Pełna lista obserwacji drużyny

Ortolan Team : Waldemar Michalak


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4939753 2020.11.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4939752 2020.11.22 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4939750 2020.11.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4939751 2020.11.22 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 4939749 2020.11.22 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4939460 2020.11.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4939459 2020.11.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4939458 2020.11.22 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4939457 2020.11.22 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4939456 2020.11.22 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4939454 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 4939455 2020.11.22 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 40 4938863 2020.11.22 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4938864 2020.11.22 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4938862 2020.11.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 50 4938861 2020.11.22 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 100 4938860 2020.11.22 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 80 4938859 2020.11.22 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4938858 2020.11.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4938857 2020.11.22 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 30 4938856 2020.11.22 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4938855 2020.11.22 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 4938854 2020.11.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4923132 2020.11.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4923131 2020.11.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4923130 2020.11.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4923129 2020.11.15 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4923128 2020.11.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4923127 2020.11.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4923126 2020.11.15 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4923125 2020.11.15 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4923124 2020.11.15 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4923123 2020.11.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4923122 2020.11.15 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4923121 2020.11.15 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4923120 2020.11.15 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4910604 2020.11.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4910603 2020.11.11 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 3 4910602 2020.11.11 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4910455 2020.11.11 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4910454 2020.11.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4910453 2020.11.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4910452 2020.11.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4910451 2020.11.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4910450 2020.11.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4910449 2020.11.11 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4910448 2020.11.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4910447 2020.11.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4910446 2020.11.11 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 4910445 2020.11.11 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 4910444 2020.11.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4903432 2020.11.08 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4903431 2020.11.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4903430 2020.11.08 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4903429 2020.11.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4903428 2020.11.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 4903427 2020.11.08 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 4903426 2020.11.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4903425 2020.11.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4903424 2020.11.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4903423 2020.11.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 4903422 2020.11.08 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4903421 2020.11.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 30 4903420 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 4903419 2020.11.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4903418 2020.11.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 80 4903417 2020.11.08 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 4902971 2020.11.08 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 40 4902970 2020.11.08 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 5 4902969 2020.11.08 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4902968 2020.11.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4902967 2020.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4902966 2020.11.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4902965 2020.11.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4902964 2020.11.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4902963 2020.11.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4902962 2020.11.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 200 4902961 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4902960 2020.11.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4902959 2020.11.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4902958 2020.11.08 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 10 4902957 2020.11.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1200 4902956 2020.11.08 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1000 4902955 2020.11.08 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 6 4904791 2020.11.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4901763 2020.11.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4901761 2020.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4901759 2020.11.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4901758 2020.11.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4901760 2020.11.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4901757 2020.11.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4901756 2020.11.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4901754 2020.11.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4901753 2020.11.08 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 4901755 2020.11.08 mapa
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 4904789 2020.11.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4904556 2020.11.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4893283 2020.11.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4893284 2020.11.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 500 4893281 2020.11.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4893282 2020.11.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4893280 2020.11.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4893279 2020.11.03 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4893278 2020.11.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4892904 2020.11.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4892903 2020.11.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4892902 2020.11.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 13 4892901 2020.11.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4892900 2020.11.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 4892899 2020.11.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 400 4892897 2020.11.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4892898 2020.11.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4887895 2020.11.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4887894 2020.11.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4887893 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4887892 2020.11.01 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4887891 2020.11.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4887889 2020.11.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4887890 2020.11.01 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4887888 2020.11.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 350 4887887 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4887885 2020.11.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4887886 2020.11.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 3 4887884 2020.11.01 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4887867 2020.11.01 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4887866 2020.11.01 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4887868 2020.11.01 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 4871915 2020.10.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 4871914 2020.10.25 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4871913 2020.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4871912 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4871911 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4871910 2020.10.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4871909 2020.10.25 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4871908 2020.10.25 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4871907 2020.10.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4871906 2020.10.25 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4871905 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4871904 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 38 4871552 2020.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4871551 2020.10.25 mapa
