Pełna lista obserwacji drużyny

Kozodój : Ireneusz Oleksik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4945300 2020.11.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4929140 2020.11.17 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4929141 2020.11.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4929142 2020.11.17 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4929143 2020.11.17 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4920538 2020.11.14 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 100 4913532 2020.11.11 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 20 4913533 2020.11.11 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 48 4896911 2020.11.05 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4896913 2020.11.05 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 4896914 2020.11.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 10 4893948 2020.11.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4893951 2020.11.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4893953 2020.11.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4877586 2020.10.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4877587 2020.10.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4877588 2020.10.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4877589 2020.10.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4877590 2020.10.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4877591 2020.10.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 4877592 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 19 4877593 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4877594 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4877596 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4877597 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4877598 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4877599 2020.10.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 4877600 2020.10.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 54 4877601 2020.10.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 4877602 2020.10.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4877603 2020.10.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4877604 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4877605 2020.10.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4877606 2020.10.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4877607 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4877608 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4877609 2020.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4877610 2020.10.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4877611 2020.10.25 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4877612 2020.10.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4877613 2020.10.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4877614 2020.10.25 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4877615 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4877616 2020.10.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4877617 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4877618 2020.10.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 4877620 2020.10.25 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 4877621 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4877622 2020.10.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4877623 2020.10.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 4877624 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 4877625 2020.10.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4877626 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 19 4877627 2020.10.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4877628 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4877629 2020.10.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4877630 2020.10.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4877631 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4877632 2020.10.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4877634 2020.10.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 4877635 2020.10.25 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4877636 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 60 4877637 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4877639 2020.10.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4877640 2020.10.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4877641 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4877642 2020.10.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4877643 2020.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4877645 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4877646 2020.10.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4877647 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 4877648 2020.10.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4877649 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4877650 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4877651 2020.10.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 4877652 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4877653 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 38 4877654 2020.10.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 4877655 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4877656 2020.10.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4877657 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4877658 2020.10.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4877659 2020.10.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 4877660 2020.10.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4877661 2020.10.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 4877662 2020.10.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4877663 2020.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4877664 2020.10.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4877665 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4877666 2020.10.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4877667 2020.10.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4877668 2020.10.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6 4877669 2020.10.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 14 4877670 2020.10.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4877671 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4877672 2020.10.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4877674 2020.10.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4877675 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 4877676 2020.10.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 600 4877677 2020.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4877678 2020.10.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 4877679 2020.10.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 6 4877680 2020.10.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4877681 2020.10.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 4877682 2020.10.24 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 4877683 2020.10.24 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 4877684 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 4877685 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4877686 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4877687 2020.10.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 70 4877688 2020.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4877689 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4877690 2020.10.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4877691 2020.10.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4877692 2020.10.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 13 4877693 2020.10.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4877694 2020.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4877695 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4877696 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4877697 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4877698 2020.10.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4877699 2020.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 4877700 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4877701 2020.10.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 4877702 2020.10.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4877703 2020.10.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 4877704 2020.10.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4877705 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4877706 2020.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 4877707 2020.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4877709 2020.10.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4877710 2020.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4877711 2020.10.24 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4877712 2020.10.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4877713 2020.10.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4877714 2020.10.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4877715 2020.10.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4877716 2020.10.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4877717 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4877718 2020.10.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4877719 2020.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4877720 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4877721 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 274 4877722 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 4877723 2020.10.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 4877724 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4877725 2020.10.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1500 4877726 2020.10.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4877727 2020.10.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4877728 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4877729 2020.10.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4877731 2020.10.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 150 4877732 2020.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 4877733 2020.10.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4877734 2020.10.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 4877736 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4877737 2020.10.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4877738 2020.10.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 16 4877739 2020.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4877740 2020.10.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 4877741 2020.10.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4877742 2020.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4877743 2020.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4877744 2020.10.