Pełna lista obserwacji drużyny

Kozodój : Ireneusz Oleksik


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 5 4641596 2020.07.21 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 2 4641578 2020.07.20 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4641574 2020.07.13 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 4641573 2020.07.13 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes 1 4641569 2020.07.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4641572 2020.07.12 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4641570 2020.07.12 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4641571 2020.07.12 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4583086 2020.06.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 2 4550768 2020.06.19 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4550769 2020.06.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4550770 2020.06.19 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4550771 2020.06.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4546942 2020.06.18 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4546941 2020.06.18 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4546940 2020.06.18 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4546938 2020.06.18 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4545708 2020.06.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4538007 2020.06.14 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4538008 2020.06.14 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4538009 2020.06.14 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4538010 2020.06.14 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4538038 2020.06.14 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4524014 2020.06.12 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4524015 2020.06.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 4524016 2020.06.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4524017 2020.06.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 4 4524018 2020.06.12 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4516577 2020.06.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4516580 2020.06.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4516590 2020.06.11 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4516594 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4516596 2020.06.11 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4516597 2020.06.11 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4516586 2020.06.10 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4513067 2020.06.09 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4513068 2020.06.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4488851 2020.06.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4488852 2020.06.06 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4489907 2020.06.06 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4489909 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4489910 2020.06.06 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4490300 2020.06.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4490301 2020.06.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4490303 2020.06.06 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4488850 2020.06.06 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4488284 2020.06.05 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4488168 2020.06.04 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4488123 2020.06.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4488121 2020.06.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4488120 2020.06.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4488119 2020.06.04 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4488118 2020.06.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4488117 2020.06.04 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4488116 2020.06.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4488115 2020.06.04 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4488124 2020.06.04 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4488125 2020.06.04 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4488170 2020.06.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4488169 2020.06.04 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 3 4488167 2020.06.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4488130 2020.06.04 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4488129 2020.06.04 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 2 4488128 2020.06.04 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4488127 2020.06.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4488126 2020.06.04 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4474429 2020.06.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4474430 2020.06.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4474431 2020.06.02 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4474432 2020.06.02 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4478593 2020.06.02 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4478597 2020.06.02 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4478598 2020.06.02 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4478599 2020.06.02 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4458722 2020.05.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4458723 2020.05.28 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4458724 2020.05.28 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4458725 2020.05.28 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4450453 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4450454 2020.05.27 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4450455 2020.05.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4450456 2020.05.27 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4450457 2020.05.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4450458 2020.05.27 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4450459 2020.05.27 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4450460 2020.05.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4450461 2020.05.27 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4450462 2020.05.27 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 4450450 2020.05.26 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4450451 2020.05.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4439358 2020.05.25 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4439359 2020.05.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4439365 2020.05.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4439366 2020.05.25 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4439367 2020.05.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4439369 2020.05.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4439371 2020.05.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4435608 2020.05.24 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4435607 2020.05.24 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4435606 2020.05.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4435605 2020.05.24 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4435604 2020.05.24 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 5 4435597 2020.05.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4429380 2020.05.24 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4429379 2020.05.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4435646 2020.05.24 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4435611 2020.05.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4435613 2020.05.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4435615 2020.05.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4435647 2020.05.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4435648 2020.05.24 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4435644 2020.05.24 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4435625 2020.05.24 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4435622 2020.05.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4435621 2020.05.24 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4435619 2020.05.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4435617 2020.05.24 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4429059 2020.05.23 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 4429060 2020.05.23 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4429061 2020.05.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 4 4429062 2020.05.23 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4429063 2020.05.23 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4417452 2020.05.21 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4410406 2020.05.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4399531 2020.05.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4399529 2020.05.18 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4399527 2020.05.18 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4399526 2020.05.18 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 3 4398006 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4392151 2020.05.17 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4398007 2020.05.17 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4398008 2020.05.17 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4398009 2020.05.17 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4399564 2020.05.17 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4392138 2020.05.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4392133 2020.05.16 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 3 4392131 2020.05.16 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 4392130 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4392065 2020.05.16 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4391999 2020.05.16 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4391998 2020.05.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4391997 2020.05.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4391996 2020.05.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4392134 2020.05.16 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4392135 2020.05.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4392148 2020.05.16 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 4392147 2020.05.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4392146 2020.05.16 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4392145 2020.05.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4392143 2020.05.16 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4392142 2020.05.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4392140 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4392139 2020.05.16 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4382050 2020.05.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4382029 2020.05.15 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4382030 2020.05.15 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4382031 2020.05.15 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 4382043 2020.05.