rzadki mewa siodłata, Larus marinus 1 4871550 2020.10.25 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4870948 2020.10.25 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4870947 2020.10.25 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4870946 2020.10.25 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4870945 2020.10.25 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4870944 2020.10.25 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4870943 2020.10.25 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4870942 2020.10.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4870940 2020.10.25 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 25 4870939 2020.10.25 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4870938 2020.10.25 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4870937 2020.10.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4870936 2020.10.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4870935 2020.10.25 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4870934 2020.10.25 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4870933 2020.10.25 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4870932 2020.10.25 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4870931 2020.10.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4870930 2020.10.25 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4870929 2020.10.25 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 650 4870928 2020.10.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4859636 2020.10.20 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4859634 2020.10.20 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4859635 2020.10.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4859632 2020.10.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 4859633 2020.10.20 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 12 4859630 2020.10.20 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4859631 2020.10.20 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 4853741 2020.10.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 60 4853014 2020.10.18 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 80 4853013 2020.10.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4853012 2020.10.18 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4853011 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4853010 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4853009 2020.10.18 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4853008 2020.10.18 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 4853007 2020.10.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4853006 2020.10.18 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4853005 2020.10.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4853004 2020.10.18 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 4853003 2020.10.18 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 4853002 2020.10.18 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 4853001 2020.10.18 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4853000 2020.10.18 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4852999 2020.10.18 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4838372 2020.10.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4838374 2020.10.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4838371 2020.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4838373 2020.10.11 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 4838375 2020.10.11 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 4838369 2020.10.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 15 4838368 2020.10.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4838366 2020.10.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 4838367 2020.10.11 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4838365 2020.10.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 15 4838364 2020.10.11 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4837847 2020.10.11 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 4837846 2020.10.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4837845 2020.10.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4837870 2020.10.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4837869 2020.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4837868 2020.10.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4837867 2020.10.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4837866 2020.10.11 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 4837865 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4837864 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4837863 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4837862 2020.10.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4837861 2020.10.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4837860 2020.10.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4837859 2020.10.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4837858 2020.10.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4837857 2020.10.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 4837856 2020.10.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4837138 2020.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4837137 2020.10.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4837136 2020.10.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4837135 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4837134 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4837133 2020.10.11 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 4837132 2020.10.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4837131 2020.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4837129 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4837128 2020.10.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4837127 2020.10.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4837126 2020.10.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 4837125 2020.10.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 120 4837124 2020.10.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4837123 2020.10.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4836893 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 11 4836892 2020.10.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4836890 2020.10.11 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4836889 2020.10.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4836888 2020.10.11 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4836887 2020.10.11 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4836756 2020.10.11 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4836754 2020.10.11 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4836753 2020.10.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4836752 2020.10.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4836750 2020.10.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4836749 2020.10.11 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4836748 2020.10.11 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4836747 2020.10.11 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4836746 2020.10.11 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4836745 2020.10.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4836744 2020.10.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 4836743 2020.10.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4836742 2020.10.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 300 4836741 2020.10.11 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4836740 2020.10.11 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4836739 2020.10.11 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4836738 2020.10.11 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4836737 2020.10.11 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4836736 2020.10.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4836735 2020.10.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4836734 2020.10.11 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4829390 2020.10.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4829389 2020.10.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4829391 2020.10.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4829383 2020.10.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4829385 2020.10.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 4829387 2020.10.08 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4829384 2020.10.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 50 4829388 2020.10.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4829381 2020.10.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4829382 2020.10.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 200 4829386 2020.10.08 mapa
dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 4829380 2020.10.08 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4829378 2020.10.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4829379 2020.10.08 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4829375 2020.10.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 600 4829376 2020.10.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4829374 2020.10.08 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 3 4829373 2020.10.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3000 4829377 2020.10.08 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4829075 2020.10.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4829076 2020.10.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4829074 2020.10.08 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4829073 2020.10.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4829072 2020.10.08 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4829071 2020.10.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4829070 2020.10.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4829069 2020.10.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 4829068 2020.10.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4829067 2020.10.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4829066 2020.10.08 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4829065 2020.10.08 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4829064 2020.10.08 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4829063 2020.10.08 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4829061 2020.10.08 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4829062 2020.10.08 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4829059 2020.10.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4829060 2020.10.08 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 120 4829058 2020.10.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4829057 2020.10.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4828974 2020.10.08 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4828973 2020.10.08 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4828971 2020.10.08 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 4828966 2020.10.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4828970 2020.10.08 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4828967 2020.10.08 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4828964 2020.10.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4828969 2020.10.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4828965 2020.10.08 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4828961 2020.10.08 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 2000 4828963 2020.10.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 40 4828962 2020.10.08 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 53 4828960 2020.10.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4813395 2020.10.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4813394 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4813393 2020.10.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 4813392 2020.10.03 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4813391 2020.10.03 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4813390 2020.10.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4813389 2020.10.03 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4813388 2020.10.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4813387 2020.10.03 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 4813386 2020.10.03 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 4813385 2020.10.03 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1000 4813384 2020.10.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4814269 2020.10.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 4814270 2020.10.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 4814271 2020.10.03 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 5 4814272 2020.10.03 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4814273 2020.10.03 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 4814274 2020.10.03 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 130 4814275 2020.10.03 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4814276 2020.10.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 9 4814277 2020.10.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 11 4814278 2020.10.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 62 4814279 2020.10.03 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4814280 2020.10.03 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 4814281 2020.10.03 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 4814282 2020.10.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 12 4814283 2020.10.03 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4814284 2020.10.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 4814285 2020.10.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 4814286 2020.10.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 4814287 2020.10.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 4814288 2020.10.03 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4814290 2020.10.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4814291 2020.10.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4814292 2020.10.03 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4814293 2020.10.03 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4814294 2020.10.03 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4814319 2020.10.03 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4814320 2020.10.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4806329 2020.09.30 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4806328 2020.09.30 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4806327 2020.09.30 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4806326 2020.09.30 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4806324 2020.09.30 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4806325 2020.09.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 6 4795491 2020.09.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4795490 2020.09.24 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4795489 2020.09.24 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4795488 2020.09.24 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 4795487 2020.09.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 37 4795485 2020.09.24 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 18 4795484 2020.09.24 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4795483 2020.09.24 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 4795482 2020.09.24 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4795481 2020.09.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4795480 2020.09.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4795479 2020.09.24 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4795478 2020.09.24 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4790620 2020.09.22 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 4790615 2020.09.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4790621 2020.09.22 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4790619 2020.09.22 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 4790618 2020.09.22 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 4790617 2020.09.22 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 4790616 2020.09.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 500 4790614 2020.09.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4790471 2020.09.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 22 4790470 2020.09.22 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4790469 2020.09.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4790468 2020.09.22 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4790467 2020.09.22 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4790466 2020.09.22 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 4790465 2020.09.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4775580 2020.09.16 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4775579 2020.09.16 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4775578 2020.09.16 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4775577 2020.09.16 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4775576 2020.09.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 4775574 2020.09.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4775573 2020.09.16 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4775572 2020.09.16 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 15 4775571 2020.09.16 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 14 4775570 2020.09.16 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4775569 2020.09.16 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4775568 2020.09.16 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4775567 2020.09.16 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 4775566 2020.09.16 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4775565 2020.09.16 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 4773719 2020.09.15 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 3 4773720 2020.09.15 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4773721 2020.09.15 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 4773722 2020.09.15 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4773723 2020.09.15 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4773724 2020.09.15 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 4773725 2020.09.15 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 17 4773726 2020.09.15 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4773727 2020.09.15 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 4773728 2020.09.15 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 4773729 2020.09.15 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4773730 2020.09.15 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4773731 2020.09.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 4773732 2020.09.15 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4773733 2020.09.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4773734 2020.09.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4773735 2020.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 4773737 2020.09.15 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4773738 2020.09.15 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4773739 2020.09.15 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4773740 2020.09.15 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4767595 2020.09.13 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4767596 2020.09.13 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 4767594 2020.09.13 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 14 4767592 2020.09.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4767591 2020.09.13 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4767590 2020.09.13 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4767588 2020.09.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4767589 2020.09.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4767587 2020.09.13 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4767585 2020.09.13 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4767584 2020.09.13 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4767583 2020.09.13 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4761473 2020.09.