Pełna lista obserwacji drużyny

Pan Marek : Marek Warcholiński


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 12 4901722 2020.11.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4901721 2020.11.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4901720 2020.11.08 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4901719 2020.11.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4870813 2020.10.25 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4870814 2020.10.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4870812 2020.10.25 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4872396 2020.10.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4812391 2020.10.03 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4812390 2020.10.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4812389 2020.10.03 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4812387 2020.10.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4812388 2020.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4812283 2020.10.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 4812281 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 4812282 2020.10.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4812280 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 4812278 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4812277 2020.10.03 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4812279 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4812252 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4705016 2020.08.18 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4705015 2020.08.18 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 4 4696998 2020.08.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4696999 2020.08.15 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4697000 2020.08.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4697001 2020.08.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4697002 2020.08.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 4697037 2020.08.15 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4697038 2020.08.15 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4679728 2020.08.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 4679729 2020.08.08 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4679847 2020.08.08 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4590694 2020.07.03 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4515553 2020.06.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4497008 2020.06.07 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4497007 2020.06.07 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4497006 2020.06.07 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4491387 2020.06.06 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4460435 2020.05.30 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4460436 2020.05.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4460437 2020.05.30 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4460438 2020.05.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4460439 2020.05.30 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4431312 2020.05.24 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4431313 2020.05.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 25 4431314 2020.05.24 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4431424 2020.05.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 4390327 2020.05.17 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4390326 2020.05.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4390325 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4390135 2020.05.17 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4390134 2020.05.17 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4391563 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4391564 2020.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4377915 2020.05.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4353060 2020.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4353059 2020.05.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4353058 2020.05.10 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4353057 2020.05.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4353056 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4353055 2020.05.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4353054 2020.05.10 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4353061 2020.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4353062 2020.05.10 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4353262 2020.05.10 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 4353261 2020.05.10 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4353260 2020.05.10 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4353067 2020.05.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4353066 2020.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4353065 2020.05.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4353064 2020.05.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4353063 2020.05.10 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4341240 2020.05.09 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4341241 2020.05.09 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4341242 2020.05.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4341243 2020.05.09 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4341244 2020.05.09 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4293269 2020.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 4 4293268 2020.05.02 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4283173 2020.05.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4283174 2020.05.01 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 4283175 2020.05.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4283176 2020.05.01 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4283177 2020.05.01 mapa
dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 4283178 2020.05.01 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4273556 2020.04.30 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4273522 2020.04.30 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4273243 2020.04.30 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4273242 2020.04.30 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4262910 2020.04.28 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4262911 2020.04.28 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4254940 2020.04.27 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4254941 2020.04.27 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4254942 2020.04.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4254943 2020.04.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4254944 2020.04.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4254945 2020.04.27 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 4254946 2020.04.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4254947 2020.04.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4255486 2020.04.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4242251 2020.04.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4229088 2020.04.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4229079 2020.04.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4229089 2020.04.24 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4229090 2020.04.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4229091 2020.04.24 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4229087 2020.04.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4229086 2020.04.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4229085 2020.04.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4229084 2020.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4229083 2020.04.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4229082 2020.04.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4229081 2020.04.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4229080 2020.04.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4229092 2020.04.24 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4229094 2020.04.24 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4229095 2020.04.24 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4229099 2020.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4234765 2020.04.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 4231565 2020.04.24 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4231564 2020.04.24 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4231562 2020.04.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4229104 2020.04.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4229103 2020.04.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4229102 2020.04.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4229096 2020.04.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4229097 2020.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4229098 2020.04.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4229100 2020.04.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4229101 2020.04.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4219957 2020.04.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4224271 2020.04.22 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4204226 2020.04.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4204225 2020.04.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4178018 2020.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4178017 2020.04.17 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4144321 2020.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4137187 2020.04.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4137186 2020.04.08 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4128775 2020.04.06 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4110532 2020.04.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4094190 2020.03.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4094189 2020.03.29 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4094187 2020.03.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4094188 2020.03.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4088363 2020.03.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4088362 2020.03.