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4877745 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4877746 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 4877747 2020.10.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4877748 2020.10.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4877749 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4877750 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4877751 2020.10.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4877752 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 4877753 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4877754 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4877755 2020.10.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 4877756 2020.10.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4877757 2020.10.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4877758 2020.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 4877759 2020.10.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 4877760 2020.10.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4877761 2020.10.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4877762 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4877763 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4877765 2020.10.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4877766 2020.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4877767 2020.10.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4877769 2020.10.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4877770 2020.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4877771 2020.10.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4877772 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4877773 2020.10.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4877774 2020.10.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 29 4877775 2020.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4877776 2020.10.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4877777 2020.10.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4877778 2020.10.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4877779 2020.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4877780 2020.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4877781 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 4877782 2020.10.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 4877783 2020.10.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 4877784 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 129 4877785 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4877786 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4877788 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4877789 2020.10.24 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4890157 2020.10.22 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4890158 2020.10.22 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 10 4890159 2020.10.22 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4890160 2020.10.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4890161 2020.10.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4890162 2020.10.22 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4890163 2020.10.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4890165 2020.10.22 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4890166 2020.10.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4890167 2020.10.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4890168 2020.10.22 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4890169 2020.10.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4890170 2020.10.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4890178 2020.10.22 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4861208 2020.10.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4861210 2020.10.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 14 4861211 2020.10.20 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4861212 2020.10.20 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 9 4861213 2020.10.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 46 4861215 2020.10.20 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 4861216 2020.10.20 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4861218 2020.10.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4861219 2020.10.20 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4861220 2020.10.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 4861221 2020.10.20 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4861222 2020.10.20 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4861231 2020.10.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4861409 2020.10.20 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4855744 2020.10.18 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4846578 2020.10.15 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4850141 2020.10.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 54 4850142 2020.10.15 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4850143 2020.10.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 72 4850144 2020.10.15 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 15 4850145 2020.10.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 96 4850150 2020.10.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 27 4850151 2020.10.15 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4850152 2020.10.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4844417 2020.10.14 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 4835570 2020.10.10 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 4835571 2020.10.10 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 4835572 2020.10.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4832748 2020.10.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4828070 2020.10.08 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 4828071 2020.10.08 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4828072 2020.10.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4825703 2020.10.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 4825704 2020.10.06 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4810100 2020.10.02 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4811318 2020.10.02 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 4808166 2020.10.01 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4808558 2020.10.01 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4811315 2020.10.01 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4806529 2020.09.30 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4796094 2020.09.24 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4791952 2020.09.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4789762 2020.09.21 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4779966 2020.09.18 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4779967 2020.09.18 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4767977 2020.09.13 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4768322 2020.09.13 mapa
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos 1 4766826 2020.09.12 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4766937 2020.09.12 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4763176 2020.09.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4763299 2020.09.11 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4762860 2020.09.10 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4758218 2020.09.09 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4758219 2020.09.09 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4759548 2020.09.09 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4759547 2020.09.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4752636 2020.09.06 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4752637 2020.09.06 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4752638 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4752639 2020.09.06 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4746107 2020.09.04 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4743224 2020.09.02 mapa
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus 1 4735939 2020.08.30 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4735940 2020.08.30 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4732480 2020.08.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4732481 2020.08.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4732483 2020.08.29 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4732485 2020.08.29 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 4732487 2020.08.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4732490 2020.08.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4732492 2020.08.29 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4729908 2020.08.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4727190 2020.08.27 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4727191 2020.08.27 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4727192 2020.08.27 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4727193 2020.08.27 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4727194 2020.08.27 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4727195 2020.08.26 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4714782 2020.08.22 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4714785 2020.08.22 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 3 4714787 2020.08.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4714788 2020.08.21 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4714789 2020.08.21 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 2 4714790 2020.08.20 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4714791 2020.08.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4714792 2020.08.20 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4714793 2020.08.20 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 4714794 2020.08.17 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4714795 2020.08.17 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4714796 2020.08.17 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4714797 2020.08.16 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4714798 2020.08.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4714799 2020.08.15 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4698156 2020.08.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 4698157 2020.08.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 200 4698158 2020.08.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 113 4698159 2020.08.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4698160 2020.08.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 4698161 2020.08.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4698162 2020.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4698163 2020.08.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4698164 2020.08.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4698165 2020.