Pełna lista obserwacji drużyny

Głęboka Rezerwa #1 : Michał Polakowski


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 4942605 2020.11.23 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 290 4942604 2020.11.23 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 28 4942603 2020.11.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4942601 2020.11.23 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4942600 2020.11.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4942669 2020.11.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4942668 2020.11.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 4942667 2020.11.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4942666 2020.11.23 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4942665 2020.11.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4942664 2020.11.23 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4942663 2020.11.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4942662 2020.11.23 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 4 4942661 2020.11.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4942660 2020.11.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4942656 2020.11.23 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4942658 2020.11.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4942657 2020.11.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4942620 2020.11.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4942619 2020.11.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4942618 2020.11.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 4942617 2020.11.23 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4942616 2020.11.23 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4942615 2020.11.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 4942614 2020.11.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4942613 2020.11.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4942612 2020.11.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 4942611 2020.11.23 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 4942610 2020.11.23 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4942609 2020.11.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4942621 2020.11.23 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 4942607 2020.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 4942606 2020.11.23 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4942589 2020.11.23 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4942590 2020.11.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4942599 2020.11.23 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 4942598 2020.11.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4942597 2020.11.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 7 4942596 2020.11.23 mapa
rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 4942595 2020.11.23 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4942593 2020.11.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4942592 2020.11.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4942591 2020.11.23 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4942588 2020.11.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4942587 2020.11.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4942586 2020.11.23 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4942585 2020.11.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4942571 2020.11.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4942570 2020.11.23 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 4942580 2020.11.23 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 4942579 2020.11.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4942578 2020.11.23 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4942577 2020.11.23 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4942574 2020.11.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4942573 2020.11.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 4942572 2020.11.23 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4942568 2020.11.23 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4942569 2020.11.23 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4942582 2020.11.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 15 4942581 2020.11.23 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4939184 2020.11.21 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 4939183 2020.11.21 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4939182 2020.11.21 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4932364 2020.11.19 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4932363 2020.11.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4932362 2020.11.19 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4932361 2020.11.19 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4932360 2020.11.19 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 4932359 2020.11.19 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 4932358 2020.11.19 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 4932357 2020.11.19 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 4932356 2020.11.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4932354 2020.11.19 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4932353 2020.11.19 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4932352 2020.11.19 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 35 4930436 2020.11.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 4930224 2020.11.18 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4926810 2020.11.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4926809 2020.11.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4926807 2020.11.16 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 4926806 2020.11.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 3 4926805 2020.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4926804 2020.11.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 4926803 2020.11.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4926802 2020.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 4926801 2020.11.16 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 8 4926800 2020.11.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4926798 2020.11.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4926797 2020.11.16 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 2 4926796 2020.11.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 5 4926795 2020.11.16 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4926794 2020.11.16 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 40 4926793 2020.11.16 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 250 4926792 2020.11.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4926791 2020.11.16 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 9 4926276 2020.11.16 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 4926285 2020.11.16 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4926284 2020.11.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 4926283 2020.11.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4926282 2020.11.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4926281 2020.11.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4926280 2020.11.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4926279 2020.11.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 4926278 2020.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 4926277 2020.11.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4926202 2020.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 4926201 2020.11.16 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4926200 2020.11.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4926199 2020.11.16 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4926198 2020.11.16 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4926197 2020.11.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4926195 2020.11.16 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4926146 2020.11.16 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4926157 2020.11.16 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4926156 2020.11.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 4926155 2020.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 4926154 2020.11.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4926153 2020.11.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4926152 2020.11.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4926151 2020.11.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2 4926150 2020.11.16 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 2 4926149 2020.11.16 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4926147 2020.11.16 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4926148 2020.11.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4926092 2020.11.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 4926091 2020.11.16 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4926090 2020.11.16 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4926089 2020.11.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4926088 2020.11.16 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4926087 2020.11.16 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4926086 2020.11.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4926085 2020.11.16 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 4926084 2020.11.16 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4926083 2020.11.16 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4926081 2020.11.16 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 4926082 2020.11.16 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 4919202 2020.11.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4919201 2020.11.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4919200 2020.11.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4919199 2020.11.14 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4919198 2020.11.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 10 4919197 2020.11.14 mapa
