Pełna lista obserwacji drużyny

Kozodojec : Grzegorz Lorek


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4948350 2020.11.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4945525 2020.11.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 95 4945526 2020.11.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4945527 2020.11.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4945528 2020.11.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4945529 2020.11.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 4945530 2020.11.24 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4941990 2020.11.23 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4941991 2020.11.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4941992 2020.11.23 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4941993 2020.11.23 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4941994 2020.11.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4941995 2020.11.23 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4943576 2020.11.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4943579 2020.11.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 320 4943580 2020.11.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4943581 2020.11.23 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4943582 2020.11.23 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4938755 2020.11.22 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4938756 2020.11.22 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4938757 2020.11.22 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 4938758 2020.11.22 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 4939734 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4939735 2020.11.22 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 4939736 2020.11.22 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4945469 2020.11.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4945471 2020.11.22 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4945473 2020.11.22 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4934626 2020.11.21 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4934627 2020.11.21 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4934628 2020.11.21 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4934629 2020.11.21 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4936967 2020.11.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 4936968 2020.11.21 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4936969 2020.11.21 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4936970 2020.11.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4936971 2020.11.21 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 4936972 2020.11.21 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 4936978 2020.11.21 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4936980 2020.11.21 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4934506 2020.11.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4934507 2020.11.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4934508 2020.11.20 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4934509 2020.11.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 4934510 2020.11.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 330 4934511 2020.11.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 82 4934512 2020.11.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4934513 2020.11.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4934514 2020.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4934515 2020.11.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 9 4934516 2020.11.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 23 4934517 2020.11.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4934518 2020.11.20 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4932517 2020.11.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 4932518 2020.11.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4932519 2020.11.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4932521 2020.11.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4932522 2020.11.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 380 4932523 2020.11.19 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 21 4932524 2020.11.19 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4929725 2020.11.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4929726 2020.11.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4929727 2020.11.18 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4929728 2020.11.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4929729 2020.11.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4929730 2020.11.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4929731 2020.11.18 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4931484 2020.11.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 4928414 2020.11.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4928768 2020.11.17 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 4928769 2020.11.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4928770 2020.11.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 86 4928771 2020.11.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 4928772 2020.11.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 25 4928773 2020.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4928774 2020.11.17 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4928775 2020.11.17 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4929234 2020.11.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4921655 2020.11.15 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4921656 2020.11.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4921657 2020.11.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4921658 2020.11.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4921659 2020.11.15 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4923062 2020.11.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4923063 2020.11.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 4923064 2020.11.15 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4923065 2020.11.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 4923066 2020.11.15 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4923067 2020.11.15 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 4923069 2020.11.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4923070 2020.11.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4923071 2020.11.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4923072 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4923073 2020.11.15 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4923074 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4923075 2020.11.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 19 4923076 2020.11.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 4923077 2020.11.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4923078 2020.11.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4923079 2020.11.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4923080 2020.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4923081 2020.11.15 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4923082 2020.11.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4923083 2020.11.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4923084 2020.11.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4923085 2020.11.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 4923086 2020.11.15 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 19 4923088 2020.11.15 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4923089 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4923486 2020.11.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4923502 2020.11.15 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 4923504 2020.11.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 7 4924891 2020.11.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4925270 2020.11.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4925271 2020.11.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4925272 2020.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4925273 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4925274 2020.11.15 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 4925914 2020.11.15 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4926489 2020.11.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 4926490 2020.11.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4926491 2020.11.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4926492 2020.11.15 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 4926493 2020.11.15 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 4926494 2020.11.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4926495 2020.11.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4926496 2020.11.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4926497 2020.11.15 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4926498 2020.11.15 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4926499 2020.11.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4926500 2020.11.15 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4926501 2020.11.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4926502 2020.11.15 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4926503 2020.11.15 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 90 4926504 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4918574 2020.11.14 mapa