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4698166 2020.08.14 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4698167 2020.08.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4698168 2020.08.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4698169 2020.08.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4698170 2020.08.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4698172 2020.08.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4698173 2020.08.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4698174 2020.08.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4698175 2020.08.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4698176 2020.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4698177 2020.08.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4698178 2020.08.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4698179 2020.08.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4698180 2020.08.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 310 4698181 2020.08.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4698182 2020.08.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4698183 2020.08.14 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 4698184 2020.08.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4698185 2020.08.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4698187 2020.08.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4698188 2020.08.14 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4698189 2020.08.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 400 4698190 2020.08.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4698191 2020.08.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 35 4698192 2020.08.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4698193 2020.08.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4698194 2020.08.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4698195 2020.08.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4698196 2020.08.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4698197 2020.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4698198 2020.08.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 4698199 2020.08.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4698200 2020.08.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4698201 2020.08.14 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4698202 2020.08.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4698203 2020.08.14 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4698204 2020.08.14 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4698207 2020.08.14 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4698208 2020.08.14 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4698209 2020.08.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4698210 2020.08.14 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4698211 2020.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4698212 2020.08.14 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4698213 2020.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4698214 2020.08.14 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4698215 2020.08.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4698216 2020.08.14 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 300 4698217 2020.08.14 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4698218 2020.08.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4698219 2020.08.14 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4698220 2020.08.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4698221 2020.08.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4698222 2020.08.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4698223 2020.08.14 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4698224 2020.08.14 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4698225 2020.08.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4698226 2020.08.14 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 30 4698227 2020.08.14 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4698228 2020.08.14 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4698229 2020.08.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4698230 2020.08.14 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4698231 2020.08.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4698232 2020.08.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 4698233 2020.08.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4698234 2020.08.14 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4698235 2020.08.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4698236 2020.08.14 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 4698237 2020.08.14 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 400 4698238 2020.08.14 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4698239 2020.08.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 4698240 2020.08.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4698242 2020.08.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 30 4698243 2020.08.14 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 4698244 2020.08.14 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4698245 2020.08.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4698246 2020.08.14 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4698247 2020.08.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 6 4698248 2020.08.14 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4698249 2020.08.14 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 13 4698250 2020.08.14 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4698251 2020.08.14 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 30 4698252 2020.08.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4698253 2020.08.14 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 49 4698254 2020.08.14 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4698255 2020.08.14 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4698256 2020.08.14 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4698257 2020.08.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4698258 2020.08.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 4698259 2020.08.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4698260 2020.08.14 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4698261 2020.08.14 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4698262 2020.08.14 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4698263 2020.08.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4698264 2020.08.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4698265 2020.08.14 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4698266 2020.08.14 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 4698267 2020.08.14 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4698268 2020.08.14 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4691913 2020.08.13 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4695395 2020.08.13 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 4692038 2020.08.13 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4698146 2020.08.13 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4690525 2020.08.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4690511 2020.08.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 14 4690513 2020.08.12 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4690514 2020.08.12 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4690515 2020.08.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4690516 2020.08.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 40 4690517 2020.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 8 4690518 2020.08.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4690519 2020.08.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 4690520 2020.08.12 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 14 4690521 2020.08.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4690522 2020.08.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4690523 2020.08.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4690524 2020.08.12 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4690552 2020.08.12 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 5 4690553 2020.08.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 5 4690554 2020.08.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 4690555 2020.08.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 4690556 2020.08.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4690557 2020.08.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4690558 2020.08.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4690559 2020.08.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4690561 2020.08.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4690562 2020.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4690563 2020.08.12 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4690568 2020.08.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4690569 2020.08.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4690570 2020.08.12 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4690571 2020.08.12 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4690572 2020.08.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 4690573 2020.08.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4690574 2020.08.12 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4690575 2020.08.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4690576 2020.08.12 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4690577 2020.08.12 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4690578 2020.08.12 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4690579 2020.08.12 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4690580 2020.08.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4690581 2020.08.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4690582 2020.08.12 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4690583 2020.08.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4690584 2020.08.12 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 4690585 2020.08.12 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4690586 2020.08.12 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4690587 2020.08.12 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4690588 2020.08.12 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4690590 2020.08.12 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4690591 2020.08.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4690592 2020.08.12 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4690593 2020.08.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4690594 2020.08.12 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4690595 2020.08.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4690596 2020.08.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 4690597 2020.08.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4690598 2020.08.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4690610 2020.