bardzo rzadki czeczotka tundrowa, Acanthis hornemanni 1 4919196 2020.11.14 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 4919195 2020.11.14 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4919194 2020.11.14 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4919193 2020.11.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4919192 2020.11.14 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4919191 2020.11.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4919190 2020.11.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 70 4919189 2020.11.14 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 4919188 2020.11.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 10 4919187 2020.11.14 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4919186 2020.11.14 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 14 4919185 2020.11.14 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4919183 2020.11.14 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4909157 2020.11.10 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 30 4909063 2020.11.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 10 4909068 2020.11.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 40 4909070 2020.11.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 300 4909062 2020.11.10 mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 4909059 2020.11.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4909056 2020.11.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4909055 2020.11.10 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 4909053 2020.11.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 4909051 2020.11.10 mapa
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 1 4909049 2020.11.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4909048 2020.11.10 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4909045 2020.11.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4909044 2020.11.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 4909066 2020.11.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4909072 2020.11.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 4909069 2020.11.10 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4909064 2020.11.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4909060 2020.11.10 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 4909061 2020.11.10 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 4909057 2020.11.10 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4909058 2020.11.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4909054 2020.11.10 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4909050 2020.11.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 4909052 2020.11.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4909047 2020.11.10 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4909046 2020.11.10 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 80 4909037 2020.11.10 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 4909036 2020.11.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 4909035 2020.11.10 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 25 4909034 2020.11.10 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 4909033 2020.11.10 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4909032 2020.11.10 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4909030 2020.11.10 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4909031 2020.11.10 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 4909029 2020.11.10 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4909028 2020.11.10 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4909043 2020.11.10 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4909042 2020.11.10 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 4909041 2020.11.10 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 4909040 2020.11.10 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 4909039 2020.11.10 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 100 4909038 2020.11.10 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4907248 2020.11.09 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4907247 2020.11.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 4907246 2020.11.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4907245 2020.11.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4907241 2020.11.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 30 4907242 2020.11.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4907237 2020.11.09 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 16 4907238 2020.11.09 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4907239 2020.11.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 39 4907235 2020.11.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4907264 2020.11.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 50 4907263 2020.11.09 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 160 4907262 2020.11.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4907261 2020.11.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4907259 2020.11.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4907257 2020.11.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 3 4907260 2020.11.09 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 30 4907256 2020.11.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4907258 2020.11.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4907254 2020.11.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4907253 2020.11.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4907252 2020.11.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4907251 2020.11.09 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 4907250 2020.11.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4907249 2020.11.09 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4907221 2020.11.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4907220 2020.11.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4907216 2020.11.09 mapa
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 1 4907212 2020.11.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 4907209 2020.11.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4907210 2020.11.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 4907213 2020.11.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 150 4907203 2020.11.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4907205 2020.11.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4907198 2020.11.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 4907201 2020.11.09 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4907197 2020.11.09 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4907193 2020.11.09 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4907195 2020.11.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 3 4907194 2020.11.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4907217 2020.11.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 4907219 2020.11.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4907218 2020.11.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4907214 2020.11.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 4907215 2020.11.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4907211 2020.11.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 4907207 2020.11.09 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4907208 2020.11.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 4907206 2020.11.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4907199 2020.11.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4907204 2020.11.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4907202 2020.11.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 4907196 2020.11.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 80 4907200 2020.11.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4907190 2020.11.09 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 14 4907244 2020.11.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 4907243 2020.11.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4907236 2020.11.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4907234 2020.11.09 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4907231 2020.11.09 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4907233 2020.11.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4907232 2020.11.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4907230 2020.11.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4907228 2020.11.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4907229 2020.11.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4907227 2020.11.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 4907226 2020.11.09 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4907225 2020.11.09 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 4907224 2020.11.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4907223 2020.11.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4907222 2020.11.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 4907186 2020.11.09 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 800 4907184 2020.11.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4907189 2020.11.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 20 4907185 2020.11.09 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 4 4907183 2020.11.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4907187 2020.11.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4907188 2020.11.09 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 70 4907181 2020.11.09 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4907180 2020.11.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 4907182 2020.11.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4907177 2020.11.09 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 100 4907179 2020.11.09 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 4907175 2020.11.09 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4907176 2020.11.09 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4907178 2020.11.09 mapa
dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 4907174 2020.11.09 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4900173 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4900172 2020.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 4900171 2020.11.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4900170 2020.11.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4900220 2020.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 4900202 2020.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 4900209 2020.11.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4900206 2020.11.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4900203 2020.11.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4900222 2020.11.07 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 30 4900197 2020.11.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 4900218 2020.11.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 50 4900205 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4900199 2020.11.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4900194 2020.11.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4900214 2020.11.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 1 4900187 2020.11.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4900189 2020.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 35 4900210 2020.11.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 5 4900219 2020.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 4900208 2020.11.07 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 4900207 2020.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 15 4900217 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4900200 2020.11.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4900216 2020.11.07 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4900204 2020.11.07 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 45 4900196 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4900201 2020.11.07 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 80 4900221 2020.11.07 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4900192 2020.11.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4900191 2020.11.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4900213 2020.11.07 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 4900190 2020.11.07 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 12 4900212 2020.11.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 4900198 2020.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 4900195 2020.11.07 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4900188 2020.11.07 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 4900186 2020.11.07 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4900185 2020.11.07 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 4900184 2020.11.07 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4900182 2020.11.07 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4900181 2020.11.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 4900183 2020.11.07 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4900179 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4900178 2020.11.07 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 60 4900177 2020.11.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 10 4900180 2020.11.07 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 11 4900176 2020.11.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 20 4900175 2020.11.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 4900169 2020.11.07 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 500 4900166 2020.11.07 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 4 4900165 2020.11.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 4900163 2020.11.07 mapa
dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 30 4900167 2020.11.07 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 40 4900168 2020.11.07 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4900162 2020.11.07 mapa
dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1 4900161 2020.11.07 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 4900160 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4900159 2020.11.07 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 5 4900156 2020.11.07 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 4900158 2020.11.07 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4900157 2020.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 6 4900155 2020.11.07 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 2 4900154 2020.11.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4896439 2020.11.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 4896438 2020.11.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4896437 2020.11.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4896436 2020.11.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4896435 2020.11.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 80 4896252 2020.11.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 30 4896251 2020.11.05 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 4 4896249 2020.11.05 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 4896250 2020.11.05 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 20 4896268 2020.11.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 100 4896267 2020.11.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4896266 2020.11.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 4896265 2020.11.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4896263 2020.11.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 9 4896262 2020.11.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 70 4896261 2020.11.05 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 50 4896260 2020.11.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 350 4896259 2020.11.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4896258 2020.11.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 5 4896257 2020.11.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 4896256 2020.11.05 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 4896255 2020.11.05 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 4896254 2020.11.05 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4896253 2020.11.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4896099 2020.11.05 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 4896098 2020.11.05 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 4896097 2020.11.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4896096 2020.11.05 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 7 4896095 2020.11.05 mapa
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 4896094 2020.11.05 mapa
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 4896091 2020.11.05 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 45 4896090 2020.11.05 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4896089 2020.11.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 14 4896115 2020.11.05 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 4896114 2020.11.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 2 4896113 2020.11.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4896112 2020.11.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4896111 2020.11.05 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 8 4896110 2020.11.05 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 60 4896109 2020.11.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4896108 2020.11.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 4896107 2020.11.05 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4896106 2020.11.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 4896105 2020.11.05 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4896104 2020.11.05 mapa
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 4896103 2020.11.05 mapa
pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 4896102 2020.11.05 mapa
rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 4896101 2020.11.05 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4896100 2020.11.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4896088 2020.11.05 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 4896087 2020.11.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4896086 2020.11.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 10 4896085 2020.11.05 mapa
pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 4896084 2020.11.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 55 4896083 2020.11.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4896082 2020.11.05 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4896081 2020.11.05 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 4896080 2020.11.05 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4896077 2020.11.05 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 4896076 2020.11.05 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 9 4896075 2020.11.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 4 4896074 2020.11.05 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 60 4896073 2020.11.05 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 4894126 2020.11.03 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 4894124 2020.11.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 6 4894125 2020.11.03 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 4894121 2020.11.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4894123 2020.11.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 4894122 2020.11.03 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 4894120 2020.11.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 4894118 2020.11.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 4894119 2020.11.03 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis 1 4889140 2020.11.01 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4889141 2020.11.01 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 15 4889145 2020.11.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4889144 2020.11.01 mapa
dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 4889143 2020.11.01 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4889142 2020.11.01 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 150 4886217 2020.10.31 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 4886202 2020.10.31 mapa
pospolity żuraw, Grus grus 300 4886185 2020.10.31 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4886216 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4886215 2020.10.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4886214 2020.10.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4886213 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4886212 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4886211 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4886210 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4886209 2020.10.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 4886208 2020.10.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4886207 2020.10.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 4886206 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4886205 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 4886204 2020.10.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4886203 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4886201 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4886200 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4886199 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 4886198 2020.10.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4886197 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 4886196 2020.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4886195 2020.10.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4886194 2020.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4886193 2020.10.31 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4886192 2020.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4886191 2020.10.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4886190 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4886189 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4886188 2020.10.31 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 4886187 2020.10.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4886186 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4886336 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4886335 2020.10.31 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4886334 2020.10.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4886333 2020.10.31 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4886332 2020.10.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 4886331 2020.10.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4886330 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4886329 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4886328 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4886327 2020.10.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4886326 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4886325 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4886324 2020.10.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4886323 2020.10.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 1 4886322 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 4886321 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4886184 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4886183 2020.10.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4886182 2020.10.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 4886181 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 90 4886180 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 40 4886179 2020.10.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 4886162 2020.10.31 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4886160 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 4886159 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4886158 2020.10.31 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 10 4886157 2020.10.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4886156 2020.10.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4886155 2020.10.31 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4886154 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 4886153 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4886136 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4886134 2020.10.31 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4886133 2020.10.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 4886132 2020.10.31 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 2 4886131 2020.10.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4886130 2020.10.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 4886129 2020.10.31 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 4886128 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 4886127 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4886126 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4886125 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4886124 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 4886123 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 4886122 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4886121 2020.10.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4886152 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4886151 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4886150 2020.10.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4886149 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 25 4886148 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4886147 2020.10.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4886145 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 4886144 2020.10.31 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4886143 2020.10.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4886142 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 4886141 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4886140 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 4886139 2020.10.31 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4886138 2020.10.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4886137 2020.10.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 4886178 2020.10.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4886177 2020.10.31 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4886176 2020.10.31 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4886175 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4886174 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 4886173 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4886172 2020.10.31 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 4886171 2020.10.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4886170 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4886169 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4886168 2020.10.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4886167 2020.10.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 4886166 2020.10.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4886165 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 4886164 2020.10.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 4886163 2020.10.31 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 4886120 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4886119 2020.10.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4886118 2020.10.31 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4886117 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4886116 2020.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 4 4886115 2020.10.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 4886114 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4886112 2020.10.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4886111 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4886110 2020.10.31 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4886109 2020.10.31 mapa
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 4886108 2020.10.31 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4886107 2020.10.31 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 4886106 2020.10.31 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4886105 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4886104 2020.10.31 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4886103 2020.10.31 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 4886102 2020.10.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4886101 2020.10.31 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4886100 2020.10.31 mapa
pospolity czapla biała, Ardea alba 1 4886099 2020.10.31 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 4886098 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4886097 2020.10.31 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4886096 2020.10.31 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4886095 2020.10.31 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4886094 2020.10.31 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4886093 2020.10.31 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4886092 2020.10.31 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 4886091 2020.10.31 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4886090 2020.10.31 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4886089 2020.10.31 mapa
rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 4882429 2020.10.30 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 4882430 2020.10.30 mapa
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus 1 4882428 2020.10.30 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 4882435 2020.10.29 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 4882434 2020.10.29 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 4882433 2020.10.29 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 4882432 2020.10.29 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4882431 2020.10.29 mapa
rzadki płomykówka, Tyto alba 1 4880047 2020.10.28 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 4878269 2020.10.27 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4877108 2020.10.27 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4877121 2020.10.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 4877120 2020.10.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 4877119 2020.10.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4877118 2020.10.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 4877117 2020.10.26 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 4877116 2020.10.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 50 4877115 2020.10.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 4877114 2020.10.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4877113 2020.10.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 25 4877112 2020.10.26 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 4877111 2020.10.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 4877110 2020.10.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4877109 2020.10.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4877090 2020.10.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4877089 2020.10.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4877088 2020.10.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4877087 2020.10.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 4877086 2020.10.26 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4877085 2020.10.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4877084 2020.10.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 4877083 2020.10.26 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 4877082 2020.10.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 4877081 2020.10.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 4877080 2020.10.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 4877079 2020.10.26 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 4877077 2020.10.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4877075 2020.10.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 50 4877107 2020.10.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 70 4877106 2020.10.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 4877105 2020.10.26 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4877104 2020.10.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 10 4877103 2020.10.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 4877102 2020.10.26 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 4877101 2020.10.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 4877100 2020.10.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4877099 2020.10.26 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4877098 2020.10.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4877097 2020.10.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 4877096 2020.10.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 4877095 2020.10.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4877094 2020.10.26 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 4877093 2020.10.26 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 4877092 2020.10.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4877074 2020.10.26 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 4877073 2020.10.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4877072 2020.10.26 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4877071 2020.10.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 35 4877070 2020.10.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 4877069 2020.10.26 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 4877068 2020.10.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 25 4877067 2020.10.26 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 4877066 2020.10.26 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 4877065 2020.10.26 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4877064 2020.10.26 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 4877063 2020.10.26 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4877062 2020.10.26 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 300 4877061 2020.10.26 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 4877060 2020.10.26 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4877059 2020.10.26 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus 1 4876352 2020.10.26 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 4874645 2020.10.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 4874644 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4874643 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 4874642 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4874641 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4874640 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4874639 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4874638 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4874637 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4874636 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4874635 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 4874634 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 4874633 2020.10.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 1 4874632 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4874727 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4874726 2020.10.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 4874725 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4874724 2020.10.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4874723 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 4874722 2020.10.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 5 4874721 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4874720 2020.10.25 mapa
dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 4874719 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4874718 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4874717 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4874716 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4874715 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 4874714 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4874713 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4874712 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4874661 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 4874660 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 4874659 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4874658 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4874657 2020.10.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4874656 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4874655 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4874654 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4874653 2020.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4874652 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4874651 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4874650 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 4874649 2020.10.25 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 4874648 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4874647 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4874646 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 4874711 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 4874710 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4874709 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4874708 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 4874707 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4874706 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 110 4874705 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 4874704 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 4874703 2020.10.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 4874702 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 4874701 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4874700 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4874698 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4874697 2020.10.25 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 2 4874696 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4874695 2020.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4874694 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4874693 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4874692 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 4874691 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 4874690 2020.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4874689 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 4874688 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 4874687 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 45 4874686 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4874685 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4874684 2020.10.25 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 4874683 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 4874682 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4874681 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 4874680 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4874679 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4874678 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4874677 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 4874676 2020.10.