pospolity sroka, Pica pica 3 4918646 2020.11.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4918650 2020.11.14 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 4918651 2020.11.14 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 4918652 2020.11.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4918653 2020.11.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 4918654 2020.11.14 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4918655 2020.11.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 320 4918656 2020.11.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 22 4918657 2020.11.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4918658 2020.11.14 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 4918565 2020.11.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4928416 2020.11.13 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4928417 2020.11.13 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4928418 2020.11.13 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4928419 2020.11.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4928420 2020.11.13 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4928421 2020.11.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4928422 2020.11.13 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4928423 2020.11.13 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 4928424 2020.11.13 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4928425 2020.11.13 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4928426 2020.11.13 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4928427 2020.11.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 4928428 2020.11.13 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4928429 2020.11.13 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4913801 2020.11.12 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4913802 2020.11.12 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4913803 2020.11.12 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4913804 2020.11.12 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 4913805 2020.11.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4914294 2020.11.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 4914295 2020.11.12 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4914296 2020.11.12 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4914297 2020.11.12 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4914298 2020.11.12 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 63 4914299 2020.11.12 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 380 4914300 2020.11.12 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4914301 2020.11.12 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 35 4914302 2020.11.12 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 4914303 2020.11.12 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4914305 2020.11.12 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4914306 2020.11.12 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 4914307 2020.11.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4914308 2020.11.12 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4914309 2020.11.12 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4910386 2020.11.11 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4910389 2020.11.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 4912880 2020.11.11 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4912881 2020.11.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4912882 2020.11.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 100 4912883 2020.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 4912884 2020.11.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 100 4912885 2020.11.11 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 4912886 2020.11.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 20 4912887 2020.11.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 4912888 2020.11.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 4912889 2020.11.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4912890 2020.11.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4912891 2020.11.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4912892 2020.11.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 50 4912893 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4912894 2020.11.11 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4912895 2020.11.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 35 4912896 2020.11.11 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4912897 2020.11.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4912898 2020.11.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 80 4912899 2020.11.11 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4912900 2020.11.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4912901 2020.11.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 50 4912902 2020.11.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4912903 2020.11.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4912904 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4912905 2020.11.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4912906 2020.11.11 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4912907 2020.11.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4912908 2020.11.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 4912909 2020.11.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4912910 2020.11.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4912911 2020.11.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4912912 2020.11.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4912913 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4912999 2020.11.11 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4908189 2020.11.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4908190 2020.11.10 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4909710 2020.11.10 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4909795 2020.11.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4909796 2020.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4909797 2020.11.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4909798 2020.11.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4909799 2020.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4906025 2020.11.09 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4906026 2020.11.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4906027 2020.11.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4906028 2020.11.09 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4906029 2020.11.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4908105 2020.11.09 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4908106 2020.11.09 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4901665 2020.11.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4901666 2020.11.08 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4901667 2020.11.08 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 4901668 2020.11.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4901669 2020.11.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4901670 2020.11.08 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4901671 2020.11.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4901672 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4901673 2020.11.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4901674 2020.11.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4905174 2020.11.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4905183 2020.11.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4905185 2020.11.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4905189 2020.11.08 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4906302 2020.11.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4906303 2020.11.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4906304 2020.11.08 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4906305 2020.11.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 4906306 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 4906307 2020.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4906308 2020.11.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 4906309 2020.11.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4906310 2020.11.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 4906311 2020.11.08 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4906319 2020.11.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4906320 2020.11.08 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4906321 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4906322 2020.11.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 4906323 2020.11.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4906324 2020.11.08 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4906325 2020.11.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4906326 2020.11.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4906327 2020.11.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4906328 2020.11.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4906329 2020.11.08 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4906330 2020.11.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 30 4906331 2020.11.08 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4901433 2020.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4901434 2020.11.07 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4901435 2020.11.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4901436 2020.11.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4901437 2020.11.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4901438 2020.11.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4901675 2020.11.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4901676 2020.11.07 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4901677 2020.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 4901678 2020.11.07 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4901679 2020.11.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4901680 2020.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4901681 2020.11.07 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4898674 2020.11.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4898675 2020.11.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4898676 2020.11.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4898677 2020.11.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4895435 2020.11.05 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4895436 2020.11.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4895437 2020.11.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4895438 2020.11.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4895439 2020.11.05 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4895440 2020.11.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4895441 2020.11.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4895442 2020.11.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 4895443 2020.11.05 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 4895444 2020.11.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4897028 2020.11.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4894205 2020.11.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4894206 2020.11.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4894207 2020.11.04 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4894208 2020.11.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4894209 2020.11.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4894210 2020.11.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4894211 2020.11.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4894212 2020.11.04 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 4894213 2020.11.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4894214 2020.11.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4892869 2020.11.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4892870 2020.11.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4892871 2020.11.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4892872 2020.11.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4892873 2020.11.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4892874 2020.11.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4892875 2020.11.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4892876 2020.11.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4893852 2020.11.03 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4893881 2020.11.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4893882 2020.11.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4893883 2020.11.