Pełna lista obserwacji drużyny

Kozodojec : Grzegorz Lorek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4687182 2020.08.11 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4687183 2020.08.11 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4687184 2020.08.11 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4687185 2020.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4687186 2020.08.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4687187 2020.08.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4687188 2020.08.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4687189 2020.08.11 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4687190 2020.08.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4687191 2020.08.11 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4687192 2020.08.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4687193 2020.08.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4687194 2020.08.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4687195 2020.08.11 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4687196 2020.08.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4687197 2020.08.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4687198 2020.08.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4687199 2020.08.11 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4687215 2020.08.11 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4685366 2020.08.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4685367 2020.08.10 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4685368 2020.08.10 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4685369 2020.08.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4685370 2020.08.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4685371 2020.08.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4685372 2020.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4685373 2020.08.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4685374 2020.08.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4685387 2020.08.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4685792 2020.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4685815 2020.08.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4685816 2020.08.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4685817 2020.08.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4685818 2020.08.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4685819 2020.08.10 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 5 4685820 2020.08.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4685821 2020.08.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4685822 2020.08.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 30 4685823 2020.08.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4685824 2020.08.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4685825 2020.08.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4685831 2020.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4685832 2020.08.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4685836 2020.08.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4685838 2020.08.10 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4685839 2020.08.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4685840 2020.08.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4685841 2020.08.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4685842 2020.08.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4685843 2020.08.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4685844 2020.08.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4685845 2020.08.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4685846 2020.08.10 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4685847 2020.08.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4685848 2020.08.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4685849 2020.08.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4685850 2020.08.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4685851 2020.08.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4685853 2020.08.10 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 4685854 2020.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4685855 2020.08.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4685856 2020.08.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4685857 2020.08.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4685858 2020.08.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4685859 2020.08.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4685860 2020.08.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4685861 2020.08.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4685862 2020.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4686171 2020.08.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4686172 2020.08.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4686173 2020.08.10 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4686174 2020.08.10 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4686175 2020.08.10 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4686176 2020.08.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4686177 2020.08.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4686178 2020.08.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4686179 2020.08.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4686180 2020.08.10 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4686181 2020.08.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4686182 2020.08.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4686183 2020.08.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4686184 2020.08.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4686185 2020.08.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4686186 2020.08.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4686187 2020.08.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4686188 2020.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4686189 2020.08.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4686234 2020.08.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4686235 2020.08.10 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4686236 2020.08.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4686237 2020.08.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4686238 2020.08.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4686239 2020.08.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4686240 2020.08.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4686241 2020.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4686242 2020.08.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4686243 2020.08.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4686244 2020.08.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4686245 2020.08.10 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4686246 2020.08.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4686247 2020.08.10 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4686248 2020.08.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4686249 2020.08.10 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4686250 2020.08.10 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4686251 2020.08.10 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4686252 2020.08.10 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4686253 2020.08.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4686255 2020.08.10 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4686256 2020.08.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4686257 2020.08.10 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4686258 2020.08.10 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4686259 2020.08.10 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4 4686260 2020.08.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4682758 2020.08.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4682759 2020.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4682760 2020.08.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4682761 2020.08.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4682762 2020.08.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4683972 2020.08.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4683974 2020.08.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4684077 2020.08.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4684078 2020.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4684079 2020.08.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4684080 2020.08.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 4684081 2020.08.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4684082 2020.08.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4684096 2020.08.09 mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 4684832 2020.08.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4684833 2020.08.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4684834 2020.08.09 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4684835 2020.08.09 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 40 4684836 2020.08.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4684837 2020.08.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4684838 2020.08.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4684839 2020.08.09 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4684840 2020.08.09 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4680873 2020.08.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4680874 2020.08.08 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 50 4680875 2020.08.08 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 20 4680876 2020.08.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4680877 2020.08.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 66 4680878 2020.08.08 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4680879 2020.08.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4680880 2020.08.08 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4680881 2020.08.08 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4680882 2020.08.08 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4680883 2020.08.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4680884 2020.08.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 25 4680885 2020.08.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 27 4680886 2020.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4680887 2020.08.08 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4680888 2020.08.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4680889 2020.08.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 8 4680891 2020.08.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4680892 2020.08.08 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4680893 2020.08.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4680894 2020.08.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 4681402 2020.08.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4681403 2020.08.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4681404 2020.08.