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4382044 2020.05.14 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4382047 2020.05.14 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4366265 2020.05.12 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4366266 2020.05.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4366267 2020.05.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4366268 2020.05.12 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4366269 2020.05.12 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4366270 2020.05.12 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4366271 2020.05.12 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4366272 2020.05.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4366273 2020.05.12 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4366275 2020.05.12 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4371077 2020.05.12 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4358747 2020.05.11 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4358748 2020.05.11 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4358779 2020.05.11 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4362467 2020.05.11 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4356596 2020.05.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4356595 2020.05.10 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4356594 2020.05.10 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4356593 2020.05.10 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4356592 2020.05.10 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4356582 2020.05.10 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 3 4356565 2020.05.10 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4356597 2020.05.10 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 4356598 2020.05.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4356605 2020.05.10 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4356604 2020.05.10 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4356603 2020.05.10 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4356602 2020.05.10 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 4356601 2020.05.10 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4356600 2020.05.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4356599 2020.05.10 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 4346893 2020.05.09 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 4346894 2020.05.09 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4346919 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4346920 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4346921 2020.05.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4346922 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4346925 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4331991 2020.05.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4331992 2020.05.08 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4331993 2020.05.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4346892 2020.05.08 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4325712 2020.05.07 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4329676 2020.05.07 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 4329677 2020.05.07 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4329959 2020.05.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4329960 2020.05.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4329961 2020.05.07 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4330787 2020.05.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4332120 2020.05.07 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4321263 2020.05.06 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4321264 2020.05.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4324553 2020.05.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4324554 2020.05.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4324555 2020.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4324556 2020.05.06 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4324571 2020.05.06 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4324572 2020.05.06 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4324573 2020.05.06 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4320903 2020.05.05 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4320904 2020.05.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4320905 2020.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4320916 2020.05.05 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4312791 2020.05.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4312792 2020.05.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4312793 2020.05.04 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4312794 2020.05.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4312795 2020.05.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4320885 2020.05.04 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 2 4320887 2020.05.04 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4320889 2020.05.04 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4320892 2020.05.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4320893 2020.05.04 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4320895 2020.05.04 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4320902 2020.05.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4302052 2020.05.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4302053 2020.05.03 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4308976 2020.05.03 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4312787 2020.05.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4290904 2020.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4290907 2020.05.02 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4290934 2020.05.02 mapa
rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 4300451 2020.05.02 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4300454 2020.05.02 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4300455 2020.05.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4300456 2020.05.02 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4300457 2020.05.02 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4300465 2020.05.02 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4300462 2020.05.02 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4300461 2020.05.02 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4300460 2020.05.02 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4300458 2020.05.02 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4280917 2020.05.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4289113 2020.05.01 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4289114 2020.05.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4289115 2020.05.01 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4289116 2020.05.01 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4289117 2020.05.01 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4289118 2020.05.01 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4289119 2020.05.01 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4280587 2020.04.30 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4280584 2020.04.30 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4274890 2020.04.30 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4274880 2020.04.30 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4274879 2020.04.30 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4280588 2020.04.30 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4280589 2020.04.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4280590 2020.04.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4280591 2020.04.30 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4280592 2020.04.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4280593 2020.04.30 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4280594 2020.04.30 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4280595 2020.04.30 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4269482 2020.04.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4269483 2020.04.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4271499 2020.04.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4271500 2020.04.29 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4271501 2020.04.29 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4261270 2020.04.28 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4267160 2020.04.28 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4267162 2020.04.28 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4267163 2020.04.28 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 4267164 2020.04.28 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4267166 2020.04.28 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4267192 2020.04.28 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4261266 2020.04.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4254856 2020.04.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4254857 2020.04.27 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 4254858 2020.04.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4254859 2020.04.27 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4254861 2020.04.27 mapa
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 4254862 2020.04.27 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4261273 2020.04.27 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4261292 2020.04.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4261293 2020.04.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4261294 2020.04.27 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4261295 2020.04.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4235789 2020.04.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4235790 2020.04.25 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4235791 2020.04.25 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 25 4235819 2020.04.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6 4235820 2020.04.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 4 4235821 2020.04.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4235822 2020.04.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4240940 2020.04.25 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4240941 2020.04.25 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4228178 2020.04.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4228668 2020.04.24 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4228739 2020.04.24 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4228793 2020.04.24 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4233494 2020.04.24 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4233496 2020.04.24 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4218354 2020.04.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4218371 2020.04.23 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4218376 2020.04.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4218388 2020.04.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 4218524 2020.04.