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4893884 2020.11.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4893885 2020.11.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4893886 2020.11.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4893887 2020.11.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4893888 2020.11.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 100 4893889 2020.11.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 500 4893890 2020.11.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4890424 2020.11.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4890425 2020.11.02 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4890426 2020.11.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4890427 2020.11.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4890428 2020.11.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4892147 2020.11.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 4886461 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4886462 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4886463 2020.11.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4886464 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4886465 2020.11.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4886466 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4886467 2020.11.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4887601 2020.11.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4887602 2020.11.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 4887604 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 4887647 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4887648 2020.11.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4887649 2020.11.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4888264 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4888266 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4888268 2020.11.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4888270 2020.11.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4888271 2020.11.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4888273 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4888274 2020.11.01 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4888320 2020.11.01 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4888321 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4888322 2020.11.01 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4888323 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4888324 2020.11.01 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4888325 2020.11.01 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4888326 2020.11.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 4888327 2020.11.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 4888328 2020.11.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4888329 2020.11.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4888330 2020.11.01 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4888331 2020.11.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4888332 2020.11.01 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 4888333 2020.11.01 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 4888334 2020.11.01 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4888335 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 230 4888336 2020.11.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4888337 2020.11.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 22 4888338 2020.11.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 85 4888339 2020.11.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4889872 2020.11.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4889873 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4889874 2020.11.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4889875 2020.11.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4886468 2020.10.31 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 4886469 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4881822 2020.10.30 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4881823 2020.10.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4881824 2020.10.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4881825 2020.10.30 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4880548 2020.10.29 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4880549 2020.10.29 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4880550 2020.10.29 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4880551 2020.10.29 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4878752 2020.10.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4878753 2020.10.28 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 4878754 2020.10.28 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4878755 2020.10.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4878756 2020.10.28 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4878746 2020.10.27 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4878747 2020.10.27 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4878748 2020.10.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4878749 2020.10.27 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4874903 2020.10.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4874904 2020.10.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4876386 2020.10.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4876387 2020.10.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4874499 2020.10.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 100 4874496 2020.10.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4873615 2020.10.25 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4873616 2020.10.25 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4873617 2020.10.25 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4873618 2020.10.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4873619 2020.10.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4873620 2020.10.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 4873621 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 19 4873622 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4873623 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4873625 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4873626 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4873627 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4873628 2020.10.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 7 4873629 2020.10.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 54 4873630 2020.10.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 4873631 2020.10.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4873632 2020.10.25 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4873633 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4873634 2020.10.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4873635 2020.10.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4873636 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4873637 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4873638 2020.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 4 4873639 2020.10.25 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4873640 2020.10.25 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 4873641 2020.10.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4873642 2020.10.25 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4873643 2020.10.25 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4873644 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4873645 2020.10.25 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4873646 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4873647 2020.10.25 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 4873648 2020.10.25 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 4873649 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4873650 2020.10.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4873651 2020.10.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 70 4873652 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 4873653 2020.10.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4873654 2020.10.25 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 19 4873655 2020.10.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4873656 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 4873657 2020.10.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4873658 2020.10.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4873659 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4873660 2020.10.25 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4873661 2020.10.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 4873662 2020.10.25 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4873663 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 60 4873664 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4873666 2020.10.25 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4873667 2020.10.25 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4873668 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4873669 2020.10.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4873670 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4874405 2020.10.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 70 4874406 2020.10.25 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4874992 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4874993 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4874994 2020.10.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4874995 2020.10.25 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 20 4874996 2020.10.25 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4874997 2020.10.25 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4873678 2020.10.24 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4873679 2020.10.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4873680 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 4873681 2020.10.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4873682 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4873683 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 10 4873684 2020.10.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 4873685 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4873686 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 38 4873687 2020.10.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 4873688 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4873689 2020.10.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4873690 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 4873691 2020.10.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4873692 2020.10.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 4873693 2020.10.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 4873694 2020.10.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 4873695 2020.10.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4873696 2020.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 4873697 2020.10.