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 4681405 2020.08.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 4681406 2020.08.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4681407 2020.08.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4682166 2020.08.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4682167 2020.08.08 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4682168 2020.08.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4682169 2020.08.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4682170 2020.08.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4682171 2020.08.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4682172 2020.08.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 4682173 2020.08.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4682174 2020.08.08 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4684927 2020.08.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4684928 2020.08.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 4684929 2020.08.08 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4684930 2020.08.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4684931 2020.08.08 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4684932 2020.08.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4684933 2020.08.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4677228 2020.08.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4677229 2020.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4677230 2020.08.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4677231 2020.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4677234 2020.08.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4677235 2020.08.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4677236 2020.08.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4677245 2020.08.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4677246 2020.08.07 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4680684 2020.08.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4680689 2020.08.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4680913 2020.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4680914 2020.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4680936 2020.08.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4680937 2020.08.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 30 4680938 2020.08.07 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4680939 2020.08.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4684950 2020.08.07 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4684951 2020.08.07 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4684953 2020.08.07 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4684954 2020.08.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4684955 2020.08.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4684956 2020.08.07 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4684957 2020.08.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 20 4684958 2020.08.07 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4684959 2020.08.07 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4684960 2020.08.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4684961 2020.08.07 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4684962 2020.08.07 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4684963 2020.08.07 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4684964 2020.08.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4684965 2020.08.07 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 4684966 2020.08.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 4684967 2020.08.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4684968 2020.08.07 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4684969 2020.08.07 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4684970 2020.08.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4684971 2020.08.07 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4684972 2020.08.07 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4684973 2020.08.07 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 15 4684974 2020.08.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4675179 2020.08.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4675180 2020.08.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4675181 2020.08.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4678135 2020.08.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4678136 2020.08.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4678137 2020.08.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4678138 2020.08.06 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4678139 2020.08.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4678140 2020.08.06 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4678141 2020.08.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4678142 2020.08.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4678143 2020.08.06 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4678144 2020.08.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4678145 2020.08.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4678146 2020.08.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4678147 2020.08.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4674470 2020.08.05 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4674471 2020.08.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4674472 2020.08.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4674512 2020.08.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4674514 2020.08.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4674516 2020.08.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 4674522 2020.08.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4674525 2020.08.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4674526 2020.08.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4674527 2020.08.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 49 4674568 2020.08.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4674569 2020.08.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4674570 2020.08.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4674571 2020.08.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4674572 2020.08.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 4674573 2020.08.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 50 4674574 2020.08.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 4674576 2020.08.05 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4674580 2020.08.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 16 4674581 2020.08.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4674583 2020.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4674585 2020.08.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 4674587 2020.08.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4674589 2020.08.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 4674591 2020.08.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4674592 2020.08.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4675182 2020.08.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4675183 2020.08.05 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 4675184 2020.08.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4675185 2020.08.05 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4675186 2020.08.05 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4675187 2020.08.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4675188 2020.08.05 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4685000 2020.08.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4685001 2020.08.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 4685002 2020.08.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 4685003 2020.08.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4685004 2020.08.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4685005 2020.08.05 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4685006 2020.08.05 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 4685007 2020.08.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4685008 2020.08.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4685009 2020.08.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 4685010 2020.08.05 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4685011 2020.08.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4685012 2020.08.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4671952 2020.08.04 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4672277 2020.08.04 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4672278 2020.08.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4672279 2020.08.04 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4672280 2020.08.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 24 4672281 2020.08.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4672282 2020.08.04 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4672283 2020.08.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4672284 2020.08.04 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 4672285 2020.08.04 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4672286 2020.08.04 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4672287 2020.08.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4672288 2020.08.04 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4672289 2020.08.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 4672290 2020.08.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4672291 2020.08.04 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4672292 2020.08.04 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4672293 2020.08.04 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4672294 2020.08.04 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 4672295 2020.08.04 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 4672296 2020.08.04 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4672297 2020.08.04 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 4672298 2020.08.04 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 20 4672299 2020.08.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 4672300 2020.08.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4672301 2020.08.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 4672302 2020.08.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4672303 2020.08.04 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 4672304 2020.08.04 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 22 4672305 2020.08.04 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4672306 2020.08.04 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4672307 2020.08.04 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4672308 2020.08.04 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4672309 2020.08.04 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4672310 2020.08.04 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 4672311 2020.08.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4672332 2020.08.