Pełna lista obserwacji drużyny

Ortolan Team : Waldemar Michalak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4674427 2020.08.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4663649 2020.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4663648 2020.08.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4663647 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4663646 2020.08.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4663651 2020.08.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 4663650 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4663645 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4663644 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4663643 2020.08.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4663640 2020.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4663641 2020.08.01 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4663642 2020.08.01 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4663639 2020.08.01 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 4664452 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4664453 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4664454 2020.08.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4664455 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4664461 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4664463 2020.08.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4664465 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4660204 2020.07.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4660202 2020.07.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4660200 2020.07.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4660203 2020.07.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4660201 2020.07.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4660199 2020.07.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 4660198 2020.07.30 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4660197 2020.07.30 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 4660096 2020.07.30 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4660064 2020.07.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4660063 2020.07.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4660061 2020.07.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4660062 2020.07.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4660060 2020.07.30 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4660059 2020.07.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4660057 2020.07.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4660058 2020.07.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4660055 2020.07.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4660056 2020.07.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4660054 2020.07.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4660053 2020.07.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 4660052 2020.07.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 34 4650993 2020.07.26 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4650997 2020.07.26 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4650991 2020.07.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4650992 2020.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4650994 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4650990 2020.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4650996 2020.07.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4650995 2020.07.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 4650988 2020.07.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4650989 2020.07.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4650987 2020.07.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4650986 2020.07.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4650932 2020.07.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4650931 2020.07.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4650930 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4650929 2020.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4650928 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4650927 2020.07.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4650926 2020.07.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4650925 2020.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4650923 2020.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4650924 2020.07.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4650920 2020.07.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4650921 2020.07.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4650919 2020.07.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4650922 2020.07.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 4650918 2020.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4650818 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4650817 2020.07.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 4650816 2020.07.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4650812 2020.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4650811 2020.07.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4650810 2020.07.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4650809 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4650808 2020.07.26 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4650815 2020.07.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4650813 2020.07.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4650814 2020.07.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 4650806 2020.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4650807 2020.07.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 180 4650805 2020.07.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 4650804 2020.07.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 4650803 2020.07.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4645591 2020.07.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4645592 2020.07.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4645593 2020.07.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4645594 2020.07.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4645595 2020.07.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4645596 2020.07.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4645597 2020.07.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4645598 2020.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4645599 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4645601 2020.07.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4645602 2020.07.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 4634402 2020.07.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4634401 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4634403 2020.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4634399 2020.07.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4634400 2020.07.19 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4634398 2020.07.19 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4634397 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4634328 2020.07.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 4634327 2020.07.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4634326 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4634325 2020.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4634324 2020.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4634323 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 4634322 2020.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4634321 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4634316 2020.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4634318 2020.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4634319 2020.07.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4634315 2020.07.19 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 7 4634320 2020.07.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4634317 2020.07.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4634314 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4634313 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4634312 2020.07.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4634311 2020.07.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4634310 2020.07.19 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4634309 2020.07.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4634308 2020.07.19 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4634307 2020.07.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4616857 2020.07.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4616858 2020.07.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4616856 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4616855 2020.07.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4616854 2020.07.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4616853 2020.07.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4616851 2020.07.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4616852 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4596489 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4596488 2020.07.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4596487 2020.07.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4596486 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4596485 2020.07.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4596484 2020.07.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 4596483 2020.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4596482 2020.07.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4596481 2020.07.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4596480 2020.07.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 4596479 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 100 4596478 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4596477 2020.07.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4596476 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4596385 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4596384 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4596383 2020.07.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4596382 2020.07.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4596381 2020.07.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4596379 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4596380 2020.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4596378 2020.07.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 4596377 2020.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4596376 2020.07.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4596375 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4595966 2020.07.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4595964 2020.07.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4595968 2020.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4595967 2020.07.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4595965 2020.07.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4595963 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4595962 2020.07.05 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4595961 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4595960 2020.07.