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4228179 2020.04.23 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4228180 2020.04.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4228181 2020.04.23 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4228182 2020.04.23 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 4228183 2020.04.23 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 1 4217039 2020.04.22 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4217044 2020.04.22 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 4212582 2020.04.21 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4212579 2020.04.21 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4212577 2020.04.21 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4212576 2020.04.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4199986 2020.04.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4199987 2020.04.20 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4199988 2020.04.20 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4199989 2020.04.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4184514 2020.04.18 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4184515 2020.04.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4184516 2020.04.18 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4184517 2020.04.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 4184518 2020.04.18 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4176462 2020.04.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4176464 2020.04.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4176465 2020.04.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 34 4176467 2020.04.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 32 4176469 2020.04.17 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4184630 2020.04.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4174029 2020.04.16 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4174030 2020.04.16 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4174031 2020.04.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4174032 2020.04.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4174033 2020.04.16 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4174034 2020.04.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 26 4174071 2020.04.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 15 4174072 2020.04.16 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4174395 2020.04.16 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4159742 2020.04.13 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4159744 2020.04.13 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 9 4159745 2020.04.13 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 7 4159747 2020.04.13 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4159757 2020.04.13 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4159760 2020.04.13 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4155051 2020.04.12 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4155052 2020.04.12 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4155053 2020.04.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 4155054 2020.04.12 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4155068 2020.04.12 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4155482 2020.04.12 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4155484 2020.04.12 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4157259 2020.04.12 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4157261 2020.04.12 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4157278 2020.04.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4140407 2020.04.09 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4140408 2020.04.09 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4140409 2020.04.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 20 4140448 2020.04.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 11 4140454 2020.04.09 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4140895 2020.04.09 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4140898 2020.04.09 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4138776 2020.04.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4138777 2020.04.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4138778 2020.04.08 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 4138789 2020.04.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 11 4138790 2020.04.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4138797 2020.04.08 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4140107 2020.04.08 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4140108 2020.04.08 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4140109 2020.04.08 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4140110 2020.04.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4135153 2020.04.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4135157 2020.04.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4135163 2020.04.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4135164 2020.04.07 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 4135166 2020.04.07 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 19 4135168 2020.04.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4135170 2020.04.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4135137 2020.04.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 7 4127073 2020.04.06 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4127072 2020.04.06 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4127071 2020.04.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4127037 2020.04.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4127036 2020.04.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4127035 2020.04.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4127034 2020.04.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4127033 2020.04.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4123638 2020.04.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 42 4123637 2020.04.05 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 14 4123636 2020.04.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4123634 2020.04.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4127038 2020.04.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4127039 2020.04.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4127040 2020.04.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4127049 2020.04.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4127047 2020.04.05 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4127046 2020.04.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4127045 2020.04.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4127044 2020.04.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4127043 2020.04.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4127042 2020.04.05 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4127041 2020.04.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4119424 2020.04.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4119425 2020.04.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4119426 2020.04.04 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4119427 2020.04.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4119428 2020.04.04 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4119423 2020.04.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4119422 2020.04.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4119421 2020.04.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 9 4115547 2020.04.04 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 120 4115546 2020.04.04 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 36 4115545 2020.04.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4115544 2020.04.04 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4115543 2020.04.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4119429 2020.04.04 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4119430 2020.04.04 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4119431 2020.04.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4119444 2020.04.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4119443 2020.04.04 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4119442 2020.04.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4119441 2020.04.04 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4119440 2020.04.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4119439 2020.04.04 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4119438 2020.04.04 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 7 4119437 2020.04.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4119436 2020.04.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4119435 2020.04.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4119434 2020.04.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4119433 2020.04.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4119432 2020.04.04 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4113758 2020.04.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4113759 2020.04.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 7 4113760 2020.04.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 16 4113763 2020.04.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4113764 2020.04.03 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 4112010 2020.04.02 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4112008 2020.04.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 4 4112007 2020.04.02 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 4106693 2020.03.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4106694 2020.03.31 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 8 4106695 2020.03.31 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4102653 2020.03.30 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4102655 2020.03.30 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4102656 2020.03.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4102657 2020.03.30 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4102659 2020.03.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4092958 2020.03.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4092959 2020.03.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4092960 2020.03.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 6 4092961 2020.03.29 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 17 4092962 2020.03.29 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 80 4092963 2020.03.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 23 4092964 2020.03.29 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4092965 2020.03.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4092966 2020.03.29 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4093505 2020.03.29 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4095261 2020.03.29 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4092120 2020.03.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4092121 2020.03.28 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4092151 2020.03.28 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4092152 2020.03.