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4672333 2020.08.04 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 4672334 2020.08.04 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4672335 2020.08.04 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4672336 2020.08.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4672337 2020.08.04 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4672338 2020.08.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4672339 2020.08.04 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 4672340 2020.08.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4672341 2020.08.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4672342 2020.08.04 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4670149 2020.08.03 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4670150 2020.08.03 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 20 4671047 2020.08.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4671048 2020.08.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4671049 2020.08.03 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4671203 2020.08.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4670245 2020.08.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4670246 2020.08.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 4670247 2020.08.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4670248 2020.08.02 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4670249 2020.08.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4670250 2020.08.02 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4670251 2020.08.02 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4670252 2020.08.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4670253 2020.08.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4670254 2020.08.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 4665449 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4665451 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4665452 2020.08.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4684976 2020.08.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4684977 2020.08.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4684978 2020.08.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4684979 2020.08.01 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4684980 2020.08.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4684981 2020.08.01 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4684982 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4684983 2020.08.01 mapa
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 4684984 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4684985 2020.08.01 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 4684986 2020.08.01 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4684987 2020.08.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4685031 2020.08.01 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4685032 2020.08.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4685033 2020.08.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4685034 2020.08.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4685035 2020.08.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 4685036 2020.08.01 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 2 4685037 2020.08.01 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4685038 2020.08.01 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4685039 2020.08.01 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4685040 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4685041 2020.08.01 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4685042 2020.08.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4685043 2020.08.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4685044 2020.08.01 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4685045 2020.08.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4662487 2020.07.31 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4662488 2020.07.31 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4662489 2020.07.31 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4662491 2020.07.31 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4662492 2020.07.31 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 10 4662493 2020.07.31 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4662494 2020.07.31 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4662495 2020.07.31 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4662496 2020.07.31 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 4662497 2020.07.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4662498 2020.07.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4663198 2020.07.31 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4663199 2020.07.31 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4663200 2020.07.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4663201 2020.07.31 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4663202 2020.07.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4663203 2020.07.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4663204 2020.07.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 4663205 2020.07.31 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4663269 2020.07.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4663408 2020.07.31 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4663409 2020.07.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4663410 2020.07.31 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4663411 2020.07.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4663412 2020.07.31 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 4663431 2020.07.31 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 4663432 2020.07.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4663433 2020.07.31 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4663434 2020.07.31 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4662464 2020.07.30 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 40 4662465 2020.07.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4662466 2020.07.30 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4662467 2020.07.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4662468 2020.07.30 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4662501 2020.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 4662561 2020.07.30 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4662567 2020.07.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4662568 2020.07.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4662569 2020.07.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4662570 2020.07.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4662571 2020.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4662572 2020.07.30 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4662573 2020.07.30 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4662574 2020.07.30 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4662575 2020.07.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4662576 2020.07.30 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4662577 2020.07.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4662578 2020.07.30 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4662579 2020.07.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4662580 2020.07.30 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4662581 2020.07.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4663268 2020.07.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 4663270 2020.07.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4663271 2020.07.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 4663272 2020.07.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4663389 2020.07.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4663390 2020.07.30 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4663391 2020.07.30 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4663392 2020.07.30 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4663393 2020.07.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4663394 2020.07.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 20 4663395 2020.07.30 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4663396 2020.07.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 4663397 2020.07.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4663398 2020.07.30 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 30 4663399 2020.07.30 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 10 4663400 2020.07.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4663401 2020.07.30 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4663402 2020.07.30 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4686770 2020.07.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4686771 2020.07.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4686772 2020.07.30 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4686773 2020.07.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4686774 2020.07.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4686775 2020.07.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 500 4686776 2020.07.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4686777 2020.07.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4686778 2020.07.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4686779 2020.07.30 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4686780 2020.07.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4686781 2020.07.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4663438 2020.07.29 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4663439 2020.07.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4663440 2020.07.29 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4663441 2020.07.29 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4663442 2020.07.29 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4663443 2020.07.29 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4663444 2020.07.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4663445 2020.07.29 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4666928 2020.07.29 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4666929 2020.07.29 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 4666930 2020.07.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 20 4666931 2020.07.29 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4666932 2020.07.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4666934 2020.07.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4666935 2020.07.29 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4666936 2020.07.29 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 10 4666937 2020.07.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4666938 2020.07.29 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 10 4666939 2020.07.29 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 18 4657299 2020.07.28 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4657303 2020.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4657305 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4657308 2020.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4657312 2020.07.