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4761472 2020.09.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4761470 2020.09.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4761471 2020.09.11 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4761469 2020.09.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4761467 2020.09.11 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4761468 2020.09.11 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4761466 2020.09.11 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4761465 2020.09.11 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4761463 2020.09.11 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4761462 2020.09.11 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4761461 2020.09.11 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4761460 2020.09.11 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4761459 2020.09.11 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4761458 2020.09.11 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4761457 2020.09.11 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4761456 2020.09.11 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4757675 2020.09.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4757674 2020.09.09 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4757673 2020.09.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4757672 2020.09.09 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4757671 2020.09.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4757670 2020.09.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4757668 2020.09.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4757669 2020.09.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 4757666 2020.09.09 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 10 4757667 2020.09.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4757665 2020.09.09 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 4757663 2020.09.09 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 4757662 2020.09.09 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4757664 2020.09.09 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4751655 2020.09.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4750665 2020.09.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4750666 2020.09.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4750664 2020.09.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4750663 2020.09.06 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4750662 2020.09.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 4750661 2020.09.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4750659 2020.09.06 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4750660 2020.09.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 35 4750656 2020.09.06 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4750655 2020.09.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4750658 2020.09.06 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4750657 2020.09.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 4750654 2020.09.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4750653 2020.09.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4750652 2020.09.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 500 4750651 2020.09.06 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4749839 2020.09.06 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4749838 2020.09.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4749837 2020.09.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4749836 2020.09.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4749835 2020.09.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4749834 2020.09.06 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4749833 2020.09.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4749831 2020.09.06 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 2 4749830 2020.09.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4749829 2020.09.06 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 15 4749828 2020.09.06 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 80 4749827 2020.09.06 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4749826 2020.09.06 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4749825 2020.09.06 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4748493 2020.09.05 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4744376 2020.09.03 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4744375 2020.09.03 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 4744373 2020.09.03 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 5 4744372 2020.09.03 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4744371 2020.09.03 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4744370 2020.09.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4744369 2020.09.03 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4744368 2020.09.03 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4744367 2020.09.03 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4744366 2020.09.03 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4744365 2020.09.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4744364 2020.09.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4744363 2020.09.03 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4744362 2020.09.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4744361 2020.09.03 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4744360 2020.09.03 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 13 4744359 2020.09.03 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 30 4744358 2020.09.03 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 7 4744357 2020.09.03 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 4744356 2020.09.03 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4744355 2020.09.03 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4744354 2020.09.03 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4744353 2020.09.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4744352 2020.09.03 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 4744351 2020.09.03 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4726659 2020.08.27 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4726658 2020.08.27 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4726657 2020.08.27 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 4726656 2020.08.27 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4726655 2020.08.27 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4726654 2020.08.27 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 1 4726652 2020.08.27 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 4726651 2020.08.27 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4726650 2020.08.27 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4726649 2020.08.27 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4726648 2020.08.27 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 33 4726647 2020.08.27 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4726646 2020.08.27 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4726645 2020.08.27 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4726644 2020.08.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4726643 2020.08.27 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 13 4726642 2020.08.27 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4726641 2020.08.27 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4726640 2020.08.27 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4726639 2020.08.27 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 4722263 2020.08.25 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4722262 2020.08.25 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4722261 2020.08.25 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 2 4722260 2020.08.25 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4722258 2020.08.25 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4722257 2020.08.25 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4722256 2020.08.25 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4722254 2020.08.25 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4722255 2020.08.25 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4722252 2020.08.25 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4722253 2020.08.25 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4722251 2020.08.25 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4722248 2020.08.25 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4722250 2020.08.25 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4722249 2020.08.25 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4722247 2020.08.25 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4722246 2020.08.25 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4722245 2020.08.25 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 6 4722244 2020.08.25 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4722243 2020.08.25 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4722242 2020.08.25 mapa
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 4722241 2020.08.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 4 4716895 2020.08.23 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4716894 2020.08.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 4716892 2020.08.23 mapa