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4595958 2020.07.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4595957 2020.07.05 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4595956 2020.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4595959 2020.07.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4515286 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4515285 2020.06.11 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 4515284 2020.06.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4513627 2020.06.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4513626 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4513624 2020.06.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4513623 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4513622 2020.06.11 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4513625 2020.06.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4513621 2020.06.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 4515316 2020.06.11 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 4 4515319 2020.06.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 4515320 2020.06.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4515321 2020.06.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4515322 2020.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4515323 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4515324 2020.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4515325 2020.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4515326 2020.06.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 4515335 2020.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4515336 2020.06.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4515337 2020.06.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4515338 2020.06.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4515339 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4515340 2020.06.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4503812 2020.06.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 4503811 2020.06.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4503809 2020.06.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4503810 2020.06.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4503807 2020.06.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 4503806 2020.06.08 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 4 4503805 2020.06.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4503804 2020.06.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4503803 2020.06.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4503802 2020.06.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4503801 2020.06.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 23 4503800 2020.06.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4503663 2020.06.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4503664 2020.06.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4503662 2020.06.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4503661 2020.06.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4489320 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4489321 2020.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4489319 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4489317 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4489316 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4489318 2020.06.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4489314 2020.06.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4471247 2020.06.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4471246 2020.06.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4471243 2020.06.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4471245 2020.06.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4471244 2020.06.01 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4471241 2020.06.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4471242 2020.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4471240 2020.06.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 4471239 2020.06.01 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 4471238 2020.06.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4469992 2020.06.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4469991 2020.06.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4469990 2020.06.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4469989 2020.06.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4469988 2020.06.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4469987 2020.06.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4469986 2020.06.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4469985 2020.06.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4469984 2020.06.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4469983 2020.06.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4471723 2020.06.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4471725 2020.06.01 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 4471871 2020.06.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4457760 2020.05.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4457759 2020.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4457766 2020.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4457758 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4457767 2020.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4457764 2020.05.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4457761 2020.05.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4457757 2020.05.30 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4457756 2020.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4457762 2020.05.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4457763 2020.05.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4457755 2020.05.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4457754 2020.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4457753 2020.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4457752 2020.05.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4447990 2020.05.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4447991 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4447989 2020.05.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4447987 2020.05.27 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4447988 2020.05.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4447985 2020.05.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4447986 2020.05.27 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4447984 2020.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4445995 2020.05.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4445994 2020.05.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4445993 2020.05.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4445038 2020.05.27 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4445037 2020.05.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4445036 2020.05.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4445034 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4445035 2020.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4445032 2020.05.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4445033 2020.05.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4445030 2020.05.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4445031 2020.05.27 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4445029 2020.05.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4441433 2020.05.26 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4441432 2020.05.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4441431 2020.05.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4441430 2020.05.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4441429 2020.05.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4441428 2020.05.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4441427 2020.05.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4441426 2020.05.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4441425 2020.05.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4441424 2020.05.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4441261 2020.05.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4441260 2020.05.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4441259 2020.05.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4441258 2020.05.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4441257 2020.05.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4441253 2020.05.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4441255 2020.05.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4441252 2020.05.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4441250 2020.05.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4441251 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4441256 2020.05.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4441249 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4441248 2020.05.26 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4441247 2020.05.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4441254 2020.05.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4441245 2020.05.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4441246 2020.05.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4441244 2020.05.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4441242 2020.05.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4441243 2020.05.26 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4441241 2020.05.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4429332 2020.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4429333 2020.05.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4429330 2020.05.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4429331 2020.05.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4429329 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4429328 2020.05.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 7 4429326 2020.05.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4429327 2020.05.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4424818 2020.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4424819 2020.05.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4424816 2020.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4424817 2020.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4424814 2020.05.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4424815 2020.05.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4424813 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4424812 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4420405 2020.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4420406 2020.05.22 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4420404 2020.05.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4419876 2020.05.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4419874 2020.05.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4419873 2020.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4419875 2020.05.