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4567875 2020.06.25 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4567876 2020.06.25 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4567874 2020.06.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4567873 2020.06.25 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4567872 2020.06.25 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4567871 2020.06.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4567870 2020.06.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4567869 2020.06.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4567865 2020.06.25 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 7 4567867 2020.06.25 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4567866 2020.06.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4567863 2020.06.25 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4567862 2020.06.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4567864 2020.06.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4566207 2020.06.24 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 25 4566204 2020.06.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4566206 2020.06.24 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4566205 2020.06.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4566203 2020.06.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4566201 2020.06.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4566202 2020.06.24 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 14 4566200 2020.06.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4566198 2020.06.24 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 4566199 2020.06.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4566197 2020.06.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4566196 2020.06.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4566194 2020.06.24 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 9 4566195 2020.06.24 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4566192 2020.06.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4566193 2020.06.24 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 4563295 2020.06.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4563294 2020.06.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4563293 2020.06.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 4563292 2020.06.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4563291 2020.06.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4563290 2020.06.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4563289 2020.06.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 4 4563288 2020.06.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4563287 2020.06.23 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4563285 2020.06.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4563283 2020.06.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4563284 2020.06.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4563282 2020.06.23 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4563286 2020.06.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 4563281 2020.06.23 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4563280 2020.06.23 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4563279 2020.06.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 60 4563278 2020.06.23 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4563277 2020.06.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4563276 2020.06.23 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4563274 2020.06.23 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4563275 2020.06.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4561577 2020.06.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4561574 2020.06.22 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4561575 2020.06.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4561576 2020.06.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4561573 2020.06.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 8 4561572 2020.06.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4554106 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 59 4554107 2020.06.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4554105 2020.06.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 4554103 2020.06.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 4554102 2020.06.20 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 4554104 2020.06.20 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4554100 2020.06.20 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 97 4554101 2020.06.20 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 4554099 2020.06.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4550295 2020.06.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4550294 2020.06.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4550292 2020.06.19 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4550293 2020.06.19 mapa
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides 1 4550291 2020.06.19 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4550290 2020.06.19 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4550289 2020.06.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4550288 2020.06.19 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4550286 2020.06.19 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4550284 2020.06.19 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4550285 2020.06.19 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 9 4550283 2020.06.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4550282 2020.06.19 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4550287 2020.06.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4550280 2020.06.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4550281 2020.06.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4550279 2020.06.19 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4550278 2020.06.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4550277 2020.06.19 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4550276 2020.06.19 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4550275 2020.06.19 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4550274 2020.06.19 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4544365 2020.06.17 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4544364 2020.06.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4544363 2020.06.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4541040 2020.06.16 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4541039 2020.06.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4541038 2020.06.16 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4541037 2020.06.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 4541036 2020.06.16 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 40 4541035 2020.06.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4541034 2020.06.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4541033 2020.06.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4541056 2020.06.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4541055 2020.06.16 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4541054 2020.06.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 4541053 2020.06.16 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4541052 2020.06.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4541051 2020.06.16 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4541050 2020.06.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4541049 2020.06.16 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 10 4541048 2020.06.16 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4541047 2020.06.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4541046 2020.06.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 4541044 2020.06.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4541045 2020.06.16 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4541043 2020.06.16 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4541042 2020.06.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4541041 2020.06.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 70 4541057 2020.06.16 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4541058 2020.06.16 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 20 4541059 2020.06.16 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4541061 2020.06.16 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4537663 2020.06.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 15 4537662 2020.06.15 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4537661 2020.06.15 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 30 4537660 2020.06.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4537659 2020.06.15 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4531297 2020.06.14 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4531298 2020.06.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4531295 2020.06.14 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4531296 2020.06.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4526775 2020.06.13 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4526774 2020.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 4526773 2020.06.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4526772 2020.06.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4526771 2020.06.13 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4526767 2020.06.13 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4526770 2020.06.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4526765 2020.06.13 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 10 4526768 2020.06.13 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4526769 2020.06.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4526766 2020.06.13 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4526762 2020.06.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4526764 2020.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4526761 2020.06.13 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4526763 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 4526759 2020.06.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4526758 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4526757 2020.06.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 4526760 2020.