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4088140 2020.03.28 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4088141 2020.03.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4088142 2020.03.28 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4088143 2020.03.28 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4088144 2020.03.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4088145 2020.03.28 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4088146 2020.03.28 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4088147 2020.03.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4088148 2020.03.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4088149 2020.03.28 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4088150 2020.03.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4055409 2020.03.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4055408 2020.03.21 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4022764 2020.03.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4022765 2020.03.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 4022766 2020.03.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 4022767 2020.03.15 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 4022768 2020.03.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4018767 2020.03.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4003866 2020.03.10 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4003865 2020.03.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4003864 2020.03.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 3997727 2020.03.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3997726 2020.03.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3997725 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 3997724 2020.03.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3997723 2020.03.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 3997721 2020.03.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 3997720 2020.03.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 3997719 2020.03.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 3997718 2020.03.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3997717 2020.03.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3997716 2020.03.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3997715 2020.03.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3997728 2020.03.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3997729 2020.03.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3997741 2020.03.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 3997740 2020.03.08 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 3997739 2020.03.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3997738 2020.03.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 3997737 2020.03.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 3997736 2020.03.08 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 3997735 2020.03.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 3997734 2020.03.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 3997733 2020.03.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3997732 2020.03.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3997731 2020.03.08 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3997730 2020.03.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3982502 2020.03.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 3982501 2020.03.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 3971252 2020.03.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3971253 2020.03.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3971254 2020.03.01 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 4 3971255 2020.03.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3971256 2020.03.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3971257 2020.03.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 3971258 2020.03.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 3971259 2020.03.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 3971260 2020.03.01 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3971261 2020.03.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3971262 2020.03.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3971264 2020.03.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3971266 2020.03.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3963716 2020.02.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 3963720 2020.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 3963739 2020.02.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 3963750 2020.02.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3945423 2020.02.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 3945424 2020.02.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 3945425 2020.02.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 3945426 2020.02.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3945427 2020.02.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3945428 2020.02.22 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3945429 2020.02.22 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3945499 2020.02.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3952095 2020.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 3945377 2020.02.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 3945376 2020.02.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3945375 2020.02.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3945328 2020.02.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3945329 2020.02.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 3945330 2020.02.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 3945331 2020.02.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3945332 2020.02.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3945333 2020.02.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3945334 2020.02.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3945335 2020.02.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 3945336 2020.02.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3945338 2020.02.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3945339 2020.02.22 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 3945372 2020.02.22 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3945373 2020.02.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3945374 2020.02.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3925913 2020.02.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3925912 2020.02.16 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3925911 2020.02.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3925910 2020.02.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 3925909 2020.02.16 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 3925798 2020.02.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 3925769 2020.02.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3925770 2020.02.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 3925767 2020.02.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 3925768 2020.02.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3925574 2020.02.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3925573 2020.02.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 3925535 2020.02.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3925534 2020.02.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 3925533 2020.02.16 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3925532 2020.02.16 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3925531 2020.02.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 3925530 2020.02.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 8 3926393 2020.02.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3927892 2020.02.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 3920699 2020.02.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3920698 2020.02.15 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 3920697 2020.02.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 3920696 2020.02.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 3920695 2020.02.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3900814 2020.02.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 3900813 2020.02.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3900815 2020.02.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3900812 2020.02.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3900817 2020.02.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3900816 2020.02.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 3900811 2020.02.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 8 3900809 2020.02.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3900810 2020.02.08 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 3903935 2020.02.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 3903937 2020.02.08 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 10 3896728 2020.02.06 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 50 3895945 2020.02.05 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 3895946 2020.02.05 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 3895947 2020.02.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3895948 2020.02.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 3895949 2020.02.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 3895950 2020.02.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 25 3895951 2020.02.05 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 8 3896174 2020.02.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3896175 2020.02.05 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 40 3896176 2020.02.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 6 3896183 2020.02.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 3896182 2020.02.05 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 30 3896181 2020.02.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3896180 2020.02.05 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 3896179 2020.02.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3896178 2020.02.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3896177 2020.02.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3893710 2020.02.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 3893751 2020.02.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 3893752 2020.02.04 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 3893753 2020.02.