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4419872 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4419871 2020.05.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4419869 2020.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4419870 2020.05.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4419868 2020.05.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4419867 2020.05.22 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4419866 2020.05.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4415086 2020.05.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4415087 2020.05.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4415088 2020.05.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4415085 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4415084 2020.05.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4415083 2020.05.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4415082 2020.05.21 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4415081 2020.05.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4415080 2020.05.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4414845 2020.05.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4414846 2020.05.21 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4414844 2020.05.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4414415 2020.05.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4414416 2020.05.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4414414 2020.05.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4414413 2020.05.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4414412 2020.05.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4405739 2020.05.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4405738 2020.05.19 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4405737 2020.05.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4406844 2020.05.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4406845 2020.05.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4406848 2020.05.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4406849 2020.05.19 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4391973 2020.05.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4391975 2020.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4391974 2020.05.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4391972 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4391970 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4391968 2020.05.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4391969 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4391967 2020.05.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4391971 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4391966 2020.05.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4391964 2020.05.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4391965 2020.05.17 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4391963 2020.05.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4391220 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4391219 2020.05.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4391217 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4391216 2020.05.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4391218 2020.05.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4391215 2020.05.17 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4391214 2020.05.17 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4391213 2020.05.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 4391212 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4391211 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4391210 2020.05.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4391209 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 4391208 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4391207 2020.05.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4391206 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4391204 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4391203 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4391205 2020.05.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4391202 2020.05.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4391201 2020.05.17 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4391200 2020.05.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4390295 2020.05.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4390294 2020.05.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4390293 2020.05.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 4390296 2020.05.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4390292 2020.05.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 4390291 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4390288 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4390290 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4390289 2020.05.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 16 4390287 2020.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4390286 2020.05.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4389865 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4389863 2020.05.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4389862 2020.05.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4389861 2020.05.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4389860 2020.05.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4389864 2020.05.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4389859 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4389858 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4389857 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4389856 2020.05.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4389855 2020.05.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4389854 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4389852 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4389853 2020.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4389851 2020.05.17 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4389850 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4389715 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4389714 2020.05.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4389713 2020.05.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4389731 2020.05.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4389730 2020.05.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4389727 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4389728 2020.05.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4389729 2020.05.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4389725 2020.05.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4389726 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4389724 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4389723 2020.05.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4389722 2020.05.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4389720 2020.05.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4389721 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4389717 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4389719 2020.05.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4389718 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4389716 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4387886 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4387114 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4387113 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4387112 2020.05.16 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4387111 2020.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4349414 2020.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4349413 2020.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4349412 2020.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4349411 2020.05.10 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4349410 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4347738 2020.05.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4347737 2020.05.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4347736 2020.05.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4347740 2020.05.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4347741 2020.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4347735 2020.05.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4347739 2020.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4347734 2020.05.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4347733 2020.05.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4347732 2020.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4347731 2020.05.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4347729 2020.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4347730 2020.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4347728 2020.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4338283 2020.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4338282 2020.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4338281 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4338280 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4338279 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4338278 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4338277 2020.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4338276 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4338275 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4338273 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4338274 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4338272 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4338270 2020.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4338271 2020.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4338269 2020.05.09 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4338268 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4338267 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4338266 2020.05.09 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4338265 2020.05.09 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 6 4338264 2020.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4325616 2020.05.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4325614 2020.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4325613 2020.05.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4325612 2020.05.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4325611 2020.05.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4325610 2020.05.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4325609 2020.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4325607 2020.05.07 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4325615 2020.05.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4325608 2020.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 4325606 2020.05.07 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 7 4325603 2020.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4325605 2020.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4325604 2020.05.