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 5 4092153 2020.03.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4092355 2020.03.28 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4084185 2020.03.27 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4084186 2020.03.27 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4084370 2020.03.27 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4092150 2020.03.26 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 4069984 2020.03.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4069983 2020.03.24 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4065994 2020.03.23 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4065995 2020.03.23 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 8 4065996 2020.03.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4065997 2020.03.23 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 4067965 2020.03.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4067966 2020.03.23 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 4058668 2020.03.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4058669 2020.03.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4058670 2020.03.22 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 4058671 2020.03.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 4 4058673 2020.03.22 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 10 4058675 2020.03.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 4063436 2020.03.22 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 2 4058307 2020.03.21 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4058309 2020.03.21 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4058313 2020.03.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4058315 2020.03.21 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4049967 2020.03.20 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4049968 2020.03.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4049980 2020.03.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4049982 2020.03.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4049985 2020.03.20 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 4052633 2020.03.20 mapa
rzadki uszatka, Asio otus 1 4052634 2020.03.20 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4052959 2020.03.20 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4047616 2020.03.19 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 2 4047615 2020.03.19 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4047613 2020.03.19 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4047612 2020.03.19 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 4047611 2020.03.19 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4047617 2020.03.19 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4047618 2020.03.19 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4047619 2020.03.19 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4047620 2020.03.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4047621 2020.03.19 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4047622 2020.03.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4047623 2020.03.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4038260 2020.03.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 12 4038255 2020.03.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4038250 2020.03.18 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4038248 2020.03.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4038247 2020.03.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4038246 2020.03.18 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 42 4038261 2020.03.18 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 82 4038262 2020.03.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 20 4038263 2020.03.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4047609 2020.03.18 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4038902 2020.03.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4038267 2020.03.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4038266 2020.03.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4038265 2020.03.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4038264 2020.03.18 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4036062 2020.03.17 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4032246 2020.03.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4032245 2020.03.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 25 4032244 2020.03.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 13 4032243 2020.03.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 13 4032242 2020.03.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4032241 2020.03.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4032240 2020.03.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4036102 2020.03.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4036103 2020.03.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4036104 2020.03.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4036127 2020.03.17 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4036126 2020.03.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4036125 2020.03.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4036124 2020.03.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4036123 2020.03.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 4036122 2020.03.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2 4036121 2020.03.17 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4036120 2020.03.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4029070 2020.03.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4029071 2020.03.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4029072 2020.03.16 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 4029074 2020.03.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 19 4029075 2020.03.16 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4031507 2020.03.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4031510 2020.03.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4031511 2020.03.16 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4029078 2020.03.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4020773 2020.03.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4020802 2020.03.15 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 4020803 2020.03.15 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4020804 2020.03.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4020725 2020.03.14 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4020723 2020.03.14 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4020722 2020.03.14 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 14 4020720 2020.03.14 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 13 4020719 2020.03.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4020718 2020.03.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 7 4020717 2020.03.14 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4020716 2020.03.14 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4020715 2020.03.14 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4020729 2020.03.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4020731 2020.03.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4020740 2020.03.14 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4020739 2020.03.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4020738 2020.03.14 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4020737 2020.03.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4020736 2020.03.14 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4020735 2020.03.14 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4020734 2020.03.14 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4020733 2020.03.14 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 4020732 2020.03.14 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4013512 2020.03.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 21 4010948 2020.03.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4010937 2020.03.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4010942 2020.03.12 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4010945 2020.03.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4010949 2020.03.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4010956 2020.03.12 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 14 4010951 2020.03.12 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 4010952 2020.03.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6 4010954 2020.03.12 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4008851 2020.03.11 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 4 4006259 2020.03.10 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4006254 2020.03.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 36 4006256 2020.03.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4006258 2020.03.10 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 37 4006260 2020.03.10 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4002249 2020.03.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 12 4002251 2020.03.09 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 14 4002252 2020.03.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4002255 2020.03.09 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4003413 2020.03.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4002253 2020.03.09 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 3993734 2020.03.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3993735 2020.03.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 3993736 2020.03.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 3999448 2020.03.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 16 3999452 2020.03.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3999454 2020.03.08 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 3999458 2020.03.08 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 3999473 2020.03.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 3999475 2020.03.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 3999480 2020.03.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3999482 2020.03.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 3999444 2020.03.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4003407 2020.03.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 3987625 2020.03.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 3987626 2020.03.06 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 3987627 2020.03.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3987628 2020.03.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 3987784 2020.03.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 3985616 2020.03.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3985617 2020.03.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3985618 2020.03.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 3985619 2020.03.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3985620 2020.03.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 10 3985621 2020.03.