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4873698 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4873699 2020.10.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4873700 2020.10.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4873701 2020.10.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6 4873702 2020.10.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 14 4873703 2020.10.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4873704 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4873705 2020.10.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4873707 2020.10.24 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4873708 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4874515 2020.10.24 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 4874516 2020.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4874517 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4874518 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 274 4874519 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 4874520 2020.10.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 4874521 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4874522 2020.10.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1500 4874523 2020.10.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4874524 2020.10.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4874525 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 4874526 2020.10.24 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 4874528 2020.10.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 150 4874529 2020.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 4874530 2020.10.24 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4874531 2020.10.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 30 4874533 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4874534 2020.10.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4874535 2020.10.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 16 4874536 2020.10.24 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4874537 2020.10.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 4874538 2020.10.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4874539 2020.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4874540 2020.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4874541 2020.10.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 4874542 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4874543 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 300 4874544 2020.10.24 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4874549 2020.10.24 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4874550 2020.10.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4874551 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4874552 2020.10.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4874553 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 4874554 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4874555 2020.10.24 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4874556 2020.10.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 4874557 2020.10.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4874558 2020.10.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4874559 2020.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 4874560 2020.10.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 4874561 2020.10.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4874562 2020.10.24 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4874563 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4874564 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4874566 2020.10.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 4874567 2020.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4874568 2020.10.24 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 4874572 2020.10.24 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4874573 2020.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4874574 2020.10.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4874575 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4874576 2020.10.24 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4874577 2020.10.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 29 4874578 2020.10.24 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4874579 2020.10.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4874580 2020.10.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4874581 2020.10.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4874582 2020.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4874583 2020.10.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4874584 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 4874585 2020.10.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 4874586 2020.10.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 10 4874587 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 129 4874588 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4874589 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4874591 2020.10.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4874592 2020.10.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 4876438 2020.10.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 600 4876439 2020.10.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4876440 2020.10.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 6 4876441 2020.10.24 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 6 4876442 2020.10.24 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4876443 2020.10.24 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 50 4876444 2020.10.24 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 4876445 2020.10.24 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 4876446 2020.10.24 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 4876447 2020.10.24 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4876448 2020.10.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4876449 2020.10.24 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 70 4876450 2020.10.24 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4876451 2020.10.24 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4876452 2020.10.24 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4876453 2020.10.24 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4876454 2020.10.24 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 13 4876455 2020.10.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4876456 2020.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4876457 2020.10.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4876458 2020.10.24 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4876459 2020.10.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4876460 2020.10.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4876461 2020.10.24 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 4876462 2020.10.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4876463 2020.10.24 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 4876464 2020.10.24 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4876465 2020.10.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 4876466 2020.10.24 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4876467 2020.10.24 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4876468 2020.10.24 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 4876469 2020.10.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 4876471 2020.10.24 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4876472 2020.10.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4876473 2020.10.24 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4876474 2020.10.24 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4876475 2020.10.24 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4876476 2020.10.24 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4876477 2020.10.24 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 4876478 2020.10.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 4876479 2020.10.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4860971 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4860972 2020.10.20 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4853913 2020.10.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4853914 2020.10.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4853915 2020.10.18 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4853916 2020.10.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4853917 2020.10.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 4853918 2020.10.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4853919 2020.10.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4853920 2020.10.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 60 4853922 2020.10.18 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4853923 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4853924 2020.10.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 9 4853926 2020.10.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 3 4853927 2020.10.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4853928 2020.10.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4853929 2020.10.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4853930 2020.10.18 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4853931 2020.10.18 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4853932 2020.10.18 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4854222 2020.10.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4854223 2020.10.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4854225 2020.10.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4854226 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4854227 2020.10.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4854228 2020.10.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4854316 2020.10.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4854317 2020.10.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4854318 2020.10.18 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4854319 2020.10.18 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4854320 2020.10.18 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4854321 2020.10.18 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4854322 2020.10.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4854323 2020.10.18 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4854324 2020.10.18 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4854325 2020.10.18 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4855953 2020.10.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4855954 2020.10.18 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 4855955 2020.10.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4855974 2020.10.18 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 4855975 2020.10.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4855976 2020.10.18 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4855977 2020.10.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4855978 2020.10.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4855979 2020.10.