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 8 4716893 2020.08.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4712967 2020.08.22 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 4712966 2020.08.22 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4712860 2020.08.22 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 4712859 2020.08.22 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4712858 2020.08.22 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4712856 2020.08.22 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 1 4712857 2020.08.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4712855 2020.08.22 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4712854 2020.08.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 16 4712853 2020.08.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4712852 2020.08.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4712850 2020.08.22 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 14 4712851 2020.08.22 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 4712849 2020.08.22 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4712848 2020.08.22 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 7 4712847 2020.08.22 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 19 4712846 2020.08.22 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 7 4712845 2020.08.22 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 4712844 2020.08.22 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 2 4712842 2020.08.22 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4712843 2020.08.22 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 3 4712841 2020.08.22 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4712840 2020.08.22 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4712839 2020.08.22 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4698920 2020.08.16 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4698919 2020.08.16 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4698917 2020.08.16 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4698918 2020.08.16 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4698916 2020.08.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4698915 2020.08.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4698914 2020.08.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4698913 2020.08.16 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4698912 2020.08.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4698910 2020.08.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4698911 2020.08.16 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 2 4698909 2020.08.16 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4698908 2020.08.16 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus 2 4698907 2020.08.16 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4698906 2020.08.16 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 1 4698905 2020.08.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4698904 2020.08.16 mapa
rzadki dzierlatka, Galerida cristata 2 4674427 2020.08.05 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 4663649 2020.08.01 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4663648 2020.08.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 4663647 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4663646 2020.08.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4663651 2020.08.01 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 4663650 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4663645 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4663644 2020.08.01 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 4663643 2020.08.01 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 3 4663640 2020.08.01 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4663641 2020.08.01 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 4663642 2020.08.01 mapa
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus 1 4663639 2020.08.01 mapa
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 8 4664452 2020.08.01 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4664453 2020.08.01 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4664454 2020.08.01 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4664455 2020.08.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4664461 2020.08.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4664463 2020.08.01 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4664465 2020.08.01 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4660204 2020.07.30 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 3 4660202 2020.07.30 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4660200 2020.07.30 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4660203 2020.07.30 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 5 4660201 2020.07.30 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 5 4660199 2020.07.30 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 8 4660198 2020.07.30 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 4660197 2020.07.30 mapa
rzadki świergotek polny, Anthus campestris 2 4660096 2020.07.30 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4660064 2020.07.30 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 5 4660063 2020.07.30 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4660061 2020.07.30 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 4660062 2020.07.30 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 4660060 2020.07.30 mapa
rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4660059 2020.07.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4660057 2020.07.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4660058 2020.07.30 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4660055 2020.07.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4660056 2020.07.30 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 4660054 2020.07.30 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4660053 2020.07.30 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 5 4660052 2020.07.30 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 34 4650993 2020.07.26 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 4650997 2020.07.26 mapa
rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 4650991 2020.07.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4650992 2020.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 4650994 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4650990 2020.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4650996 2020.07.26 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4650995 2020.07.26 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 5 4650988 2020.07.26 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 4650989 2020.07.26 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4650987 2020.07.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 4650986 2020.07.26 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4650932 2020.07.26 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4650931 2020.07.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4650930 2020.07.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4650929 2020.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4650928 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 4650927 2020.07.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4650926 2020.07.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4650925 2020.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4650923 2020.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4650924 2020.07.26 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 4650920 2020.07.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4650921 2020.07.26 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4650919 2020.07.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4650922 2020.07.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 4650918 2020.07.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4650818 2020.07.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4650817 2020.07.26 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 35 4650816 2020.07.26 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4650812 2020.07.26 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4650811 2020.07.26 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 4650810 2020.07.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 4650809 2020.07.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4650808 2020.07.26 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4650815 2020.07.26 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4650813 2020.07.26 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4650814 2020.07.26 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 4650806 2020.07.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4650807 2020.07.26 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 180 4650805 2020.07.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 100 4650804 2020.07.26 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 200 4650803 2020.07.26 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4645591 2020.07.23 mapa
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 4645592 2020.07.23 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4645593 2020.07.23 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4645594 2020.07.23 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4645595 2020.07.23 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4645596 2020.07.23 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4645597 2020.07.23 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4645598 2020.07.23 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4645599 2020.07.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4645601 2020.07.23 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 4645602 2020.07.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 80 4634402 2020.07.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4634401 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 4634403 2020.07.19 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4634399 2020.07.19 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4634400 2020.07.19 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4634398 2020.07.19 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4634397 2020.07.19 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4634328 2020.07.19 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 11 4634327 2020.07.19 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4634326 2020.07.