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4690611 2020.08.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4690612 2020.08.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4690613 2020.08.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4690614 2020.08.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4690615 2020.08.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4690616 2020.08.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 4690617 2020.08.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4690618 2020.08.11 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 4690619 2020.08.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4690620 2020.08.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4690621 2020.08.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4690622 2020.08.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4690623 2020.08.11 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4690626 2020.08.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4690627 2020.08.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4690628 2020.08.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4690629 2020.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4690630 2020.08.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4690631 2020.08.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4690632 2020.08.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4690633 2020.08.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4690635 2020.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4690636 2020.08.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4690637 2020.08.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4690638 2020.08.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4690639 2020.08.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 4690640 2020.08.10 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4714800 2020.08.08 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4714802 2020.08.07 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4714810 2020.08.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4714811 2020.08.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4714812 2020.08.07 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4714815 2020.08.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 4714813 2020.08.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4714817 2020.08.06 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4714819 2020.08.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4714820 2020.08.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4714821 2020.08.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4714822 2020.08.04 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4714823 2020.08.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4714824 2020.08.02 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 5 4641596 2020.07.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4641578 2020.07.20 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4641569 2020.07.13 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4641573 2020.07.13 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4641574 2020.07.13 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4641570 2020.07.12 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4641571 2020.07.12 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4641572 2020.07.12 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4583086 2020.06.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4550768 2020.06.19 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4550769 2020.06.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4550770 2020.06.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4550771 2020.06.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4546938 2020.06.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4546940 2020.06.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4546941 2020.06.18 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4546942 2020.06.18 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4545708 2020.06.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4538007 2020.06.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4538008 2020.06.14 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4538009 2020.06.14 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4538010 2020.06.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4538038 2020.06.14 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4524014 2020.06.12 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4524015 2020.06.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 4524016 2020.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4524017 2020.06.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 4524018 2020.06.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4516577 2020.06.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4516580 2020.06.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4516590 2020.06.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4516594 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4516596 2020.06.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4516597 2020.06.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4516586 2020.06.10 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4513067 2020.06.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4513068 2020.06.09 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4488850 2020.06.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4488851 2020.06.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4488852 2020.06.06 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4489907 2020.06.06 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4489909 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4489910 2020.06.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4490300 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4490301 2020.06.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4490303 2020.06.06 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4488284 2020.06.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4488115 2020.06.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4488116 2020.06.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4488117 2020.06.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4488118 2020.06.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4488119 2020.06.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4488120 2020.06.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4488121 2020.06.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4488123 2020.06.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4488124 2020.06.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4488125 2020.06.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4488126 2020.06.04 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4488127 2020.06.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4488128 2020.06.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4488129 2020.06.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4488130 2020.06.04 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 4488167 2020.06.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4488168 2020.06.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4488169 2020.06.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4488170 2020.06.04 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4474429 2020.06.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4474430 2020.06.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4474431 2020.06.02 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4474432 2020.06.02 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4478593 2020.06.02 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4478597 2020.06.02 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4478598 2020.06.02 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4478599 2020.06.02 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4458722 2020.05.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4458723 2020.05.28 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4458724 2020.05.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4458725 2020.05.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4450453 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4450454 2020.05.27 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4450455 2020.05.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4450456 2020.05.27 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4450457 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4450458 2020.05.27 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4450459 2020.05.27 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4450460 2020.05.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4450461 2020.05.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4450462 2020.05.27 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 4450450 2020.05.26 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4450451 2020.05.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4439358 2020.05.25 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4439359 2020.05.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4439365 2020.05.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4439366 2020.05.25 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4439367 2020.05.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4439369 2020.05.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4439371 2020.05.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4429379 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4429380 2020.05.24 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 5 4435597 2020.05.24 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4435604 2020.05.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4435605 2020.05.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4435606 2020.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4435607 2020.05.24 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4435608 2020.05.24 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4435611 2020.05.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4435613 2020.05.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4435615 2020.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4435617 2020.05.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4435619 2020.05.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4435621 2020.05.24 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4435622 2020.05.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4435625 2020.05.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4435644 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4435646 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4435647 2020.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4435648 2020.05.24 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4429059 2020.05.23 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4429060 2020.05.