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4526756 2020.06.13 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4526752 2020.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4526753 2020.06.13 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4526750 2020.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4526751 2020.06.13 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4526749 2020.06.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4526748 2020.06.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4526747 2020.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4526746 2020.06.13 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 4526745 2020.06.13 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4522434 2020.06.12 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4522433 2020.06.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4522432 2020.06.12 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4522431 2020.06.12 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4522430 2020.06.12 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4522429 2020.06.12 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4522421 2020.06.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4522420 2020.06.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4522417 2020.06.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4522418 2020.06.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 4522419 2020.06.12 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4522416 2020.06.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4522415 2020.06.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4522414 2020.06.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4522428 2020.06.12 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4522427 2020.06.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4522426 2020.06.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4522425 2020.06.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4522424 2020.06.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4522423 2020.06.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4522422 2020.06.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4522413 2020.06.12 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4522412 2020.06.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4522411 2020.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4522410 2020.06.12 mapa
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 4522408 2020.06.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 4522409 2020.06.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4522407 2020.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 4522405 2020.06.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4522406 2020.06.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4522401 2020.06.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4522399 2020.06.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 15 4522404 2020.06.12 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4522402 2020.06.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4522403 2020.06.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 4522398 2020.06.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4522400 2020.06.12 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4518412 2020.06.11 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4518411 2020.06.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4518409 2020.06.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4518410 2020.06.11 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4518408 2020.06.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 4518413 2020.06.11 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 4511631 2020.06.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4509024 2020.06.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4509023 2020.06.09 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4509026 2020.06.09 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 5 4509025 2020.06.09 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4509022 2020.06.09 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 4504492 2020.06.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4504493 2020.06.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4504488 2020.06.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 4504486 2020.06.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 4504487 2020.06.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4504490 2020.06.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 25 4504484 2020.06.08 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 20 4504485 2020.06.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4504479 2020.06.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 4504482 2020.06.08 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4504478 2020.06.08 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4504483 2020.06.08 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4504480 2020.06.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4504481 2020.06.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 600 4504477 2020.06.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 4504476 2020.06.08 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4504489 2020.06.08 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 4498346 2020.06.07 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4494235 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4494234 2020.06.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4494233 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 4494232 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 4494231 2020.06.06 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4494229 2020.06.06 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4494228 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4494230 2020.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 4494227 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 4494226 2020.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4494225 2020.06.06 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 4494219 2020.06.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4494222 2020.06.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4494223 2020.06.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 4494220 2020.06.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 14 4494217 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 4494221 2020.06.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 31 4494218 2020.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 4494216 2020.06.06 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4494211 2020.06.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 4494224 2020.06.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 200 4494215 2020.06.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 70 4494210 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4494213 2020.06.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4494212 2020.06.06 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4494209 2020.06.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4483637 2020.06.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4483636 2020.06.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4483635 2020.06.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4483634 2020.06.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4483538 2020.06.04 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4483542 2020.06.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 400 4483537 2020.06.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4483539 2020.06.04 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4483540 2020.06.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 13 4483541 2020.06.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4487034 2020.06.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4487035 2020.06.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 4487032 2020.06.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 17 4487030 2020.06.04 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 16 4487029 2020.06.04 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 24 4480793 2020.06.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 57 4480796 2020.06.03 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 60 4480795 2020.06.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4480800 2020.06.03 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4480798 2020.06.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4480710 2020.06.03 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4480692 2020.06.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 52 4480709 2020.06.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4480671 2020.06.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 4480673 2020.06.03 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 4480675 2020.06.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4480669 2020.06.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 4480668 2020.06.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 4480802 2020.06.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 24 4480806 2020.06.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 4480807 2020.06.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4480804 2020.06.03 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 28 4480805 2020.06.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4475508 2020.06.02 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4475505 2020.06.02 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4475504 2020.06.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4475507 2020.06.02 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4475502 2020.06.02 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4475503 2020.06.02 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 4470970 2020.06.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4460784 2020.05.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4460785 2020.05.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4460780 2020.05.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4460782 2020.05.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4460777 2020.05.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4460775 2020.05.30 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4460791 2020.05.