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4659815 2020.07.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4659816 2020.07.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4659817 2020.07.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4659818 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4659819 2020.07.28 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4659820 2020.07.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4659821 2020.07.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4663403 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4663404 2020.07.28 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4663405 2020.07.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4663406 2020.07.28 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4665899 2020.07.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4665900 2020.07.28 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4665901 2020.07.28 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 4665902 2020.07.28 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4665903 2020.07.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4665904 2020.07.28 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4665905 2020.07.28 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4665906 2020.07.28 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 4667070 2020.07.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4667071 2020.07.28 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4667072 2020.07.28 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4667073 2020.07.28 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4667074 2020.07.28 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4667075 2020.07.28 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4667076 2020.07.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4656040 2020.07.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4656041 2020.07.27 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4656042 2020.07.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4656043 2020.07.27 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 4656044 2020.07.27 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4656045 2020.07.27 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4656046 2020.07.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4656047 2020.07.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4656048 2020.07.27 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4656049 2020.07.27 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4656050 2020.07.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 4665877 2020.07.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 18 4665878 2020.07.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4665880 2020.07.27 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4665881 2020.07.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4665882 2020.07.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4665883 2020.07.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 4665884 2020.07.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4665885 2020.07.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4665886 2020.07.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4665887 2020.07.27 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4665888 2020.07.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4665889 2020.07.27 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4665890 2020.07.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 5 4665891 2020.07.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4665892 2020.07.27 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4651482 2020.07.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4651483 2020.07.26 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4651484 2020.07.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4651485 2020.07.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4651486 2020.07.26 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4651487 2020.07.26 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4667120 2020.07.26 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4667121 2020.07.26 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 4667122 2020.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4667123 2020.07.26 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4667124 2020.07.26 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 5 4667125 2020.07.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4667126 2020.07.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4667127 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4667128 2020.07.26 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4667129 2020.07.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4667130 2020.07.26 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4667131 2020.07.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4650277 2020.07.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4650278 2020.07.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4650343 2020.07.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4650344 2020.07.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4650345 2020.07.25 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4650347 2020.07.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4650526 2020.07.25 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4650527 2020.07.25 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4650528 2020.07.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4650529 2020.07.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4650530 2020.07.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4650531 2020.07.25 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4650532 2020.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4650533 2020.07.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4650534 2020.07.25 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4650535 2020.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4650536 2020.07.25 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4650537 2020.07.25 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4671023 2020.07.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4671024 2020.07.25 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4671025 2020.07.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4671026 2020.07.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4671027 2020.07.25 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4671029 2020.07.25 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4671030 2020.07.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 25 4671031 2020.07.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4671032 2020.07.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4671033 2020.07.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4671034 2020.07.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4671035 2020.07.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4671036 2020.07.25 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 16 4671037 2020.07.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 17 4671038 2020.07.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4671039 2020.07.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 5 4671040 2020.07.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 51 4671041 2020.07.25 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4671042 2020.07.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 4671043 2020.07.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4671044 2020.07.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4648078 2020.07.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4648079 2020.07.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4648080 2020.07.24 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4648081 2020.07.24 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4648082 2020.07.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4667148 2020.07.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4667149 2020.07.24 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 4667150 2020.07.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4667151 2020.07.24 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4667152 2020.07.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4667153 2020.07.24 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4667154 2020.07.24 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4667155 2020.07.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4667156 2020.07.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4667157 2020.07.24 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4667158 2020.07.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4667159 2020.07.24 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4644697 2020.07.23 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4644698 2020.07.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4644699 2020.07.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4644700 2020.07.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4644701 2020.07.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4644702 2020.07.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4644703 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4644704 2020.07.23 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4644705 2020.07.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4644706 2020.07.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4644707 2020.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4644708 2020.07.23 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4644709 2020.07.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 2 4645292 2020.07.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4645293 2020.07.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4645326 2020.07.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4645327 2020.07.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4645328 2020.07.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 4645329 2020.07.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4645330 2020.07.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4645331 2020.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4645332 2020.07.23 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4645393 2020.07.23 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4645394 2020.07.23 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4645395 2020.07.23 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4645396 2020.07.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4645397 2020.07.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4645398 2020.07.23 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4645399 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4645400 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4645401 2020.07.23 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4645402 2020.07.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4645403 2020.07.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4645404 2020.