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4634325 2020.07.19 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4634324 2020.07.19 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 4634323 2020.07.19 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 4634322 2020.07.19 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4634321 2020.07.19 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4634316 2020.07.19 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4634318 2020.07.19 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 4634319 2020.07.19 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4634315 2020.07.19 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 7 4634320 2020.07.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4634317 2020.07.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4634314 2020.07.19 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4634313 2020.07.19 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4634312 2020.07.19 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4634311 2020.07.19 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4634310 2020.07.19 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4634309 2020.07.19 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4634308 2020.07.19 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4634307 2020.07.19 mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 4616857 2020.07.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4616858 2020.07.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4616856 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4616855 2020.07.12 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4616854 2020.07.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4616853 2020.07.12 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4616851 2020.07.12 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4616852 2020.07.12 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4596489 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4596488 2020.07.05 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4596487 2020.07.05 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4596486 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4596485 2020.07.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 4596484 2020.07.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 25 4596483 2020.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4596482 2020.07.05 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4596481 2020.07.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 4596480 2020.07.05 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 15 4596479 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 100 4596478 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4596477 2020.07.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4596476 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4596385 2020.07.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4596384 2020.07.05 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4596383 2020.07.05 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4596382 2020.07.05 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4596381 2020.07.05 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4596379 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4596380 2020.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4596378 2020.07.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 120 4596377 2020.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4596376 2020.07.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4596375 2020.07.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4595966 2020.07.05 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4595964 2020.07.05 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4595968 2020.07.05 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4595967 2020.07.05 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4595965 2020.07.05 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4595963 2020.07.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4595962 2020.07.05 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva 1 4595961 2020.07.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 4595960 2020.07.05 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4595958 2020.07.05 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 4595957 2020.07.05 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 4595956 2020.07.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4595959 2020.07.05 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 2 4515286 2020.06.11 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 4 4515285 2020.06.11 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus 1 4515284 2020.06.11 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4513627 2020.06.11 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4513626 2020.06.11 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4513624 2020.06.11 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4513623 2020.06.11 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 4513622 2020.06.11 mapa
rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 4513625 2020.06.11 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4513621 2020.06.11 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 20 4515316 2020.06.11 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 4 4515319 2020.06.11 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 4515320 2020.06.11 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4515321 2020.06.11 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4515322 2020.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4515323 2020.06.11 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4515324 2020.06.11 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4515325 2020.06.11 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4515326 2020.06.11 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 4515335 2020.06.11 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4515336 2020.06.11 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4515337 2020.06.11 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4515338 2020.06.11 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 15 4515339 2020.06.11 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4515340 2020.06.11 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4503812 2020.06.08 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 5 4503811 2020.06.08 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4503809 2020.06.08 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4503810 2020.06.08 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4503807 2020.06.08 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 3 4503806 2020.06.08 mapa
rzadki kania czarna, Milvus migrans 4 4503805 2020.06.08 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 4503804 2020.06.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4503803 2020.06.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 4503802 2020.06.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4503801 2020.06.08 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 23 4503800 2020.06.08 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4503663 2020.06.08 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4503664 2020.06.08 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4503662 2020.06.08 mapa
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 4503661 2020.06.08 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4489320 2020.06.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4489321 2020.06.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 4489319 2020.06.06 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4489317 2020.06.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4489316 2020.06.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4489318 2020.06.06 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 5 4489314 2020.06.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 4471247 2020.06.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4471246 2020.06.01 mapa
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 4471243 2020.06.01 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4471245 2020.06.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4471244 2020.06.01 mapa
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 4471241 2020.06.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4471242 2020.06.01 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4471240 2020.06.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 4471239 2020.06.01 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 2 4471238 2020.06.01 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4469992 2020.06.01 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 4469991 2020.06.01 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4469990 2020.06.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4469989 2020.06.01 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4469988 2020.06.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4469987 2020.06.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4469986 2020.06.01 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4469985 2020.06.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4469984 2020.06.01 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4469983 2020.06.01 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4471723 2020.06.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4471725 2020.06.01 mapa
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius 1 4471871 2020.06.01 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 2 4457760 2020.05.30 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4457759 2020.05.30 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4457766 2020.05.30 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4457758 2020.05.30 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4457767 2020.05.30 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4457764 2020.05.30 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 1 4457761 2020.05.30 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4457757 2020.05.30 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4457756 2020.05.30 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4457762 2020.05.30 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4457763 2020.05.30 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4457755 2020.05.30 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4457754 2020.05.30 mapa
dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 1 4457753 2020.05.30 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4457752 2020.05.30 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4447990 2020.05.27 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4447991 2020.05.27 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4447989 2020.05.27 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4447987 2020.05.27 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4447988 2020.05.27 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4447985 2020.05.27 mapa
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 4447986 2020.05.27 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4447984 2020.05.27 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4445995 2020.05.27 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4445994 2020.05.27 mapa
dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 1 4445993 2020.05.27 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4445038 2020.05.27 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4445037 2020.05.27 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4445036 2020.05.27 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4445034 2020.05.27 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4445035 2020.05.27 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4445032 2020.05.27 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4445033 2020.05.27 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4445030 2020.05.27 mapa
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 4445031 2020.05.27 mapa
rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 4445029 2020.05.27 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4441433 2020.05.26 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 2 4441432 2020.05.26 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4441431 2020.05.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4441430 2020.05.26 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4441429 2020.05.26 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4441428 2020.05.26 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 4441427 2020.05.26 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4441426 2020.05.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4441425 2020.05.26 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4441424 2020.05.26 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 4 4441261 2020.05.26 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4441260 2020.05.26 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4441259 2020.05.26 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 4441258 2020.05.26 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4441257 2020.05.26 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4441253 2020.05.26 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 4441255 2020.05.26 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4441252 2020.05.26 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4441250 2020.05.26 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4441251 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4441256 2020.05.26 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4441249 2020.05.26 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4441248 2020.05.26 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4441247 2020.05.26 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4441254 2020.05.26 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4441245 2020.05.26 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4441246 2020.05.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4441244 2020.05.26 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4441242 2020.05.26 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4441243 2020.05.26 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 4441241 2020.05.26 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4429332 2020.05.24 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4429333 2020.05.24 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 4429330 2020.05.24 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4429331 2020.05.24 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4429329 2020.05.24 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4429328 2020.05.24 mapa
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 7 4429326 2020.05.24 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 4429327 2020.05.24 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4424818 2020.05.23 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4424819 2020.05.23 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4424816 2020.05.23 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4424817 2020.05.23 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4424814 2020.05.23 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4424815 2020.05.23 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 4424813 2020.05.23 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4424812 2020.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4420405 2020.05.22 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4420406 2020.05.22 mapa
rzadki derkacz, Crex crex 1 4420404 2020.05.22 mapa
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 4419876 2020.05.22 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4419874 2020.05.22 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4419873 2020.05.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4419875 2020.05.22 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4419872 2020.05.22 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4419871 2020.05.22 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4419869 2020.05.22 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 4419870 2020.05.22 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4419868 2020.05.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4419867 2020.05.22 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus 1 4419866 2020.05.22 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4415086 2020.05.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4415087 2020.05.21 mapa
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 2 4415088 2020.05.21 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4415085 2020.05.21 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4415084 2020.05.21 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 4415083 2020.05.21 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 6 4415082 2020.05.21 mapa
rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 4415081 2020.05.21 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 4415080 2020.05.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4414845 2020.05.21 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4414846 2020.05.21 mapa
rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 4414844 2020.05.21 mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 4414415 2020.05.21 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4414416 2020.05.21 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4414414 2020.05.21 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4414413 2020.05.21 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4414412 2020.05.21 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4405739 2020.05.19 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 1 4405738 2020.05.19 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4405737 2020.05.19 mapa
dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 4406844 2020.05.19 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4406845 2020.05.19 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 4406848 2020.05.19 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4406849 2020.05.19 mapa
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 4391973 2020.05.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4391975 2020.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4391974 2020.05.17 mapa
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 4391972 2020.05.17 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4391970 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4391968 2020.05.17 mapa
dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 4391969 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4391967 2020.05.17 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4391971 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4391966 2020.05.17 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4391964 2020.05.17 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4391965 2020.05.17 mapa
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis 2 4391963 2020.05.17 mapa
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 4391220 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4391219 2020.05.17 mapa
dość pospolity dudek, Upupa epops 1 4391217 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4391216 2020.05.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4391218 2020.05.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4391215 2020.05.17 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4391214 2020.05.17 mapa
rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 4391213 2020.05.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 50 4391212 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4391211 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 4391210 2020.05.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 10 4391209 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 80 4391208 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 4391207 2020.05.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4391206 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4391204 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4391203 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4391205 2020.05.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4391202 2020.05.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4391201 2020.05.17 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 4391200 2020.05.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4390295 2020.05.17 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4390294 2020.05.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4390293 2020.05.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 4390296 2020.05.17 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4390292 2020.05.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 4390291 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4390288 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4390290 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4390289 2020.05.17 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 16 4390287 2020.05.17 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4390286 2020.05.17 mapa
dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 4389865 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4389863 2020.05.17 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4389862 2020.05.17 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4389861 2020.05.17 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4389860 2020.05.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4389864 2020.05.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4389859 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4389858 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4389857 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4389856 2020.05.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4389855 2020.05.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4389854 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4389852 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4389853 2020.05.17 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4389851 2020.05.17 mapa
rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 4389850 2020.05.17 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4389715 2020.05.17 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 3 4389714 2020.05.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4389713 2020.05.17 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4389731 2020.05.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4389730 2020.05.17 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4389727 2020.05.17 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4389728 2020.05.17 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 4389729 2020.05.17 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4389725 2020.05.17 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4389726 2020.05.17 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4389724 2020.05.17 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4389723 2020.05.17 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4389722 2020.05.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4389720 2020.05.17 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 1 4389721 2020.05.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4389717 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4389719 2020.05.17 mapa
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 3 4389718 2020.05.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4389716 2020.05.17 mapa
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 4387886 2020.05.16 mapa
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 4387114 2020.05.16 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4387113 2020.05.16 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4387112 2020.05.16 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4387111 2020.05.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4349414 2020.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4349413 2020.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4349412 2020.05.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4349411 2020.05.10 mapa
rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4349410 2020.05.10 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4347738 2020.05.10 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4347737 2020.05.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4347736 2020.05.10 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4347740 2020.05.10 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4347741 2020.05.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4347735 2020.05.10 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4347739 2020.05.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4347734 2020.05.10 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4347733 2020.05.10 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 4347732 2020.05.10 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4347731 2020.05.10 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4347729 2020.05.10 mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 4347730 2020.05.10 mapa
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 4347728 2020.05.10 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4338283 2020.05.09 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4338282 2020.05.09 mapa
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 4338281 2020.05.09 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 4338280 2020.05.09 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4338279 2020.05.09 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4338278 2020.05.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4338277 2020.05.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4338276 2020.05.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 4338275 2020.05.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4338273 2020.05.09 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4338274 2020.05.09 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 4338272 2020.05.09 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 4338270 2020.05.09 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 4338271 2020.05.09 mapa
rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 4338269 2020.05.09 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4338268 2020.05.09 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 5 4338267 2020.05.09 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4338266 2020.05.09 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 4338265 2020.05.09 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 6 4338264 2020.05.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4325616 2020.05.07 mapa
dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 4325614 2020.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4325613 2020.05.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 4325612 2020.05.07 mapa
dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 4325611 2020.05.07 mapa
dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 4325610 2020.05.07 mapa
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 4325609 2020.05.07 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4325607 2020.05.07 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 4325615 2020.05.07 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4325608 2020.05.07 mapa
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 4325606 2020.05.07 mapa
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 7 4325603 2020.05.07 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4325605 2020.05.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4325604 2020.05.07 mapa
dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 4325602 2020.05.07 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4325601 2020.05.07 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 3 4325600 2020.05.07 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 4325425 2020.05.07 mapa
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 4325422 2020.05.07 mapa
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 4325424 2020.05.07 mapa
dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 4325420 2020.05.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4325423 2020.05.07 mapa
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 4325421 2020.05.07 mapa
dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 2 4325418 2020.05.07 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 4 4325419 2020.05.07 mapa
pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 4325029 2020.05.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4325030 2020.05.06 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 4325028 2020.05.06 mapa
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 1 4323184 2020.05.06 mapa
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 4323186 2020.05.06 mapa
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 4 4323187 2020.05.06 mapa
dość pospolity batalion, Calidris pugnax 10 4323183 2020.05.06 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii 5 4323185 2020.05.06 mapa
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 4323181 2020.05.06 mapa
dość pospolity rycyk, Limosa limosa 2 4323180 2020.05.06 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 4323182 2020.05.06 mapa
dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 4318489 2020.05.05 mapa
dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 4318486 2020.05.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4318488 2020.05.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4318485 2020.05.05 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4316732 2020.05.05 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4316730 2020.05.05 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 4316729 2020.05.05 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4316731 2020.05.05 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4316726 2020.05.05 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4316728 2020.05.05 mapa