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4429061 2020.05.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4429062 2020.05.23 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4429063 2020.05.23 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4417452 2020.05.21 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4410406 2020.05.19 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4399526 2020.05.18 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4399527 2020.05.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4399529 2020.05.18 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4399531 2020.05.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4392151 2020.05.17 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 3 4398006 2020.05.17 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4398007 2020.05.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4398008 2020.05.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4398009 2020.05.17 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4399564 2020.05.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4391996 2020.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4391997 2020.05.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4391998 2020.05.16 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4391999 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4392065 2020.05.16 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4392130 2020.05.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4392131 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4392133 2020.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4392134 2020.05.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4392135 2020.05.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4392138 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4392139 2020.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4392140 2020.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4392142 2020.05.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4392143 2020.05.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4392145 2020.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4392146 2020.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4392147 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4392148 2020.05.16 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4382029 2020.05.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4382030 2020.05.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4382031 2020.05.15 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4382050 2020.05.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4382043 2020.05.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4382044 2020.05.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4382047 2020.05.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4366265 2020.05.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4366266 2020.05.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4366267 2020.05.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4366268 2020.05.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4366269 2020.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4366270 2020.05.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4366271 2020.05.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4366272 2020.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4366273 2020.05.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4366275 2020.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4371077 2020.05.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4358747 2020.05.11 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4358748 2020.05.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4358779 2020.05.11 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4362467 2020.05.11 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 4356565 2020.05.10 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4356582 2020.05.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4356592 2020.05.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4356593 2020.05.10 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4356594 2020.05.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4356595 2020.05.10 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4356596 2020.05.10 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4356597 2020.05.10 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 4356598 2020.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4356599 2020.05.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4356600 2020.05.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4356601 2020.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4356602 2020.05.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4356603 2020.05.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4356604 2020.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4356605 2020.05.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 4346893 2020.05.09 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 4346894 2020.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4346919 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4346920 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4346921 2020.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4346922 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4346925 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4331991 2020.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4331992 2020.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4331993 2020.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4346892 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4325712 2020.05.07 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4329676 2020.05.07 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4329677 2020.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4329959 2020.05.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4329960 2020.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4329961 2020.05.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4330787 2020.05.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4332120 2020.05.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4321263 2020.05.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4321264 2020.05.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4324553 2020.05.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4324554 2020.05.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4324555 2020.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4324556 2020.05.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4324571 2020.05.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4324572 2020.05.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4324573 2020.05.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4320903 2020.05.05 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4320904 2020.05.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4320905 2020.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4320916 2020.05.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4312791 2020.05.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4312792 2020.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4312793 2020.05.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4312794 2020.05.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4312795 2020.05.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4320885 2020.05.04 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4320887 2020.05.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4320889 2020.05.04 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4320892 2020.05.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4320893 2020.05.04 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4320895 2020.05.04 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4320902 2020.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4302052 2020.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4302053 2020.05.03 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4308976 2020.05.03 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4312787 2020.05.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4290904 2020.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4290907 2020.05.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4290934 2020.05.02 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4300451 2020.05.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4300454 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4300455 2020.05.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4300456 2020.05.02 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4300457 2020.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4300458 2020.05.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4300460 2020.05.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4300461 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4300462 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4300465 2020.05.02 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4280917 2020.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4289113 2020.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4289114 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4289115 2020.05.01 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4289116 2020.05.01 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4289117 2020.05.01 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4289118 2020.05.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4289119 2020.05.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4274879 2020.04.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4274880 2020.04.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4274890 2020.04.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4280584 2020.04.30 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4280587 2020.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4280588 2020.04.30 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4280589 2020.04.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4280590 2020.04.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4280591 2020.04.30 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4280592 2020.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4280593 2020.04.30 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4280594 2020.04.30 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4280595 2020.04.30 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4269482 2020.04.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4269483 2020.04.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4271499 2020.04.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4271500 2020.04.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4271501 2020.04.29 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4261266 2020.04.28 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4261270 2020.04.28 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4267160 2020.04.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4267162 2020.04.