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4874675 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 4874674 2020.10.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 10 4874673 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 4874672 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4874671 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 4874670 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 4874669 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 4874668 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4874667 2020.10.25 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 4874666 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 4874665 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4874664 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 4874663 2020.10.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 30 4874631 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 90 4874630 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4874629 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 4874628 2020.10.25 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 20 4874627 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 4874626 2020.10.25 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 70 4874625 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4874624 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4874623 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4874622 2020.10.25 mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 4874621 2020.10.25 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 3 4874620 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 4874619 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 20 4874618 2020.10.25 mapa
dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 4874617 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4874616 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4874615 2020.10.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4874614 2020.10.25 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4874613 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4874612 2020.10.25 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4874611 2020.10.25 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 4874610 2020.10.25 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 4874609 2020.10.25 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 4874608 2020.10.25 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 4874607 2020.10.25 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4874606 2020.10.25 mapa
rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 6 4874605 2020.10.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4874604 2020.10.25 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 4874603 2020.10.25 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4874602 2020.10.25 mapa
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 4920675 2020.10.25 mapa
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 4874601 2020.10.23 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 4864839 2020.10.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4864838 2020.10.22 mapa
dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 4863492 2020.10.22 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 4863491 2020.10.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4863490 2020.10.22 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 15 4863489 2020.10.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 4863488 2020.10.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4863487 2020.10.22 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 4863486 2020.10.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4863485 2020.10.22 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4863484 2020.10.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4863483 2020.10.22 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 15 4863482 2020.10.22 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4863481 2020.10.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4863480 2020.10.22 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4863479 2020.10.22 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4863478 2020.10.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 4863477 2020.10.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4863475 2020.10.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4863474 2020.10.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4863473 2020.10.22 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 5 4863472 2020.10.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4863471 2020.10.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4863470 2020.10.22 mapa
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 4863468 2020.10.22 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 4863467 2020.10.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4863466 2020.10.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4863465 2020.10.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4863464 2020.10.22 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4863463 2020.10.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4863462 2020.10.22 mapa
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus 1 4863461 2020.10.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4863460 2020.10.22 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 4863459 2020.10.22 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 4863458 2020.10.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 7 4863457 2020.10.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4863456 2020.10.22 mapa
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge 1 4863455 2020.10.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 4863454 2020.10.22 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 4863453 2020.10.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 4863452 2020.10.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4863451 2020.10.22 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4863450 2020.10.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 4863449 2020.10.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 6 4863448 2020.10.22 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4863447 2020.10.22 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 4863446 2020.10.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 4863444 2020.10.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 8 4863443 2020.10.22 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4863442 2020.10.22 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4863441 2020.10.22 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4863440 2020.10.22 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 4863439 2020.10.22 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4863438 2020.10.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4863437 2020.10.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 2 4863436 2020.10.22 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 4863435 2020.10.22 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 5 4863434 2020.10.22 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4863433 2020.10.22 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4863432 2020.10.22 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 4863431 2020.10.22 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 4863430 2020.10.22 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 4863276 2020.10.21 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4863277 2020.10.21 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4861191 2020.10.20 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 5 4861190 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 3 4859576 2020.10.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4859575 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4859574 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4859573 2020.10.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4859572 2020.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4859571 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 4859570 2020.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4859569 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 4859568 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4859567 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4859566 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4859565 2020.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 4859563 2020.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 4859562 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4859561 2020.10.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 4859560 2020.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 4859559 2020.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4859557 2020.10.20 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4859556 2020.10.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4859555 2020.10.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4859554 2020.10.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 2 4859553 2020.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 4859551 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4859550 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 4859549 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 4859548 2020.10.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4859547 2020.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 4859546 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4859545 2020.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4859544 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 4859543 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 4859542 2020.10.20 mapa