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4855980 2020.10.18 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4847435 2020.10.15 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4847436 2020.10.15 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4847437 2020.10.15 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4847438 2020.10.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4847439 2020.10.15 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4847440 2020.10.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4847441 2020.10.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4841678 2020.10.12 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4841679 2020.10.12 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4841680 2020.10.12 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 4842612 2020.10.12 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 4842614 2020.10.12 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4842616 2020.10.12 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4842618 2020.10.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 4842619 2020.10.12 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4842622 2020.10.12 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4839316 2020.10.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 4839583 2020.10.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 4839838 2020.10.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4839839 2020.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4839842 2020.10.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 4839844 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4839845 2020.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4839847 2020.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4839850 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4840195 2020.10.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 4840196 2020.10.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4840197 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4840198 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4840199 2020.10.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4840200 2020.10.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4840201 2020.10.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4840202 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4840212 2020.10.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4840215 2020.10.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4840242 2020.10.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4840243 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4840244 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4840245 2020.10.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4840246 2020.10.11 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4840247 2020.10.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4840248 2020.10.11 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4840580 2020.10.11 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4840581 2020.10.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4840582 2020.10.11 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4840583 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4840584 2020.10.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4840585 2020.10.11 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4840586 2020.10.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4840587 2020.10.11 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4840588 2020.10.11 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 2 4840589 2020.10.11 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 4840590 2020.10.11 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4840591 2020.10.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4840592 2020.10.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4840593 2020.10.11 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 5 4840594 2020.10.11 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4838376 2020.10.10 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 4838377 2020.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4838379 2020.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4838380 2020.10.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 4838381 2020.10.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4838434 2020.10.10 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 3 4838435 2020.10.10 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4830075 2020.10.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 4830076 2020.10.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4830077 2020.10.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4830078 2020.10.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4830080 2020.10.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4830081 2020.10.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4830082 2020.10.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4830083 2020.10.08 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4830084 2020.10.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4830085 2020.10.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4830086 2020.10.08 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4826263 2020.10.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4826264 2020.10.07 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4826265 2020.10.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4826266 2020.10.07 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4826267 2020.10.07 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4828007 2020.10.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 4828008 2020.10.07 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4828009 2020.10.07 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4828010 2020.10.07 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 71 4828012 2020.10.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 4828013 2020.10.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 89 4828014 2020.10.07 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4828015 2020.10.07 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 4828016 2020.10.07 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4828017 2020.10.07 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 23 4828018 2020.10.07 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 4828019 2020.10.07 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4828020 2020.10.07 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 21 4828021 2020.10.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4823580 2020.10.06 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4823581 2020.10.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4825722 2020.10.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4825723 2020.10.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4825725 2020.10.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4825726 2020.10.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4825727 2020.10.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 50 4825728 2020.10.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4825888 2020.10.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4825891 2020.10.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4825893 2020.10.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 40 4825895 2020.10.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4825898 2020.10.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4825900 2020.10.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4825901 2020.10.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4825903 2020.10.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4825905 2020.10.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4826268 2020.10.06 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4826269 2020.10.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4826270 2020.10.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4826271 2020.10.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4826272 2020.10.06 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4826273 2020.10.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4826274 2020.10.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4826275 2020.10.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4826276 2020.10.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4826277 2020.10.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4841640 2020.10.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 290 4841641 2020.10.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4841642 2020.10.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 150 4841643 2020.10.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4841644 2020.10.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4841645 2020.10.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 230 4841646 2020.10.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 80 4841647 2020.10.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 4841648 2020.10.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 4841649 2020.10.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4847512 2020.10.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 300 4847513 2020.10.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 100 4847514 2020.10.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 50 4847515 2020.10.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 20 4847516 2020.10.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4847518 2020.10.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 4847519 2020.10.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 34 4847520 2020.10.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4847521 2020.10.06 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4847522 2020.10.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 4847523 2020.10.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4847524 2020.10.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 30 4847525 2020.10.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4847526 2020.10.06 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 4847527 2020.10.06 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4856049 2020.10.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4856050 2020.10.06 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4856051 2020.10.06 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4856052 2020.10.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 40 4856053 2020.10.06 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 9 4856054 2020.10.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4856055 2020.10.06 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4856056 2020.10.06 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 4856057 2020.10.06 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4856058 2020.10.06 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4856059 2020.10.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4856060 2020.10.06 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 4856061 2020.10.