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4645405 2020.07.23 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4645406 2020.07.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4645407 2020.07.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 15 4645408 2020.07.23 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4645409 2020.07.23 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4645410 2020.07.23 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 5 4645411 2020.07.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4645412 2020.07.23 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 5 4645413 2020.07.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4645414 2020.07.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4645415 2020.07.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 4645416 2020.07.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4645417 2020.07.23 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4645418 2020.07.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4646216 2020.07.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4646217 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4646218 2020.07.23 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4646219 2020.07.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4646220 2020.07.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4646221 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4646229 2020.07.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4646230 2020.07.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4646231 2020.07.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4646232 2020.07.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4646233 2020.07.23 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4646234 2020.07.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4646235 2020.07.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 4646236 2020.07.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4646237 2020.07.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4646238 2020.07.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4646239 2020.07.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4646240 2020.07.23 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4646241 2020.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4646242 2020.07.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4646243 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4646244 2020.07.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 4 4646245 2020.07.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 20 4648150 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4648153 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4648154 2020.07.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4648155 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4648156 2020.07.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4648271 2020.07.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 4648272 2020.07.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4648273 2020.07.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4648274 2020.07.23 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 4648275 2020.07.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4648276 2020.07.23 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 3 4648277 2020.07.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4648280 2020.07.23 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4648281 2020.07.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4648282 2020.07.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4648283 2020.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4648284 2020.07.23 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 4648285 2020.07.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4648286 2020.07.23 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 5 4648287 2020.07.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4648288 2020.07.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4648289 2020.07.23 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4648290 2020.07.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4648291 2020.07.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4648292 2020.07.23 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4648293 2020.07.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4648294 2020.07.23 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4648295 2020.07.23 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4643173 2020.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4643174 2020.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4643175 2020.07.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4643180 2020.07.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4643181 2020.07.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4643182 2020.07.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4643183 2020.07.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4643184 2020.07.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4643185 2020.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4643191 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4643192 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4643193 2020.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4643194 2020.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4643200 2020.07.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4643201 2020.07.22 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4643202 2020.07.22 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 3 4643203 2020.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4643204 2020.07.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4643205 2020.07.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4643206 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4643207 2020.07.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4643208 2020.07.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4643209 2020.07.22 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4643210 2020.07.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4643211 2020.07.22 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 3 4643212 2020.07.22 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4643213 2020.07.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4643214 2020.07.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4643215 2020.07.22 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4643216 2020.07.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4643217 2020.07.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4643218 2020.07.22 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4643219 2020.07.22 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4643220 2020.07.22 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4643221 2020.07.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4643405 2020.07.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4643406 2020.07.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4643407 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4643408 2020.07.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4643409 2020.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4643410 2020.07.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4643411 2020.07.22 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4643412 2020.07.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4643413 2020.07.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4643414 2020.07.22 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4643801 2020.07.22 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 3 4643802 2020.07.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4643803 2020.07.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 4 4643804 2020.07.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4643805 2020.07.22 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4643806 2020.07.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4643807 2020.07.22 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4643808 2020.07.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4643809 2020.07.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4643810 2020.07.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4643811 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4643812 2020.07.22 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4643813 2020.07.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4643814 2020.07.22 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4643815 2020.07.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4643816 2020.07.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4643817 2020.07.22 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4643818 2020.07.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4643819 2020.07.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4644099 2020.07.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4644100 2020.07.22 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4644101 2020.07.22 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 4644102 2020.07.22 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4644103 2020.07.22 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4644104 2020.07.22 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4644105 2020.07.22 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4644106 2020.07.22 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4644107 2020.07.22 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 36 4644108 2020.07.22 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4644109 2020.07.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 380 4644110 2020.07.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4644111 2020.07.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4644112 2020.07.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4644113 2020.07.22 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4644114 2020.07.22 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4684988 2020.07.22 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 4684989 2020.07.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4684990 2020.07.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 46 4684991 2020.07.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4684992 2020.07.22 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4684993 2020.07.22 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4684994 2020.07.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4684995 2020.07.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4684996 2020.07.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4684997 2020.07.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 3 4684998 2020.07.22 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4684999 2020.07.22 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4641087 2020.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4641088 2020.07.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4641089 2020.07.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4641095 2020.07.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4641096 2020.07.