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 3893754 2020.02.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 40 3893755 2020.02.04 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 3893756 2020.02.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3893757 2020.02.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 3893762 2020.02.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 4 3893761 2020.02.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 3893760 2020.02.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 3893759 2020.02.04 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 3893758 2020.02.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 3891494 2020.02.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 3891493 2020.02.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 3883261 2020.02.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 3883262 2020.02.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 3883259 2020.02.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3883260 2020.02.01 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 3883258 2020.02.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 3883257 2020.02.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 3883256 2020.02.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 3883255 2020.02.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3883254 2020.02.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3883253 2020.02.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3863791 2020.01.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3863790 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 3863789 2020.01.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 3863788 2020.01.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 3863787 2020.01.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 3863786 2020.01.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 3863792 2020.01.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 3863793 2020.01.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3863794 2020.01.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3863800 2020.01.25 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3863799 2020.01.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 50 3863798 2020.01.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3863797 2020.01.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3863796 2020.01.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 3863795 2020.01.25 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 3840811 2020.01.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 6 3840810 2020.01.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3833300 2020.01.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 3833296 2020.01.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3833297 2020.01.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3833298 2020.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3833299 2020.01.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 20 3833301 2020.01.15 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3820232 2020.01.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 3820231 2020.01.12 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 3820230 2020.01.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 3820229 2020.01.12 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3820228 2020.01.12 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 3820227 2020.01.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3820226 2020.01.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 3820225 2020.01.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 3820233 2020.01.12 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3820234 2020.01.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 3821355 2020.01.12 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 3820240 2020.01.12 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3820239 2020.01.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3820238 2020.01.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3820237 2020.01.12 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3820236 2020.01.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 3820235 2020.01.12 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 3814417 2020.01.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 3814416 2020.01.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3814415 2020.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 3814414 2020.01.11 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3814412 2020.01.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 3814413 2020.01.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3814271 2020.01.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3814270 2020.01.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3814269 2020.01.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 3814268 2020.01.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3797674 2020.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 3797555 2020.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3797554 2020.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3797553 2020.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3797552 2020.01.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 3797272 2020.01.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 3797271 2020.01.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 3797222 2020.01.06 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 3797221 2020.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 3797158 2020.01.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 3797093 2020.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 3797066 2020.01.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 3797067 2020.01.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3797065 2020.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3797051 2020.01.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3797050 2020.01.06 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3797049 2020.01.06 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 3799592 2020.01.06 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3799901 2020.01.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 3792257 2020.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 3792259 2020.01.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3792258 2020.01.05 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 3792256 2020.01.05 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 3792255 2020.01.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 3792254 2020.01.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 3792506 2020.01.05 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 3788832 2020.01.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 3788788 2020.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 3788162 2020.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 3788161 2020.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3788160 2020.01.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 3787914 2020.01.04 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 25 3787862 2020.01.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3787860 2020.01.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3787861 2020.01.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 3787836 2020.01.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 3787802 2020.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 3787801 2020.01.04 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3787790 2020.01.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 3787787 2020.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3787788 2020.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3787789 2020.01.04 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3787791 2020.01.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3787786 2020.01.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3787785 2020.01.04 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3787784 2020.01.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3773873 2020.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3773872 2020.01.01 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3773843 2020.01.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3773842 2020.01.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 3773585 2020.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3773511 2020.01.01 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3773506 2020.01.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 3773211 2020.01.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 3773210 2020.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 3773209 2020.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3772993 2020.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 3772992 2020.01.01 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3772953 2020.01.01 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 3772954 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 3772947 2020.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 3772868 2020.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3772846 2020.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 20 3772844 2020.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 3772843 2020.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3772845 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3772842 2020.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3772784 2020.01.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 3772782 2020.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3772781 2020.01.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3772722 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 3772714 2020.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3772713 2020.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 3772708 2020.01.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3772707 2020.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 3772697 2020.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3772692 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3772691 2020.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3772690 2020.01.01 mapa