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4267163 2020.04.28 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 4267164 2020.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4267166 2020.04.28 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4267192 2020.04.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4254856 2020.04.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4254857 2020.04.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4254858 2020.04.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4254859 2020.04.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4254861 2020.04.27 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4254862 2020.04.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4261273 2020.04.27 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4261292 2020.04.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4261293 2020.04.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4261294 2020.04.27 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4261295 2020.04.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4235789 2020.04.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4235790 2020.04.25 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4235791 2020.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 25 4235819 2020.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6 4235820 2020.04.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 4235821 2020.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4235822 2020.04.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4240940 2020.04.25 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4240941 2020.04.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4228178 2020.04.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4228668 2020.04.24 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4228739 2020.04.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4228793 2020.04.24 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4233494 2020.04.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4233496 2020.04.24 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4218354 2020.04.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4218371 2020.04.23 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4218376 2020.04.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4218388 2020.04.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 4218524 2020.04.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4228179 2020.04.23 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4228180 2020.04.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4228181 2020.04.23 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4228182 2020.04.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4228183 2020.04.23 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4217039 2020.04.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4217044 2020.04.22 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4212576 2020.04.21 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4212577 2020.04.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4212579 2020.04.21 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 4212582 2020.04.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4199986 2020.04.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4199987 2020.04.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4199988 2020.04.20 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4199989 2020.04.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4184514 2020.04.18 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4184515 2020.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4184516 2020.04.18 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4184517 2020.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 4184518 2020.04.18 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4176462 2020.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4176464 2020.04.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4176465 2020.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 34 4176467 2020.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 32 4176469 2020.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4184630 2020.04.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4174029 2020.04.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4174030 2020.04.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4174031 2020.04.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4174032 2020.04.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4174033 2020.04.16 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4174034 2020.04.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 26 4174071 2020.04.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 15 4174072 2020.04.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4174395 2020.04.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4159742 2020.04.13 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4159744 2020.04.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 9 4159745 2020.04.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 7 4159747 2020.04.13 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4159757 2020.04.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4159760 2020.04.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4155051 2020.04.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4155052 2020.04.12 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4155053 2020.04.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 4155054 2020.04.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4155068 2020.04.12 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4155482 2020.04.12 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4155484 2020.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4157259 2020.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4157261 2020.04.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4157278 2020.04.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4140407 2020.04.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4140408 2020.04.09 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4140409 2020.04.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 20 4140448 2020.04.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 11 4140454 2020.04.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4140895 2020.04.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4140898 2020.04.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4138776 2020.04.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4138777 2020.04.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4138778 2020.04.08 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 4138789 2020.04.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 11 4138790 2020.04.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4138797 2020.04.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4140107 2020.04.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4140108 2020.04.08 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4140109 2020.04.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4140110 2020.04.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4135153 2020.04.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4135157 2020.04.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4135163 2020.04.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4135164 2020.04.07 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 4135166 2020.04.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 19 4135168 2020.04.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4135170 2020.04.07 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4127071 2020.04.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4127072 2020.04.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 7 4127073 2020.04.06 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4135137 2020.04.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4123634 2020.04.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 14 4123636 2020.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 42 4123637 2020.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4123638 2020.04.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4127033 2020.04.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4127034 2020.04.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4127035 2020.04.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4127036 2020.04.05 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4127037 2020.04.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4127038 2020.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4127039 2020.04.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4127040 2020.04.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4127041 2020.04.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4127042 2020.04.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4127043 2020.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4127044 2020.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4127045 2020.04.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4127046 2020.04.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4127047 2020.04.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4127049 2020.04.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4115543 2020.04.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4115544 2020.04.04 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 36 4115545 2020.04.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 120 4115546 2020.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 9 4115547 2020.04.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4119421 2020.04.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4119422 2020.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4119423 2020.04.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4119424 2020.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4119425 2020.04.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4119426 2020.04.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4119427 2020.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4119428 2020.04.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4119429 2020.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4119430 2020.04.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4119431 2020.04.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4119432 2020.04.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4119433 2020.04.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4119434 2020.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4119435 2020.04.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4119436 2020.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4119437 2020.04.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4119438 2020.04.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4119439 2020.04.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4119440 2020.04.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4119441 2020.04.