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 4 4460790 2020.05.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 120 4460787 2020.05.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4460789 2020.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4460786 2020.05.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4460788 2020.05.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4460783 2020.05.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4460781 2020.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4460779 2020.05.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 12 4460776 2020.05.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4460778 2020.05.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4460774 2020.05.30 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4460773 2020.05.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4460772 2020.05.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4460771 2020.05.30 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4460770 2020.05.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4460769 2020.05.30 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4460768 2020.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4460766 2020.05.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4460767 2020.05.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 600 4460765 2020.05.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4460764 2020.05.30 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4460763 2020.05.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4460761 2020.05.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 26 4460762 2020.05.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4460759 2020.05.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4460755 2020.05.30 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4460756 2020.05.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 65 4460757 2020.05.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 87 4460758 2020.05.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 4460760 2020.05.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4460754 2020.05.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 7 4456960 2020.05.29 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4456962 2020.05.29 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4456964 2020.05.29 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 4456963 2020.05.29 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4456959 2020.05.29 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 4 4456956 2020.05.29 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4456957 2020.05.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4456958 2020.05.29 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4456953 2020.05.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4456952 2020.05.29 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 20 4456950 2020.05.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 250 4456947 2020.05.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4456949 2020.05.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4456946 2020.05.29 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 5 4456945 2020.05.29 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4456951 2020.05.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4456944 2020.05.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 100 4456943 2020.05.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4456942 2020.05.29 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 40 4456948 2020.05.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 150 4456940 2020.05.29 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4456941 2020.05.29 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 4456939 2020.05.29 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 4456938 2020.05.29 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4453135 2020.05.28 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4453139 2020.05.28 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4453170 2020.05.28 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4443471 2020.05.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 50 4439326 2020.05.25 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 3 4439327 2020.05.25 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4431675 2020.05.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4431674 2020.05.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4431673 2020.05.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4431672 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4431671 2020.05.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4431670 2020.05.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4431669 2020.05.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4431668 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4431667 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4431666 2020.05.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4431665 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4431664 2020.05.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4431663 2020.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4431662 2020.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4431661 2020.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4431660 2020.05.24 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4431657 2020.05.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4431658 2020.05.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4431653 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4431656 2020.05.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4431655 2020.05.24 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4431654 2020.05.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4431651 2020.05.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 4431652 2020.05.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 4431650 2020.05.24 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4431648 2020.05.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4431646 2020.05.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 8 4431647 2020.05.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 6 4431649 2020.05.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4431645 2020.05.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4431644 2020.05.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4431642 2020.05.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4431641 2020.05.24 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4431640 2020.05.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4431637 2020.05.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4431636 2020.05.24 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4431639 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4431638 2020.05.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4431635 2020.05.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 4431634 2020.05.24 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4425859 2020.05.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4425860 2020.05.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4425853 2020.05.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4425852 2020.05.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4425858 2020.05.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4425857 2020.05.23 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4425856 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4425855 2020.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 4425854 2020.05.23 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4425851 2020.05.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4425850 2020.05.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 4425849 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4425848 2020.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4425847 2020.05.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4425846 2020.05.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4425845 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4425844 2020.05.23 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4425843 2020.05.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4425842 2020.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4425841 2020.05.23 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4425840 2020.05.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4425839 2020.05.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 4425838 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 4425837 2020.05.23 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4425836 2020.05.23 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 4425835 2020.05.23 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 3 4425834 2020.05.23 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4425833 2020.05.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4425832 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4425831 2020.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4425830 2020.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4425829 2020.05.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4425828 2020.05.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4425827 2020.05.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4425826 2020.05.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4425825 2020.05.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4425822 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4425823 2020.05.23 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4425820 2020.05.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4425824 2020.05.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4425821 2020.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4420161 2020.05.22 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4420160 2020.05.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4420162 2020.05.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4420158 2020.05.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4420159 2020.05.22 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4420224 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4420223 2020.05.22 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4420226 2020.05.22 mapa