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4641097 2020.07.21 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4641098 2020.07.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4641099 2020.07.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4641100 2020.07.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4641101 2020.07.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4641102 2020.07.21 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4641107 2020.07.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4641108 2020.07.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4641109 2020.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4641111 2020.07.21 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 4641112 2020.07.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4641113 2020.07.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4641114 2020.07.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4641115 2020.07.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4641803 2020.07.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4641804 2020.07.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4641805 2020.07.21 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4641806 2020.07.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4641807 2020.07.21 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 4641808 2020.07.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4641809 2020.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4641840 2020.07.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4641841 2020.07.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4641842 2020.07.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4641843 2020.07.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4641844 2020.07.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4641848 2020.07.21 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4641849 2020.07.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4641850 2020.07.21 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4641851 2020.07.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4641852 2020.07.21 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4641853 2020.07.21 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 2 4641854 2020.07.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4641855 2020.07.21 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4641856 2020.07.21 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4641857 2020.07.21 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4641858 2020.07.21 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4641859 2020.07.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4641860 2020.07.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4641861 2020.07.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4641862 2020.07.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4643154 2020.07.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4670868 2020.07.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4670869 2020.07.21 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4670870 2020.07.21 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4670871 2020.07.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 4670872 2020.07.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 4670873 2020.07.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4670874 2020.07.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4670875 2020.07.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4675686 2020.07.21 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4675687 2020.07.21 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4675688 2020.07.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4675689 2020.07.21 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4675690 2020.07.21 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4675691 2020.07.21 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4675692 2020.07.21 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 7 4675693 2020.07.21 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4675694 2020.07.21 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4675695 2020.07.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4675696 2020.07.21 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4675697 2020.07.21 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 4675698 2020.07.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4675699 2020.07.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4675700 2020.07.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4675701 2020.07.21 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4639999 2020.07.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4639965 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 4639959 2020.07.20 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4639966 2020.07.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4639963 2020.07.20 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4639967 2020.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4639969 2020.07.20 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4639995 2020.07.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4639996 2020.07.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4639927 2020.07.20 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4639968 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4639930 2020.07.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4639931 2020.07.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4639932 2020.07.20 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 4639933 2020.07.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 4639934 2020.07.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4639935 2020.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4639936 2020.07.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4639937 2020.07.20 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 2 4639938 2020.07.20 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4639939 2020.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4639940 2020.07.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4639941 2020.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4639942 2020.07.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4639943 2020.07.20 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4639944 2020.07.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 4639970 2020.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4639971 2020.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4639972 2020.07.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4639973 2020.07.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4639974 2020.07.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4639975 2020.07.20 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4639976 2020.07.20 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4639977 2020.07.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4639978 2020.07.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4639979 2020.07.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4639980 2020.07.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4639981 2020.07.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4639982 2020.07.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4639983 2020.07.20 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4639985 2020.07.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4639986 2020.07.20 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 3 4639987 2020.07.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 3 4639988 2020.07.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4639989 2020.07.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4639990 2020.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4639991 2020.07.20 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4639992 2020.07.20 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4639993 2020.07.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4640000 2020.07.20 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4640001 2020.07.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4640002 2020.07.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 4640003 2020.07.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4640004 2020.07.20 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4640005 2020.07.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 10 4640006 2020.07.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 30 4640007 2020.07.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 4640008 2020.07.20 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4640009 2020.07.20 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4640010 2020.07.20 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4640011 2020.07.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4640012 2020.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4640013 2020.07.20 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4640014 2020.07.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4640015 2020.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 4640016 2020.07.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 4640017 2020.07.20 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4640144 2020.07.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4640145 2020.07.20 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4640146 2020.07.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4640147 2020.07.20 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4640148 2020.07.20 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4640149 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4640150 2020.07.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4640151 2020.07.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4640152 2020.07.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4640153 2020.07.20 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4640154 2020.07.20 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4640155 2020.07.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4640156 2020.07.20 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4640157 2020.07.20 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4640158 2020.07.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4640159 2020.07.20 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4640160 2020.07.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4640161 2020.07.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4640162 2020.07.20 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4640163 2020.07.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 28 4640164 2020.07.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4641186 2020.07.20 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4641187 2020.07.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4641188 2020.07.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4641189 2020.07.