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4119442 2020.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4119443 2020.04.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4119444 2020.04.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4113758 2020.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4113759 2020.04.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 7 4113760 2020.04.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 16 4113763 2020.04.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4113764 2020.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4112007 2020.04.02 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4112008 2020.04.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 4112010 2020.04.02 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 4106693 2020.03.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4106694 2020.03.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 8 4106695 2020.03.31 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4102653 2020.03.30 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4102655 2020.03.30 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4102656 2020.03.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4102657 2020.03.30 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4102659 2020.03.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4092958 2020.03.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4092959 2020.03.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4092960 2020.03.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4092961 2020.03.29 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 17 4092962 2020.03.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 80 4092963 2020.03.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 23 4092964 2020.03.29 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4092965 2020.03.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4092966 2020.03.29 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4093505 2020.03.29 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4095261 2020.03.29 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4092120 2020.03.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4092121 2020.03.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4092151 2020.03.28 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4092152 2020.03.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4092153 2020.03.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4092355 2020.03.28 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4084185 2020.03.27 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4084186 2020.03.27 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4084370 2020.03.27 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4092150 2020.03.26 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4069983 2020.03.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 4069984 2020.03.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4065994 2020.03.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4065995 2020.03.23 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 8 4065996 2020.03.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4065997 2020.03.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4067965 2020.03.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4067966 2020.03.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4058668 2020.03.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4058669 2020.03.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4058670 2020.03.22 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4058671 2020.03.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 4058673 2020.03.22 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 4058675 2020.03.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4063436 2020.03.22 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4058307 2020.03.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4058309 2020.03.21 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4058313 2020.03.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4058315 2020.03.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4049967 2020.03.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4049968 2020.03.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4049980 2020.03.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4049982 2020.03.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4049985 2020.03.20 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4052633 2020.03.20 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4052634 2020.03.20 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4052959 2020.03.20 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4047611 2020.03.19 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4047612 2020.03.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4047613 2020.03.19 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 4047615 2020.03.19 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4047616 2020.03.19 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4047617 2020.03.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4047618 2020.03.19 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4047619 2020.03.19 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4047620 2020.03.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4047621 2020.03.19 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4047622 2020.03.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4047623 2020.03.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4038246 2020.03.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4038247 2020.03.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4038248 2020.03.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4038250 2020.03.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 12 4038255 2020.03.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4038260 2020.03.18 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 42 4038261 2020.03.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 82 4038262 2020.03.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 20 4038263 2020.03.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4038264 2020.03.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4038265 2020.03.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4038266 2020.03.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4038267 2020.03.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4038902 2020.03.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4047609 2020.03.18 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4032240 2020.03.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4032241 2020.03.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 13 4032242 2020.03.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 13 4032243 2020.03.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 25 4032244 2020.03.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4032245 2020.03.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4032246 2020.03.17 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4036062 2020.03.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4036102 2020.03.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4036103 2020.03.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4036104 2020.03.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4036120 2020.03.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4036121 2020.03.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 4036122 2020.03.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4036123 2020.03.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4036124 2020.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4036125 2020.03.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4036126 2020.03.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4036127 2020.03.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4029070 2020.03.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4029071 2020.03.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4029072 2020.03.16 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 4029074 2020.03.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 19 4029075 2020.03.16 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4031507 2020.03.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4031510 2020.03.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4031511 2020.03.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4020773 2020.03.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4020802 2020.03.15 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 4020803 2020.03.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4020804 2020.03.15 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4029078 2020.03.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4020715 2020.03.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4020716 2020.03.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 7 4020717 2020.03.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4020718 2020.03.14 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 13 4020719 2020.03.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 14 4020720 2020.03.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4020722 2020.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4020723 2020.03.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4020725 2020.03.14 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4020729 2020.03.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4020731 2020.03.14 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4020732 2020.03.14 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4020733 2020.03.14 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4020734 2020.03.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4020735 2020.03.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4020736 2020.03.14 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4020737 2020.03.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4020738 2020.03.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4020739 2020.03.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4020740 2020.03.14 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4013512 2020.03.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4010937 2020.03.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4010942 2020.03.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4010945 2020.03.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 21 4010948 2020.03.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4010949 2020.03.12 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 14 4010951 2020.03.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 4010952 2020.03.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6 4010954 2020.03.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4010956 2020.03.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4008851 2020.03.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4006254 2020.03.10