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4856062 2020.10.06 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 40 4856063 2020.10.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 250 4856064 2020.10.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 5 4856065 2020.10.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 20 4856066 2020.10.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 110 4856067 2020.10.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4856068 2020.10.06 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4856069 2020.10.06 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4856070 2020.10.06 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4856071 2020.10.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 11 4856072 2020.10.06 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4856073 2020.10.06 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4856074 2020.10.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4856075 2020.10.06 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4856076 2020.10.06 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4856077 2020.10.06 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 700 4856078 2020.10.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4856079 2020.10.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 500 4856080 2020.10.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 50 4856081 2020.10.06 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4856082 2020.10.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3600 4856083 2020.10.06 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4856084 2020.10.06 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 4856086 2020.10.06 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 4856087 2020.10.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4820847 2020.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4820848 2020.10.05 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4820849 2020.10.05 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4820850 2020.10.05 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4820851 2020.10.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4820852 2020.10.05 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4828023 2020.10.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4828024 2020.10.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4828025 2020.10.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 19 4828026 2020.10.05 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 13 4828027 2020.10.05 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4828028 2020.10.05 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 4828029 2020.10.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4828030 2020.10.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 4828031 2020.10.05 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 11 4828033 2020.10.05 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 4828034 2020.10.05 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 4828035 2020.10.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4828036 2020.10.05 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4828037 2020.10.05 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 4828038 2020.10.05 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 4828039 2020.10.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4821001 2020.10.04 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4821002 2020.10.04 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4821003 2020.10.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 4821004 2020.10.04 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4821005 2020.10.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4821006 2020.10.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4821007 2020.10.04 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4821008 2020.10.04 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 4821009 2020.10.04 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4821010 2020.10.04 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4821011 2020.10.04 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4821012 2020.10.04 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 4821013 2020.10.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 4821014 2020.10.04 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4812899 2020.10.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4812900 2020.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 4812901 2020.10.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 4812902 2020.10.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4812903 2020.10.03 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4812904 2020.10.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 4812905 2020.10.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4812906 2020.10.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 4812907 2020.10.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 4812908 2020.10.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 62 4812909 2020.10.03 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4812910 2020.10.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4812911 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 4812912 2020.10.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 4812913 2020.10.03 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4812914 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 4812915 2020.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4812916 2020.10.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4812917 2020.10.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4812918 2020.10.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4812920 2020.10.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4812921 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4812922 2020.10.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4812923 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4812924 2020.10.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4812925 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4812926 2020.10.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4812927 2020.10.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 4812928 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4812929 2020.10.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4812930 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 4812931 2020.10.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4812932 2020.10.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4812935 2020.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 4812936 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4813025 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4813027 2020.10.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 4813029 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 4813031 2020.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4813119 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4813120 2020.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4813121 2020.10.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4813123 2020.10.03 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 4814137 2020.10.03 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 4814138 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4814139 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4814140 2020.10.03 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4814141 2020.10.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4815429 2020.10.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4809756 2020.10.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4809994 2020.10.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4811737 2020.10.02 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 4811738 2020.10.02 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 4811739 2020.10.02 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4811740 2020.10.02 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 4811741 2020.10.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4811742 2020.10.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4811743 2020.10.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4811744 2020.10.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4811745 2020.10.02 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4811746 2020.10.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4811747 2020.10.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4811748 2020.10.02 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4811751 2020.10.02 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 4811752 2020.10.02 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4811753 2020.10.02 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4811754 2020.10.02 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4811755 2020.10.02 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 4811756 2020.10.02 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 4811757 2020.10.02 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4811758 2020.10.02 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 4811759 2020.10.02 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4811760 2020.10.02 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4811761 2020.10.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4811762 2020.10.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4811763 2020.10.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4811764 2020.10.02 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4811765 2020.10.02 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4808287 2020.10.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4808288 2020.10.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4809501 2020.10.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4809502 2020.10.01 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4809503 2020.10.01 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4809504 2020.10.01 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 19 4809505 2020.10.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4809506 2020.10.01 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4809507 2020.10.01 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4809508 2020.10.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 67 4809509 2020.10.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 88 4809510 2020.10.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4809511 2020.10.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4809513 2020.10.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4809514 2020.10.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4809515 2020.10.01 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4809516 2020.10.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4809517 2020.10.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 4809518 2020.10.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 27 4809519 2020.10.01 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4809520 2020.10.01 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 4809521 2020.10.01 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 4809523 2020.10.