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 150 4641190 2020.07.20 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4641192 2020.07.20 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4641193 2020.07.20 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4641194 2020.07.20 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4634676 2020.07.19 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4636135 2020.07.19 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4636136 2020.07.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 4636137 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4636138 2020.07.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4636139 2020.07.19 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4636140 2020.07.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4636141 2020.07.19 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4636142 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4636143 2020.07.19 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4636144 2020.07.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4636145 2020.07.19 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4636146 2020.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4636147 2020.07.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4636148 2020.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4636149 2020.07.19 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4636150 2020.07.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4636179 2020.07.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4637931 2020.07.19 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4637932 2020.07.19 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4637933 2020.07.19 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4637934 2020.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4637935 2020.07.19 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4637936 2020.07.19 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4637938 2020.07.19 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4634522 2020.07.18 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4634523 2020.07.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4634524 2020.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4634539 2020.07.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4634678 2020.07.18 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4634679 2020.07.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4634710 2020.07.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4634711 2020.07.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4634712 2020.07.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4634713 2020.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4634714 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4634964 2020.07.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4634965 2020.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 4634966 2020.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4634967 2020.07.18 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4634968 2020.07.18 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4634969 2020.07.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4634970 2020.07.18 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4634971 2020.07.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4634972 2020.07.18 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4634973 2020.07.18 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4634974 2020.07.18 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 4 4634978 2020.07.18 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4635495 2020.07.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4635496 2020.07.18 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4635497 2020.07.18 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4635498 2020.07.18 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4635499 2020.07.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4635500 2020.07.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4635501 2020.07.18 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4635502 2020.07.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4635503 2020.07.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4635504 2020.07.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4635505 2020.07.18 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4635506 2020.07.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4635507 2020.07.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4635508 2020.07.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4635509 2020.07.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4635510 2020.07.18 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4635512 2020.07.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4628956 2020.07.17 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4628957 2020.07.17 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4628958 2020.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4628959 2020.07.17 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4628960 2020.07.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4628961 2020.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4628962 2020.07.17 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 10 4628963 2020.07.17 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4686797 2020.07.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4686798 2020.07.17 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4686799 2020.07.17 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4686800 2020.07.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4686801 2020.07.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4686802 2020.07.17 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4686803 2020.07.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4686804 2020.07.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4686805 2020.07.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4686806 2020.07.17 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4686807 2020.07.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4686808 2020.07.17 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4686809 2020.07.17 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 4686810 2020.07.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4686811 2020.07.17 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4686812 2020.07.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4627508 2020.07.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4627509 2020.07.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4627510 2020.07.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4627511 2020.07.16 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4627512 2020.07.16 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4627513 2020.07.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4627514 2020.07.16 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4627515 2020.07.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4627516 2020.07.16 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4627517 2020.07.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4627518 2020.07.16 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4627519 2020.07.16 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4627520 2020.07.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 4627521 2020.07.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4627522 2020.07.16 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4625652 2020.07.15 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4625654 2020.07.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4625657 2020.07.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4625658 2020.07.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4625768 2020.07.15 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4625769 2020.07.15 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4685046 2020.07.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4685047 2020.07.15 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4685048 2020.07.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4685049 2020.07.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4685050 2020.07.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 4685051 2020.07.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4685052 2020.07.15 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4685053 2020.07.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4685054 2020.07.15 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4685055 2020.07.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4685056 2020.07.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4685057 2020.07.15 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4685058 2020.07.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4622199 2020.07.14 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 4622200 2020.07.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4622201 2020.07.14 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4622202 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4622203 2020.07.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4622204 2020.07.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4622205 2020.07.14 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4622206 2020.07.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4625683 2020.07.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 4625688 2020.07.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4625771 2020.07.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4625772 2020.07.14 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4625773 2020.07.14 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4625775 2020.07.14 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4625776 2020.07.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4625778 2020.07.14 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4671308 2020.07.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4671309 2020.07.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4671310 2020.07.14 mapa
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 4671311 2020.07.14 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4671312 2020.07.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4671313 2020.07.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4671314 2020.07.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4671315 2020.07.14 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 4 4671316 2020.07.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4671317 2020.07.14 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4671318 2020.07.14 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4671319 2020.07.14 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4671320 2020.07.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4621288 2020.07.13 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4621289 2020.07.13 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4621290 2020.07.13 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4621291 2020.07.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 4621292 2020.07.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4621293 2020.07.13 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4621294