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 3981674 2020.03.04 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 3978490 2020.03.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3978491 2020.03.03 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 3978502 2020.03.03 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 3977522 2020.03.02 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 3977521 2020.03.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 3972974 2020.03.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 3972977 2020.03.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 3973081 2020.03.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3969638 2020.02.29 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 3965677 2020.02.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3963265 2020.02.28 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 3963264 2020.02.28 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 3961023 2020.02.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 3961024 2020.02.27 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3912474 2020.02.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3908532 2020.02.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3908525 2020.02.09 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 9 3908524 2020.02.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3900643 2020.02.07 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 3 3891661 2020.02.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3879349 2020.01.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 3877558 2020.01.27 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3872919 2020.01.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3872911 2020.01.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 22 3864856 2020.01.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 3864855 2020.01.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3864854 2020.01.25 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus 1 3864853 2020.01.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 3864852 2020.01.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 3864851 2020.01.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 3864850 2020.01.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 3864849 2020.01.25 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3864848 2020.01.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3864847 2020.01.25 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3864846 2020.01.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 3864857 2020.01.25 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 5 3864858 2020.01.25 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3864859 2020.01.25 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 3864870 2020.01.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3864869 2020.01.25 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 3864868 2020.01.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3864867 2020.01.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3864866 2020.01.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3864865 2020.01.25 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 3864864 2020.01.25 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 3864863 2020.01.25 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3864862 2020.01.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 3864861 2020.01.25 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3864860 2020.01.25 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3857195 2020.01.22 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 3857207 2020.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 3857196 2020.01.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 3857197 2020.01.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3857198 2020.01.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3857199 2020.01.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 200 3857194 2020.01.22 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 3857193 2020.01.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3857192 2020.01.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3857191 2020.01.22 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 3857190 2020.01.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 3857189 2020.01.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3857188 2020.01.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 3857187 2020.01.22 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3857186 2020.01.22 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3857200 2020.01.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 3857201 2020.01.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 3857202 2020.01.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3859433 2020.01.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3859432 2020.01.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 3857215 2020.01.22 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3857214 2020.01.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3857213 2020.01.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 3857212 2020.01.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 3857211 2020.01.22 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3857210 2020.01.22 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3857203 2020.01.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3857204 2020.01.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 3857205 2020.01.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3857206 2020.01.22 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3857209 2020.01.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 3856241 2020.01.21 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 3856240 2020.01.21 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3856239 2020.01.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3856238 2020.01.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3856237 2020.01.21 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3856236 2020.01.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3856235 2020.01.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3856234 2020.01.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3856242 2020.01.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3856243 2020.01.21 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3856244 2020.01.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 3856252 2020.01.21 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3856251 2020.01.21 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3856250 2020.01.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3856249 2020.01.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 3856248 2020.01.21 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3856247 2020.01.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 3856246 2020.01.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3856245 2020.01.21 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 600 3824598 2020.01.12 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 7 3824607 2020.01.12 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 3824609 2020.01.12 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3824611 2020.01.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 200 3824745 2020.01.12 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 3805201 2020.01.07 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 3805200 2020.01.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3802505 2020.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3802506 2020.01.06 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3802507 2020.01.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3802508 2020.01.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3802509 2020.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3802510 2020.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3794861 2020.01.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 3794860 2020.01.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 3794859 2020.01.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 3794858 2020.01.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 3794857 2020.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3794856 2020.01.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3794855 2020.01.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3794854 2020.01.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3794853 2020.01.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 3794862 2020.01.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3794863 2020.01.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3794864 2020.01.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 3794873 2020.01.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3794872 2020.01.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 3794871 2020.01.05 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 3794870 2020.01.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3794869 2020.01.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 3794868 2020.01.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3794867 2020.01.05 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3794866 2020.01.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 3794865 2020.01.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 3782133 2020.01.02 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 3782134 2020.01.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 3782135 2020.01.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3782136 2020.01.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3782924 2020.01.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3782137 2020.01.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3777160 2020.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 3777168 2020.01.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 3777167 2020.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3777166 2020.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3777165 2020.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3777163 2020.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3777162 2020.01.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3777161 2020.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3777164 2020.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 3777169 2020.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3777171 2020.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 3777159 2020.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 3777178 2020.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 3777177 2020.01.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 3777176 2020.01.01 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 3777175 2020.01.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 3777174 2020.01.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3777173 2020.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3777172 2020.01.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 3777170 2020.01.01 mapa