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4809757 2020.10.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4809758 2020.10.01 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 4809759 2020.10.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4809760 2020.10.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 20 4807579 2020.09.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4807580 2020.09.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4807581 2020.09.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 4807582 2020.09.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4807583 2020.09.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4807584 2020.09.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4807585 2020.09.30 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4807586 2020.09.30 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 4807587 2020.09.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4807588 2020.09.30 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4807589 2020.09.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 12 4807590 2020.09.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 12 4807591 2020.09.30 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 4807592 2020.09.30 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4807593 2020.09.30 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4807595 2020.09.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 550 4807596 2020.09.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4807597 2020.09.30 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 4807598 2020.09.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4807599 2020.09.30 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 128 4807600 2020.09.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4807601 2020.09.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4807602 2020.09.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4807603 2020.09.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4807604 2020.09.30 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4807605 2020.09.30 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4807606 2020.09.30 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4807607 2020.09.30 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4807814 2020.09.30 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4804671 2020.09.29 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4804672 2020.09.29 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4804673 2020.09.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4806049 2020.09.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4806050 2020.09.29 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4806051 2020.09.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 4806052 2020.09.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4806053 2020.09.29 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 4806054 2020.09.29 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 14 4806055 2020.09.29 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 4806056 2020.09.29 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 32 4806057 2020.09.29 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4806058 2020.09.29 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 4806059 2020.09.29 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 66 4806060 2020.09.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 350 4806061 2020.09.29 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 5 4806062 2020.09.29 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4806063 2020.09.29 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4806064 2020.09.29 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 62 4806065 2020.09.29 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4806067 2020.09.29 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 4806068 2020.09.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 22 4806069 2020.09.29 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4806070 2020.09.29 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4806071 2020.09.29 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4806260 2020.09.29 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4803344 2020.09.28 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4803346 2020.09.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4803347 2020.09.28 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4803348 2020.09.28 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4805170 2020.09.28 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4805171 2020.09.28 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4805172 2020.09.28 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4805173 2020.09.28 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4805174 2020.09.28 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 27 4805175 2020.09.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 13 4805176 2020.09.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 4805177 2020.09.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4805178 2020.09.28 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 4805179 2020.09.28 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 50 4805180 2020.09.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 106 4805181 2020.09.28 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4805182 2020.09.28 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4805183 2020.09.28 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4805184 2020.09.28 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 4805185 2020.09.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 8 4803300 2020.09.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 35 4803301 2020.09.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4803302 2020.09.27 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4803303 2020.09.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 4803304 2020.09.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 4803305 2020.09.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4803306 2020.09.27 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4803307 2020.09.27 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 60 4803308 2020.09.27 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4803309 2020.09.27 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4803310 2020.09.27 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4803311 2020.09.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 15 4803312 2020.09.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 47 4803313 2020.09.27 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4803314 2020.09.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 54 4803315 2020.09.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 160 4803316 2020.09.27 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4803317 2020.09.27 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 50 4803318 2020.09.27 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4800842 2020.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 4800843 2020.09.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4800844 2020.09.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4800845 2020.09.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 17 4800846 2020.09.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4800847 2020.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4800848 2020.09.26 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 3 4800849 2020.09.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4800850 2020.09.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 80 4800851 2020.09.26 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 4800852 2020.09.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4800853 2020.09.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4800854 2020.09.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4800855 2020.09.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 4800856 2020.09.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4800857 2020.09.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4800858 2020.09.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4800859 2020.09.26 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 4800860 2020.09.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4800861 2020.09.26 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 15 4800862 2020.09.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 20 4800863 2020.09.26 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4800864 2020.09.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4800865 2020.09.26 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 4800866 2020.09.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4800867 2020.09.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4800868 2020.09.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 4800869 2020.09.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4800870 2020.09.26 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4800871 2020.09.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4800872 2020.09.26 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 1 4800873 2020.09.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4802176 2020.09.26 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 4802177 2020.09.26 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4802219 2020.09.26 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 4794169 2020.09.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4795645 2020.09.24 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4795646 2020.09.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 16 4795647 2020.09.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4795648 2020.09.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 80 4795649 2020.09.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4795650 2020.09.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 4795651 2020.09.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 4795652 2020.09.24 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4795653 2020.09.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 8 4795654 2020.09.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4795655 2020.09.24 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 4795656 2020.09.24 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4795657 2020.09.24 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4795658 2020.09.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 4795660 2020.09.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 38 4795661 2020.09.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 34 4795662 2020.09.24 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4795663 2020.09.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4795664 2020.09.24 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 4795665 2020.09.24 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 4795666 2020.09.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4792604 2020.09.23 mapa