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 4859541 2020.10.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 1 4859540 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4859539 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4859538 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 4 4859537 2020.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 4859536 2020.10.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 4859535 2020.10.20 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas 10 4859534 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4859533 2020.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 30 4859532 2020.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4859460 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 4859459 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4859458 2020.10.20 mapa
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 1 4859457 2020.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 4859456 2020.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 120 4859455 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4859454 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 25 4859453 2020.10.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 4859452 2020.10.20 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4859451 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4859450 2020.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 25 4859449 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 4859448 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 25 4859447 2020.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 40 4859446 2020.10.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 5 4859445 2020.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 4859444 2020.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 80 4859443 2020.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4859442 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4859441 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4859440 2020.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4859439 2020.10.20 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4859438 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4859437 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 4859436 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 4859435 2020.10.20 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4859433 2020.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 4859432 2020.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 4859431 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4859430 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 4859429 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4859428 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 4859427 2020.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4859426 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4859425 2020.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 20 4859424 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4859423 2020.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 4859422 2020.10.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4859421 2020.10.20 mapa
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 4859420 2020.10.20 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 4859419 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4859418 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 4859417 2020.10.20 mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 4859416 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 4859415 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 4859414 2020.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 4859413 2020.10.20 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 4859412 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4859411 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 15 4859410 2020.10.20 mapa
pospolity gęgawa, Anser anser 3 4859409 2020.10.20 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4859408 2020.10.20 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4859407 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 12 4859406 2020.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 25 4859405 2020.10.20 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 4859404 2020.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4859403 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4859402 2020.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 90 4859401 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 4859400 2020.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 4859399 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 15 4859398 2020.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4859397 2020.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4859396 2020.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 4859395 2020.10.20 mapa
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 4859394 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 10 4859393 2020.10.20 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 4859391 2020.10.20 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 4859390 2020.10.20 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 4859389 2020.10.20 mapa
pospolity bogatka, Parus major 30 4859388 2020.10.20 mapa
dość pospolity czyż, Spinus spinus 20 4859387 2020.10.20 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 50 4859386 2020.10.20 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4858538 2020.10.19 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 6 4858536 2020.10.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4858535 2020.10.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4858534 2020.10.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 4858532 2020.10.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4858530 2020.10.19 mapa
rzadki alka, Alca torda 1 4858529 2020.10.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4858528 2020.10.19 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 4858527 2020.10.19 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 4858526 2020.10.19 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 2 4858525 2020.10.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4858524 2020.10.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4858523 2020.10.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4858522 2020.10.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4858521 2020.10.19 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 4858519 2020.10.19 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 4858518 2020.10.19 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4858517 2020.10.19 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 4858516 2020.10.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4858515 2020.10.19 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea 1 4858514 2020.10.19 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4858512 2020.10.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 4858511 2020.10.19 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4858510 2020.10.19 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 15 4858509 2020.10.19 mapa
pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 4858508 2020.10.19 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 30 4858507 2020.10.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4858506 2020.10.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4858505 2020.10.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4858504 2020.10.19 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 4 4858503 2020.10.19 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 25 4858502 2020.10.19 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4858501 2020.10.19 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4858500 2020.10.19 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 4858499 2020.10.19 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 15 4856394 2020.10.18 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 5 4856393 2020.10.18 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 4856410 2020.10.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 4856409 2020.10.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4856408 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4856407 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4856406 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4856405 2020.10.18 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4856404 2020.10.18 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 6 4856403 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4856402 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4856401 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4856400 2020.10.18 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4856399 2020.10.18 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 4856397 2020.10.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4856396 2020.10.18 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4856374 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4856373 2020.10.18 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 4856372 2020.10.18 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4856371 2020.10.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 4856370 2020.10.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 4856368 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 4856367 2020.10.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 4856366 2020.10.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 4856365 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 25 4856364 2020.10.