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4325602 2020.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4325601 2020.05.07 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 4325600 2020.05.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4325425 2020.05.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4325422 2020.05.07 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4325424 2020.05.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4325420 2020.05.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4325423 2020.05.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4325421 2020.05.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4325418 2020.05.07 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 4 4325419 2020.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4325029 2020.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4325030 2020.05.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4325028 2020.05.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4323184 2020.05.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4323186 2020.05.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4323187 2020.05.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4323183 2020.05.06 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 5 4323185 2020.05.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4323181 2020.05.06 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4323180 2020.05.06 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 4323182 2020.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4318489 2020.05.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4318486 2020.05.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4318488 2020.05.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4318485 2020.05.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4316732 2020.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4316730 2020.05.05 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4316729 2020.05.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4316731 2020.05.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4316726 2020.05.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4316728 2020.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4316725 2020.05.05 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4316727 2020.05.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4316724 2020.05.05 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 18 4316497 2020.05.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4316361 2020.05.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4316360 2020.05.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4316358 2020.05.05 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4316359 2020.05.05 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 20 4316357 2020.05.05 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 4316356 2020.05.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4316225 2020.05.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4316227 2020.05.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4316223 2020.05.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4316226 2020.05.05 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4316224 2020.05.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4316222 2020.05.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4316221 2020.05.05 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 4316220 2020.05.05 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4316078 2020.05.05 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4316077 2020.05.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4316079 2020.05.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 4316075 2020.05.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4316074 2020.05.05 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4316076 2020.05.05 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4316073 2020.05.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4310662 2020.05.04 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4310661 2020.05.04 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4307442 2020.05.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4294178 2020.05.02 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4294179 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis 5 4294177 2020.05.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4299501 2020.05.02 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 4293230 2020.05.02 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4293231 2020.05.02 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4293229 2020.05.02 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4293228 2020.05.02 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4293227 2020.05.02 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4293226 2020.05.02 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4293225 2020.05.02 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4293224 2020.05.02 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4293223 2020.05.02 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 2 4293222 2020.05.02 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4291468 2020.05.02 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4290722 2020.05.02 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4290721 2020.05.02 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4290720 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 4290719 2020.05.02 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4290718 2020.05.02 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4290717 2020.05.02 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4290454 2020.05.02 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4290455 2020.05.02 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4290453 2020.05.02 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4290451 2020.05.02 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 20 4290452 2020.05.02 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 4290449 2020.05.02 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4290450 2020.05.02 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4290448 2020.05.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 4290446 2020.05.02 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4290447 2020.05.02 mapa
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 4290445 2020.05.02 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4290444 2020.05.02 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4290442 2020.05.02 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4290441 2020.05.02 mapa
rzadki piaskowiec, Calidris alba 6 4290440 2020.05.02 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 8 4290443 2020.05.02 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4290439 2020.05.02 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4290438 2020.05.02 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4290437 2020.05.02 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4299577 2020.05.02 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 4271498 2020.04.29 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 4261385 2020.04.28 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4261363 2020.04.28 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 4261362 2020.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4261359 2020.04.28 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 4261360 2020.04.28 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4261361 2020.04.28 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4261356 2020.04.28 mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 4261357 2020.04.28 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4261355 2020.04.28 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4261354 2020.04.28 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4261358 2020.04.28 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4261353 2020.04.28 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4261352 2020.04.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4261351 2020.04.28 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4260887 2020.04.28 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4260852 2020.04.28 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4260851 2020.04.28 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 4260850 2020.04.28 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4260849 2020.04.28 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4260848 2020.04.28 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4260847 2020.04.28 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4260715 2020.04.28 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4260714 2020.04.28 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4260713 2020.04.28 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 3 4260716 2020.04.28 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4260712 2020.04.28 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4260711 2020.04.28 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4260709 2020.04.28 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4260710 2020.04.28 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4260707 2020.04.28 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4260706 2020.04.28 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4260708 2020.04.28 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4260705 2020.04.28 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 4260704 2020.04.28 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4253860 2020.04.27 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4253859 2020.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4253858 2020.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4253857 2020.04.27 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4253855 2020.04.27 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4253856 2020.04.27 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4253854 2020.04.27 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4253795 2020.04.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4253794 2020.04.27 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4253793 2020.04.27 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4253792 2020.04.27 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4253790 2020.04.27 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4253789 2020.04.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4253791 2020.04.27 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4253787 2020.04.27 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4253788 2020.04.27 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4253786 2020.04.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4242107 2020.04.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4242081 2020.04.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4242080 2020.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4242075 2020.04.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4242076 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4242074 2020.04.26 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 4242072 2020.04.