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 4856363 2020.10.18 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4856362 2020.10.18 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 4856360 2020.10.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 4856359 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4856390 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4856389 2020.10.18 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 4856388 2020.10.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4856387 2020.10.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 4856386 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4856385 2020.10.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4856384 2020.10.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 4856383 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 4856382 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 4856380 2020.10.18 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 4856379 2020.10.18 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 4856378 2020.10.18 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 4856377 2020.10.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 7 4856376 2020.10.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4856375 2020.10.18 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4856357 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 4856356 2020.10.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 4856358 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 20 4856355 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 4856353 2020.10.18 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4856352 2020.10.18 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4856351 2020.10.18 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4856350 2020.10.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 4856349 2020.10.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4856348 2020.10.18 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 5 4856347 2020.10.18 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4856346 2020.10.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 4856345 2020.10.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 12 4856344 2020.10.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 4856343 2020.10.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 4856342 2020.10.18 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4856341 2020.10.18 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4856340 2020.10.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 4 4856339 2020.10.18 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 4856338 2020.10.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5 4856337 2020.10.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 4856336 2020.10.18 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4856335 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 1 4856334 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4856333 2020.10.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4856332 2020.10.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 4856331 2020.10.18 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 4856330 2020.10.18 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 4856329 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 4856328 2020.10.18 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 10 4856327 2020.10.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 4856325 2020.10.18 mapa
dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 4856324 2020.10.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 3 4856323 2020.10.18 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4856322 2020.10.18 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 4856321 2020.10.18 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 4856320 2020.10.18 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 15 4856319 2020.10.18 mapa
rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 4856318 2020.10.18 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 5 4856317 2020.10.18 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4856316 2020.10.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4856315 2020.10.18 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 7 4856314 2020.10.18 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4856313 2020.10.18 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4856312 2020.10.18 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope 40 4856311 2020.10.18 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4852287 2020.10.17 mapa
dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 4852290 2020.10.17 mapa
dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 4852289 2020.10.17 mapa
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 1 4852288 2020.10.17 mapa
dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 4852292 2020.10.17 mapa
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 4852291 2020.10.17 mapa
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus 3 4848387 2020.10.16 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 4 4848388 2020.10.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 1 4847740 2020.10.16 mapa
rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 4847739 2020.10.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4847738 2020.10.16 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 4 4847737 2020.10.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4847736 2020.10.16 mapa
rzadki alka, Alca torda 4 4847735 2020.10.16 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 4847734 2020.10.16 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4847733 2020.10.16 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4847732 2020.10.16 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 4847731 2020.10.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 4847730 2020.10.16 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 10 4847729 2020.10.16 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4847728 2020.10.16 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 4847727 2020.10.16 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin 1 4847329 2020.10.15 mapa
dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 4847330 2020.10.15 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 4847326 2020.10.15 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 4847328 2020.10.15 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 4847327 2020.10.15 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 4844796 2020.10.14 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 4844793 2020.10.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 4844792 2020.10.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 4844791 2020.10.14 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4844790 2020.10.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 4844789 2020.10.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4844788 2020.10.14 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 12 4844786 2020.10.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 4844784 2020.10.14 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4844783 2020.10.14 mapa
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 4844481 2020.10.14 mapa
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 90 4844480 2020.10.14 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4844479 2020.10.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4844478 2020.10.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 4844477 2020.10.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4844475 2020.10.14 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 4844474 2020.10.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4844473 2020.10.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 4844472 2020.10.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 4844471 2020.10.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 4844497 2020.10.14 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4844496 2020.10.14 mapa
rzadki uhla, Melanitta fusca 5 4844492 2020.10.14 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4844491 2020.10.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 4844490 2020.10.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 7 4844489 2020.10.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4844487 2020.10.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4844485 2020.10.14 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 4844484 2020.10.14 mapa
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 4844483 2020.10.14 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 4844482 2020.10.14 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 2 4844513 2020.10.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 4844510 2020.10.14 mapa
rzadki alka, Alca torda 2 4844509 2020.10.14 mapa
pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 4844508 2020.10.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 4844507 2020.10.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 7 4844506 2020.10.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 4844505 2020.10.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 4844504 2020.10.14 mapa
rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 4844503 2020.10.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4844502 2020.10.14 mapa
rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 4844501 2020.10.14 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 4844500 2020.10.14 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 4844499 2020.10.14 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 4844498 2020.10.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 4842491 2020.10.12 mapa
dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 1 4842490 2020.10.12 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4842488 2020.10.12 mapa