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4242073 2020.04.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4242038 2020.04.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4242037 2020.04.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4242036 2020.04.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4242035 2020.04.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4242033 2020.04.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4242034 2020.04.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4242032 2020.04.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4242029 2020.04.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4242030 2020.04.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4242031 2020.04.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4242028 2020.04.26 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 4242027 2020.04.26 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4241845 2020.04.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4241846 2020.04.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 4241837 2020.04.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4241836 2020.04.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4241834 2020.04.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4241835 2020.04.26 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4241833 2020.04.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4241832 2020.04.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4241831 2020.04.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4241828 2020.04.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4241830 2020.04.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4241829 2020.04.26 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 100 4241827 2020.04.26 mapa
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 4241825 2020.04.26 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 4 4241826 2020.04.26 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4235009 2020.04.25 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4235007 2020.04.25 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4235010 2020.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4235008 2020.04.25 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4235006 2020.04.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4235004 2020.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4235005 2020.04.25 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4235003 2020.04.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4234685 2020.04.25 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4234687 2020.04.25 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4234686 2020.04.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4234683 2020.04.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4234684 2020.04.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4234682 2020.04.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 4234681 2020.04.25 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4231708 2020.04.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4231628 2020.04.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4231626 2020.04.24 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4231627 2020.04.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4231623 2020.04.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4231624 2020.04.24 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4231625 2020.04.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4231622 2020.04.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4231621 2020.04.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4231619 2020.04.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4231618 2020.04.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4231620 2020.04.24 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4231617 2020.04.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4231615 2020.04.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4231614 2020.04.24 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 4231613 2020.04.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4231616 2020.04.24 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 4 4231612 2020.04.24 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4220602 2020.04.23 mapa
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 4220603 2020.04.23 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4220601 2020.04.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4220604 2020.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4220605 2020.04.23 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4220416 2020.04.23 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4220417 2020.04.23 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 4220415 2020.04.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4225841 2020.04.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4253115 2020.04.22 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4225840 2020.04.22 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4225706 2020.04.22 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4225705 2020.04.22 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4225696 2020.04.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4222172 2020.04.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 4207947 2020.04.21 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4207944 2020.04.21 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4207946 2020.04.21 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4207943 2020.04.21 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4207941 2020.04.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4207940 2020.04.21 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 4207939 2020.04.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4207938 2020.04.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 4207942 2020.04.21 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4207937 2020.04.21 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4207936 2020.04.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4200561 2020.04.20 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4200559 2020.04.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4200524 2020.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4200525 2020.04.20 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 4200523 2020.04.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4200519 2020.04.20 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4200518 2020.04.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4200520 2020.04.20 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4200522 2020.04.20 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4200516 2020.04.20 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 4200517 2020.04.20 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 25 4200515 2020.04.20 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4200514 2020.04.20 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4200513 2020.04.20 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4200512 2020.04.20 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4179346 2020.04.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4179347 2020.04.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 4174948 2020.04.16 mapa
dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 4180782 2020.04.16 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4180784 2020.04.16 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4180785 2020.04.16 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4180786 2020.04.16 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4180787 2020.04.16 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4164565 2020.04.14 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4164562 2020.04.14 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4164561 2020.04.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4164564 2020.04.14 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4164563 2020.04.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4164558 2020.04.14 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4164560 2020.04.14 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4164556 2020.04.14 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4164566 2020.04.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4164557 2020.04.14 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4164559 2020.04.14 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4165863 2020.04.14 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4165864 2020.04.14 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 4165874 2020.04.14 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4152486 2020.04.11 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4152485 2020.04.11 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4152484 2020.04.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4152483 2020.04.11 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4152482 2020.04.11 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4149709 2020.04.11 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4149707 2020.04.11 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4149708 2020.04.11 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4149706 2020.04.11 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4149704 2020.04.11 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4149705 2020.04.11 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4146789 2020.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4146788 2020.04.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4146787 2020.04.10 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4146786 2020.04.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4146785 2020.04.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4146784 2020.04.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4146783 2020.04.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4146782 2020.04.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4146781 2020.04.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4146780 2020.04.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4146779 2020.04.10 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 4146778 2020.04.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 4146777 2020.04.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4146776 2020.04.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 2 4146775 2020.04.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4131430 2020.04.07 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4109637 2020.04.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4101911 2020.03.30 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4101910 2020.03.30 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4101909 2020.03.30 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4101908 2020.03.30 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4069738 2020.03.24 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4069735 2020.03.24 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4069734 2020.03.24 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4069736 2020.03.24 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4069737 2020.03.24 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4069733 2020.03.24 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 4069680 2020.03.24 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4069679 2020.03.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4069678 2020.03.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4069639 2020.03.24 mapa
rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 4069640 2020.03.24 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4069638 2020.03.24 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4069637 2020.03.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4069641 2020.03.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 4069636 2020.03.24 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4069635 2020.03.24 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4069633 2020.03.24 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 4069634 2020.03.24 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 4069632 2020.03.24 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4065815 2020.03.23 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4065816 2020.03.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4065814 2020.03.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4065812 2020.03.23 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4065813 2020.03.23 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4065811 2020.03.23 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4065810 2020.03.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4065809 2020.03.23 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 9 4065807 2020.03.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4065808 2020.03.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4065806 2020.03.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4065805 2020.03.23 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4065802 2020.03.23 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4065804 2020.03.23 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 4 4065801 2020.03.23 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4065803 2020.03.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4056725 2020.03.21 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4056722 2020.03.21 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4056721 2020.03.21 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4056724 2020.03.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4056723 2020.03.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4056720 2020.03.21 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 9 4056718 2020.03.21 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 17 4056719 2020.03.21 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 4056482 2020.03.21 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4056481 2020.03.21 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 4056479 2020.03.21 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 4056480 2020.03.21 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4056478 2020.03.21 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4056476 2020.03.21 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 4056477 2020.03.21 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4047762 2020.03.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4047748 2020.03.20 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4047747 2020.03.20 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4047749 2020.03.20 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4047746 2020.03.20 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 4047745 2020.03.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4047744 2020.03.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 4047743 2020.03.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 9 4046506 2020.03.19 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4046504 2020.03.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4046502 2020.03.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4046503 2020.03.19 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4046505 2020.03.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4046501 2020.03.19 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 4046500 2020.03.19 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4046497 2020.03.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4046499 2020.03.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4046498 2020.03.19 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4046496 2020.03.19 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4039257 2020.03.18 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 4039258 2020.03.18 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 4039259 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4039260 2020.03.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 4039261 2020.03.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4039262 2020.03.18 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4039263 2020.03.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4039264 2020.03.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 4039265 2020.03.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4039266 2020.03.18 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4039269 2020.03.18 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4039272 2020.03.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4024032 2020.03.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4024031 2020.03.15 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4024030 2020.03.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4024029 2020.03.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4024028 2020.03.15 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4024027 2020.03.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 3995131 2020.03.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3995129 2020.03.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3995130 2020.03.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3995128 2020.03.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 3995127 2020.03.08 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 3995124 2020.03.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 3995125 2020.03.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3995126 2020.03.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 3995123 2020.03.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3995122 2020.03.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 3995121 2020.03.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 3995120 2020.03.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 3995119 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3995118 2020.03.08 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3995116 2020.03.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3995117 2020.03.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 3994777 2020.03.08 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3994778 2020.03.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3994776 2020.03.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3994774 2020.03.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 3994775 2020.03.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3994771 2020.03.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 3994772 2020.03.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 3994770 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3994773 2020.03.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3994098 2020.03.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 3994097 2020.03.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3994096 2020.03.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3994094 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3994095 2020.03.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 3994093 2020.03.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3994092 2020.03.08 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3993666 2020.03.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3993665 2020.03.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3993664 2020.03.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3993663 2020.03.08 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3993662 2020.03.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3993483 2020.03.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 600 3993480 2020.03.08 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3993481 2020.03.08 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3993482 2020.03.08 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 3993477 2020.03.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 5 3993479 2020.03.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3993478 2020.03.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 3993476 2020.03.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3993475 2020.03.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3993375 2020.03.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 3993374 2020.03.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 3993381 2020.03.08 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 3993373 2020.03.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 3993372 2020.03.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3993371 2020.03.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 80 3993370 2020.03.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3993369 2020.03.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3993368 2020.03.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3993380 2020.03.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3993367 2020.03.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 3993366 2020.03.08 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4046817 2020.03.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 3983006 2020.03.05 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3983005 2020.03.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3983004 2020.03.05 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 3 3983003 2020.03.05 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3982811 2020.03.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3982810 2020.03.05 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 3982809 2020.03.05 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 3982808 2020.03.05 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 3982807 2020.03.05 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 3982804 2020.03.05 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3982805 2020.03.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3982806 2020.03.05 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 3980311 2020.03.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3980312 2020.03.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3980310 2020.03.04 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 3980307 2020.03.04 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3980308 2020.03.04 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3980306 2020.03.04 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 3980305 2020.03.04 mapa
dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 3980304 2020.03.04 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 3980303 2020.03.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 3980097 2020.03.04 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3980096 2020.03.04 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3980094 2020.03.04 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3980095 2020.03.04 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 800 3980093 2020.03.04 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1100 3980092 2020.03.04 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 3977863 2020.03.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 3977862 2020.03.03 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 3977861 2020.03.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3977839 2020.03.03 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 3977838 2020.03.03 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 4 3977837 2020.03.03 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 3977836 2020.03.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3977835 2020.03.03 mapa
dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 3977834 2020.03.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3977805 2020.03.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3977804 2020.03.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 3977803 2020.03.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 3977802 2020.03.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3975724 2020.03.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 3975722 2020.03.02 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 3975723 2020.03.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 6 3964903 2020.02.29 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3964904 2020.02.29 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 3964902 2020.02.29 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 30 3964901 2020.02.29 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 3964900 2020.02.29 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 3964899 2020.02.29 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3964898 2020.02.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3964897 2020.02.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3964896 2020.02.29 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 3964895 2020.02.29 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1000 3967614 2020.02.29 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1000 3967618 2020.02.29 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 3967621 2020.02.29 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 3967624 2020.02.29 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 3967627 2020.02.29 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3967630 2020.02.29 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 3967631 2020.02.29 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 3967633 2020.02.29 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 3968219 2020.02.29 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 3953800 2020.02.24 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 60 3953801 2020.02.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 3953799 2020.02.24 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 3953580 2020.02.24 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 3953578 2020.02.24 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 8 3953579 2020.02.24 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 3953577 2020.02.24 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3953576 2020.02.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 3953575 2020.02.24 mapa
rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 3941057 2020.02.20 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3941056 2020.02.20 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3941054 2020.02.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3941055 2020.02.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 3941874 2020.02.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 800 3941902 2020.02.20 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 3941903 2020.02.20 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 12 3941904 2020.02.20 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 3941905 2020.02.20 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 3941906 2020.02.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3941907 2020.02.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 25 3941909 2020.02.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 30 3941910 2020.02.20 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 3941911 2020.02.20 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 3941912 2020.02.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 3941913 2020.02.20 mapa
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 3926068 2020.02.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 3926067 2020.02.16 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 3926065 2020.02.16 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 3926066 2020.02.16 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 160 3925917 2020.02.16 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 3941767 2020.02.16 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 3941784 2020.02.16 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3941810 2020.02.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3941843 2020.02.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3941851 2020.02.16 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 3941852 2020.02.16 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 3915598 2020.02.13 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 3915597 2020.02.13 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3915596 2020.02.13 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 3915595 2020.02.13 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 3915594 2020.02.13 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 3915593 2020.02.13 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 3915592 2020.02.13 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3915591 2020.02.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 3915589 2020.02.13 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 3915590 2020.02.13 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 3915588 2020.02.13 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3915587 2020.02.13 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 3907216 2020.02.09 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 3 3906546 2020.02.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3905956 2020.02.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3905955 2020.02.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3905954 2020.02.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3905953 2020.02.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 3905952 2020.02.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3905951 2020.02.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 22 3905950 2020.02.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3905432 2020.02.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 3905431 2020.02.09 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 3905430 2020.02.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 3905151 2020.02.09 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 3905150 2020.02.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3905149 2020.02.09 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3905147 2020.02.09 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3905148 2020.02.09 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 3905146 2020.02.09 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 3905145 2020.02.09 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 3 3907599 2020.02.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 3898372 2020.02.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 3898375 2020.02.07 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 3898373 2020.02.07 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 3898374 2020.02.07 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 3898370 2020.02.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 3898371 2020.02.07 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 3891744 2020.02.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 3891743 2020.02.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 3891741 2020.02.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 3891742 2020.02.03 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 3891740 2020.02.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 3869738 2020.01.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 3869736 2020.01.26 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 3869735 2020.01.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3869737 2020.01.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3869734 2020.01.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3869733 2020.01.26 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 3869732 2020.01.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3869731 2020.01.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3869729 2020.01.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3869728 2020.01.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3869730 2020.01.26 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 3869726 2020.01.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1000 3869727 2020.01.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 3868799 2020.01.26 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 3868798 2020.01.26 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 3868796 2020.01.26 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 3868797 2020.01.26 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 3868795 2020.01.26 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 3868793 2020.01.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 3868794 2020.01.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 3868792 2020.01.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 3868790 2020.01.26 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 3868791 2020.01.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 3868788 2020.01.26 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 3868789 2020.01.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 3868787 2020.01.26 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 3868786 2020.01.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 3868785 2020.01.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 3868784 2020.01.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 3868005 2020.01.26 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 9 3868003 2020.01.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 3868004 2020.01.26 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 28 3868002 2020.01.26 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 550 3868001 2020.01.26 mapa